Tài liệu về " kiểm soát " 15 kết quả

Giải pháp nhằm nâng cao công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán độc lập Việt Nam.pdf

Giải pháp nhằm nâng cao công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán độc lập Việt Nam.pdf

Quản trị kinh doanh

Giải pháp nhằm nâng cao công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán độc lập Việt Nam . giải pháp nhằm 6 nâng cao công tác kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam với mong muốn đưa chất lượng dịch vụ kiểm toán độc lập. trong công tác kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán của các công ty kiểm toán độc lập, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng trong công tác
 • 92
 • 581
 • 1

Làm thế nào để trở thành một nhà quản lý sản xuất.pdf

Làm thế nào để trở thành một nhà quản lý sản xuất.pdf

Quản trị kinh doanh

Làm thế nào để trở thành một nhà quản lý sản xuất . thông tin v làm th nào đ tr thành m t qu n lý s n xu t thông quaề ế ể ở ộ ả ả ấ bài vi t này. ếTr thành m t qu n lý s n xu tở ộ ả ả ấ Đ tr thành m. Làm th nào đ Tr thành m t nhà qu n lý s n xu t? Qu n lý s n xu tế ể ở ộ ả ả ấ ả ả ấ có trách nhi m l
 • 17
 • 1,338
 • 7

Kiểm soát dòng vốn ở việt nam thách thức và khuyến nghị.doc

Kiểm soát dòng vốn ở việt nam thách thức và khuyến nghị.doc

Quản trị kinh doanh

Kiểm soát dòng vốn ở việt nam thách thức và khuyến nghị. . lại các hình thức kiểm soát dòng vốn, các mục tiêu cơ bản của kiểm soát dòng vốn, cũng như đưa ra thực trạng về kiểm soát dòng vốn ở Việt Nam hiện nay. Đồng. về kiểm soát dòng vốn, các bài học kinh nghiệm về kiểm soát dòng vốn ở 2một số quốc gia, tổng hợp dữ liệu về thực trạng kiểm sốt dòng vốn của Việt Nam.
 • 49
 • 704
 • 10

Phân tích thực trạng kinh doanh thua lỗ của tập đoàn kinh tế Vinashin.doc

Phân tích thực trạng kinh doanh thua lỗ của tập đoàn kinh tế Vinashin.doc

Quản trị kinh doanh

Phân tích thực trạng kinh doanh thua lỗ của tập đoàn kinh tế Vinashin . với Tập đoàn. Năm 2010 doanh thu của Tập đoàn dự kiến sẽ đạt 14 - 15 nghìn tỷ đồng và lỗ kinh doanh sẽ ít hơn năm 2009…2. Ảnh hưởng của hiện tượng Vinashin. kinh tế nói chung và ở từng tập đoàn kinh tế nói riêng không phải là chuyện rách đâu vá đấy. Việc thí điểm hình thành Tập đoàn Vinashin và một số tập đoàn
 • 13
 • 1,043
 • 6

Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm năm 2011 ở Công ty cổ phần thiết bị vệ sinh.doc

Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm năm 2011 ở Công ty cổ phần thiết bị vệ sinh.doc

Quản trị kinh doanh

Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm năm 2011 ở Công ty cổ phần thiết bị vệ sinh . 2010 của Công ty cổ phần thiết bị vệ sinh. Chương 3: Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm năm 2011 của Công ty cổ phần thiết bị vệ sinh. Bằng những kiến thức đã được. đề tài về Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm năm 2011 ở Công ty cổ phần thiết bị vệ sinh . Luận văn tốt nghiệp được trình bày
 • 97
 • 198
 • 1

tiểu luận ngoại tác tích cực rừng ngập măn.doc

tiểu luận ngoại tác tích cực rừng ngập măn.doc

Quản trị kinh doanh

tiểu luận ngoại tác tích cực rừng ngập măn . của ngoại tác đến các đối tượng tác động, người ta chia ngoại tác làm 2 loại:- Ngoại tác tích cực: Có tác động tốt đến đối tượng chịu tác động. Ví dụ: Rừng. tạo tác động tích cực đến xã hội.- Ngoại tác tiêu cực: Có tác động xấu đến đối tượng chịu tác động. Ví dụ: Các lô cốt trên đường tạo tác động tiêu cực
 • 14
 • 4,934
 • 21

Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ trong quá trình thu bán sản phẩm vận tải hàng không tại Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam.pdf

Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ trong quá trình thu bán sản phẩm vận tải hàng không tại Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam.pdf

Quản trị kinh doanh

Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ trong quá trình thu bán sản phẩm vận tải hàng không tại Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam . thống kiểm soát nội bộ. Lý luận này là cơ sở để nghiên cứu thực trạng của công tác kiểm soát nội bộ trong quá trình thu bán sản phẩm vận tải hàng không tại. hẹp. 1.4. CÁC LOẠI KIỂM SOÁT TRONG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 1.4.1.Căn cứ theo mục tiêu của kiểm soát nội ...
 • 89
 • 1,023
 • 8

Cơ sơ lý thuyết sản phẩm và chất lượng.doc

Cơ sơ lý thuyết sản phẩm và chất lượng.doc

Quản trị kinh doanh

Cơ sơ lý thuyết sản phẩm và chất lượng. . Chương 2: Cơ sở lý thuyếtCHƯƠNG 2 CƠ SƠÛ LÝ THUYẾT2.1. Sản phẩm và chất lượng ối tượng được xét đến nhiều nhất trong vấn đề quản lý chất lượng là sản phẩm. . tại. Chất lượng dựa trên sản phẩm: lý thuyết này dựa trên sự nhận dạng các thuộc tính hay đặc điểm để chỉ ra chất lượng cao.5Chương 2: Cơ sở lý thuyết Chất
 • 12
 • 975
 • 4

HÒA HỢP CẤU TRÚC VÀ KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC CẤP KINH DOANH TẠI CÔNG TY SX – TM KIM SƠN (SON KIM MANUFACTURING & TRADING CORP).doc

HÒA HỢP CẤU TRÚC VÀ KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC CẤP KINH DOANH TẠI CÔNG TY SX – TM KIM SƠN (SON KIM MANUFACTURING & TRADING CORP).doc

Quản trị kinh doanh

HÒA HỢP CẤU TRÚC VÀ KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC CẤP KINH DOANH TẠI CÔNG TY SX – TM KIM SƠN (SON KIM MANUFACTURING & TRADING CORP). . ĐƯỢCKIỂM SỐTKIỂM SỐTKIỂM SỐTQT. CHIẾN LƯỢC – HÒA HỢP CẤU TRÚC VÀ KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC CẤP KINH DOANH- 8 - PHẦN 2. HÒA HỢP CẤU TRÚC VÀ KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC. SOÁT CHIẾN LƯỢC CẤP KINH DOANH TẠI CÔNG TY SX – TM KIM SƠN (SON KIM MANUFACTURING & TRADING CORP). I. Giới thiệu ...
 • 15
 • 552
 • 3

HÒA HỢP CẤU TRÚC VÀ KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC CẤP TOÀN CẦU TẠI CÔNG TY KPMG.doc

HÒA HỢP CẤU TRÚC VÀ KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC CẤP TOÀN CẦU TẠI CÔNG TY KPMG.doc

Quản trị kinh doanh

HÒA HỢP CẤU TRÚC VÀ KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC CẤP TOÀN CẦU TẠI CÔNG TY KPMG . chínhCông ty Hòa hợp cấu trúc và kiểm soát chiến lược cấp toàn cầu tại công ty KPMGIII. Sự hòa hợp giữa cấu trúc và kiểm soát chiến lược cấp toàn cầu tại. Hòa hợp cấu trúc và kiểm sốt chiến lược cấp tồn cầu tại cơng ty KPMGHỊA HỢP CẤU TRÚC VÀ KIỂM SỐTCHIẾN LƯỢC CẤP TỒN CẦU TẠI CƠNG TY KPMGI. Khái
 • 11
 • 784
 • 1

HÒA HỢP CẤU TRÚC VÀ KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC Ở CẤP CÔNG TY.DOC

HÒA HỢP CẤU TRÚC VÀ KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC Ở CẤP CÔNG TY.DOC

Quản trị kinh doanh

HÒA HỢP CẤU TRÚC VÀ KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC Ở CẤP CÔNG TY. . 11Đề tài số 17: HÒA HỢP CẤU TRÚC VÀ KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY – Nhóm 8 – TM – K10VB2CQIV. HÒA HỢP CẤU TRÚC VÀ KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC CÔNG TY CP ĐẦU TƯ. 17: HÒA HỢP CẤU TRÚC VÀ KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY – Nhóm 8 – TM – K10VB2CQI. CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TYCác công ty có thể lựa chọn các chiến lược phù hợp
 • 16
 • 640
 • 2

tai lieu tham thao.doc

tai lieu tham thao.doc

Quản trị kinh doanh

tai lieu tham thao . Khoa Quản Trị Kinh Doanh GVHD : Lê Đình TháiTÀI LIỆU THAM KHẢOTS Trần Thúy Loan, Giáo trình kinh tế thương mại, 1. PGS. TS Trần
 • 1
 • 410
 • 0

Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình cung ứng tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hoà Thọ.doc

Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình cung ứng tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hoà Thọ.doc

Quản trị kinh doanh

Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình cung ứng tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hoà Thọ . và công tác KSNB chu trình cung ứng tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hoà Thọ Phần 3: Một số ý kiến nhằm tăng cường KSNB chu trình cung ứng tại Tổng Công. đề tài Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình cung ứng tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hoà Thọ để hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình. Nội dung
 • 82
 • 1,586
 • 20

Tăng cường công tác quản trị bán hàng ở Công ty Muối Thanh Hoá.doc

Tăng cường công tác quản trị bán hàng ở Công ty Muối Thanh Hoá.doc

Quản trị kinh doanh

Tăng cường công tác quản trị bán hàng ở Công ty Muối Thanh Hoá.d . thay đổi của Công ty và các đặc điểm kinh tế chính trị ảnh hởng đến các biện pháp tăng cờng công tác quản trị bán hàng tại Công ty muối Thanh Hoá- Phân tích. 2Thực trạng công tác quản trị bán hàngcủa Công ty Muối Thanh HoáI. Đánh giá kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty muối Thanh Hoá1 . Các chỉ
 • 51
 • 520
 • 3

Tăng cường kiểm soát nguồn thu thuế GTGT từ các Doanh nghiệp trên địa bàn Hà nội.doc

Tăng cường kiểm soát nguồn thu thuế GTGT từ các Doanh nghiệp trên địa bàn Hà nội.doc

Quản trị kinh doanh

Tăng cường kiểm soát nguồn thu thuế GTGT từ các Doanh nghiệp trên địa bàn Hà nội . về kiểm soát nguồn thu thuế GTGT từ các Doanh nghiệp Chơng II: Thực trạng kiểm soát nguồn thu thuế GTGT từ các Doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà nộiChơng. việc tăng cờng kiểm soát nguồn thu thuế GTGT, nêu lên thực trạng của hoạt động kiểm soát nguồn thu thuế GTGT đối với các Doanh nghiệp trên địa bàn thành
 • 94
 • 627
 • 2
< 1 2 3 4 >