lý thuyết biến dạng dẻo kim loại

Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kim loại

Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kim loại

Kĩ thuật Viễn thông

... Chơng 1 Cơ chế biến dạng dẻo kim loại và quá trình vật lý - hoá học khi biến dạng dẻo 1.1. Khái niệm về biến dạng dẻo 1.1.1. Biến dạng đàn hồi và dẻo của kim loại Trong kim loại, các nguyên ... khái niệm biến dạng dẻo và phá huỷ. 1.2. Cơ chế biến dạng dẻo - Trợt và sự chuyển động của lệch 1.2.1. Biến dạng dẻo đơn tinh thể a. Trợt và cơ chế biến dạng trợt. Biến dạng dẻo kim loại đợc ... biến dạng dẻo và lý thuyết gia công áp lực. Lý thuyết biến dạng dẻo và gia công áp lực kim loại dựa trên cơ sở cơ học môi trờng liên tục, cơ học vật rắn biến dạng, lý thuyết dẻo, kim loại...
 • 249
 • 1,254
 • 10
Tài liệu Luận văn : Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kim loại docx

Tài liệu Luận văn : Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kim loại docx

Báo cáo khoa học

... khái niệm biến dạng dẻo và phá huỷ. 1.2. Cơ chế biến dạng dẻo - Trợt và sự chuyển động của lệch 1.2.1. Biến dạng dẻo đơn tinh thể a. Trợt và cơ chế biến dạng trợt. Biến dạng dẻo kim loại đợc ... Đờng cong biến dạng 2.5. Biến dạng dẻo ở nhiệt độ cao- Hồi phục và kết tinh lại- phân loại 2.6. Chuyển biến pha khi biến dạng dẻo 2.7. Hiệu ứng nhiệt khi biến dạng dẻo 2.8. Biến dạng dẻo khi ... khi Biến dạng dẻo 2.1. Khái niệm về biến dạng dẻo 2.2. Cơ chế biến dạng dẻo : Trợt và sự chuyển động của lệch 2.3. Biến dạng dẻo đơn tinh thể và đa tinh thể 2.4. Hoá bền khi biến dạng dẻo...
 • 249
 • 660
 • 2
Cơ sở lí thuyết biến dạng dẻo kim loại

Cơ sở lí thuyết biến dạng dẻo kim loại

Kiến trúc - Xây dựng

... khái niệm biến dạng dẻo và phá huỷ. 1.2. Cơ chế biến dạng dẻo - Trợt và sự chuyển động của lệch 1.2.1. Biến dạng dẻo đơn tinh thể a. Trợt và cơ chế biến dạng trợt. Biến dạng dẻo kim loại đợc ... lý thuyết biến dạng dẻo và lý thuyết gia công áp lực. Lý thuyết biến dạng dẻo và gia công áp lực kim loại dựa trên cơ sở cơ học môi trờng liên tục, cơ học vật rắn biến dạng, lý thuyết dẻo, kim ... nghiệm và lý thuyết cơ chế biến dạng tạo hình kim loại, xác định sự ảnh hởng của các yếu tố đến quá trình biến dạng. Có nghĩa là nghiên cứu các đặc trng vật lý của biến dạng dẻo kim loại, sự ảnh...
 • 249
 • 614
 • 3
Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kinh loại part 1 pdf

Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kinh loại part 1 pdf

Kĩ thuật Viễn thông

... Chơng 1 Cơ chế biến dạng dẻo kim loại và quá trình vật lý - hoá học khi biến dạng dẻo 1.1. Khái niệm về biến dạng dẻo 1.1.1. Biến dạng đàn hồi và dẻo của kim loại Trong kim loại, các nguyên ... Đờng cong biến dạng 2.5. Biến dạng dẻo ở nhiệt độ cao- Hồi phục và kết tinh lại- phân loại 2.6. Chuyển biến pha khi biến dạng dẻo 2.7. Hiệu ứng nhiệt khi biến dạng dẻo 2.8. Biến dạng dẻo khi ... khái niệm biến dạng dẻo và phá huỷ. 1.2. Cơ chế biến dạng dẻo - Trợt và sự chuyển động của lệch 1.2.1. Biến dạng dẻo đơn tinh thể a. Trợt và cơ chế biến dạng trợt. Biến dạng dẻo kim loại đợc...
 • 25
 • 430
 • 0
Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kinh loại part 2 ppt

Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kinh loại part 2 ppt

Kĩ thuật Viễn thông

... khi biến dạng dẻo nguội và Đờng cong biến Dạng 1.4.1. Hiện tợng biến cứng nguội Biến dạng dẻo kim loại làm thay đổi tổ chức và tính chất cơ - lý - hoá của vật liệu. Khi tăng độ biến dạng ... tham gia quá trtình trợt biến dạng. Có hạt biến dạng dẻo, có hạt biến dạng đàn hồi, có hạt dịch chuyển. Khi kéo nén đơn, định hớng thuận lợi nhất cho các hạt biến dạng dẻo đầu tiên đó là các ... bố ứng suất và biến dạng càng khác nhau nên biến cứng càng khác. d. ảnh hởng của tốc độ biến dạng Độ tăng của tốc độ biến dạng càng lớn, độ biến cứng càng tăng. Khi biến dạng ở tốc độ cao,...
 • 25
 • 344
 • 1
Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kinh loại part 3 pot

Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kinh loại part 3 pot

Kĩ thuật Viễn thông

... biến dạng, do có hiệu ứng nhiệt, trở lực biến dạng giảm,tính dẻo tăng, nên rất dễ biến dạng. 2.4. Biến dạng dẻo khi có pha lỏng và biến dạng dẻo kim loại bán lỏng Cùng sự phát triển của khoa ... kim loại và hợp kim đợc cải thiện, nhất là trở lực biến dạng giảm và tính dẻo tăng. Nội dung này sẽ đợc nghiên cứu ở chơng 7. 2.2. Chuyển biến pha khi biến dạng dẻo Trong quá trình biến dạng ... Khi tốc độ biến dạng chậm, ta đợc tổ chức kết tinh lại, đó là 68 peclit, ta thấy, biến dạng dẻo làm tăng tốc độ chuyển biến pha. Do biến dạng xoắn là biến dạng không đều, biến dạng tăng...
 • 25
 • 260
 • 0
Lý thuyết biến dạng dẻo

thuyết biến dạng dẻo

Cơ khí - Chế tạo máy

... Đờng cong biến dạng 2.5. Biến dạng dẻo ở nhiệt độ cao- Hồi phục và kết tinh lại- phân loại 2.6. Chuyển biến pha khi biến dạng dẻo 2.7. Hiệu ứng nhiệt khi biến dạng dẻo 2.8. Biến dạng dẻo khi ... lý thuyết biến dạng dẻo và lý thuyết gia công áp lực. Lý thuyết biến dạng dẻo và gia công áp lực kim loại dựa trên cơ sở cơ học môi trờng liên tục, cơ học vật rắn biến dạng, lý thuyết dẻo, kim ... khi Biến dạng dẻo 2.1. Khái niệm về biến dạng dẻo 2.2. Cơ chế biến dạng dẻo : Trợt và sự chuyển động của lệch 2.3. Biến dạng dẻo đơn tinh thể và đa tinh thể 2.4. Hoá bền khi biến dạng dẻo...
 • 249
 • 2,767
 • 120
Tài liệu  lý thuyết biến dạng  dẻo  từ biến

Tài liệu lý thuyết biến dạng dẻo từ biến

Kỹ thuật - Công nghệ

... không gây ra biến dạng từ biến cho chi tiết vượt quá trị số cho phép được gọi là giới hạn từ biến theo biến dạng cho phép.+ Giới hạn từ biến phụ thuộc vào nhiệt độ, trị số biến dạng từ biến cho ... suất giảm theo thời gian khi tổng biến dạng không đổi: 0onsy pc tε ε ε ε= + = =. Tổng biến dạng là không đổi cho nên khi biến dạng dẻo tăng thì biến dạng đàn hồi giảm, so đó ứng suất ... ∂ ∂ ∂ & && &5) Đối với lý thuyết dẻo: a) Độ lệch biến dạng và các lượng bất biến của độ lệch biến dạng. b) Cường độ biến dạng trượt:+ Là một đại lượng không âm, xác định...
 • 32
 • 605
 • 1
Ứng xuất và biến dạng trong kim loại hàn

Ứng xuất và biến dạng trong kim loại hàn

Cơ khí - Chế tạo máy

... thành biến dạng phụ thuộc vào tính dẻo của vách kim loại và trạng thái co ngót, dán nở của kim loại mối hàn.3. Cơ chế hình thành ứng suất và biến dạng trong mối hànQuá trình hàn. kim loại bị ... huỳnh quangHình 7.2. Biến dạng ngang mối hàn a) Biến dạng mối hàn đối đầu, b) Biến dạng mối hàn chữ THình 7.3. Biến dạng dọc mối hàn chữ T7.2. BIỆN PHÁP HẠN CHẾVÀ CHỐNG BIẾN DẠNG HÀNTuỳ theo ... thép không gỉ có biến dạng hàn lớn, còn nhôm dẫn nhiệt tốt hơn, biến dạng hàn ít hơn. Như vậy. biến dạng của chi tiết hàn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Biến dạng góc : Biến dạng góc hình thành...
 • 31
 • 752
 • 35
CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĂN MÒN KIM LOẠI

CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĂN MÒN KIM LOẠI

Khoa học tự nhiên

... luận môn ăn mòn kim loại CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĂN MÒN KIM LOẠI1.1 Định nghĩa ăn mòn:Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại do tương tác hóa học hoặc điện hóa của kim loại với môi trường ... mặt kim loại, nó có thể đều đặn hoặc không đều- Ăn mòn cục bộ tập trung ở các khu riêng biệt của bề mặt kim loại. Ví dụ: Ăn mòn hang hốc, ăn mòn điểm- Ăn mòn giữa các tinh thể là sự phá hủy kim ... có thể phân thành 3 loại: loại đạt chất lượng, loại phải làm lại và loại phế phẩm.• Chi tiết có lớp mạ không đạt chất lượng bao gồm những chi tiết phải tẩy đi mạ lại và loại không cần tẩy lớp...
 • 34
 • 1,284
 • 3

Xem thêm