Tài liệu về " thống kê doanh nghiệp " 5 kết quả

Những vấn đề chung của thống kê doanh nghiệp

Những vấn đề chung của thống kê doanh nghiệp

Cao đẳng - Đại học

Những vấn đề chung của thống kê doanh nghiệp . Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP 1.1. KHÁI QUÁT VỀ THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP Từ thập niên 90 của thế kỷ XX, dưới sự lãnh đạo của Đảng. 1.3.2. Nhiệm vụ của môn học thống kê doanh nghiệp Thống kê doanh nghiệp là một môn khoa học thống kê để phục vụ cho công tác quản lý của doanh nghiệp, do
 • 4
 • 1,203
 • 3

ĐỀ CƯƠNG MÔN THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP

ĐỀ CƯƠNG MÔN THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP

Quản trị kinh doanh

Câu hỏi 1.1: Khái niệm số tuyệt đối, phân loại, cho ví dụ minh họa. - Khái niệm : Số tuyệt đối trong thống kê biểu hiện quy mô, khối lượng hiện tượng trong điều kiện thời gian và không gian cụ thể. Nó có thể biểu hiện số đơn vị của tổng thể hay bộ phận (số doanh nghiệp, số công nhân) hoặc các trị số của 1 tiêu thức hay chỉ tiêu thống kê nào đó (khối lượng sản phẩm dịch vụ, tổng chi phí sản ...
 • 25
 • 1,828
 • 4

NỘI DUNG ôn THI học PHẦN THỐNG kê DOANH NGHIỆP

NỘI DUNG ôn THI học PHẦN THỐNG kê DOANH NGHIỆP

Cao đẳng - Đại học

. NỘI DUNG ÔN THI HỌC PHẦN THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP Câu 1 (3 điểm): A. Lý thuyết  . %C=>F #3) JX9C/0F *?&.' L*?&4'" h Lĩnh vực Nông nghiêp Công nghiệp Lĩnh vực khác :S JZZ ZZ ;ZZ ...
 • 6
 • 251
 • 0

thống kê doanh nghiệp

thống kê doanh nghiệp

Cao đẳng - Đại học

. kinh doanh của doanh nghiệp để tự thỏa mãn yêu cầu cho hoạt động sản xuất chính hoặc phụ của doanh nghiệp. Nó không phục vụ cho bên ngoài của doanh nghiệp. Câu 2.2: Giá trị sản suất của doanh nghiệp. (V) + Thu nhập lần đầu của doanh nghiệp (M) Câu 2.6: Lợi nhuận hay lãi kinh doanh của doanh nghiệp là gì? Các chỉ tiêu lãi kinh doanh của doanh nghiệp? a. Lãi kinh doanh là một chỉ tiêu phản. ...
 • 19
 • 270
 • 0

Các chỉ số năng suất lao động

Các chỉ số năng suất lao động

Đề thi dành cho sinh viên

Câu 2: Trình bày các loại chỉ số năng suất lao độngTrả lời:Các loại chỉ số năng suất lao động:a, Chỉ số năng suất lao động hiện vậtChỉ số này thường dùng để đánh giá sự biến động năng suất lao động hiện vật ( năng suất lao động đối với loại sản phẩm) Tùy theo đặc điểm tổ chức sản xuất của doanh nghiệp, có thể dùng các chỉ số năng suất lao động hiện vật khác nhau.Nếu doanh nghiệp không phân chia ...
 • 4
 • 386
 • 1
1 2 >