Tài liệu về " thương mại hàng hóa " 8 kết quả

MÔN PHÁP LUẬT CỘNG ĐỒNG ASEAN

    MÔN PHÁP LUẬT CỘNG ĐỒNG ASEAN

Cao đẳng - Đại học

2 MÔN PHÁP LUẬT CỘNG ĐỒNG ASEAN . MÔN PHÁP LUẬT CỘNG ĐỒNG ASEANvề thương mại dịch vụ với các nước khác. Tức là, chính những quốc gia ASEAN sẽ liên kết kinh tế và tạo nên Cộng đồng. MÔN PHÁP LUẬT CỘNG ĐỒNG ASEANI/ KHÁI QUÁT VỀ TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA 1/ Khái niệm:Từ những thập niên 90, sau khi các nước ASEAN và các
 • 8
 • 7,590
 • 107

Hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước về thương mại hàng hóa trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020

 Hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước về thương mại hàng hóa trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020

Tiến sĩ

Mở đầuChương 1: Lý luận nội dung quản lý nhà nước về thương mại hàng hoá trên địa bàn tỉnh, thành phố1.1 Nội dung quản lý NN về thương mai hàng hoá trên địa bản tinh, TP1.2 Vai trò và đặc đi . quản lý Nhà nước về thương mại hàng hoá trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020 17 Chng 1 LÝ LUẬN NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI HÀNG HOÁ TRÊN ĐỊA. sở lý luận của nội dung quản lý Nhà nước về ...
 • 176
 • 3,548
 • 8

thảo luận. PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÀNG MAY MẶC TRÊN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA.

thảo luận. PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÀNG MAY MẶC TRÊN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA.

Kinh tế - Thương mại

B. PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÀNG MAY MẶC TRÊN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA. I. Tính cấp thiết của đề tài và tình hình chung của thị trường may mặc nội địa. 1. Tính cấp thiết: Từ năm 2005, ngoài việc tập trung sử dụng hiệu quả lượng hạn ngạch vào Mỹ, khai thác tốt thị trường Nhật, SNG, đặc biệt là EU, các chuyên gia cho rằng, doanh nghiệp dệt may VN nên tập trung đầu tư hơn cho sân nhà. Theo ...
 • 34
 • 856
 • 9

BÀI GIẢNG KHÁI QUÁT VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

BÀI GIẢNG KHÁI QUÁT VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Quản trị kinh doanh

. vấn, trọng tài thương mại quốc tế… 13 III.Nguồn của luật thương mại quốc tế 1. Điều ước quốc tế Nguồn cơ bản nhất. 14 III.Nguồn của luật thương mại quốc tế 1. Điều ước quốc tế Điều ước ràng buộc. tượng….). 5 I. Khái quát 1. Thương mại quốc tế c) Ngoài ra, thương mại quốc tế có thể được phân chia thành thương mại quốc tế công (international trade law )và thương mại quốc tế tư ...
 • 25
 • 4,259
 • 12

BÀI GIẢNG PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

BÀI GIẢNG PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

Quản trị kinh doanh

BÀI GIẢNG PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI . Bretton Woods 2. Hiệp định GATT 1947 3. Các vòng đàm phán 4. Hiệp định và Tuyên bố Marrakesh 5. Tổ chức thương mại thế giới (WTO) 8 I. GATT/WTO là gì ? WTO tạo nên: 1. Tự do hoá thương mại 2. Loại. một mức thuế nhập khẩu thống nhất cho các đối tác thương mại ngoài liên minh. 5 I. Khái quát 2. Vai trò Hiện nay, đại đa số các quốc gia thành viên của tổ chức ...
 • 29
 • 889
 • 0

Bài giảng thương mại hàng hóa

Bài giảng thương mại hàng hóa

Quản trị kinh doanh

. được áp dụng ở mức cần thiết và có căn cứ khoa học (trừ trường hợp khẩn cấp) 18 IV. Các rào cản phổ biến 2.Các biện pháp vệ sinh dịch tể (tt) Căn cứ khoa học bao gồm các yêu cầu:  Phân tích. (tt) Trường hợp khẩn cấp có thể phòng tránh sớm (tạm bỏ qua các căn cứ khoa học) nhưng phải bảo đảm các điều kiện:  Thông tin khoa học liên quan chưa đầy đủ.  Các thông tin sẵn có được xem là đáng. ...
 • 33
 • 1,866
 • 0

BÀI GIẢNG PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

BÀI GIẢNG PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

Quản trị kinh doanh

. dụng như biện pháp bảo hộ . 3 I. Khái quát 2.Cơ sở pháp lý Trước WTO, TRs quy định tại GATT 1 947 , được áp dụng với nhiều khác biệt trong luật nội địa của các quốc gia. Khi WTO thành lập, nội. trong những hiệp định chuyên ngành: ADA, SCM, SG. Và cụ thể hóa bởi pháp luật của các quốc gia. 4 II. Chống bán phá giá 1.Phá giá Theo nghĩa chung nhất: Bán phá giá là hành vi của doanh nghiệp. ...
 • 24
 • 1,407
 • 2

Bài giảng thương mại dịch vụ trong WTO

Bài giảng thương mại dịch vụ trong WTO

Quản trị kinh doanh

. không có định nghĩa về dịch vụ, dù Ban thư ký WTO đã chia dịch vụ ra là 12 ngành dịch vụ và 155 phân ngành: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y. thiểu” với 2 nội dung chủ yếu:  Mức độ cam kết mở cửa thị trường  Cam kết về đối xử quốc gia 5 I. Dịch vụ Mở cửa thị trường thường giới hạn bởi:  Số lượng nhà cung cấp dịch vụ  Giá trị dịch. tải ...
 • 21
 • 1,453
 • 0
1 2 3 >