Tài liệu về " mô hình " 15 kết quả

Ý tưởng hoàn thiện chiến lược truyền thông xây dựng thương hiệu Plusssz IQ-viên bổ sủi bọt Multivitamin.pdf

Ý tưởng hoàn thiện chiến lược truyền thông xây dựng thương hiệu Plusssz IQ-viên bổ sủi bọt Multivitamin.pdf

Quản trị kinh doanh

Ý tưởng hoàn thiện chiến lược truyền thông xây dựng thương hiệu Plusssz IQ-viên bổ sủi bọt Multivitamin . quả của chiến lược. 2. Quảng cáo trong truyền thông xây dựng thương hiệu 2.1 Vai trò của quảng cáo Trong chiến lược truyền thông xây dựng thương hiệu, . mà chiến lược truyền thông mong muốn đạt được sau khi thực hiện. Có nhiều mục tiêu khác nhau cho các chiến lược truyền thông. Một chiến lược ...
 • 67
 • 1,120
 • 7

Công tác tuyển mộ tuyển chọn, đào tạo, giáo dục định hướng cho người lao động trước khi xuất cảnh sang Malaysia tại Trung tâm DV-VL, đơn vị thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Hải.DOC

Công tác tuyển mộ tuyển chọn, đào tạo, giáo dục định hướng cho người lao động trước khi xuất cảnh sang Malaysia tại Trung tâm DV-VL, đơn vị thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Hải.DOC

Quản trị kinh doanh

Công tác tuyển mộ tuyển chọn, đào tạo, giáo dục định hướng cho người lao động trước khi xuất cảnh sang Malaysia tại Trung tâm DV-VL, đơn vị thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Hải . tốt công tác Tuyển chọn, giáo dục định hớng cho ngời lao động trớc khi xuất cảnh sang Malaysia tại Trung tâm dịch vụ việc làm Đơn vị thuộc Sở Lao động- . chị tại TT em đã chọn đề tài: " Công tác tuyển mộ ...
 • 51
 • 608
 • 0

Công ty Viễn Thông VNPT Thanh Hóa.docx

Công ty Viễn Thông VNPT Thanh Hóa.docx

Quản trị kinh doanh

Công ty Viễn Thông VNPT Thanh Hóa . hoạt động kinh doanh của công ty (2008 – 2010).......... 16Phần 3: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY VNPT THANH HÓA....................................................................... ty. ..................................................... 6Phần 2: ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY VNPT THANH HÓA...................................... ...
 • 1
 • 407
 • 7

Đánh giá hiệu quả cho vay và rủi ro tín dụng hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Cái Bè.pdf

Đánh giá hiệu quả cho vay và rủi ro tín dụng hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Cái Bè.pdf

Quản trị kinh doanh

Đánh giá hiệu quả cho vay và rủi ro tín dụng hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Cái Bè . đánh giá hiệu quả cho vay đối với hộ sản xuất, tình hình rủi ro tín dụng hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Cái Bè và. do trên đề tài: Đánh giá hiệu quả cho vay và rủi ro tín dụng hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn ...
 • 87
 • 1,070
 • 2

Đánh giá hiệu quả sản xuất của mô hình lúa cá và lúa màu ở xã Vĩnh Phú Đông - HUYỆN PHƯỚC LONG, TỈNH BẠC LIÊU.pdf

Đánh giá hiệu quả sản xuất của mô hình lúa cá và lúa màu ở xã Vĩnh Phú Đông - HUYỆN PHƯỚC LONG, TỈNH BẠC LIÊU.pdf

Quản trị kinh doanh

Đánh giá hiệu quả sản xuất của mô hình lúa cá và lúa màu ở xã Vĩnh Phú Đông - HUYỆN PHƯỚC LONG, TỈNH BẠC LIÊU . Tho Đánh giá hiệu quả sản xuất của mô hình lúa cá và lúa màu ở xã Vĩnh Phú Đông 3.3.2. Mô hình Lúa- màu Mô hình lúa- màu được áp dụng ở nhiều xã trong. Tho Đánh giá hiệu quả sản xuất của mô hình lúa cá và lúa màu ở xã Vĩnh Phú Đông b) Rau màu Bảng 3.4: KẾT QUẢ SẢN XUẤT RAU MÀU XÃ VĨNH ...
 • 60
 • 1,045
 • 2

Ứng dụng lý thuyết logistics nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất và tiêu thụ Bưởi Da Xanh Bến Tre.pdf

Ứng dụng lý thuyết logistics nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất và tiêu thụ Bưởi Da Xanh Bến Tre.pdf

Quản trị kinh doanh

Ứng dụng lý thuyết logistics nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất và tiêu thụ Bưởi Da Xanh Bến Tre . tiêu thụ Bưởi Da Xanh ở Bến Tre. - Chương 3: Ứng dụng lý thuyết logistics nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất và tiêu thụ Bưởi Da Xanh Bến Tre. Ngoài ra,. việc sản xuất và tiêu thụ Bưởi Da Xanh ở Bến Tre 42 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 44 - 3 - 3CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG LOGISTICS NHẰM TỐI ƯU HOÁ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ ...
 • 179
 • 1,511
 • 5

Vận dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí đánh giá mức độ đô thị hoá nhằm góp phần xây dựng các quan điểm phát triển đô thị ở Việt Nam đến năm 2020, lấy Hà Nội làm ví dụ.pdf

Vận dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí đánh giá mức độ đô thị hoá nhằm góp phần xây dựng các quan điểm phát triển đô thị ở Việt Nam đến năm 2020, lấy Hà Nội làm ví dụ.pdf

Quản trị kinh doanh

Vận dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí đánh giá mức độ đô thị hoá nhằm góp phần xây dựng các quan điểm phát triển đô thị ở Việt Nam đến năm 2020, lấy Hà Nội làm ví dụ . pháp phân tích đa tiêu chí đánh giá mức độ đô thị hoá nhằm góp phần xây dựng các quan điểm phát triển đô thị ở Việt Nam đến năm 2020, lấy Hà Nội làm. về đô thị, đô thị hoá và phương pháp đánh giá mức độ đô thị hoá. Chương 2. ...
 • 199
 • 2,214
 • 10

Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cho thuê tài chính II – Cần Thơ.doc

Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cho thuê tài chính II – Cần Thơ.doc

Quản trị kinh doanh

Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cho thuê tài chính II – Cần Thơ . tài xây dựng chiến lược cho công ty cho thuê tài chính II – Cần Thơ. GVHD: Vũ Thị Hồng Nhung SVTH: Phạm Long2 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty. hạnDoanh thuLợi nhuận ròngDoanh số cho thuêTổng nguồn vốnDoanh số thu n Doanh số cho thuê Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cho thuê tài chính II
 • 63
 • 577
 • 2

Vận dụng các phương pháp thống kê nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng chất lượng dịch vụ mặt đất và trên khoang của hãng hàng không quốc gia VN.pdf

Vận dụng các phương pháp thống kê nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng chất lượng dịch vụ mặt đất và trên khoang của hãng hàng không quốc gia VN.pdf

Quản trị kinh doanh

Vận dụng các phương pháp thống kê nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng chất lượng dịch vụ mặt đất và trên khoang của hãng hàng không quốc gia VN . lòng khách hàng Chương 3: Vận dụng các phương pháp pháp thông kê nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng chất lượng dịch vụ mặt đất và trên không của VNA Phần kiến. chỉ nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng chất lượng dịch vụ mặt đất và trên không. Do thời gian hạn chế ...
 • 199
 • 746
 • 2

Kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp.pdf

Kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp.pdf

Quản trị kinh doanh

Kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp . soát chi phí trong doanh nghiệp với những hình thức kiểm soát thích hợp,cùng chi phí kiểm soát, phơng tiện công cụ đợc sử dụng cho hoạt động kiểm soát. trình kiểm soát chi phí 2. Tính tất yếu của việc kiểm soát chi phí. Có nhiều nguyên nhân làm cho kiểm soát chi phí trở thành chức năng tất yếu của quản lý.Trong
 • 27
 • 1,794
 • 8

Kinh tế lao động.pdf

Kinh tế lao động.pdf

Quản trị kinh doanh

Kinh tế lao động . học Kinh tế Lao động Hoàng Mai Dung Lực lượng lao động nước ta có tỷ lệ lao động nữ chiếm gần 52% trong đó lao động nữ trong và trên độ tuổi lao động. năm 2004 thì có 31298750 lao động nông thôn (chiếm 75,76 lao động cả nước). Lượng lao động nông thôn Đề án môn học Kinh tế Lao động Hoàng Mai Dung
 • 38
 • 484
 • 0

Lạm phát ở Việt Nam , nguyên nhân và giải pháp.pdf

Lạm phát ở Việt Nam , nguyên nhân và giải pháp.pdf

Quản trị kinh doanh

Lạm phát ở Việt Nam , nguyên nhân và giải pháp . nhà nước, việc nghiên cứu về lạm phát, tìm hiểu nguyên nhân và các biện pháp chống lạm phát có vai trò to lớn góp phần vào sự nghiệp phát triển. đãi và bao cấp cho h , vì họ là của nhà nước, của tập th , của “XHCN”... Đó là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới lạm phát và một khi lạm phát bùng n , đã
 • 40
 • 660
 • 3

Lập chiến lược marketing hỗn hợp cho Chi nhánh xăng dầu Hậu Giang.doc

Lập chiến lược marketing hỗn hợp cho Chi nhánh xăng dầu Hậu Giang.doc

Quản trị kinh doanh

Lập chiến lược marketing hỗn hợp cho Chi nhánh xăng dầu Hậu Giang . QT Marketing GVHD: Ths. Lê Quang ViếtKẾ HOẠCH MARKETINGTên Kế hoạch: Lập chi n lược marketing hỗn hợp cho Chi nhánh xăng dầu Hậu Giang (Petrolimex Hậu Giang) .Sản. Giang) .Sản phẩm: Dầu sáng (Dầu Diesel cao cấp, xăng Mogas 92, xăng Mogas 95, dầu hỏa).Công ty: Petrolimex Hậu Giang (Chi nhánh xăng dầu Hậu Giang) Người chịu
 • 26
 • 1,054
 • 4

Lập dự án quán cà phê.pdf

Lập dự án quán cà phê.pdf

Quản trị kinh doanh

Lập dự án quán cà phê . “xa sỉ” khó có thể chấp nhận được !!! Vì vậy chúng tôi quyết định lập 1 dự án quán cà phê nhằm phục vụ cho những “tương lai của đất nước” & những thành. có thu nhập cao Quán café dành cho người có thu nhập trung bình Quán café dành cho người có thu nhập thấp Hình thức Quán càfe Tiêu chí
 • 52
 • 3,270
 • 20

Phân tích hiệu quả hai mô hình sản xuất lúa đơn và tôm-lúa cảu nông hộ ở Thạnh Phú - Bến Tre.pdf

Phân tích hiệu quả hai mô hình sản xuất lúa đơn và tôm-lúa cảu nông hộ ở Thạnh Phú - Bến Tre.pdf

Quản trị kinh doanh

Phân tích hiệu quả hai mô hình sản xuất lúa đơn và tôm-lúa cảu nông hộ ở Thạnh Phú - Bến Tre . ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở THẠNH PHÚ 2007 a. Trồng trọt Phân tích hiệu quả hai mô hình sản xuất lúa đơn và tôm lúa của nông hộ ở huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre GVHD:. tiêu thụ sản phẩm cho kinh tế hộ gia đình. Phân tích hiệu quả hai mô hình sản xuất lúa đơn và tôm lúa của nông hộ ở huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre ...
 • 54
 • 550
 • 0
< 1 2 3 4 >