Tài liệu về " tích phân " 14 kết quả

Toan_Cao_Cap_A1.pdf

Toan_Cao_Cap_A1.pdf

Cao đẳng - Đại học

Tài liệu môn Toán cao cấp A1. . TOÁN CAO CẤP A1 Sýu tầm by hoangly85 id11701062 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com. -> a . Ta nói GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1 Sýu tầm by hoangly85 (i) f (x) có cùng cấp với g (x) nếu (ii) f(x) có cấp cao hõn g (x) nếu (iii) f(x)
 • 146
 • 1,022
 • 0
tichphan.pdf

tichphan.pdf

Toán học

nguyên hàm, tích phân
 • 152
 • 1,051
 • 21
Số PI và phân tích

Số PI và phân tích

Kỹ thuật lập trình

Số PI và phân tích . Tổng tích phân và cách tìm số PiLê Khánh TrìnhTrong TH&NT số 2 năm 1999 đã trình bày một thuật toán tìm số Pi nhờ vào thuật toán sinh số ngẫu nhiên.. phương pháp khác để tìm số Pi. Để tìm số Π chúng ta sẽ dựa vào việc tính diện tích của một hình phẳng bằng phương pháp Tổng tích phân. Trước hết chúng ta
 • 2
 • 488
 • 0
Bài giảng tích phân

Bài giảng tích phân

Cao đẳng - Đại học

Bài giảng tích phân . 1(34lnx)34lnxC.6+++ Tích phân Trần Só Tùng Trang 10 Vấn đề 3: XÁC ĐỊNH NGUYÊN HÀM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH Phương pháp phân tích thực chất là việc. x2lnx2lnx1ClnC.x1-=---+=+- BÀI TẬP Bài 6. Tìm nguyên hàm của các hàm số: a/ 2xf(x)cos;2= b/ 3f(x)sinx. ĐS: a/ 1(xsinx)C;2++ b/ 31cosxcosxC.3-++ Bài 7. Tính các tích phân
 • 152
 • 705
 • 6
Tài liệu ôn thi Toán lớp 12: Tích phân

Tài liệu ôn thi Toán lớp 12: Tích phân

Toán học

Tài liệu ôn thi Toán lớp 12: Tích phân . 1(34lnx)34lnxC.6+++ Tích phân Trần Só Tùng Trang 10 Vấn đề 3: XÁC ĐỊNH NGUYÊN HÀM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH Phương pháp phân tích thực chất là việc. Từ đó ta trình bày hai bài toán về phương pháp đổi biến như sau: Bài toán 1: Sử dụng phương pháp đổi biến số dạng 1 tích tích phân bất đònhIf(x)dx.=ò PHƯƠNG
 • 152
 • 1,215
 • 17
333 Bài toán tích phân

333 Bài toán tích phân

Trung học cơ sở - phổ thông

333 Bài toán tích phân . Vaên Höng 12A1 K30 HÑB General 41 333 BÀI TOÁN TÍCH PHÂN LUYỆN THI ĐẠI HỌC1/ Cho hàm số : f(x)= x.sinx+x2 . Tìm nguyên. xdxxTröông Vaên Höng 12A1 K30 HÑB General 4333/ I =2320(x 3)x 6x 8 dx  .49/I =e1sin(ln x)dxx50/I =13 4 50x (x 1)dx51/I
 • 13
 • 2,241
 • 13
Phép tính tích phân và ứng dụng

Phép tính tích phân và ứng dụng

Trung học cơ sở - phổ thông

Phép tính tích phân và ứng dụng 123doc.vn
 • 26
 • 1,535
 • 3
Phương trình lượng giác

Phương trình lượng giác

Trung học cơ sở - phổ thông

Phương trình lượng giác 123doc.vn
 • 16
 • 1,302
 • 9
Phương trình và bất phương trình đại số

Phương trình và bất phương trình đại số

Kỹ thuật lập trình

Phương trình và bất phương trình đại số 123doc.vn
 • 25
 • 1,002
 • 4
Chuyên đề hình học phẳng

Chuyên đề hình học phẳng

Trung học cơ sở - phổ thông

Chuyên đề hình học phẳng 123doc.vn
 • 149
 • 3,917
 • 19
Giới hạn và liên tục của Hàm Số

Giới hạn và liên tục của Hàm Số

Trung học cơ sở - phổ thông

Giới hạn và liên tục của Hàm Số 123doc.vn
 • 36
 • 11,603
 • 11
Mặt cầu, mặt trụ mặt nón

Mặt cầu, mặt trụ mặt nón

Trung học cơ sở - phổ thông

Mặt cầu, mặt trụ mặt nón 123doc.vn
 • 24
 • 980
 • 2
Bài giảng tích phân

Bài giảng tích phân

Trung học cơ sở - phổ thông

Bài giảng tích phân . thật không khá tích phân thì cha hẳn đã l đợc hoặc lm đợc m lại di dòng hơn . VD2 . Tính tích phân : I = 1201dx1x+ 12200 7bài giảng tích phân Phạm. riêng của nó ! Phần phân loại các dạng toán ê Tích phân của các hm hữu tỷ A. Dạng : I()()a0Px=dxax + b 12200 7bài giảng tích phân Phạm Kim Chung
 • 24
 • 828
 • 5
Luyện thi Đại Học Chuyên đề tích phân

Luyện thi Đại Học Chuyên đề tích phân

Trung học cơ sở - phổ thông

Luyện thi Đại Học Chuyên đề tích phân . lấy tích phân từng phần. 9 Ví dụ 7. Tính tích phân 240I cos xdxp=ò. Hƣớng dẫn: Đặt tx=20I 2 t cos tdt 2pÞ = = = p -òLL. Ví dụ 8. Tính tích phân. ln x=. Cách 2. Viết lại tích phân bb/aaf(x)g(x)dx f(x)G (x)dx=òò và sử dụng trực tiếp công thức (2). Ví dụ 1. Tính tích phân 1x0I xe dx=ò. Giải Đặt
 • 19
 • 1,767
 • 25
1 2 3 >