Tài liệu về " tiến trình " 12 kết quả

Tiến trình xử lý cuộc gọi theo giao thức H248.doc

Tiến trình xử lý cuộc gọi theo giao thức H248.doc

Điện - Điện tử - Viễn thông

Tiến trình xử lý cuộc gọi theo giao thức H248 . IV: Tiến trình xử lý cuộc gọi theo giao thức H.248Chơng IVTiến trình xử lý cuộc gọi theo giao thức h.248Chơng này sẽ mô tả hoạt động của MGC, MG theo giao. IV: Tiến trình xử lý cuộc gọi theo giao thức H.248Nguyễn Văn Quân (B), D2001VT- 58 -Đồ án tốt nghiệp đại học Chơng IV: Tiến trình xử lý cuộc gọi
 • 31
 • 1,015
 • 0

Tổng quan về UNIX

Tổng quan về UNIX

Kỹ thuật lập trình

Tổng quan về UNIX . Giới thiệu về UNIX- Một số thao tác cơ bản trên UNIX 1 I. Tổng quan hệ điều hành UNIX. .......................................................................4. thiệu về UNIX- Một số thao tác cơ bản trên UNIX 4 I. Tổng quan hệ điều hành UNIX 1. Hệ điều hành Unix UNIX là một hệ điều hành phổ biến, trước đây
 • 109
 • 566
 • 0

TOÀN CẦU HOÁ KINH TẾ VÀ TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN CỦA QUÁ TRÌNH TOÀN CẦU HOÁ KINH TẾ.doc.DOC

TOÀN CẦU HOÁ KINH TẾ VÀ TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN CỦA QUÁ TRÌNH TOÀN CẦU HOÁ KINH TẾ.doc.DOC

Kế toán

TOÀN CẦU HOÁ KINH TẾ VÀ TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN CỦA QUÁ TRÌNH TOÀN CẦU HOÁ KINH TẾ . tế và tính tất yếu khách quan của quá trình toàn cầu hoá kinh tếI. Nền kinh tế thế giới và quá trình toàn cầu hoá1 . Khái niệm toàn cầu hoá :Toàn cầu hoá xuất. Toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành một xu thế tất yếu trong quan hệ kinh tế hiện nay.Hội nhập, tham gia vào toàn cầu hoá kinh tế
 • 25
 • 6,401
 • 16

TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM VÀ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.doc.DOC

TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM VÀ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.doc.DOC

Kế toán

TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM VÀ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TI . i tổng quan về ngân hàng công Thơng việt nam và trung tâm công nghệ thông tinI - TổNG QUAN Về NGÂN HàNG CÔNG THƯƠNG VIệT NAM1 - Quá trình hình thành và. công nghệ thông tin1 - Sơ đồ tổ chức của trung tâm công nghệ thông tinTrung tâm Công nghệ thông tin - NHCT Việt Nam đợc thành lập năm 1988, và có trụ sở đặt
 • 24
 • 814
 • 2

TỔNG QUAN VỀ HỆ PHÂN TÁN.doc.DOC

TỔNG QUAN VỀ HỆ PHÂN TÁN.doc.DOC

Kế toán

TỔNG QUAN VỀ HỆ PHÂN TÁN. . I: TỔNG QUAN VỀ HỆ PHÂN TÁN.I. HỆ PHÂN TÁN1. Mở đầuHệ phân tán là tập hợp nhiều máy tính độc lập kết nối với nhau qua mạng và được cài đặt phần mềm của hệ. quy m Hệ phân tán hoạt động hiệu quả ở nhiều quy mô khác nhau. Hệ phân tán nhỏ nhất chỉ gồm 2 trạm làm việc và một file Server, trong khi đó hệ phân tán
 • 47
 • 1,126
 • 30

Bài tập không gian vector

Bài tập không gian vector

Kỹ thuật lập trình

Bài tập không gian vector . ,,,)axyztu=thuộc về không gian con này. 11. Tìm cơ sở và số chiều của các không gian vectơ con ở bài 9. 12. Tìm cơ sở và số chiều của các không gian vectơ con. (v). 9. Chứng minh tập hợp: a. { }3(, ,) / 2 0Axyz xyz=∈−+= là không gian con của 3. b. { }4(, ,,) /2 0Bxyzt xyzxt=∈−+=−= là không gian con của 4. c.
 • 3
 • 12,321
 • 268

Bài tập lớn quản lý vung nhớ

Bài tập lớn quản lý vung nhớ

Kỹ thuật lập trình

Bài tập lớn quản lý vung nhớ . Phần Bài tập lớn: - Ngôn ngữ lập trình sử dụng trong các bài tập là C, C++ hoặc Java. Trên nền Window hoặc Unix. - Các bài tập viết trên UNIX. hiện được page hit, page fault như trong bài thực hành 4. Bài b.4: Hãy hiện thực cơ chế quản lý heap trên một vùng nhớ tĩnh được cấp phát trước. chương trình
 • 2
 • 1,193
 • 2

Giao tiếp giữa các tiến trình

Giao tiếp giữa các tiến trình

Kỹ thuật lập trình

HỆ ĐIỀU HÀNHGiao tiếp giữa các tiến trình . HÀNHGiao tiếp giữa các tiến trìnhpgMột số khái niệm cơ bản* Tiến trình độc lập không ảnh hưởng và không bị ảnh hưởng bởi việc thực thi của các tiến trình. khác.g Tiến trình hợp tác (không độc lập) có thể ảnh hưởng và bị ảnh hưởng bởi việc thực thi của các tiến trình khác. Ưu điểm của việc hợp tác tiến trình: Chia
 • 61
 • 933
 • 5

Linux Process Management

Linux Process Management

Hệ điều hành

Linux Process Management . (Spring 2001)The Linux Kernel: Process Management CS591 (Spring 2001 )Process Descriptorsn The kernel maintains info about each process in a process descriptor,. allocated for each process, to hold process descriptor and kernel mode process stack.n Advantage: Process descriptor pointer of current (running) process can
 • 22
 • 628
 • 3

Head First Design Patterns 2.0

Head First Design Patterns 2.0

Kỹ thuật lập trình

Head First Design Patterns 2.0 . of 21 Design Pattern Framework™ 2. 0 Copyright © 20 06, Data & Object Factory. All rights reserved. Page 12 of 21 Design Pattern Framework™ 2. 0. All rights reserved. Page 2 of 21 Design Pattern Framework™ 2. 0 Chapter 1: Intro to Design Patterns The Head First Design Patterns book has taken the
 • 21
 • 936
 • 4

Bài giảng hệ điều hành

Bài giảng hệ điều hành

Kỹ thuật lập trình

Bài giảng hệ điều hành . và điều hành toàn hệ thống, các phép xử lý có thể tiến hành ở máy trạm. d. Hệ điều hành phân chia thời gian và hệ điều hành thời gian thực - Hệ điều hành. thôi. - Hệ điều hành đa chơng Hệ điều hành cho phép tại một thời điểm có thể phục vụ nhiều ngời sử dụng. c. Hệ điều hành tập trung và hệ điều hành phân
 • 96
 • 1,654
 • 10

Liên lạc giữa các tiến trình trong HDH

Liên lạc giữa các tiến trình trong HDH

Hệ điều hành

Liên lạc giữa các tiến trình trong HDH . liên hệ về tốc độ của các tiến trình, cũng như về số lượng bộ xử lý trong hệ thống13Khoa KTMTNhóm giải pháp Busy Waiting –Sử dụng các biến cờ hiệu–Sử dụng. P đang thực thi trong vùng tranh chấp (CS) của nó thì không có process Q nào khác đang thực thi trong CS của Q.(2) Progress: Một tiến trình tạm dừng bên
 • 65
 • 1,674
 • 6
1 2 3 >