Tài liệu về " bắc cạn " 6 kết quả

Thực trạng và một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh bắc cạn

Thực trạng và một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh bắc cạn

Thạc sĩ - Cao học

Thực trạng và một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh bắc cạn . cứu và phương pháp nghiên cứu Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bắc Kạn Chương 3: Một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại. giá thực trạng phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Bắc Kạn, từ đó tìm giải pháp thúc đẩy kinh tế trang trại phát triển, góp phần xây dựng một nền Số
 • 122
 • 657
 • 0

Văn học bắc cạn từ năm 1954 đến nay

Văn học bắc cạn từ năm 1954 đến nay

Báo cáo khoa học

Văn học bắc cạn từ năm 1954 đến nay . HOÀNG THỊ DUNG VĂN HỌC BẮC KẠN TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY Chuyên ngành: VĂN HỌC VIỆT NAM Mã số: 60.22.34 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGỮ VĂN Người hướng. bật của văn học Bắc Kạn từ năm 1945 đến nay Chƣơng 3: Một số tác giả tiêu biểu của văn học Bắc Kạn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái
 • 143
 • 641
 • 2

Áp dụng dạy học tích cực để hình thành khái niệm địa lí kinh tế – xã hội cho học sinh lớp 10 thpt ở tỉnh bắc Cạn

Áp dụng dạy học tích cực để hình thành khái niệm địa lí kinh tế – xã hội cho học sinh lớp 10 thpt ở tỉnh bắc Cạn

Thạc sĩ - Cao học

Áp dụng dạy học tích cực để hình thành khái niệm địa lí kinh tế – xã hội cho học sinh lớp 10 thpt ở tỉnh bắc Cạn . dụng dạy học tích cực để hình thành khái niệm địa lí kinh tế - xã hội cho học sinh lớp 10 THPT ở tỉnh Bắc Kạn”. Chương trình Địa lí 10 được cấu tạo bởi. TÍCH CỰC ĐỂ HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM ĐỊA LÍ KINH TẾ – XÃ HỘI CHO HỌC SINH LỚP 10 THPT Ở TỈNH BẮC KẠN Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG ...
 • 130
 • 3,234
 • 10

Thực trạng và một số yếu tố nguy cơ về nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính của trẻ dưới 5 tuổi tại một số xã miền núi tỉnh bắc Cạn

Thực trạng và một số yếu tố nguy cơ về nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính của trẻ dưới 5 tuổi tại một số xã miền núi tỉnh bắc Cạn

Thạc sĩ - Cao học

Thực trạng và một số yếu tố nguy cơ về nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính của trẻ dưới 5 tuổi tại một số xã miền núi tỉnh bắc Cạn . THÁI NGUY N MAI ANH TUẤN THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ VỀ NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP TÍNH CỦA TRẺ DƯỚI 5 TUỔI TẠI MỘT SỐ XÃ MIỀN NÚI TỈNH BẮC KẠN. giá thực trạng nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ dưới 5 tuổi tại huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn. 2. Xác định một số yếu tố nguy cơ ...
 • 73
 • 1,805
 • 12

Tài nguyên khoáng sản tỉnh Bắc Kạn

Tài nguyên khoáng sản tỉnh Bắc Kạn

Địa lý - Địa chất

báo cáo tổng hợp này nhằm mục đích cung cấp các thông tin chủ yếu về tài nguyên khoáng sản của tỉnh Bắc Kạn làm cơ sở để định hướng công tác điều tra, bảo vệ và khai thác, sử dụng hợp lý.Báo cáo được thành lập trên cơ sở: Các kết quả điều tra địa chất, khoáng sản hiện có tại Lưu trữ Địa chất đến tháng 12 năm 2004; Các tài liệu về hoạt động khoáng sản; Cơ sở địa hình và ranh giới hành chính ...
 • 95
 • 469
 • 2