Tài liệu về " quản lí nhà nước " 11 kết quả

Vai trò của quản lí nhà nước trong giáo dục đại học- góc nhìn từ lý thuyết kinh tế học hiện đại

Vai trò của quản lí nhà nước trong giáo dục đại học- góc nhìn từ lý thuyết kinh tế học hiện đại

Tài liệu khác

Vai trò của quản lí nhà nước trong giáo dục đại học- góc nhìn từ lý thuyết kinh tế học hiện đại . VAI TRÒ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC – GÓC NHÌN TỪ LÝ THUYẾT KINH TẾ HỌC HIỆN ĐẠI TSKH. Phạm Đức ChínhKhoa Kinh tế, Đại học quốc. đề này, được nhìn từ góc độ cơ sở khoa học của lý thuyết kinh tế học hiện đại. 1.Khái quát về giáo dục và hàng hóa giáo dục trong nền kinh t Trong xã hội,
 • 17
 • 1,402
 • 26

Đề án khoa học nghiên cứu thực tiễn trong nước và quốc tế và đề xuất giải pháp kiện toàn và tăng cường quản lí nhà nước về phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tửx

Đề án khoa học nghiên cứu thực tiễn trong nước và quốc tế và đề xuất giải pháp kiện toàn và tăng cường quản lí nhà nước về phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tửx

Tài liệu khác

Đề án khoa học nghiên cứu thực tiễn trong nước và quốc tế và đề xuất giải pháp kiện toàn và tăng cường quản lí nhà nước về phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử . BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆCỤC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬĐỀ ÁN KHOA HỌC CẤP BỘNGHIÊN CỨU THỰC TIỄN TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KIỆN TOÀN VÀ TĂNG CƯỜNG. CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬBÁO CÁO ...
 • 15
 • 539
 • 0

quản lí nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ

quản lí nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ

Quản lý nhà nước

quản lí nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ . TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ1. QUAN NIỆM VỀ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÂN LOẠI TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ3. CƠ SỞ HÌNH THÀNH CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH. CỦA TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ1. NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ2. TÍNH CHẤT CỦA TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ3. CÁC HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC PHI
 • 99
 • 7,965
 • 43

Quản lí nhà nước đối với hoạt động quảng cáo bằng panô, áp phích tấm lớn trên địa bàn Hà nội

Quản lí nhà nước đối với hoạt động quảng cáo bằng panô, áp phích tấm lớn trên địa bàn Hà nội

Quản lý nhà nước

Quản lí nhà nước đối với hoạt động quảng cáo bằng panô, áp phích tấm lớn trên địa bàn Hà nội . panô, ápphích trên địa bàn Hà Nội. 2.1: Hình thức quảng cáo bằng panô, ápphích trên địa bàn Hà Nội. 2.2: Quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo bằng panô,. Quản lí nhà nước đối với hoạt động quảng cáo bằng panô, áp phích tấm lớn trên địa bàn Hà nội ề cương đề tài mã số: TH4746Mở
 • 5
 • 921
 • 8

Đảng lãnh đạo hoạt động báo chí

Đảng lãnh đạo hoạt động báo chí

Báo cáo khoa học

Đảng lãnh đạo hoạt động báo chí . Chương 1: Đảng lãnh đạo hoạt động báo chí 1. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo hoạt động báo chí 1.1. Tính Đảng là nguyên tắc của hoạt động báo chí cách mạng. HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ 1.Nguyên tắc Đảng lãnh đạo hoạt động báo chí 1.1.Tính Đảng là nguyên tắc của báo chí cách mạng Mỗi nền báo chí, mỗi tờ báo, thậm chí
 • 48
 • 1,120
 • 7

Vấn đề thu hút và sử dụng vốn ODA thực trạng và giải pháp

Vấn đề thu hút và sử dụng vốn ODA thực trạng và giải pháp

Quản lý nhà nước

Vấn đề thu hút và sử dụng vốn ODA thực trạng và giải pháp . Vấn đề thu hút và sử dụng vốn ODA thực trạng và giải pháp (15 trang) VẤN ĐỀ THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ODA THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP MỤC LỤC Lời. đồng nội tệ và có khả năng xuất hiện khủng hoảng xã hội. 3. Một số giải pháp 3.1. Giải pháp thu hút vốn ODA Việc thu hút và giải ngân vốn ODA chậm do
 • 15
 • 660
 • 7

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN – MỘT TRONG NHỮNG NỘI DUNG QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊTRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN – MỘT TRONG NHỮNG NỘI DUNG QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊTRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Báo cáo khoa học

Bất động sản là một loại tài sản có vai trò vô cùng quan trọng của mỗi quốc gia. Nó là thành phần sống của xã hội loài người . SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN – MỘT TRONG NHỮNG NỘI DUNG QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG TRÌNH DỰ THI GIẢI. độ quản lý, cung cấp thông tin về BĐS, giao dịch tại sàn giao dịch BĐS. 2.1.5 Nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản Nội dung ...
 • 63
 • 495
 • 0

phát triển và quản lí nhà nước về kinh tế dịch vụ

phát triển và quản lí nhà nước về kinh tế dịch vụ

Kinh tế - Thương mại

phát triển và quản lí nhà nước về kinh tế dịch vụ
 • 275
 • 432
 • 1

Tìm hiểu công tác quản lí nhà nước đối với hoạt động quảng cáo bằng panô, áp phích tấm lớn trên địa bàn Hà nội

Tìm hiểu công tác quản lí nhà nước đối với hoạt động quảng cáo bằng panô, áp phích tấm lớn trên địa bàn Hà nội

Quản trị kinh doanh

Tìm hiểu công tác quản lí nhà nước đối với hoạt động quảng cáo bằng panô, áp phích tấm lớn trên địa bàn Hà nội . TÌM HIỂU CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO BẰNG PANÔ, ÁPPHÍCH TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 2.2. Quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo. TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO BẰNG PANÔ, ÁPPHÍCH TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 2.1 Hình thức quảng cáo bằng panô, ...
 • 33
 • 229
 • 0

các điều kiện để đảm bảo tính khả thi của văn bản pháp luật

các điều kiện để đảm bảo tính khả thi của văn bản pháp luật

Khoa học xã hội

các điều kiện để đảm bảo tính khả thi của văn bản pháp luật . đó các điều kiện để đảm bảo cho một văn bản pháp luật được hợp pháp em xin đi vào tìm hiểu vấn đề các điều kiện để đảm bảo tính khả thi của văn bản pháp. văn bản cụ thể. Đảm bảo được những điều kiện để một văn bản pháp luật thật sự là một văn bản hợp pháp cũng chính là đảm bảo được những điều kiện để văn
 • 7
 • 1,158
 • 6

phân tích nội dung quản lí nhà nước về hoạt động tôn giáo

phân tích nội dung quản lí nhà nước về hoạt động tôn giáo

Khoa học xã hội

phân tích nội dung quản lí nhà nước về hoạt động tôn giáo . pháp hoàn thiện nội dung quản lí nhà nước về hoạt động tôn giáo Trước hết, cần tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở địa bàn. tác tôn giáo. 6 III. KẾT THÚC VẤN ĐỀ Qua việc đi phân tích tìm hiểu về những nội dung quản lí nhà nước về hoạt động tôn giáo ta thấy trong nội dung
 • 8
 • 5,955
 • 26
1 2 3 >