Tài liệu về " thạc sĩ " 8 kết quả

HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ

Kỹ năng thuyết trình

Chương 1 : Mở đầu 1.1 Mc đích. - Nhằm tránh những nhầm lẫn, bực bội không đáng có. - Có được bản báo cáo hòan thiện, đúng chuẩn. - Nếu anh chịcó văn bản đúng chuẩn thì khi có sựthay đổI vềsốtrang, sốchương …, chỉcần chọn tòan bộvăn bản (ctrl-A), nhắp chuột phải và chọn Update Field là mọi cái đều đúng . - Anh chi có thểthửnghiệm bằng cách dàn trang lại văn bản này, xóa hay thêm một ...
 • 26
 • 1,961
 • 3

Luận văn thạc sĩ ngữ văn: Một vài đặc điểm ngôn ngữ của thành ngữ gốc Hán trong tiếng Việt

Luận văn thạc sĩ ngữ văn: Một vài đặc điểm ngôn ngữ của thành ngữ gốc Hán trong tiếng Việt

Thạc sĩ - Cao học

Luận văn thạc sĩ ngữ văn: Một vài đặc điểm ngôn ngữ của thành ngữ gốc Hán trong tiếng Việt
 • 133
 • 1,365
 • 10

Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng phát triển, năng suất và chất lượng nhựa của cây sơn trồng tại huyện tam nông, tỉnh phú thọ

Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng phát triển, năng suất và chất lượng nhựa của cây sơn trồng tại huyện tam nông, tỉnh phú thọ

Nông - Lâm - Ngư

khóa luận, luận văn, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, đề tài . hiện đề tài: Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây sơn tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ . 2 Mục tiêu. giá được ảnh hưởng của một số yếu tố tự nhiên đến năng suất nhựa cây sơn tại Tam Nông- Phú Thọ. - Đánh giá ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật nhằm
 • 250
 • 612
 • 0

Bài toán quy hoạch toàn phương lồi ngặt với nhiễu giới nội

Bài toán quy hoạch toàn phương lồi ngặt với nhiễu giới nội

Quy hoạch - Đô thị

khóa luận, luận văn, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, đề tài . u 1 1 B`ai to´an quy hoa . ch lˆo ` i, quy hoa . ch to`an phu . o . ng v`a h`am lˆo ` i thˆo 8 1.1. B`ai to´an quy hoa . ch lˆo ` i, quy hoa . ch to`an. to´an quy hoa . ch lˆo ` i, quy hoa . ch to`an phu . o . ng Trong mu . c n`ay, ch´ung tˆoi tr`ınh b`ay D - i . nh l´y Kuhn-Tucker cho b`ai to´an quy hoa
 • 110
 • 522
 • 0

Bảo đảm quyền con người của người bị tạm giữ, bị cáo trong tố tụng hình sự việt nam

Bảo đảm quyền con người của người bị tạm giữ, bị cáo trong tố tụng hình sự việt nam

Thạc sĩ - Cao học

khóa luận, luận văn, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, đề tài . định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam và tăng cường bảo đảm quyền con người của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong hoạt động tố tụng hình sự. . trạng bảo đảm quyền con người của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự và kiến nghị các giải pháp tăng cường bảo đảm quyền con người trong
 • 174
 • 1,408
 • 9

Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp dưới góc độ thương mại đối với chỉ dẫn địa lý của việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp dưới góc độ thương mại đối với chỉ dẫn địa lý của việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

khóa luận, luận văn, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, đề tài . 1.1. CHỈ DẪN ĐỊA LÝ VÀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI CHỈ DẪN ĐỊA LÝ 1.1.1. Chỉ dẫn địa lý 1.1.1.1. Khái niệm về chỉ dẫn địa lý (1) Chỉ dẫn địa lý. 1.1.2. Bảo hộ quyền SHCN đối với chỉ dẫn địa lý 1.1.2.1. Khái niệm về bảo hộ quyền SHCN đối với chỉ dẫn địa lý Bảo hộ quyền SHCN đối với chỉ dẫn địa lý là
 • 71
 • 990
 • 1
1 2 3 >