ôn tập hình học 11 chương iii vectơ trong không gian quan hệ vuông góc trong không gian

Ôn tập hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Ôn tập hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Toán học

... mặt phẳng (P) Gọi H hình chiếu vuông góc O lên mặt phẳng (P) Khi khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (P) đoạn OH O H P M Nội dung học Bài tập Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thoi ABCD tâm AOB ... O cạnh a có góc a) Chứng minh mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng (ABCD) b) Tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABCD) độ dài đoạn SC c) Chứng minh SB vuông góc với BC d) Gọi góc hai mặt ... O cạnh a có góc a) Chứng minh mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng (ABCD) b) Tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABCD) độ dài đoạn SC c) Chứng minh SB vuông góc với BC d) Gọi góc hai mặt...
 • 17
 • 6,075
 • 44
Kiểm tra Hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Kiểm tra Hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Toán học

... a D 2a 5.d> Góc mặt phẳng (SCD) (ABCD) tan nhận giá trị là: A B C Phần II: Tự luận D Một giá trị khác Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, tâm O SO vuông góc với đáy, ... 5.a> Hình chiếu vuông góc B lên mặt phằng (SAD) A Điểm S B Điểm A C Điểm D D Một điểm khác 5.b> Góc SB mặt phẳng (SAD) A 90o B 60o C 45o D Một giá ... (SCB) (SAD) 3> Xác định tính độ dài đoạn vuông góc chung đờng thẳng BC AD đáp án Phần I Trắc nghiệm Câu Đáp án A C A B 5a B 5b C 5c A Phần II Tự luận Vẽ hình 0,5 điểm 1> (SAC) (SBD) (1 điểm) mà...
 • 3
 • 5,535
 • 102
Kiểm tra Hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Kiểm tra Hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Toán học

... hình lập phương ABCD.EFGH Góc cặp vector HF DC bằng: A 1200 B 900 C 450 D 600 II Phần tự luận Bài Cho hình chóp S.EFGH có đáy hình vuông cạnh a, SE = a SE ⊥ (EFGH) Gọi M, N hình chiếu vuông góc ... Trường THTP Bán công Lệ Thuỷ Năm học 2007 – 2008 Kiểm tra 45 phút – Bài số Môn: HÌNH HỌC 11CB Họ tên học sinh …………………………………….Lớp……………………Đề số I Phần trắc nghiệm ... ur r u ur u u u u uu ur ur AC − BD ( C MN = ( B MN = A MN = AC + BD ) ) Bài Cho hình hộp ABDC.A’B’C’D’ Gọi O tâm hình hộp Khi vector uu ur DO phân tích thành: uu ur u u u u u ur ur ur u u ( DA...
 • 2
 • 3,231
 • 51
Ôn tập Hình học 10 chương I: Vectơ

Ôn tập Hình học 10 chương I: Vectơ

Toán học

... điểm A,B,C không thẳng hàng Gợi ý: Chứng minh cho AB & AC không phương 44 ôn tập chương I Hoạt động : Hướng dẫn câu hỏi tập SGK HS: Ôn lại phần : Hệ trục tọa độ, tọa độ trọng tâm Bài 6: Trong mặt ... Ngược hướng? k
 • 69
 • 7,604
 • 54
Ôn tập Hình học 11 chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Ôn tập Hình học 11 chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Toán học

... Thales Hãy phát biểu định lý Thales E Hướng dẫn nhà: Ôn tập kiến thức học chương II Làm tập trắc nghiệm Giải lại tập giải Chuẩn bị kiểm tra tiết chương II F Bổ sung sau tiết dạy: ... tuyến 1mp với mặt hình chóp gọi N3: (4chữ cái) Độ dài cạnh bên lăng trụ …… N4: (7 chữ cái) Hình có 2đáy 2đa giác nằm 2mp song song có cạnh bên song song N5: (4 chữ cái) 2đt không đồng phẳng chúng ... Hướng dẫn giải sửa số tập sách giáo khoa 15p Dấu hiệu nhận biết 2đt song song, đt song song với mp, 2mp song song (sách giáo viên – trang 40,41) Hình vẽ : (bảng 2) HĐ2: Luyện tập củng cố kiến thức...
 • 3
 • 4,253
 • 26
Ôn tập Hình học 9 chương III

Ôn tập Hình học 9 chương III

Toán học

... A,B,C,D cách điểm O Đ 2) Tứ giác ABCD hình thang cân Đ 3) ABCD hình thang vng s A B 4) ABCD hình chữ nhật Đ · · DAB = BCD s · · 6) DAB + BCD = 180 Đ 5) D O C III ƠN TẬP VỀ TỨ GIÁC NỘI TIẾP 1) Thế tứ ... tơ màu hình đây: B O A C HƯỚNG DẨN VỀ NHÀ -Xem lại dạng BT trắc nghiệm, tính tốn, chứng minh -Xem lại cơng thức tính, dấu hiệu nhận biết, định lí -Tiết sau kiểm tra tiết chương III hình học phẳng ... quỹ tích cung chứa góc ? Minh hoa BÀI TẬP (98 SGK/105) Cho đường tròn (O) điểm A cố định đường tròn Tìm quỹ tích trung điểm M dây AB đểm B di động đường tròn Minh hoa BÀI TẬP Cho tam giác ABC...
 • 10
 • 1,790
 • 8
Ôn tập Hình học 10 chương III: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Ôn tập Hình học 10 chương III: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Toán học

... CMR: ∆ABC tam giác vuông cân C©u 20 Cho tam giác ABC với A ( 1; −1) , B ( −2;1) , C ( 3;5 ) 1) Viết PT đường thẳng chứa trung tuyến BI ∆ABC 2) Viết PT đường thẳng qua A vuông góc với trung tuyến ... Tính diện tích hình phẳng chắn (E) hai tiếp tuyến nói x2 y = Một hình chữ nhật gọi ngoại tiếp elip (E) C©u 39 Cho elip ( E ) : + cạnh hình chữ nhật tiếp xúc với (E) Trong tất hình chữ nhật ngoại ... tất hình chữ nhật ngoại tiếp (E), xác định: 1) Hình chữ nhật có diện tích nhỏ 2) Hình chữ nhật có diện tích nhỏ x2 y =1 C©u 40 Viết PT cạnh hình vuông ngoại tiếp elip ( E ) : + 24 12 QUỸ TÍCH ĐỐI...
 • 4
 • 3,216
 • 78
Bài tập ôn tập hình học 10 chương III (tết)

Bài tập ôn tập hình học 10 chương III (tết)

Toán học

... Hỡnh hoùc 10 Chửụng III Tran Quang Toaựn 3A Bài 1: Lập ph-ơng trình tổng quát đ-ờng thẳng: x 5t ; y 3t a) Đi qua N(1;1) vuông góc b) Đi qua B(2; 5) có hệ số góc k= 3; c) Đi qua giao ... thẳng có ph-ơng trình x-2y+2=0 Dựng hình vuông ABCD cho hai đỉnh B,C nằm toạ độ đỉnh C d-ơng i Tìm toạ độ đỉnh B, C, D; ii Tính chu vi diện tích hình vuông ABCD 9-1-2012 ... t x t ' y 3t ' Tìm góc hợp hai đ-ờng thẳng 9-1-2012 Hỡnh hoùc 10 Chửụng III Tran Quang Toaựn 3A b) Cho điểm A(4;-1), B(-3;2), C(1;6) i Tính góc BAC ii Tính góc (AB,AC) Bài 8: Cho hai...
 • 4
 • 468
 • 0
Ôn tập Hình học 11. chương 1

Ôn tập Hình học 11. chương 1

Toán học

... biến hình biến cặp điểm M, N thành Hoặc tâm O(0;0) cặp điểm M’, N’ cho M’N’ = kMN 0 Cho điểm O cố định, số dương k không đổi góc α o ≤ α ≤ 180 , phép đồng dạng tâm O, tỉ số k, góc α góc biến hình, ... biến góc thành góc có số đo, biến đường tròn bán kính R thành đường tròn có bán kính R/ = k.R ; OI/ = K.OI; (OI, OI/ ) = α - Định nghĩa về hai hình nhau: Hai hình gọi có phép dời hình biến hình ... thành phép vị tự phép dời hình - Định nghĩa về hai hình đồng dạng: Hai hình gọi đồng dạng với có phép đồng dạng biến hình thành hình ( ) B- BÀI TẬP Bài (4 điểm) Trong mặt phẳng Oxy cho...
 • 4
 • 275
 • 0
HÌNH học 11 CHƯƠNG 3a VECTO TRONG KHÔNG GIAN QUAN hệ VUÔNG góc TRONG KHÔNG GIAN

HÌNH học 11 CHƯƠNG 3a VECTO TRONG KHÔNG GIAN QUAN hệ VUÔNG góc TRONG KHÔNG GIAN

Toán học

... S vuông góc với BC b) (P) qua A vuông góc với trung tuyến SI tam giác SBC c) (P) qua trung điểm M SC vuông góc với AB HD: S= a2 2a2 21 5a2 b) c) 49 32 Cho hình chóp SABCD, có đáy hình vuông ... thẳng vuông góc với mặt phẳng Chứng minh hai đường thẳng vuông góc * Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng Để chứng minh d ⊥ (P), ta chứng minh cách sau: • Chứng minh d vuông góc với ... • Sử dụng đònh lí ba đường vuông góc • Sử dụng cách chứng minh biết phần trước Cho hình chóp SABCD, có đáy hình vuông tâm O SA ⊥ (ABCD) Gọi H, I, K hình chiếu vuông góc A SB, SC, SD a) CMR: BC...
 • 15
 • 665
 • 5
HÌNH học 11 CHƯƠNG 3b VECTO TRONG KHÔNG GIAN QUAN hệ VUÔNG góc TRONG KHÔNG GIAN

HÌNH học 11 CHƯƠNG 3b VECTO TRONG KHÔNG GIAN QUAN hệ VUÔNG góc TRONG KHÔNG GIAN

Toán học

... S vuông góc với BC b) (P) qua A vuông góc với trung tuyến SI tam giác SBC c) (P) qua trung điểm M SC vuông góc với AB HD: S= a2 2a2 21 5a2 b) c) 49 32 Cho hình chóp SABCD, có đáy hình vuông ... thẳng vuông góc với mặt phẳng Chứng minh hai đường thẳng vuông góc * Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng Để chứng minh d ⊥ (P), ta chứng minh cách sau: • Chứng minh d vuông góc với ... • Sử dụng đònh lí ba đường vuông góc • Sử dụng cách chứng minh biết phần trước Cho hình chóp SABCD, có đáy hình vuông tâm O SA ⊥ (ABCD) Gọi H, I, K hình chiếu vuông góc A SB, SC, SD a) CMR: BC...
 • 15
 • 1,547
 • 45
Chủ đề: Vecto trong không gian. Sự đồng phẳng của các vecto (Hình học 11 - Chương III)

Chủ đề: Vecto trong không gian. Sự đồng phẳng của các vecto (Hình học 11 - Chương III)

Toán học

... chơng III vectơ không gian quan hệ vuông góc chủ đề v ectơ không gian đồng phẳng vectơ A Tóm tắt lí thuyết vectơ không gian Vectơ, phép toán vectơ không gian đợc định nghĩa hoàn ... = t BD + (1 t) EF r r r Bài tập 2: Trong không gian cho ba vectơ a, b, c khác vect không r r r r r r r a Nếu có a 3b + 2c = ba vectơ a, b, c có đồng phẳng không ? r r r r b Giả sử ma + nb ... Sgk): Trong không gian cho ABC a Chứng minh điểm M thuộc mặt phẳng (ABC) có u ur uu uu ur uu uu ur ur ba số x, y, z mà x + y + z = cho OM = xOA + yOB + zOC với điểm O 11 b Ngợc lại, có điểm O không...
 • 28
 • 1,756
 • 6
Ôn tập hình học 9 chương I ( tiết 17)

Ôn tập hình học 9 chương I ( tiết 17)

Toán học

... Chọn kết kết đây: a) Trong hình 41, sin A 3 C B D Hình 41 b) Trong hình 41, sin Q PR RS PS C SR A PR QR SR D QR P B R S Hình 42 Q Bài 34( SGK - 93) a) Trong hình 44, hệ thức hệ thức sau đúng: ... = c a b Hình 44 b) Trong hình 45, hệ thức hệ thức sau không đúng? A sin2 + cos2 = B sin = cos C cos = sin (900 - ) sin D tg = cos Bài tập 35 ( SGK - 94) - áp dụng tỉ số lượng giác góc nhọn ... ABC vuông A à KL tính B; C; AH b)SABC = SMBC M? Từ (1) (2) AB2 + AC = BC2 ABC vuông A Lại có: AB.AC = AH.BC( hệ thức cạnh đường cao) 4,5 = 7,5 AH AH = 3,6 cm AC Trong tam giác vuông ABC...
 • 11
 • 2,706
 • 30
Luyên tập Hình học 11 chương 1

Luyên tập Hình học 11 chương 1

Toán học

... động 2: Bài tập SGK trang 29 Bài làm mong đợi: R’ I’ R I O Giáo viên gọi ba học sinh lên bảng vẽ hình, yêu cầu nêu bước cụ thể, yêu cầu học sinh khác nhận xét, uốn nắn sửa sai cho học sinh R’ ... động 3: Bài tập SGK trang 29 - Giáo viên phát vấn hướng dẫn: Gọi ảnh Bài làm mong đợi: M qua V( O ,k ) M’, gọi ảnh M’ qua V( O ,k ) Hãy viết biểu thức vectơ ( O,k1 ) - Giáo viên gọi học sinh lên ... nghĩa phép vị tự, tính chất phép vị tự Tâm vị tự hai đường tròn Dặn dò học sinh xem lại toàn lý thuyết liên quan làm lại toàn tập sửa Chuẩn bị, xem trước mới: Phép đồng dạng ...
 • 3
 • 1,446
 • 7
Ôn tập Số học 6 chương III

Ôn tập Số học 6 chương III

Toán học

... 2 Phần tự luận: Bài 1: Tính nhanh: a) c) e) + 15 15 11 12 +2 23 14 23 11 + b) d) 13 27 16 + 25 25 14 +3 15 27 15 Bài 2: Thực phép tính: a) 16 21...
 • 2
 • 5,758
 • 66
ÔN TẬP HÌNH HỌC 8 CHƯƠNG 3

ÔN TẬP HÌNH HỌC 8 CHƯƠNG 3

Toán học

... 2.Tìm tọa độ giao điểm (d1),(d2) phép tính y x CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ ĐẾN THAM DỰ TIẾT HỌC NÀY KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ THẬT NHIỀU SỨC KHỎE !!! 008 2-2 -1 09 ...
 • 11
 • 892
 • 5
Ôn tập Hình học 9 chương I: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Ôn tập Hình học 9 chương I: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Toán học

... = Tiết 16 ƠN TẬP CHƯƠNG I B LUYỆN TẬP: Bài Chọn kết kết sau: a) Trong hình bên, sin α bằng: 3 C× 5 B× D× α Tiết 16 ƠN TẬP CHƯƠNG I B LUYỆN TẬP: Bài Chọn kết kết sau: b) Trong hình bên, sinQ ... Tiết 16 ƠN TẬP CHƯƠNG I B LUYỆN TẬP: Bài Chọn kết kết sau: c) Trong hình bên, cos300 bằng: 2a a B× 3 C× D × a2 a 2a 30° 3a Tiết 16 ƠN TẬP CHƯƠNG I B LUYỆN TẬP: Bài Cho hình vẽ, chọn hệ thức đúng: ... Tiết 16 ƠN TẬP CHƯƠNG I B LUYỆN TẬP: Bài Cho hình vẽ, hệ thức sau khơng đúng: 2 A sinα + cos α = B sinα = cosβ α C cosβ = sin (900 - α) sinα D tgα = cosα β Tiết 16 ƠN TẬP CHƯƠNG I B LUYỆN TẬP: Bài...
 • 16
 • 4,533
 • 21
Chủ đề: Khoảng cách (Hình học 11 - Chương III)

Chủ đề: Khoảng cách (Hình học 11 - Chương III)

Toán học

... M a đồng thời cắt b N vuông góc với b đờng vuông góc chung a b e Đờng vuông góc chung hai đờng thẳng chéo a b nằm mặt phẳng chứa đờng vuông góc với đờng Bài tập 3: Cho hình lập phơng ABCD.A'B'C'D' ... phẳng vuông góc với mặt phẳng khác c Qua đờng thẳng có mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng khác d Đờng thẳng vuông góc với hai đờng thẳng chéo cho trớc đờng vuông góc chung hai đờng thẳng Bài tập ... Trong mệnh đề sau mệnh đề ? a Đờng thẳng đờng vuông góc chung hai đờng thẳng a b vuông góc với a vuông góc với b b Gọi (P) mặt phẳng song song với hai đờng thẳng a, b chéo Khi đó, đờng vuông...
 • 27
 • 1,175
 • 4
Chủ đề: Hai đường thảng vuông góc (Hình học 11 - Chương III)

Chủ đề: Hai đường thảng vuông góc (Hình học 11 - Chương III)

Toán học

... minh SA vuông góc với AC BD Bài tập 9: Cho hình hộp ABCD.A1B1C1D1 có tất cạnh a Chứng minh AC vuông góc với B1D1 b Chứng minh AB1 vuông góc với CD1 c Chứng minh AD1 vuông góc với CB1 Bài tập 10: ... Bài tập tự giải Bài tập 1: Mỗi khẳng định sau có không ? a Hai đờng thẳng vuông góc với đờng thẳng thứ ba song song với b Hai đờng thẳng vuông góc với đờng thẳng thứ ba vuông góc với Bài tập ... Cho hình tứ diện ABCD Chứng minh cặp cạnh đối tứ diện vuông góc với Bài tập 11: Chứng minh đờng thẳng d vuông góc với hai đờng thẳng cắt a b nằm mặt phẳng vuông góc với đờng thẳng nằm Bài tập...
 • 22
 • 1,169
 • 2

Xem thêm