Tài liệu về " kiểm toán " 9 kết quả

Chu kỳ kinh doanh và các chỉ tiêu phân tích chu kỳ kinh doanh.doc

Chu kỳ kinh doanh và các chỉ tiêu phân tích chu kỳ kinh doanh.doc

Quản trị kinh doanh

Chu kỳ kinh doanh và các chỉ tiêu phân tích chu kỳ kinh doanh . CHU KỲ KINH DOANHVÀ CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH CHU KỲ KINH DOANH Phạm Hồng VânViện Khoa học Thống kê1. Khái niệm chu kỳ kinh doanha. Chu kỳ kinh doanh. chu kỳ. Căn cứ vào thời gian giao động của các chỉ tiêu, các nhà thống kê phân thành 3 nhóm:- Chỉ tiêu chỉ đạo; - Chỉ tiêu trùng hợp và- Chỉ tiêu trễ.Chỉ
 • 5
 • 3,581
 • 13

Hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực hiện.docx

Hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực hiện.docx

Quản trị kinh doanh

Hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực hiện . Chương 2: Thực trạng kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực hiện- . gian thực tập tại công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam em đã chọn đề tài: Hoàn thiện ...
 • 141
 • 1,035
 • 3

ngành kiểm toán.docx

ngành kiểm toán.docx

Quản trị kinh doanh

ngành kiểm toán . về thông tin, kiểm toán hiệu quả, kiểm toán tính quy tắc và kiểm toán hiệu năng. Chẳng hạn, khi kiểm toán về thông tin, nhân viên kiểm toán sẽ hướng vào. chuyên ngành Kế toán và Kiểm toán sau khi tốt nghiệp tìm kiếm được việc làm đúng chuyên ngành đào tạo rất nhanh .Kiểm toán – “người nghe Kiểm toán bắt nguồn
 • 2
 • 397
 • 1

Sự khác nhau giữa hear là nghe thấy, và listen là lắng nghe

Sự khác nhau giữa hear là nghe thấy, và listen là lắng nghe

Ngữ pháp tiếng Anh

Sự khác nhau giữa hear là nghe thấy, và listen là lắng nghe. . Carey.Có thể tạm dịch " ;hear& quot; là nghe thấy, và " ;listen& quot; là lắng nghe. Vậy, bạn có thể " ;hear& quot; - nghe thấy - một tiếng. đó mà không muốn nghe, hay không cần chú ý lắng nghe tiếng động đó, nhưng bạn chỉ có thể " ;listen& quot; - nghe, lắng nghe - một cách
 • 1
 • 845
 • 7

Tips for IELTS Task 1

Tips for IELTS Task 1

TOEFL - IELTS - TOEIC

Tips for IELTS Task 1. . this task. A common mistake which candidates make is to spend longer on Task 2 and leave themselves 15 minutes or less to complete Task 1. ● Take Task 1 seriously,. about 10 words per line, then you will need to produce at least 15 lines. Aim to write no more than 17 0/ 18 0 words.● Check that you have written at least 15 0
 • 6
 • 1,522
 • 89

Tips for teaching speaking English in Middle school

Tips for teaching speaking English in Middle school

TOEFL - IELTS - TOEIC

Tips for teaching speaking English in Middle school. . lẫn nhau.Minh: Do you like bananas, Mai ?Mai: Yes, I do. What about you, Lan ?Lan: No, I don’t. I like oranges. Minh, do you like oranges ?Minh: Yes, I. học, +==========================================================http://englishebook.info1 các thủ thuật, các kĩ năng
 • 4
 • 882
 • 15

10 Ngày ở Huế

10 Ngày ở Huế

Tài liệu khác

Mười ngày ở Huế, với một thời gian ngắn ngủi, Phạm Quỳnh đã nêu nhiều hình ảnh đẹp phản ảnh tình hình đời sống, dân tình thời bình cùng cảnh đẹp của sông nước và công trình kiến trúc ở c . xe hỗa tûå Hụë ra Àưng Hâ, 8 giúâ àïën Àưng Hâ, 9 giúâ lïn xe húi ra Vinh, 10 giúâ tưëi túái Vinh, ng àïm úã àêëy, sấng súám mai lïn xe hỗa ra Hâ Nưåi,. àêëy, nhûng xûa hânh khấch vïì Kinh têët phẫi chúã thuìn ...
 • 42
 • 615
 • 0

Ôn tập thi kiểm toán, kế toán viên - Q2 - Chuyên đề 5

Ôn tập thi kiểm toán, kế toán viên - Q2 - Chuyên đề 5

Kế toán - Kiểm toán

Tài liệu học, ôn tập, thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề - Quyển 2 - Chuyên đề 5 . ôn tập, thiKiểm toán viên( Dùng cho k thi nm 2012)Hà Nội, tháng 6 - 20121Quyển IIBộ tài chínhNộI DUNGQuyển IIGồm 3 chuyên đề: Chuyên đề 5 - kiểm toán. caoChuyên đề 6 - phân tích hoạt động tàI chính nâng caoChuyên đề 8 - ngoại ngữHà Nội, tháng 6 - 20122TàI LIệU HọC, ÔN TậP, THIKIểM TOáN VIÊN Và Kế TOáN ...
 • 127
 • 578
 • 4

Cửa hàng hoa tươi Tường Vy” – dự án kinh doanh hoa tươi.doc

Cửa hàng hoa tươi Tường Vy” – dự án kinh doanh hoa tươi.doc

Quản trị kinh doanh

Cửa hàng hoa tươi Tường Vy” – dự án kinh doanh hoa tươi. . xây dựng và thực hiện dự án “ Cửa hàng hoa tươi Tường Vy” – dự án kinh doanh hoa tươi. Dự án Cửa hàng hoa tươi Tường Vy” sẽ mở một cửa hàng chuyên bán. Dãy cửa hàng hoa đầu phố Kim mã ( số 495,497,..)- Các cửa hàng kinh doanh hoa đầu ngã tư Láng Hạ - Đê La Thành- Hoa ở các chợ* Các cửa hàng, chợ bán hoa
 • 44
 • 8,149
 • 150
1 2 3 >