Tài liệu về " tổng hợp " 12 kết quả

Giáo trình Hoá Sinh c12.pdf

Giáo trình Hoá Sinh c12.pdf

Sinh học

Giáo trình Hoá Sinh . pentose. Các sản phẩm của quá trình phân giải trên tiếp tục biến đổi - H3PO4 tham gia vào các quá trình trao đổi saccharide hay các quá trình trao đổi chất khác.. H glutamine N Trong quá trình tổng hợp khung purine sẽ xảy ra đồng thời cả quá trình tổng hợp nucleotide. Tóm tắt kết quả quá trình đó như sau: Riboso5P
 • 9
 • 725
 • 3
Giáo trình Hoá Sinh c13.pdf

Giáo trình Hoá Sinh c13.pdf

Sinh học

Giáo trình Hoá Sinh . lipid, saccharide. 214 Quá trình chuyển hóa trên có vai trò quan trọng cả đối với sinh vật tự dưỡng lẫn sinh vật dị dưỡng. Ở sinh vật tự dưỡng nguồn chất. quá trình phosphoryl hoá oxy hoá. Sự phân giải saccharide tạo năng lượng để tổng hợp các nucleotide diphosphate và nucleotide triphosphate. Qua quá trình
 • 7
 • 885
 • 21
Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Chi nhánh kinh doanh Viettel Hà Nôi 04.doc

Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Chi nhánh kinh doanh Viettel Hà Nôi 04.doc

Quản trị kinh doanh

Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Chi nhánh kinh doanh Viettel Hà Nôi 04 . Chi nhánh kinh doanh Viettel Hà Nôi 04Phần 3: Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh và tổ chức hạch toán kế toán tại Chi nhánh kinh doanh Hà Nội 04. Do. 1: Tổng quan chung về Tổng công ty viễn thông quân đội Viettel và Chi nhánh kinh doanh Viettel Hà Nội 04Phần 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Chi
 • 54
 • 1,222
 • 20
Bài giảng sinh lý người và động vật 5.pdf

Bài giảng sinh lý người và động vật 5.pdf

Sinh học

Bài giảng sinh lý người và động vật . của Pavlov 5. 3.4. Tiêu hoá ở dạ dày động vật nhai lại (dạ dày 4 túi) 5. 3.4.1. Cấu tạo dạ dày động vật nhai lại Ở động vật nhai lại (động vật ăn cỏ) dạ. vi sinh vật dạ cỏ Hệ sinh vật dạ cỏ rất phức tạp và phụ thuộc nhiều vào khẩu phần. Nó gồm các loại: vi khuẩn, Protozoa, nấm. Tất cả đều là vi sinh vật
 • 30
 • 979
 • 23
Bài giảng sinh lý người và động vật 6.pdf

Bài giảng sinh lý người và động vật 6.pdf

Sinh học

Bài giảng sinh lý người và động vật . (Cyanophyta). Động vật nhai lại không cần vitamin B12, vì khi có cobalt, vitamin B12 được tổng hợp trong dạ dày của động vật nhai lại. Ở người và động vật, vitamin. Thng s hụ hp trong trng hp oxy hoỏ glucid: C6H12O6 + 6O2 ặ 6CO2 + 6H2O + 67 5 kcal (1) TSHH = 226O6CO = 1 hay =
 • 22
 • 844
 • 15
Công nghệ chế biến khí thiên nhiên và khí đồng hành

Công nghệ chế biến khí thiên nhiên và khí đồng hành

Hóa học - Dầu khí

Tài liệu "công nghệ chế biến khí" dùng cho kỹ thuật viên, sinh viên và kỹ sư thuộc ngành công nghệ chế biến khí thiên nhiên và khí đồng hành và các ngành có liên quan . của khí tự nhiên v khí đồng hnh 11 Chơng I Giới thiệu về khí tự nhiên và khí đồng hành 13 I.1. Thành phần và các đặc tính của khí tự nhiên và khí đồng hành. đồng hành 13I.2. Chế biến và sử dụng khí tự nhiên và khí đồng hành trên ...
 • 292
 • 6,344
 • 141
Dược lý học - Bài 32

Dược lý học - Bài 32

Hóa học - Dầu khí

Bài viết: Thuốc hạ Glucose máu . 3-5 5-6 6-1 2 0, 5-2 ,0Acetohexamid(Dymelor) 2-4 4-5 1 2-2 4 0,2 5-1 ,25Tolazamid(Tolinase) 4-8 7 1 2-2 4 0, 1-0 ,75Thế hệ 1Clopropamid(Meldian,) 5-1 0 2-4 1 8-3 5 4 0-6 0. Dược lý học 2007 - đại học Y Hà nộisách dùng cho sinh viên hệ bác sĩ đa khoaBài 32: Thuốc hạ glucose máuMục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này,
 • 8
 • 791
 • 8
Dược lý học - Bài 33

Dược lý học - Bài 33

Hóa học - Dầu khí

Bài viết: Histamin và kháng Histamin . 4 - 1 2- Carbinoxamin Cardec 4 - 8- Clemastin Tavist 1,3 - 2, 7- Clopheniramin Chlor- Trimeton 4 - 1 2- Cyclizin Marexin 5 0- Dimenhydrinat Dramamin 50 - 10 0-. Dược lý học 2007 - đại học Y Hà nộisách dùng cho sinh viên hệ bác sĩ đa khoaBài 33: HIstamin và thuốc kháng histaminMục tiêu học tập: Sau khi học xong
 • 7
 • 616
 • 4
Chương 9: Sự trao đổi saccharide

Chương 9: Sự trao đổi saccharide

Cao đẳng - Đại học

sự phân giải polysaccharide và disaccharide: Ngoài biện pháp dùng acid để phân giải thì polysaccharide và disaccharide còn có thể bị phân giải bởi sự thủy phân hay bởi quá trình phosphoryl- . 145 Chương 9 Sự trao đổi saccharide 9.1. Sự phân giải saccharide 9.1.1. Sự phân giải polysaccharide và disaccharide Ngoài biện. phân giải thì polysaccharide và disaccharide còn có thể bị phân giải bởi sự thủy ...
 • 30
 • 1,071
 • 7
Chương 11: Trao đổi protein

Chương 11: Trao đổi protein

Cao đẳng - Đại học

Phân giải protein: Thủy phân là con đường phân giải protein phổ biến ở thực vật và động vật. Quá trình thủy phân protein xảy ra tại lysosome, nơi chứa nhiều enzyme thủy phân protein là protease . 187 Chương 11 Trao đổi Protein 11.1. Sự phân giải protein và amino acid 11.1.1. Phân giải protein Thủy phân là con đường phân giải protein phổ. tiếp. - Các amine được biến đổi thành các acid tương ứng sau ...
 • 17
 • 1,472
 • 7
Chương 12: Trao đổi nucleic acid

Chương 12: Trao đổi nucleic acid

Cao đẳng - Đại học

Thủy phân nucleic acid: Sự thủy phân nucleic acid thành mononucleotide được xúc tác bởi các enzmie thủy phân tương ứng. DNA nhờ desoxyribonuclease xúc tác biến đổi thành các desoxyribonucleotide . 204 Chương 12 Trao đổi nucleic acid 12.1. Sự phân giải nucleic acid 12.1.1. Thủy phân nucleic acid Sự thủy phân nucleic acid thành mononucleotide. aspactic acid + H2O → inosinic acid Từ inosinic acid sẽ ...
 • 9
 • 695
 • 7
Chương 13: Mỗi liên quan giữa các quá trình trao đổi chất

Chương 13: Mỗi liên quan giữa các quá trình trao đổi chất

Cao đẳng - Đại học

mối liên quan giữa các quá trình trao đổi chất Trong cơ thể mọi quá trình biến đổi các chất không xảy ra riêng rẽ mà có mối quan hệ qua lại rất chặt chẽ. . 213 Chương 13 Mối liên quan giữa các quá trình trao đổi chất Trong cơ thể mọi quá trình biến đổi các chất không xảy ra riêng rẽ mà có mối quan hệ. 13.5. Mối liên quan giữa trao đổi protein và trao đổi nucleic acid Giữa quá trình trao đổi ...
 • 7
 • 2,225
 • 26
1 2 3 >