Tài liệu về " kiến trúc " 11 kết quả

Kiến trúc Hà Nội

Kiến trúc Hà Nội

Khoa học xã hội

Kiến trúc Hà Nội . ta. Tiểu luận triết họcNội dungI. Kiến trúc Hà Nội sau 12 năm nhìn lại1. Kiến trúc Hà Nội hiện nayNhững ai đã từng xa Hà Nội nhiều năm bây giờ khi trở lại. thực tiễn kiến trúc Hà Nội đã đòi hỏi giới kiến trúc có chất lợng nghề nghiệp đổi mới, và muốn hay không, càng sớm càng tốt, phải tiếp xúc với kiến trúc các
 • 11
 • 441
 • 1

Một cách tiếp cận kiến trúc an ninh

Một cách tiếp cận kiến trúc an ninh

Kỹ thuật lập trình

Một cách tiếp cận kiến trúc an ninh - Tác giả: Trần Nguyên Vũ . hiểu: Kiến trúc tổng thể (EA) của một hệ thống thông tin là cách nhìn của hệ thống thông tin dướimột kiến trúc mạch lạc, đặctả đượcmối quan hệ giữa kiến trúc. Forum.. )13I. 5. Kiến trúc tổng thể ANTTThể hiện ANTT dướidạng một kiến trúc tổng thể ATTT sẽ có các lợi ích sau: Kiến trúc tông thể ANTT sẽ cho phép
 • 31
 • 680
 • 0

Lập trình theo kiến trúc 3 lớp

Lập trình theo kiến trúc 3 lớp

Kỹ thuật lập trình

Lập trình theo kiến trúc 3 lớp . soạn: Nguyễn Văn Tâm Trang 1 LẬP TRÌNH THEO KIẾN TRÚC 3 LỚP (3- tiers architechture) 1. Xây dựng phần mềm theo kiến trúc 3 lớp: Trước đây, đối với các. kiến trúc 3 lớp (mô hình 3 lớp) , phải có việc phân biệt rạch ròi giữa các lớp này. Mô hình 3 lớp có thể được mô tả như sau :  Lớp thứ nhất : Lớp giao
 • 10
 • 685
 • 10

Phân tích kiến trúc trong UML

Phân tích kiến trúc trong UML

Kỹ thuật lập trình

Phân tích kiến trúc trong UML . d?ng UML – Phân tích ki?n trúcDuong Anh Ð?c, 9/20004Tổng quan về phân tích kiến trúcSupplementarySpecificationGlossaryUse-Case ModelPhân tíchKiến trúcUse-Case. chế kiến trúc là gì?OOAD S? d?ng UML – Phân tích ki?n trúcDuong Anh Ð?c, 9/200015Ba loại cơ chế kiến trúc? Các loại cơ chế kiến trúc? Các cơ chế phân tích
 • 36
 • 1,383
 • 6

Giáo trình cấu tạo kiến trúc

Giáo trình cấu tạo kiến trúc

Kiến trúc - Xây dựng

Giáo trình cấu tạo kiến trúc 123doc.vn
 • 316
 • 1,070
 • 22

Ô tô tự đổ.pdf

Ô tô tự đổ.pdf

Kiến trúc - Xây dựng

Tài liệu kĩ thuật về ô tô tự đổ.
 • 15
 • 1,019
 • 3

Thiết kế và chế tạo mô hình.pdf

Thiết kế và chế tạo mô hình.pdf

Kiến trúc - Xây dựng

Thiết kế và chế tạo mô hình. . THIếT Kế Và CHế TạO MÔ HìNH HEXAPOD PGS.TS. Đặng Văn Nghìn, KS. Nguyễn Minh Tuấn, KS.Từ Diệp Công Thành Bộ môn Cơ Điện Tử, Khoa cơ. hình nghiên cứu của các bộ môn Cơ Điện Tử, phòng thí nghiệm cơ điện tử về Hexapod trên thế giới. Các tác giả nêu một số kết quả nghiên cứu thiết kế, chế
 • 10
 • 568
 • 2

Hướng dẫn Setting VraySky và VraySun.doc

Hướng dẫn Setting VraySky và VraySun.doc

Kiến trúc - Xây dựng

Hướng dẫn Setting VraySky và VraySun. . 1. VraySky and VraySun In Vray 1.5 you can find new map " ;vraysky& quot; and new light " ;vraysun& quot;. This two things. material - Vraysky in your material editor. (Just select one of the slots in material editor, use Material->Get material and select Vraysky) . Now create vraysun
 • 14
 • 2,344
 • 5

Cơ học kết cấu tập 1 chương 1.pdf

Cơ học kết cấu tập 1 chương 1.pdf

Kiến trúc - Xây dựng

Tài liệu Cơ học kết cấu tập 1 chương 1. . + 3.H - 3.(D -1) ³ 0 (C) (A) (B) H .1. 11e (A) (B) (C) H .1. 11f Hãû BHTT (A) (B) H .1. 11g (C) (B) (A) (C) H .1. 11a H .1. 11b (A) (B) (C) H .1. 11c (A) (B) (C). (H .1. 11d) . + v.v.v. H .1. 9d Thãm cạc bäü âäi 11 22334455 Hãû BBH Hãû BBH H .1. 10a(A) (B) H .1. 10b(A) (B) H .1. 10c Mäúi hn (A) (B) H .1. 10d (A) (B) H .1. 10e
 • 18
 • 4,071
 • 27

Cơ học kết cấu tập 1 chương 2.pdf

Cơ học kết cấu tập 1 chương 2.pdf

Kiến trúc - Xây dựng

Cơ học kết cấu tập 1 chương 2. . = 2T P2 = 2T45oM = 3T.mq = 2T/mAC3, 414 1, 414 1, 414 1, 414 0,5863, 414 1 6,6566, 828 3, 828 (T)H .10 CÅ HC KÃÚT CÁÚU 1 Page 30 18 2. 28 .22 ===lqf - Trãn cạc âoản. + 2. q .1 = - (2 + 2. sin45o).4 + 3 + 2. 2 .1 = = -6,656; QA = P1 + P2.sin45o -2. q = 2 + 2. sin45o - 2. 2 = -0,586; NA = -P2.cos45o = -1, 414 .
 • 48
 • 5,373
 • 30

Cơ học kết cấu tập 1 chương 3.pdf

Cơ học kết cấu tập 1 chương 3.pdf

Kiến trúc - Xây dựng

Cơ học kết cấu tập 1 chương 3. . P = 1 âàût ngay tải màõt 9 (z = 2d) (H .3. 7d): VAHAA11N2 -11 P = 1VAHAN2 -11 A11P = 1N4-99H .3. 7b H .3. 7dH .3. 7c 4 /34 /3 d11A2d8d10dB 5 436 d9 711 2VBVAHAP = 11 4 /3 â.a.h.V.a.h.VB. nhanh â.a.h.N: 1 .a.h.N4 -10 H .3. 7ê.a.h.N10 -11 â.a.h.N2 -3 .a.h.VB15 /3 .a.h.VAP = 1VAdd dVBdd 214 1 31 2 3HA1A 119 654B10d782/3hd2hd34hd35 11 22a 1cosa 1cosa zh CÅ
 • 31
 • 2,515
 • 20
1 2 3 >