Tài liệu về " năm 2020 " 14 kết quả

Đề án phát triển chăn nuôi lợn và gia cầm đến năm 2020

Đề án phát triển chăn nuôi lợn và gia cầm đến năm 2020

Nông - Lâm - Ngư

Đề án phát triển chăn nuôi lợn và gia cầm đến năm 2020 . Mục tiêu phát triển chăn nuôi lợn giai đoạn 2006 - 2020 1. Mục tiêu chung - Phát triển chăn nuôi lợn phù hợp trong sự phát triển chăn nuôi các vật nuôi khác. NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC CHĂN NUÔI ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI CHĂN NUÔI LỢN GIAI ĐOẠN 2007 - 2020 Hà Nội, tháng 8 năm 2007
 • 151
 • 2,921
 • 6

Hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước về thương mại hàng hóa trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020

 Hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước về thương mại hàng hóa trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020

Tiến sĩ

Mở đầuChương 1: Lý luận nội dung quản lý nhà nước về thương mại hàng hoá trên địa bàn tỉnh, thành phố1.1 Nội dung quản lý NN về thương mai hàng hoá trên địa bản tinh, TP1.2 Vai trò và đặc đi . quản lý Nhà nước về thương mại hàng hoá trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020 17 Chng 1 LÝ LUẬN NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI HÀNG HOÁ TRÊN ĐỊA. sở lý luận của nội dung quản lý Nhà nước về ...
 • 176
 • 3,548
 • 8

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần 32 đến năm 2020

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần 32 đến năm 2020

Kinh tế - Thương mại

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần 32 đến năm 2020 . Công ty cổ phần 32 48 Chương 3: CHIẾN LƯC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 32 ĐẾN NĂM 2020 3.1 Sứ mạng của Công ty cổ phần 32 đến năm 2020. thuyết về chiến lược kinh doanh; Chương 2: Môi trường kinh doanh của Công ty cổ phần 32; Chương 3: Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần 32 đến năm 2020;
 • 127
 • 1,034
 • 5

Phát triển siêu thị ở Hà Nội đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

Phát triển siêu thị ở Hà Nội đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

Kinh tế - Thương mại

Đất nước ta đang trong quá trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa và đang từng bước hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Đến nay chúng ta đã đạt được những thành tựu đáng tự hào tron . II: Thực trạng phát triển siêu thị ở Hà NộiChương III: Phương hướng và giải pháp phát triển siêu thị ở Hà Nội đến 2010 và tầm nhìn đến 2020. 3Trần Đức Toàn. phát triển siêu thị cũng như khắc phục những nhược ...
 • 74
 • 316
 • 1

Phát triển nhân lực y tế thành phố Hà Nội tới năm 2020

Phát triển nhân lực y tế thành phố Hà Nội tới năm 2020

Quản trị kinh doanh

LỜI MỞ ĐẦUCon người là nguồn lực cơ bản và quan trọng nhất quyết định sự tồn tại, phát triển cũng như vị thế của quốc gia đó trên thế giới. . phát triển nguồn nhân lực thành phố Hà Nội trong tương lai. Lý do đó đã thôi thúc tôi tham gia nghiên cứu đề tài: Phát triển nhân lực y tế thành phố Hà. TRẠNG NHÂN LỰC Y TẾ HÀ NỘI2.1. Đội ngũ nhân lực y tế ội ngũ nhân lực có vai trò quan trọng, quyết định ...
 • 30
 • 1,218
 • 22

Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần 32 đến năm 2020

Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần 32 đến năm 2020

Quản trị kinh doanh

Luận Văn:Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần 32 đến năm 2020 . Công ty cổ phần 32 48 Chương 3: CHIẾN LƯC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 32 ĐẾN NĂM 2020 3.1 Sứ mạng của Công ty cổ phần 32 đến năm 2020. thuyết về chiến lược kinh doanh; Chương 2: Môi trường kinh doanh của Công ty cổ phần 32; Chương 3: Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần 32 đến năm 2020;
 • 127
 • 322
 • 0

Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần cơ điện thủ đức đến năm 2020

Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần cơ điện thủ đức đến năm 2020

Quản trị kinh doanh

Luận Văn:Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần cơ điện thủ đức đến năm 2020 . III: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC ĐẾN NĂM 2020 3.1. Mục tiêu của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức đến năm 2020 3.1.1.. xây dựng chiến lược kinh doanh được áp dụng xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức đến năm 2020, đó là một doanh nghiệp Quốc ...
 • 82
 • 537
 • 2

Chiến lược phát triển nông thông tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020

Chiến lược phát triển nông thông tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020

Quản trị kinh doanh

Luận Văn:Chiến lược phát triển nông thông tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020 . trợ___________ _Chiến lược phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HẬU GIANGGIAI ĐOẠN 2011-2015,. trợ___________ _Chiến lược phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020 1. Đặt vấn ...
 • 61
 • 625
 • 2

Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của khu vực đô thị vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020

Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của khu vực đô thị vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020

Quản trị kinh doanh

Luận Văn: Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của khu vực đô thị vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020 . phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của khu vực đô thị ở Việt Nam - Chương II : Hệ thống giao thông đường bộ của khu vực đô thị vùng kinh tế. đề tài: Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của khu vực đô thị vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020 .Mục ...
 • 58
 • 518
 • 4

Đề tài Mục tiêu chính sách tài khóa Việt Nam đến năm 2020

Đề tài Mục tiêu chính sách tài khóa Việt Nam đến năm 2020

Quản trị kinh doanh

Luận Văn: Đề tài Mục tiêu chính sách tài khóa Việt Nam đến năm 2020 . Hương TrangHồ Minh Trí Mục tiêu chính sách tài khóa Việt Nam đến năm 2020 3MỤC LỤCĐề tài: MỤC TIÊU CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020LỜI MỞ ĐẦU...........................................................................................................................1PHẦN. 1 :Mục tiêu chính sách tài khóa Việt Nam đến năm ...
 • 47
 • 2,629
 • 119

Cơ chế điều phối giữa các cơ quan chức năng về thực hiện quy hoạch phát triển đô thị - Hà nội và các vùng phụ cận đến năm 2020

Cơ chế điều phối giữa các cơ quan chức năng về thực hiện quy hoạch phát triển đô thị - Hà nội và các vùng phụ cận đến năm 2020

Kinh tế - Thương mại

Báo cáo thực tập: Cơ chế điều phối giữa các cơ quan chức năng về thực hiện quy hoạch phát triển đô thị - Hà nội và các vùng phụ cận đến năm 2020 . cơ chế điều phối giữa các cơ quan chức năng về thực hiện quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội và các vùng phụ cận đến năm 2020 làm đề tài chuyên đề thực. về cơ chế điều phối giữa các cơ quan chức năng trong việc thực hiện quy hoạch phát triển đô thị Hà ...
 • 64
 • 716
 • 1

Giải pháp phát triển mạng lưới xe bus trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020

Giải pháp phát triển mạng lưới xe bus trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020

Kinh tế - Thương mại

Báo cáo thực tập: Giải pháp phát triển mạng lưới xe bus trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020 . cho vấn đề này tại Hà Nội. 2.3. Các nguồn vốn đầu tư cho sự phát triển của mạng lưới xe bus ở Hà Nội: Để đầu tư phát triển mạng lưới xe bus thì cần phải đầu. được.III. Các yếu tố tác động đến sự phát triển của mạng lưới giao thông công cộng và mạng lưới xe bus: 1. Những yếu tố tác động đến mạng lưới giao ...
 • 71
 • 762
 • 4

Nội dung chủ yếu của CNH - HĐH ở nước ta từ nay đến năm 2020

Nội dung chủ yếu của CNH - HĐH ở nước ta từ nay đến năm 2020

Kinh tế - Thương mại

Báo cáo thực tập: Nội dung chủ yếu của CNH - HĐH ở nước ta từ nay đến năm 2020 . quan trọng thiết thực của nó nên em đã chọn đề tài Nội dung chủ yếu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nớc ta từ nay đến năm 20201 . tất yếu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở n ớc ta . ở nớc ta xây dựng chủ nghĩa xã hội là quá trình xây dựng chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ
 • 25
 • 1,166
 • 0

Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của khu vực đô thị vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020

Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của khu vực đô thị vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020

Khoa học xã hội

Luận Văn: Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của khu vực đô thị vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020 . phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của khu vực đô thị ở Việt Nam - Chương II : Hệ thống giao thông đường bộ của khu vực đô thị vùng kinh tế. đề tài: Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của khu vực đô thị vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020 .Mục ...
 • 58
 • 303
 • 0
1 2 3 >