Tài liệu về " luận văn thạc sĩ " 12 kết quả

Cách làm báo cáo khoa học.pdf

Cách làm báo cáo khoa học.pdf

Cao đẳng - Đại học

Cách làm báo cáo khoa học.pdf . khỏang 12 cuốn slice cho ngày báo báo. Một trang 2 slice. Tòan bộ báo cáo chỉ khoảng 25-30 slice là vừa. - Phải kết thúc báo cáo trước 1 ngày để đóng bìa. Style và đầu mục Heading 1 : làm đầu mục chương. Heading 2 : làm đầu mục lớn 1. Heading 3 : làm đầu mục 2. Heading 4 : làm đầu mục con 3. Anh chị mở
 • 26
 • 1,809
 • 8

Luận văn thạc sỹ toán học

Luận văn thạc sỹ toán học

Khoa học xã hội

Luận văn thạc sỹ toán học "Giải gần đúng phương trình phi tuyến và phương trình vi phân trên máy tính điện tử luận văn thạc sĩ toán học" . PHÂN TRÊN MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC THÁI NGUYÊN - 200 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN THỊ HOÀN GIẢI. ĐIỆN TỬ Chuyên ngành: Giải tích Mã số: 60.46.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS Tạ Duy Phượng THÁI ...
 • 82
 • 1,003
 • 0

Cái nhìn không gian và thời gian nghệ thuật trong hồi ký của Tô Hoài (Qua hồi ký Cát bụi chân ai và Chiều chiều)

Cái nhìn không gian và thời gian nghệ thuật trong hồi ký của Tô Hoài (Qua hồi ký Cát bụi chân ai và Chiều chiều)

Thạc sĩ - Cao học

Cái nhìn không gian và thời gian nghệ thuật trong hồi ký của Tô Hoài (Qua hồi ký Cát bụi chân ai và Chiều chiều) . ---------- NGUYỄN HOÀNG HÀ CÁI NHÌN, KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG HỒI KÝ CỦA TÔ HOÀI (Qua hồi ký Cát bụi chân ai và Chiều chiều) LUẬN VĂN THẠC. ---------- NGUYỄN HOÀNG HÀ CÁI NHÌN, KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG HỒI KÝ CỦA TÔ HOÀI (Qua hồi ký Cát bụi chân ...
 • 113
 • 2,569
 • 14

Năng lực cạnh tranh của truyền hình việt nam

Năng lực cạnh tranh của truyền hình việt nam

Thạc sĩ - Cao học

Năng lực cạnh tranh của truyền hình việt nam . Phân tích năng lực cạnh tranh ngành truyền hình Việt am trong thời gian qua 2.2.1. Phân tích năng lực cạnh tranh của Đài THV theo mô hình của Micheal. đánh giá năng lực cạnh tranh của Truyền hình 1.1.5.1. Đặc điểm cạnh tranh trong lĩnh vực Truyền hình Truyn hình ra i ã to ra mt s cnh tranh
 • 26
 • 631
 • 5

Phát triển hoạt động dịch vụ truyền thông và truyền hình trả tiền tại đài truyền hình việt nam

Phát triển hoạt động dịch vụ truyền thông và truyền hình trả tiền tại đài truyền hình việt nam

Thạc sĩ - Cao học

Phát triển hoạt động dịch vụ truyền thông và truyền hình trả tiền tại đài truyền hình việt nam . trạng hoạt động dịch vụ dịch vụ truyền thông, dịch vụ truyền hình trả tiền tại Đài THVN.  Đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ truyền thông, dịch vụ. hướng và giải pháp phát triển dịch vụ truyền thông, dịch vụ truyền hình trả tiền tại Đài THVN. CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VÀ ...
 • 29
 • 1,393
 • 9

Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần MISA

Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần MISA

Thạc sĩ - Cao học

Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần MISA . “ Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần MISA 1.3. Mục đích nghiên cứu: Phân tích, đánh giá được chiến lược phát triển kinh doanh của công. phân tích chiến lược kinh doanh hiện tại của MISA Chương 5: Đánh giá chiến lược kinh doanh hiện tại của MISA Chương 6: Đề xuất chiến lược
 • 29
 • 1,904
 • 22

Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học theo các tiêu chuẩn tiên tiến

Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học theo các tiêu chuẩn tiên tiến

Thạc sĩ - Cao học

Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học theo các tiêu chuẩn tiên tiến . ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO CÁC TIÊU CHUẨN TIÊN TIẾN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN • Các chương trình tài năng và tiên tiến. cải tiến nghiêm túc và liên tục theo một qui trình khoa học chặt chẻ được xây dựng từ các lý thuyết giáo dục tiên tiến và các yêu cầu của các tiêu chuẩn
 • 18
 • 745
 • 2

Luận văn Tác động của các yếu tố đặc điểm cá nhân của người học đến việc đánh giá các hoạt động giảng dạy của giảng viên

Luận văn Tác động của các yếu tố đặc điểm cá nhân của người học đến việc đánh giá các hoạt động giảng dạy của giảng viên

Giáo dục học

Luận văn Tác động của các yếu tố đặc điểm cá nhân của người học đến việc đánh giá các hoạt động giảng dạy của giảng viên Tham khảo luận văn - đề án ''luận văn: tác động của các yếu tố đặc điểm cá nhân của người học đến... . quả đánh giá giảng viên nên tôi đã chọn đề tài: Tác động của các yếu tố đặc điểm cá nhân của người học đến việc đánh giá các hoạt động giảng dạy của giảng. hiểu các yếu tố ...
 • 91
 • 631
 • 1

Tiểu luận Kinh tế lượng - ThS Phí Minh Hồng FTU

Tiểu luận Kinh tế lượng - ThS Phí Minh Hồng FTU

Quản trị kinh doanh

Tiểu luận Kinh tế lượng - Giảng viên hướng dẫn Ths Phí Minh Hồng trường Đại học Ngoại Thương . THƯƠNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ  TIỀU LUẬN KINH TẾ LƯỢNG ĐỀ TÀI “Lập mô hình kinh tế phân tích sự ảnh hưởng của một số yếu tố đến lượng tiêu thụ xì-gà” Giảng viên hướng dẫn: Th.S Phí Minh Hồng Nhóm. !" #$%&'()*%+, - . - / ...
 • 14
 • 4,789
 • 18
1 2 3 >