Tài liệu về " giáo dục " 14 kết quả

Thực trạng chăm sóc, giáo dục cho trẻ tự kỷ tại gia đình ở thành phố Đà Nẵng

Thực trạng chăm sóc, giáo dục cho trẻ tự kỷ tại gia đình ở thành phố Đà Nẵng

Khoa học xã hội

Khi một ñứa trẻ sinh ra ñời, nó không biết và cũng không thể chọn lựa cho mình một cơ thể khỏe mạnh, một tinh thần minh mẫn hay một cơ thể khuyết tật, một tinh thần còi cọc, vì thế bên cạnh những cháu bé bình thường và phát triển tốt, còn có một tỷ lệ không nhỏ các cháu có những khiếm khuyết về thể chất hay về tâm lý, và những cháu bé này cần có những sự can thiệp và hỗ trợ càng sớm càng tốt ñể ...
 • 56
 • 786
 • 3

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI CỦA NHÀ NƯỚCĐỐI VỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI CỦA NHÀ NƯỚCĐỐI VỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM

Quản trị kinh doanh

Trước đây, nguồn tài chính của các trường đại học công lập đều do ngân sách Nhà nước cấp. Cải cách tài chính trong khu vực này bắt đầu bằng chính sách học phí và xã hội hoá nhằm đa dạng nguồn thu. Hiện nay, tài chính cho các cơ sở đại học công lập có thể được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau như nguồn từ ngân sách Nhà nước, nguồn thu sự nghiệp và các nguồn khác. Do vậy cơ chế tài chính thu - ...
 • 98
 • 1,317
 • 5

Thực trạng điều hành tỷ giá hối đoái ở Việt Nam

Thực trạng điều hành tỷ giá hối đoái ở Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

Quan điểm và giải pháp nhằm điều hành chế độ tỷ giá hối đoái ở Việt Nam trong thời gian tới.
 • 61
 • 416
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỚI giai đoạn 2012 -2015

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỚI giai đoạn 2012 -2015

Quản lý nhà nước

Phấn đấu xây dựng một nền giáo dục Việt Nam hiện đại, khoa học, dân tộc, làm nền tảng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững đất nước, thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hướng tới một xã hội học tập, có khả năng hội nhập quốc tế; nền giáo dục này phải đào tạo được những con người Việt Nam có năng lực tư duy độc lập và sáng tạo, có khả năng ...
 • 2
 • 755
 • 1

Xây dựng mô hình cổng thông tin giáo dục Việt Nam

Xây dựng mô hình cổng thông tin giáo dục Việt Nam

Công nghệ thông tin

Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai từ năm 2000 về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đã mở đường cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành CNTT nước nhà.Từ đó đến nay, ứng dụng công nghệ thông tin và tin học hóa được xem là một trong những yếu tố quan trọng trong hoạt động của các cơ quan chính phủ, các tổ chức, các công ty… trong mọi lĩnh ...
 • 44
 • 121
 • 0

AN INVESTIGATION INTO the reality of teaching reading to the second -year students at national Economics university

AN INVESTIGATION INTO the reality of teaching reading to the second -year students at national Economics university

Tài chính - Ngân hàng

AN INVESTIGATION INTO the reality of teaching reading to the second -year students at national Economics university
 • 95
 • 512
 • 0

Biện pháp để đạt đến công bằng trong giáo dục

Biện pháp để đạt đến công bằng trong giáo dục

Khoa học xã hội

Ngày nay trên thế giới đang có sự bùng nổ về công nghệ thông tin, hầu hết các nước đang phấn đấu để đưa đất nước mình tới một nền kinh tế tri thức. Theo tôi nghĩ , để vươn tới một nền kinh tế tri thức thì vấn đề đặt lên hàng đầu đó là phải quan tâm đến ngành giáo dục . Sẽ không có một nền kinh tế trí thức nếu chúng ta không quan tâm đúng mức đến sự nghiệp giáo dục . Do đó , trong vô số những ngành ...
 • 20
 • 313
 • 0

Hoàng lê nhất thống chí với việc phản ánh những mâu thuẫn của xã hội việt nam giai đoạn cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX

Hoàng lê nhất thống chí với việc phản ánh những mâu thuẫn của xã hội việt nam giai đoạn cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX

Khoa học xã hội

Hoàng lê nhất thống chí với việc phản ánh những mâu thuẫn của xã hội việt nam giai đoạn cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX . ----------------- Hoàng lê nhất thống chí với việc phản ánh những mâu thuẫn của xã hội việt nam giai đoạn cuối thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XIX khoá luận tốt. Hoàng Lê nhất thống chí và lịch sử Việt Nam giai đoạn cuối thế kỉ XVIII- đầu thế kỷ XIX. 11 Chương 2. Những mâu thuẫn ...
 • 86
 • 2,904
 • 16

Hoạt động của động từ trong thành ngữ tiếng việt luận văn thạc sỹ ngữ văn

Hoạt động của động từ trong thành ngữ tiếng việt luận văn thạc sỹ ngữ văn

Khoa học xã hội

Hoạt động của động từ trong thành ngữ tiếng việt luận văn thạc sỹ ngữ văn . lớp) trong động từ tiếng Việt ca mt s tác giả. Còn thực tế hoạt động hành chức của động từ trong tiếng Việt, ví dụ nh 15 hoạt động của động từ trong thành. hoạt động của động từ trong thành ngữ tiếng việt Chuyên ngành: ngôn ngữ học M số: 60.22.01ã luận văn thạc sĩ ngữ văn Ngời hớng dẫn khoa học: TS. trần văn
 • 85
 • 599
 • 1

Hoạt động của động từ trong thHoạt động của động từ trong thành ngữ tiếng việt luận văn thạc sỹ ngữ văn ành ngữ tiếng việt luận văn thạc sỹ ngữ văn

Hoạt động của động từ trong thHoạt động của động từ trong thành ngữ tiếng việt luận văn thạc sỹ ngữ văn ành ngữ tiếng việt luận văn thạc sỹ ngữ văn

Khoa học xã hội

Hoạt động của động từ trong thHoạt động của động từ trong thành ngữ tiếng việt luận văn thạc sỹ ngữ văn ành ngữ tiếng việt luận văn thạc sỹ ngữ văn . B GIO DC V O TO TRNG I HC VINH NGUYN TH THU HIN HOạT ĐộNG CủA GIáO VIÊN NGữ VĂN TRONG GIờ ĐọC HIểU VĂN BảN ở TRƯờNG TRUNG HọC PHổ THÔNG Chuyờn ngnh:. U'3UU 57UV  6. Đóng góp của luận văn 2 ...
 • 84
 • 461
 • 0

Hoạt động của phan bội châu trên đất nhật bản (1905 1908)

Hoạt động của phan bội châu trên đất nhật bản (1905 1908)

Khoa học xã hội

Hoạt động của phan bội châu trên đất nhật bản (1905 1908) . minh Nhật Bản 17 1.2.2. T cách Phan Bội Châu khi sang Nhật Bản 20 1.2.3 Phan Bội Châu trên lộ trình đến Nhật Bản .. 22 Chơng 2. Phan Bội Châu trên đất Nhật. khi Phan Bội Châu sang Nhật Bản Chơng II. Phan Bội Châu trên đất Nhật Bản Chơng III. Kết quả của sự chuyển biến t tởng và hành động của Phan Bội Châu trên
 • 120
 • 533
 • 1

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY HỢP TÁCKINH TẾ QUÂN KHU IV (VIỆT NAM) Ở LÀOTỪ NĂM 1985 ĐẾN NĂM 2010

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY HỢP TÁCKINH TẾ QUÂN KHU IV (VIỆT NAM) Ở LÀOTỪ NĂM 1985 ĐẾN NĂM 2010

Khoa học xã hội

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY HỢP TÁCKINH TẾ QUÂN KHU IV (VIỆT NAM) Ở LÀOTỪ NĂM 1985 ĐẾN NĂM 2010 . hoạt động của Tổng công ty Hợp tác kinh tế Quân khu IV. Chương 2. Hoạt động của Tổng công ty Hợp tác kinh tế Quân khu IV (Việt Nam) ở Lào từ năm 1985 đến. 2 HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY HỢP TÁC KINH TẾ QUÂN KHU IV (VIỆT NAM) Ở LÀO TỪ NĂM 1985 ĐẾN NĂM 2010. ...41 2.1. Hoạt động của Tổng Công ty Hợp tác ...
 • 115
 • 408
 • 1

Hoạt động hoá nhận thức của học sinh qua hệ thống bài giảng, dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng phần hợp chất hữu cơ đơn chức, đa chức, tạp chức (hoá học 12 nâng cao)

Hoạt động hoá nhận thức của học sinh qua hệ thống bài giảng, dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng phần hợp chất hữu cơ đơn chức, đa chức, tạp chức (hoá học 12 nâng cao)

Khoa học xã hội

Hoạt động hoá nhận thức của học sinh qua hệ thống bài giảng, dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng phần hợp chất hữu cơ đơn chức, đa chức, tạp chức (hoá học 12 nâng cao) . 2. HOẠT ĐỘNG HOÁ NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH TRÊN CƠ SỞ CHUẨN KIẾN THỨC VÀ KN QUA HỆ THỐNG BÀI GIẢNG PHẦN HỢP CHẤT HỮU CƠ ĐƠN CHỨC, ĐA CHỨC, TẠP CHỨC - LỚP 12. hoá nhận thức của học sinh thông qua hệ thống bài giảng, trên cơ sở CKT và ...
 • 157
 • 1,151
 • 0

Hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn ngữ văn của học sinh các trường trung học cơ sở ở quận 8, thành phố hồ chí minh luận văn thạc sĩ ngữ văn

Hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn ngữ văn của học sinh các trường trung học cơ sở ở quận 8, thành phố hồ chí minh luận văn thạc sĩ ngữ văn

Khoa học xã hội

Hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn ngữ văn của học sinh các trường trung học cơ sở ở quận 8, thành phố hồ chí minh luận văn thạc sĩ ngữ văn . VINH Vế KIM HOA HOạT ĐộNG KIểM TRA ĐáNH GIá KếT QUả HọC TậP MÔN NGữ VĂN CủA HọC SINH CáC TRƯờNG TRUNG HọC CƠ Sở ở QUậN 8, THàNH PHố Hồ CHí MINH Chuyờn ngnh:. 3N"5?[5VZK  Hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học ...
 • 108
 • 894
 • 4
< 1 2 3 4 5 >