§ 4 2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng dự án hồ chứa nước tà ranh

Đặc điểm nổi bật và sự cần thiết phải đầu tư xây dựng Vườn quốc gia

Đặc điểm nổi bật và sự cần thiết phải đầu xây dựng Vườn quốc gia

Công nghệ - Môi trường

... 5 .26 8 4. 6 82 5.670 2. 830 2. 840 Giao An 9.688 48 42 48 46 47 50 25 50 22 00 Giao Lạc 9.850 5 023 48 27 5150 26 26 25 24 Giao Xuân 9.780 5 022 47 58 45 38 23 59 21 71 Giao Hải 6.699 344 0 325 9 33 04 1681 1 623 45 .967 ... 51 1300 40 24 10 14 10 24 6 17 10 15 40 0 18 15 16 700 33 16 12 10 16 32 120 0 37 18 16 20 626 26 20 32 1118 40 16 20 10 11 48 9 23 12 18 728 25 12 16 750 37 12 10 16 550 25 16 12 17 846 28 16 11 ... dựng dự án đầu VQG Xuân Thuỷ Phần Tên cơng trình, sở xây dựng dự án I Tên cơng trình Dự án đầu xây dựng VQG Xuân Thuỷ, tỉnh Nam Định II Thời gian xây dựng dự án Năm 20 03 III Cơ sở xây dựng...
 • 86
 • 860
 • 0
DỰ án đầu tư xây DỰNG CÔNG TRÌNH hồ CHỨA nước y2, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

DỰ án đầu xây DỰNG CÔNG TRÌNH hồ CHỨA nước y2, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Kỹ thuật

... phí xây dựng sau thuế Đập đất 165. 148 .47 2. 2 24 16.5 14. 847 .22 2 181.663.319 .44 6 Tràn 39. 629 .45 1.576 3.9 62. 945 .158 43 .5 92. 396.733 Cống 4. 29 1.6 12. 335 42 9.161 .2 34 4. 720 .773.569 20 9.069.536.135 20 .906.953.613 ... mức đầu 4. 2 .4 Xác định thành phần tổng mức đầu 4. 2 .4. 1 Chi phí xây dựng dự án( GXD) 4. 2 .4. 2 Chi phí thiết bị dự án: (GTB ) 4. 2 .4. 3 Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư (GBT, TĐC) 4. 2 .4. 4 ... 20 9.069.536 2. 299.7 64. 897 16.699. 820 .000 1.669.9 82. 000 18.369.8 02. 000 2. 860.301. 041 2. 860.301. 041 8. 825 .48 2. 741 8 82. 548 .2 74 9.708.031.015 2. 135.515.6 64 1 82. 633.835 2. 318. 149 .49 9 69. 923 .9 94. 751 6.9 92. 399 .47 5...
 • 30
 • 691
 • 2
Giới thiệu chung và sự cần thiết phải đầu tư.DOC

Giới thiệu chung và sự cần thiết phải đầu tư.DOC

Kế toán

... 15.657 .23 3 15.657 .23 3 15.657 .23 3 15.657 .23 3 15.657 .23 3 15.657 .23 3 15.657 .23 3 15.657 .23 3 15.657 .23 3 44 1 . 42 4.73 44 1 . 42 4.73 44 1 . 42 4.73 44 1 . 42 4.73 44 1 . 42 4.73 44 1 . 42 4.73 44 1 . 42 4.73 44 1 . 42 4.73 44 1 . 42 4.73 ... 63 .47 6.7 24 Dòng tiền CK 60.078.800 78.879. 821 Dòng tiền CK luỹ kế 42 22 .5 02. 505 22 .999 .47 9 23 .600.116 23 .667. 725 23 .6 12 .44 5 22 .5 02. 505 22 .999 .47 9 23 .600.116 23 .667. 725 23 .6 12 .44 5 0. 62 0.56 0.51 0 .47 ... 1. 125 .000 1. 125 .000 1. 125 .000 1. 125 .000 1. 125 .000 3.600.00 3.600.00 3.600.00 3.600.00 3.600.00 2. 207.1 24 2. 207.1 24 2. 207.1 24 2. 207.1 24 2. 207.1 24 12. 696.371 12. 696.371 12. 696.371 12. 696.371 12. 696.371...
 • 63
 • 2,067
 • 0
Quản trị dự án Những căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu tư

Quản trị dự án Những căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu

Quản trị kinh doanh

... 48 0 26 .9 74 617 83.171 737 56.197 120 26 .9 74 617 2 24 . 788 48 0 168.591 360 168.591 36 20 .23 0 963 76 . 42 8 083 56.197 12 20 .23 0 963 1 12. 3 94 24 0 1 12. 3 94 24 0 13 .48 7 308 69.6 84 428 56.197 120 13 .48 7 308 ... Nợ đầu kỳ mục Lãi phát sinh kỳ NĂM 20 0 Nợ gốc Lãi vay Nợ cuối kỳ 24 2 24 Số tiền trả nợ 26 .880 2 24 0 25 0.880 0 25 0.880 30.105 28 0.985 33.718 27 2 89.915 3 92 56.197 120 33.718 27 2 2 24 . 788 48 0 ... định đầu giai đoạn lập dự án đầu (chuẩn bị đầu tư) - Chủ đầu (trong giai đoạn lập dự án đầu tư) , Thẩm quyền định dự án đầu tư, Thẩm định dự án đầu 12. 2 .2 Mối quan hệ trách nhiệm phối...
 • 28
 • 1,169
 • 1
SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU

Quản trị kinh doanh

... 0.19 64 0 .21 01 0 .2 24 8 0. 24 0 5 0 .25 74 0 .27 54 720 571.39 9637 64. 23 103 122 7.73 8 827 30.93 1101 9 42 .45 1010638.65 0. 02 24 0.0 24 0 0. 025 7 0. 027 5 0. 02 94 0.0315 25 641 .45 349 18.99 320 25.71 42 8 34. 38 36666 .23 45 771.68 ... liệu Năm Năm Năm Năm Năm 0. 140 0 0. 149 8 0.1603 0.1715 0.1835 687150.58 68 62 34. 38 681 822 .87 729 550 .47 0.0160 0.0171 0.0183 0.0196 0. 021 0 24 8 96.76 19 028 . 24 2 646 8 .28 26 1 42 . 52 Khoản mục đơn giá tôm CP ... 42 8 34. 38 36666 .23 45 771.68 7 12 047 . 34 746 21 2. 84 998683 .22 70 526 2.61 106 325 3 .43 70 829 1.15 925 565.31 7556 92. 98 1138608.68 105 641 0. 32 3) Chọn nguồn cung ứng nguyên vật liệu cho dự án: Do nhà máy đặt tỉnh...
 • 64
 • 1,018
 • 0
Những căn cứ pháp lý và sự cần thiết phải đầu tư

Những căn cứ pháp lý và sự cần thiết phải đầu

Kiến trúc - Xây dựng

... miền trung 40 -60 60-80 2 .43 -4. 86 4. 86-7 .20 7 .29 -9. 72 2.1 -4. 2 4. 2- 6.3 6.3-8 .4 1 .2- 2 .4 2 .4- 3.6 3.6 -4. 8 2 .44 -3.65 3.65 -4. 87 Ven biển trung 1 .22 -2 .44 Đồng Nam Bộ 1 .26 -2 .45 2 2. 52- 3.78 3.78-5. 04 Cường ... quản lý dự án, vấn pháp luật xây dựng hợp đồng kinh tế, lập báo cáo đầu tư, lập dự án đầu xây dựng cơng trình, thẩm định dự án đầu cơng trình, thẩm định vẽ thi cơng tổng dự tốn, lập hồ sơ ... thức đầu giới thiệu chủ đầu II.1 Phân tích trạng địa điểm xây dựng : Tồn cơng trình nội dung dự án đầu xây dựng nằm trục phố Hàng Bài Quy Hoạch từ lâu Khu đất dự kiến đầu xây dựng...
 • 56
 • 1,054
 • 0
Sự cần thiết phải đầu tư

Sự cần thiết phải đầu

Kế toán

... (750x1050)mm 01 20 02 1 .48 4. 743 , 34 1.336 .26 8,11 Máy dán hộp Trung quốc 01 20 02 7 42 .355,86 668. 120 ,27 17.7 74. 9 72, 62 5.863.0 92, 38 Tổng cộng Như vậy, cơng việc ngày đòi hỏi chất lượng cao máy móc thiết bị ... thu hồi vốn, thời gian trả nợ sớm dự kiến Dự án xây dựng sở khoa học có tính tốn đến đại thiết bị in giới, đầu phát huy hiệu đầu đáp ứng chất lượng sản phẩm mà trước khách hàng phải in nước ... 1.6 34. 400.000,0 VNĐ o Nộp thuế TNDN 1.6 34. 400.000,0 x 32% = 523 .000.000,0 VNĐ o Phần để lại doanh nghiệp 1.6 34. 400.000,0 - 523 .000.000,0 = 1.111 .40 0.000,0 VNĐ o Tích lũy để hồn vốn vay 1.111 .40 0.000,0...
 • 10
 • 684
 • 0
NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU

Kế toán

... văn số 1616/QHKT-P2 ngày 26 /09 /20 06 việc chấp thuận QHTMB & PAKT xây dựng Toà nhà văn phòng ( SOFIA BUILDING ) số 06 Hµng Bµi – quËn Hoµn KiÕm – Hµ Néi I .2 Sự cần thiết phải đầu : Công đổi lan ... với công trình xây dựng làm sở kinh doanh, thơng mại, dịch vụ - Cn c Cụng s 43 72/ UB-XDĐT ngày 05/10 /20 05 UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận nguyên tắc chủ trơng công ty việc đầu t xây dựng cải tạo ... ty cổ phần thơng mại SOFIA ngày 10/05 /20 05 đến thống phơng án xây dựng nhà văn phòng SOFIA số 06 Hàng Bài Hoàn Kiếm Hà Nội - Căn công văn số 547 /QHKT P2 Sở Quy hoạch kiến trúc thành phố Hà...
 • 4
 • 519
 • 0
Giới thiệu chung và sự cần thiết phải đầu tư

Giới thiệu chung và sự cần thiết phải đầu

Kế toán

... doanh nghiệp thực dự án đầu trực tiếp, điều kiện pháp lý quan trọng thuận lợi cho chủ đầu dự án thực dự án Các pháp lý dự án • • • • • • • Quyết định số 14/ 1999/ QĐ – TTg Thủ ng Chính phủ ... tăng bình hơi) kg/người/năm quân 20 00 75.000 17,6( 12 kg thịt xẻ) 20 02 91 .25 0 22 (15kg thịt xẻ) 20 05 107.000 25 ,5(17,3kg thịt) 20 10 143 .000 34( 23 kg thịt xẻ) 7 ,25 %/ năm Nguồn: Sở nơng nghiệp phát ... - xã hội Việt Nam đánh giá nước ổn định trị cao, thuận lợi cho doanh nghiệp nước tham gia đầu Đặc biệt, địa điểm xây dựng dự án lại nằm ngoại thành Hà Nội, gần trái tim nước nên có điều kiện...
 • 10
 • 555
 • 0
đầu tư, đầu tư phát triển và sự cần thiết phải đầu tư trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

đầu tư, đầu phát triển và sự cần thiết phải đầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kinh tế - Thương mại

... 151,76 28 1,9075 89 34, 86 11 1 94, 95 46 1, 94 89 ,48 54, 25 10, 52 380,765 6 626 ,655 670 , 42 5 60 ,25 5 839 ,40 5 25 ,2 04 -23 ,66 922 ,46 9,8 946 28 ,46 1335,6 44 ,786 95, 32 2858,765 1 14, 05 10 34, 11 87,11 153, 02 26,6 ... 5 54, 64 61, 54 43,03 4, 78 6 14, 93 68,65 885,00 1 02, 00 43 , 02 4, 9 Năm Chỉ tiêu 20 00 20 03 trÞ Tû 6 92, 84 42, 68 42 ,48 7 72, 56 42 , 62 78,5 90 4, 77 4, 81 4, 97 Tốc độ tăng trởng ( %/Năm) 20 01 20 02 2003 20 04 ... 43 5,5 1 04, 5 27 7,3 41 ,7 13,33 5,60 14, 86 880 5 02, 1 120 ,5 3 34, 3 40 ,45 23 ,08 5, 54 15,37 10 82 ,4 6 24 , 8 1 52 41 9,5 41 ,01 23 ,67 5,76 15,89 dụng Thiết bị viễn thông 6.T.B.Văn phòng 100 ,22 3 1 04, 826 1,35...
 • 87
 • 447
 • 0
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng dự án phát triển Khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì

Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu xây dựng dự án phát triển Khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì

Quản trị kinh doanh

... 98879 525 61 1,9885 1 046 95 26 1 74 47113 3 140 9 20 945 2 149 9 2, 1779 2, 08 32 45 615 44 786 6 8 42 44 78,6 20 527 15675 18 24 6 24 6 32 19596 1,8938 37111 5567 16700 148 44 3006 187 54 1,8938 1,8938 5693 35516 1 42 3 ... 17 841 ,8 33 047 5 949 ,5 3336,6 3981 ,2 991 12, 9 6 746 713 91653,9 1 628 3356,1 721 2 ,4 13799,3 25 8738,8 2 141 6 24 4 ,6 826 1,7 44 62, 1 321 1,5 6609 ,4 995,3 148 7 ,4 6 24 4 ,6 18175,8 3336,6 29 85,9 23 61,1 15 84 15 84 ... -17 34 -133666 -107061 -25 547 25 957 129 189 Lỵi nhn -17 34 -1319 32 26606 815 14 515 04 10 323 2 ThuÕ TN DN 0 6651 ,46 20 378 128 76 25 808 LN rßng -17 34 -1319 32 199 54 61135 38 628 7 7 42 4 Hoµn thuÕ VAT 61 22 12...
 • 73
 • 851
 • 3
Đánh giá hiệu quả đầu tư xây dựng dự án đường trục trung tâm xã bảo khê thị xã hưng yên

Đánh giá hiệu quả đầu xây dựng dự án đường trục trung tâm xã bảo khê thị xã hưng yên

Kinh tế - Quản lý

... 358.350 58.9 94 397.1 72 179.1 82 1.539 .46 5 20 2.155 1.608. 946 62. 140 14. 980 54. 950 9. 041 9.395.0 64 1 .49 5 .2 84 635. 040 151 .20 0 - 5.6 32. 663 - 2. 2 14. 4 64 149 .8 24 - 18.3 64. 430 - 19. 720 .381 - 4. 21 8.111 898.191 ... tính AB.65 120 AB. 641 12 AB. 24 1 11 AB.111 14 AB.11 721 AB. 321 31 AB. 321 32 AB.11 822 AB.311 12 AB .41 421 AB . 42 22 1 Báo giá AB.66 123 AB.661 34 AD.1 121 2 AD.1 122 2 AF.113 12 AD.3 24 3 1 Báo giá 100md 100m2 100m3 100m3 ... Bộ 21 ,000 44 7.3 84 1,5 12 42 0.000 13,869 32, 360 7,61 92 326 , 54 1.3 92, 88 32, 5005 5 ,44 23 3, 04 25 , 549 4 69,70 69,70 1.303,757 20 .000 147 ,7031 2. 5 62. 000 66, 945 0 2. 5 62. 000 20 ,1375 12 .49 6.000 16,7813 12. 780.000...
 • 54
 • 808
 • 0
một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng dự án phát triển khu đô thị mới mỹ đình – mễ trì

một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu xây dựng dự án phát triển khu đô thị mới mỹ đình – mễ trì

Kinh tế - Quản lý

... DT 20 03 20 04 6,3 197757 98879 98879 525 61 1,9885 1 046 95 20 945 2 149 9 2, 1779 2, 08 32 19596 20 05 20 06 26 1 74 47113 3 140 9 45 615 44 786 6 8 42 44 78,6 20 527 15675 18 24 6 24 6 32 1,8938 37111 5567 16700 148 44 ... Đơn vị: triệu đồng 20 03 20 04 98879 20 05 20 06 98879 31390 6,3 197757 525 61 1,9885 1 046 95 26 1 74 47113 3 140 9 20 945 2 149 9 2, 1779 2, 08 32 45 615 44 786 6 8 42 44 78,6 20 527 15675 18 24 6 24 6 32 19596 1,8938 37111 ... 59168 ,2 11988,6 41 22 1057,5 637,9 6 24 4 ,6 18175,8 321 1,5 6609 ,4 3336,6 29 85,9 43 84, 9 713 1803,1 48 29 ,7 51781,7 3966,8 8969,5 519 84 13 748 ,1 9 42 21 ,2 1 049 0 22 19,5 29 08 ,2 17 54, 2 2361,1 2 141 (Báo cáo điều...
 • 63
 • 514
 • 0
Đầu tư xây dựng dự án Mobifone QUẢNG ninh

Đầu xây dựng dự án Mobifone QUẢNG ninh

Quản lý dự án

... thứ 4. 400 10 4. 400 4. 400 4. 400 4. 400 4. 400 4. 400 4. 400 4. 400 4. 400 4. 400 600 1 1 1 1 1 10 6. 840 .000 6 .21 8.1 82 5.6 52. 893 5.138.993 4. 671.8 12 4. 24 7 .1 02 3.861.0 02 3.510.0 02 3.190.910 2. 900. 828 30.096.000.000 ... 600 600 600 600 1 1 1 6 .22 9.083 5.6 62. 8 02 5. 148 .0 02 4. 680.0 02 4. 2 54. 547 3.867.770 3.737 .44 9. 628 3.397.681 .48 0 3.088.801. 345 2. 808.001 .22 3 2. 5 52. 728 .385 2. 320 .6 62. 168 24 0 .40 4.959.097 (Đơn giá thuê ... 30.096.000.000 27 .360.000.000 24 . 8 72. 727 .27 3 22 .611.570. 24 8 20 .555.9 72. 953 18.687. 24 8 .139 16.988 .40 7.399 15 .44 4.006. 726 14. 040 .006.115 12. 763. 641 . 923 36.985.378. 323 600 600 600 600 1 1 9. 120 .000 8 .29 0.909...
 • 42
 • 1,092
 • 9
báo cáo đầu tư xây dựng dự án tổ hợp trang trại chăn nuôi gia súc theo cơ chế phát triển sạch CDM

báo cáo đầu xây dựng dự án tổ hợp trang trại chăn nuôi gia súc theo cơ chế phát triển sạch CDM

Kiến trúc - Xây dựng

... 1/1 /20 21 2/ 1 /20 21 3/1 /20 21 4/ 1 /20 21 5/1 /20 21 6/1 /20 21 7/1 /20 21 8/1 /20 21 9/1 /20 21 10/1 /20 21 11/1 /20 21 12/ 1 /20 21 1/1 /20 22 2/1 /20 22 3/1 /20 22 4/ 1 /20 22 5/1 /20 22 6/1 /20 22 7/1 /20 22 8/1 /20 22 9/1 /20 22 10/1 /20 22 ... 2, 588, 641 2, 6 42 ,701 2, 610 ,47 3 2 ,49 5,075 2, 546 ,016 2 ,43 2, 698 2 ,48 1,560 2 ,44 9,3 32 2,183,191 2, 3 84, 876 2, 276,756 2, 320 , 42 0 2, 2 14, 379 2, 255,9 64 2, 223 ,736 2, 120 ,8 14 2, 159 ,28 0 2, 058 ,43 7 2, 0 94, 8 24 2, 0 62, 596 ... 26 8,783,7 24 26 5, 621 ,5 62 2 62 ,45 9 ,40 1 25 9 ,29 7, 24 0 25 6,135,078 25 2,9 72, 917 24 9 ,810,755 24 6 , 648 ,5 94 24 3 ,48 6 ,43 2 24 0 ,3 24 , 27 1 23 7,1 62, 109 23 3,999, 948 23 0,837,786 22 7,675, 625 2 24 , 513 ,46 3 22 1,351,3 02 218,189, 141 ...
 • 64
 • 723
 • 4
HUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN NHÀ MÁY MAY TUNTEX SÓC TRĂNG VIỆT NAM

HUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẦU XÂY DỰNG DỰ ÁN NHÀ MÁY MAY TUNTEX SÓC TRĂNG VIỆT NAM

Cao đẳng - Đại học

... 39,677, 523 25 ,7 92, 1 04 20 , 743 .8 62 20,509,3 32 10, 920 ,807 8, 529 ,358 5,109 ,46 4 4, 28 2 ,49 3 3,087.860 1 ,43 1,1 14 9 92. 328 822 .23 5 777,987 625 .0 92 236 ,20 2, 947 36.35 125 .98 27 .56 27 .08 121 . 04 1 42 .69 -8.31 41 .45 ... 7, 546 ,310 26 ,698 ,48 1 1,131,9 54 7, 046 , 123 27 , 129 ,40 0 1 12, 811 , 42 0 24 , 438,663 110,0 52, 563 735 ,22 1 3,8 34, 037 985, 825 5,618 ,25 0 2, 267, 126 7, 349 ,0 04 23 ,806,739 95,5 92, 591 25 ,1 94, 3 02 76,0 34, 143 T4 /20 13 4T /20 13 ... 787 ,47 6 ,49 9 108,190,3 02 3, 7 42 ,0 62 9,9 92, 367 828 ,3 12 1, 827 ,130 4, 661,1 52 2 24 , 3 74 436, 525 9,8 52, 115 8 62, 816 4, 488 26 3,067 45 7,5 12 2,3 54, 607 1,789,376 4, 945 , 829 185,568 1 ,47 6,689 40 1,788 48 2, 846 ...
 • 56
 • 1,084
 • 10
THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY GIA LAI

THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẦU XÂY DỰNG DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY GIA LAI

Cao đẳng - Đại học

... 44 4.66 42 1.01 40 6 .46 5 92. 67 768. 94 444 .66 42 1.61 40 6. 94 5 92. 58 769.38 44 4.60 42 1 .47 40 7 .47 1 12 .49 1 24 . 02 25/06 /20 13 1 12. 77 1 24 . 79 18/06 /20 13 1 14. 01 1 24 . 73 11/06 /20 13 1 14. 46 1 24 . 97 04/ 06 /20 13 940 .37 ... 857. 02 658. 94 629 .76 819.07 46 5.90 665.51 679.93 849 .95 46 5. 92 666.86 678.75 849 .27 46 5. 92 665.85 6 82. 66 849 .46 46 5.83 6 64. 93 680.60 849 .59 5 94. 18 767.81 44 3. 82 41 9.53 40 5.01 5 94. 97 769.06 44 4.66 ... 938 .21 937 . 42 930.00 5 92. 85 6 34. 70 25 /06 /20 13 5 92. 85 6 34. 70 18/06 /20 13 5 92. 85 6 34. 70 11/06 /20 13 599.60 639.01 04/ 06 /20 13 695 .44 4, 26 5.08 688.03 700.39 4, 29 3.95 688.05 7 02. 55 4, 308.97 687.63 701 .41 ...
 • 32
 • 1,508
 • 6

Xem thêm