Tài liệu về " tiến sỹ " 4 kết quả

Luận án TS Giáo dục học "Phát triển kỹ năng dạy học hợp tác cho GIÁO VIÊN Trung học cơ sở"

Luận án TS Giáo dục học "Phát triển kỹ năng dạy học hợp tác cho GIÁO VIÊN Trung học cơ sở"

Tiến sĩ

Luận án tiến sỹ được bảo vệ thành công cấp Nhà nước, Tác giả đã được công nhận học vị Tiến sỹ. . Dạy học hợp tác nhóm ĐDDH Đồ dùng dạy học GDPT Giáo dục phổ thông GS Giáo sư GV Giáo viên HS Học sinh HT Học tập HHT Học hợp tác HTHT Học tập hợp. DHHT cho GV THCS. 6 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG DẠY HỌC HỢP TÁC CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
 • 173
 • 3,891
 • 38

Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Quảng Ngãi

Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Quảng Ngãi

Tiến sĩ

Luận án Tiến sĩ Kinh tế “Hoàn thiện Tổ chức kế toán trong các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế ở Việt Nam” của tác giả Lê Thị Thanh Hương (2012), Trường Đại học Thương mại. Trong công trình này tác giả đã phân tích đặc điểm tổ chức đơn vị sự nghiệp có thu công lập (so sánh với đơn vị sự nghiệp có thu ngoài công lập, so sánh hoạt động dịch vụ trong đơn vị sự nghiệp có thu công lập và trong doanh ...
 • 273
 • 810
 • 24

LA quản lý nhà nước đối với cảng biển ở việt nam

LA quản lý nhà nước đối với cảng biển ở việt nam

Quản lý nhà nước

...B GIO DC V O TO B NI V HC VIN HNH CHNH QUC GIA TRNH TH CNG QUảN Lý NHà Nước cảng biển việT nam LUN N TIN S CHUYấN NGNH: QUN Lí HNH CHNH CễNG Mó s: 62 34 82 01 NGI HNG DN KHOA... lý nh nc i vi cng bin, ú l: (1) hon thin mụ hỡnh qun lý cng bin phự hp vi iu kin Vit Nam (2) hon thin bn quy phm phỏp lut to c s phỏp lý v (3) la chn hỡnh thc u t hiu qu nõng cao nhn thc v lý. .. Vit Nam - H thng cng ...
 • 194
 • 385
 • 2

Tiểu luận thiết kế nghiên cứu

Tiểu luận thiết kế nghiên cứu

Tiến sĩ

1.Đề tài“Pháp luật về nhà đầu tư tham gia cơ cấu lại tổ chức tín dụng ở Việt Nam hiện nay”2.Câu hỏi nghiên cứuLuận án của Nghiên cứu sinh có nhiệm vụ trả lời cho 2 câu hỏi chính:Thực trạng các các quy định pháp luật Việt Nam về nhà đầu tư tham gia cơ cấu lại các tổ chức tín dụng như thế nào?Thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật Việt Nam về nhà đầu tư tham gia cơ cấu ...
 • 11
 • 8
 • 0