Tài liệu về " sinh học " 9 kết quả

Thuật ngữ chuyên ngành công nghệ sinh học

Thuật ngữ chuyên ngành công nghệ sinh học

Sinh học

Thuật ngữ chuyên ngành công nghệ sinh học . duỗi abiogenesis (sự) phát sinh phi sinh học abiotic (thuộc) phi sinh học, không sống abiotic stresses căng thẳng phi sinh học ABO blood group substances. Polymorphism agamogenesis (sự) sinh sản vô tính, sinh sản vô giao, sinh sản đơn tính agamogony (sự) sinh sản phân cắt, sinh sản vô tính agamont thể
 • 374
 • 1,704
 • 13

Casein và đông tụ casein sữa

Casein và đông tụ casein sữa

Sinh học

Casein và đông tụ casein sữa . CASEIN VÀ ĐÔNG TỤ CASEIN SỮACasein là tên của một nhóm protein chủ yếu trong sữa. Casein có mặt trong tất cả các sữa động vật, bao gồm cả sữa người.. người. Trong sữa bò casein chiếm gần 80% tổng số protein hay khoảng 26 g cho 1 lít sữa. Casein được chia làm bốn nhóm phụ α ó -,α s2 -, β- và κ -casein. Cả
 • 7
 • 2,515
 • 10

Nghiên cứu tách Fibroin tuyết tơ chế tạo màng Polymer sinh học

Nghiên cứu tách Fibroin tuyết tơ chế tạo màng Polymer sinh học

Sinh học

Nghiên cứu tách Fibroin tuyết tơ chế tạo màng Polymer sinh học . Nghị Khoa Học & Công Nghệ lần 9 Phân ban Công nghệ Thực phẩm – Sinh học NGHIÊN CỨU TÁCH FIBROIN TUYẾN TƠ CHẾ TẠO MÀNG POLYMER SINH HỌC Trần. Phạm Quang Hiển, Nguyễn Ngọc Sơn Nghiên cứu chế tạo màng polyme sinh học Báo cáo Khoa học - Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc, NXB KHKT, Hà Nội 12/2003,
 • 5
 • 561
 • 2

Phương pháp kiểm nghiệm vi thực vật trong thực phẩm

Phương pháp kiểm nghiệm vi thực vật trong thực phẩm

Sinh học

Phương pháp kiểm nghiệm vi thực vật trong thực phẩm . TRUYỀN THỐNG TRONG PHÂN TÍCH VI SINH VẬT 1. Đònh lượng vi sinh vật bằng phương pháp đếm trực tiếp trên kính hiển vi Số lượng Vi sinh vật trong mẫu có. biệt các vi sinh vật mục tiêu từ tập hợp các vi sinh vật. Trong kiểm nghiệm vi sinh vật, các thử nghiệm sau dây thương xuyên được sử dụng: 1. Thử nghiệm
 • 56
 • 1,604
 • 8

Công nghệ sản xuất sữa chua

Công nghệ sản xuất sữa chua

Sinh học

Công nghệ sản xuất sữa chua . Công nghệ sản xuất Sữa chua ( Yoghurt )1Mục lụcPhần 1: Tổng quanI.Nguyên liệu trong công nghiệp chế biến sữa chuaI-1.Giới thiệu về sữa bòI-1-1.Một. Quan3I-Nguyên liệu trong công nghiệp chế biến sữa chua (yoghurt)Yoghurt có thể được sản xuất từ sữa tươi, sữa bột, sữa cô đặc ,sữa hoàn nguyên hoặc sữa tái chế.ƠÛ
 • 44
 • 4,634
 • 104

Công nghệ tế bào C1

Công nghệ tế bào C1

Sinh học

Công nghệ tế bào . tử sinh học Biosensor, biochip. Công nghệ tế bào 4 II. Công nghệ tế bào Các công nghệ DNA tái tổ hợp hoặc dung hợp tế bào được khởi đầu bởi những nghiên. đóng góp của công nghệ DNA tái tổ hợp. Bên cạnh các giáo trình như: sinh học phân tử, nhập môn công nghệ sinh học, công nghệ DNA tái tổ hợp, công nghệ chuyển
 • 10
 • 658
 • 8

Công nghệ gen trong nông nghiệp (Tài liệu tham khảo)

Công nghệ gen trong nông nghiệp (Tài liệu tham khảo)

Sinh học

Công nghệ gen trong nông nghiệp . Luận án tiến sĩ Sinh học, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hà Nội. Nguyễn Mộng Hùng. 2004. Công nghệ tế bào phôi động vật. NXB. Significance of Gene Flow through Pollen Transfer. European Environment Agency (EEA), Copenhagen, Denmark. Kempken F, Kempken R. 2000. Gentechnik bei Pflanzen,
 • 2
 • 703
 • 1

Giáo trình Hoá Sinh c11.pdf

Giáo trình Hoá Sinh c11.pdf

Sinh học

Giáo trình Hoá Sinh . là các amine, đó là các chất có họat tính sinh học cao có vai trò trong quá trình trao đổi chất, các hoạt động sinh lý của cơ thể như histamine. 11.1.2.3.. Nhờ quá trình này mà thành phần các amino acid luôn được đổi mới phù hợp với nhu cầu của cơ thể trong quá trình sống. 11.2.5. Oxim hóa Ở một số vi sinh vật
 • 17
 • 932
 • 6

Giáo trình Hoá Sinh c12.pdf

Giáo trình Hoá Sinh c12.pdf

Sinh học

Giáo trình Hoá Sinh . pentose. Các sản phẩm của quá trình phân giải trên tiếp tục biến đổi - H3PO4 tham gia vào các quá trình trao đổi saccharide hay các quá trình trao đổi chất khác.. H glutamine N Trong quá trình tổng hợp khung purine sẽ xảy ra đồng thời cả quá trình tổng hợp nucleotide. Tóm tắt kết quả quá trình đó như sau: Riboso5P
 • 9
 • 719
 • 3
1 2 3 >