Tài liệu về " ĐỐI VỚI " 9 kết quả

SỔ GHI CHÉP ÁP DỤNG THỰC HÀNH SẢN XUẤT TỐT ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIẾT MỔ, VẬN CHUYỂN THỊT LỢN TẠI VIỆT NAM

SỔ GHI CHÉP ÁP DỤNG THỰC HÀNH SẢN XUẤT TỐT ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIẾT MỔ, VẬN CHUYỂN THỊT LỢN TẠI VIỆT NAM

Nông nghiệp

Cuốn sổ ghi chép áp dụng thực hành sản xuất tốt đối với cơ sở giết mổ, vận chuyển thịt lợn tại Việt Nam được Cơ quan phát triển quốc tế Canada tài trợ trong khuôn khổ dự án Xây dựng và kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm. . sản thực phẩm (FAPQDCP) Cuốn sổ ghi áp dụng thực hành sản xuất tốt đối với cơ sở giết mổ, vận chuyển thịt lợn tại Việt Nam này cũng bao gồm các biểu ghi. NN&PTNT) I - ...
 • 19
 • 1,323
 • 6

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBP-VT2eB TRÊN HEO (Nội dung)

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBP-VT2eB TRÊN HEO (Nội dung)

Nông - Lâm - Ngư

Độc tố verotoxin VT2e do E. coli tiết ra là tác nhân chính gây bệnh phù trên heo sau cai sữa gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi heo ở nƣớc ta. . 8/2005. “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBP- VT2eB TRÊN HEO Giáo viên hƣớng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Hải Sử dụng kháng nguyên là protein. miễn dịch cũng khác nhau, do:  Di truyền: ngƣời ta có thể tăng khả năng đáp ứng miễn dịch bằng ...
 • 52
 • 448
 • 0

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBP-VT2eB TRÊN HEO (Phụ lục)

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBP-VT2eB TRÊN HEO (Phụ lục)

Nông - Lâm - Ngư

Độc tố verotoxin VT2e do E. coli tiết ra là tác nhân chính gây bệnh phù trên heo sau cai sữa gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi heo ở nƣớc ta. . Bảng 3. Kết quả đo OD620nm đối với mẫu có sodium azid Đối chứng âm phiến 1. Đối chứng dương phiến 1. Đối chứng âm phiến 2. Đối chứng dương phiến 2 (*) 88.5D,. 4. Kết quả đo OD620nm đối với mẫu không có sodium azid Đối chứng âm phiến 1. Đối chứng dương ...
 • 7
 • 419
 • 0

NHỮNG THÁCH THỨC ĐỐI VỚI HÀNG NÔNG SẢN VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO VÀ GIẢI PHÁP KHAI THÁC

NHỮNG THÁCH THỨC ĐỐI VỚI HÀNG NÔNG SẢN VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO VÀ GIẢI PHÁP KHAI THÁC

Kinh tế - Thương mại

NHỮNG THÁCH THỨC ĐỐI VỚI HÀNG NÔNG SẢN VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO VÀ GIẢI PHÁP KHAI THÁC . THỨC ĐỐI VỚI HÀNG NÔNG SẢN VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO VÀ GIẢI PHÁP KHAI THÁC” CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ WTO VÀ QÚA TRÌNH GIA NHẬP CỦA VIỆT NAM 1.1 Những nét. đối với hàng nông sản Việt Nam trong bối cảnh gia nhập WTO từ đó đề ra những giải pháp cụ thể. Vì lý do trên nên tôi chọn đề tài: “NHỮNG THÁCH THỨC ĐỐI
 • 19
 • 271
 • 0

NSNN ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THẾ GIỚI

NSNN ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THẾ GIỚI

Kinh tế - Thương mại

NSNN ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THẾ GIỚI . ĐỀ NSNN ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THẾ GIỚI Để bắt đầu nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế dài hạn, chúng ta cần nhìn vào thực tế của một số nền kinh tế. 1 1 I. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ - MỘT MỤC TIÊU KINH TẾ VĨ MÔ QUAN TRỌNG 1. Khái quát chung về tăng trưởng kinh tế Mục tiêp phát triển kinh tế của một quốc
 • 23
 • 866
 • 0

VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Quản trị kinh doanh

VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ . vào các lý thuyết kinh tế về đầu tư giải thích vai trò của đầu tư đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế LỜI MỞ ĐẦU Tăng trưởng và phát triển kinh tế. thích vai trò của đầu tư đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế 1.3 Khái niệm về tăng trưởng: Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng thu nhập của nền kinh tế
 • 60
 • 813
 • 4

THƯƠNG HIỆU VÀ TẦM QUAN TRỌNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

THƯƠNG HIỆU VÀ TẦM QUAN TRỌNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Quản trị kinh doanh

THƯƠNG HIỆU VÀ TẦM QUAN TRỌNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI . trị Doanh nghiệp thương mại GVHD: ThS. Phan Trọng An A. THƯƠNG HIỆU VÀ TẦM QUAN TRỌNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.. và phát triển sản xuất- kinh doanh, doanh nghiệp cần đầu tư bài bản cho việc xây dựng và phát triển thương hiệu. B.COCA-COLA XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ...
 • 30
 • 599
 • 0

NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI VÀ THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CLEAR BẠC HÀ

NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI VÀ THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CLEAR BẠC HÀ

Quản trị kinh doanh

NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI VÀ THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CLEAR BẠC HÀ . KINH DOANH MÔN: NGHIÊN CỨU MARKETING ĐỀ TÀI : NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI VÀ THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CLEAR BẠC HÀ GVHD : Ph.D Bùi. khách hàng quan tâm. &CHƯƠNG 2& KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI CỦA KHÁCH HÀNG VỀ SẢN PHẨM CLEAR BẠC HÀ 2.1Miêu tả kết quả nghiên cứu sản phẩm
 • 31
 • 729
 • 4

CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐỐI VỚI ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐỐI VỚI ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Ngân hàng - Tín dụng

Mặc dù chịu tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới từ cuối năm 2008 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, . CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐỐI VỚI ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG BỐI CẢNH KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH VÀ SUY THỐI KINH TẾ THẾ GIỚI TS.. hoạch định và điều hành chính sách tiền tệ, trong mối quan hệ với các chính sách kinh tế vĩ mơ khác, góp phần thực hiện ...
 • 16
 • 406
 • 1