Tài liệu về " sử dụng vốn " 15 kết quả

giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần vân tải và thương mại Hải phòng

giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần vân tải và thương mại Hải phòng

Quản trị kinh doanh

Công ty cổ phần vận tải và thương mại được thành lập nhằm nâng cao hiệu quả ,sức cạnh tranh của DN ,với nhiều chủ sở hĩu , huy động được nhiều nguồn vốn nhàn rỗi của các cá nhân ,tổ chức kinh tế , tổ chức xã hội để đầu tư đổi mới công ngệ ,phát triển DN .
 • 29
 • 375
 • 0

Giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh.

 Giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh.

Kinh tế - Thương mại

Xu hướng phát triển của xã hội, sự chiếm lĩnh khá nhanh của lĩnh vực khoa học công nghệ, những đòi hỏi khách quan của thời đại mới như mức sống, việc làm, thu nhập, bảo hiểm xã hội ..vv.. luôn là mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội. . phương pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh có hiệu quả hơn. Vì thế tính khả thi của đề tài là rất cao và phù hợp. ...
 • 75
 • 516
 • 1

Giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh

Giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh

Kinh tế - Quản lý

Xu hướng phát triển của xã hội, sự chiếm lĩnh khá nhanh của lĩnh vực khoa học công nghệ, những đòi hỏi khách quan của thời đại mới như mức sống, việc làm, thu nhập, bảo hiểm xã hội ..vv.. luôn là mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội. ở mỗi vùng, mỗi miền, mỗi quốc gia, người ta luôn tìm cách đưa ra những chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện từng vùng, từng ...
 • 75
 • 517
 • 0

nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Xây dựng và Tư vấn đầu tư

nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Xây dựng và Tư vấn đầu tư

Quản trị kinh doanh

Bất kì một doanh nghiệp nào từ khi thành lập tới lúc hoạt động kinh doanh đều cần tới vốn. Vốn cùng với lao động, kĩ thuật… là một trong những nhân tố không thể thiếu được với hoạt động kinh doanh. . đến hiệu quả sử dụng vốn tại công ty III. Tình hình sử dụng vốn tại công ty Chương III. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại. công ty vẫn mang tên là công ty Xây dựng ...
 • 91
 • 196
 • 0

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng công ty cà phê Việt Nam

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng công ty cà phê Việt Nam

Quản trị kinh doanh

Thực tế hoạt động trong thời gian qua của các công ty Nhà nước đã bộc lộ những điểm bất cập xung quanh vấn đề sử dụng vốn như: trình độ sử dụng vốn tại một số công ty còn hạn chế, nhiều công ty nguồn vốn tự có không đảm bảo cân đối cho nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất, các công ty Nhà nước chủ yếu hoạt động thông qua vốn vay dẫn tới chi phí lãi vay trong giá thành sản phẩm cao làm ảnh hưởng đến ...
 • 87
 • 342
 • 0

Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty VIT

Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty VIT

Kế toán

Vốn là một trong những nguồn lực quan trọng nhất và không thể thiếu trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào. Đặc biệt, trong nền kinh tế thị trường thì vốn nói riêng, tài chính nói chung là vũ khí cạnh tranh quan trọng của doanh nghiệp.
 • 79
 • 463
 • 1

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRI ỂN VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QỦA SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY VIT

 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRI ỂN VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QỦA SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY VIT

Tài chính - Ngân hàng

Vốn là một trong những nguồn lực quan trọng nhất và không thể thiếu trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào. Đặc biệt, trong nền kinh tế thị trường thì vốn nói riêng, tài chính nói chung là vũ khí cạnh tranh quan trọng của doanh nghiệp. Do vậy, việc nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn là yếu tố cốt lõi và biểu hiện tập trung nhất của hiệu quả sản xuất kinh ...
 • 79
 • 467
 • 0

Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần vân tải và thương mại Hải phòng

Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần vân tải và thương mại Hải phòng

Quản trị kinh doanh

Căn cứ quyết định số 2803/QĐ-BTC ngày 15/9/2003 của BTTC “Về việc chuyển DN nhà nước Trung tâm vận tải và kinh doanh dịch vụ tổng hợp Hải Phòng thuộc Công ty vận tải và dịch vụ -Cục dự trữ quốc gia thành Công ty cổ phần vận tải và thương mại”
 • 29
 • 451
 • 0

Một số giải pháp tạo vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho các DNNN ở Việt Nam hiện nay

Một số giải pháp tạo vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho các DNNN ở Việt Nam hiện nay

Quản trị kinh doanh

Đại hội Đảng toàn lần thứ VI đánh dấu một bước ngoặt đổi mới chính sách và cơ chế kinh tế nói chung, thị trường và sản xuất kinh doanh nói riêng. Các DNNN được quyền tự chủ hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng cùng với nó, doanh nghiệp phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường.
 • 39
 • 314
 • 0

Thực trạng quản lý hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần Tân Kinh Bắc

Thực trạng quản lý hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần Tân Kinh Bắc

Quản trị kinh doanh

Thực trạng và giải pháp quản lý hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần Tân Kinh Bắc
 • 32
 • 431
 • 0

Về quản lý doanh nghiệp và việc sử dụng vốn trong doanh nghiệp

Về quản lý doanh nghiệp và việc sử dụng vốn trong doanh nghiệp

Quản trị kinh doanh

Sản xuất tư bản chủ nghĩa là sự thống nhất biện chứng giữa quá trình sản xuất và quá trình lưu thông, giữa quá trình tạo ra giá trị thặng dư và quá trình thực hiện giá trị thặng dư đó. Để thực hiện mục đích tối đa hoá lợi nhuận tư bản trong CNTB luôn luôn vận động, trong quá trình vần động nó lớn lên không ngừng. Tư bản vận động để biến lượng tiền T thành lượng tiền T’ > T và để ngày càng sản sinh ...
 • 31
 • 338
 • 1

Nguồn vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp

Nguồn vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp

Kinh tế - Thương mại

Đầu tư phát triển là một trong những một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới sự phát triển của toàn xã hội nói chung và đối với cá nhân từng doanh nghiệp trong nền kinh tế nói riêng. Đầu tư phát triển nói riêng và đầu tư nói chung là là sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại (tiền, tài nguyên thiên nhiên, sức lao động và trí tuệ…) để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm đạt được những kết ...
 • 35
 • 337
 • 0

“Phân tích tình hình sử dụng vốn và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty than hà tu”

“Phân tích tình hình sử dụng vốn và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty than hà tu”

Quản trị kinh doanh

Đất nước ta đang trong quá trình đổi mới xây dựng và phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hiệu quả và sự thành công của các doanh nghiệp sẽ là tiền đề cho sự phát triển vững mạnh đó. Trong những năm qua, chúng ta đã tìm mọi biện pháp và phương thức để khai thác nguồn vốn trong nước và đã góp phần đáng kể cho sự tăng trưởng và ...
 • 82
 • 429
 • 0

Các giải pháp tạo lập và sử dụng vốn hỗ trợ giảm nghèo ở nước ta,

Các giải pháp tạo lập và sử dụng vốn hỗ trợ giảm nghèo ở nước ta,

Tài chính - Ngân hàng

Phân hoá giàu nghèo ngày càng có xu hướng gia tăng và nới rộng khoảng cách là sản phẩm tất yếu của quá trình phát triển kinh tế thị trường. Đặc biệt ở nước ta, quá trình chuyển sang kinh tế thị trường với xuất phát điểm nghèo nàn và lạc hậu thì tình trạng đó nghèo lại càng không thể tránh kỏi. Theo số liệu thống kê mới nhất, hiện nay cả nước có trên 3,2 triệu hộ nghèo đói, với khoảng trên 15 triệu ...
 • 421
 • 300
 • 0

Một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động vốn và sử dụng vốn cho đầu tư phát triển tại ngân hàng đầu tư phát triển Hà Tây

Một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động vốn và sử dụng vốn cho đầu tư phát triển tại ngân hàng đầu tư phát triển Hà Tây

Tài chính - Ngân hàng

Đất nước ta đang trong thời kì đổi mới. Nhiệm vụ phát triển kinh tế, ổn định chính trị - x• hội đang là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay. Từ một nền kinh tế kém phát triển thu nhập bình quân đầu người thấp , cơ sở hạ tầng thấp kém. Do vậy để phát triển chúng ta cần phải có vốn. Đảng và nhà nước ta đ• xác định phát triển kinh tế ổn định và vững chắc có trọng tâm trong đầu tư. Do đó chủ ...
 • 95
 • 138
 • 0
< 1 2 3 4 5 >