Tài liệu về " cao học " 12 kết quả

Đề tài nước ngoài làm nghiên cứu luận án thạc sĩ, tiến sĩ

Đề tài nước ngoài làm nghiên cứu luận án thạc sĩ, tiến sĩ

Tiến sĩ

Đề tài nước ngoài làm nghiên cứu luận án thạc sĩ, tiến sĩ . các đề tài nghiên cứu và làm luận án thác sỹ, tiến sỹ( lấy tù internet 19-2-2005)nguyễn viết trungResearch
 • 13
 • 1,846
 • 1

Cục dự trữ Liên Bang (FED)

Cục dự trữ Liên Bang (FED)

Thạc sĩ - Cao học

Cục dự trữ liên bang (tiếng Anh: Federal Reserve System – Fed) là ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ. Bắt đầu hoạt động năm 1915 theo "Đạo luật Dự trữ Liên bang" của Quốc hội Hoa Kỳ thông qua cuối năm 1913 . Tháng 4/ 2012CỤC DỰ TRỮ LIÊN BANG MỸ (FED) SO SÁNH ĐỊA VỊ PHÁP LÍ & CHỨC NĂNG, VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC - CỤC DỰ TRỮ LIÊN BANG MỸ (FED)I. NGÂN. Ngân hàng dự trữ liên bang khu vực.Cổ ...
 • 31
 • 1,627
 • 4

Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam

Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam

Thạc sĩ - Cao học

Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam . giá hoạt động kinh doanh thẻ, rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại NHCT VN. Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại. khách hàng. 1.2 Rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ 1.2.1 Khái niệm về rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ Rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ là
 • 122
 • 390
 • 5

Giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh phát triển

Giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh phát triển

Thạc sĩ - Cao học

Giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh phát triển . tôi chọn đề tài Giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh phát triển đến năm 2020” nghiên cứu cho Luận án Tiến. học về phát triển doanh nghiệp trong các KCN và chính sách hỗ trợ để phát triển doanh nghiệp - Chương 2: Thực trạng phát triển doanh nghiệp và các chính
 • 182
 • 485
 • 3

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

Thạc sĩ - Cao học

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam . v c canh tranh c Năng lực cạnh tranh của NHTM là khả năng do chính ngân hàng tạo ra trên cơ sở duy trì và phát triển những lợi. nhcnh tranh. Vy Cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng là sự ganh đua hợp pháp giữa các ngân hàng thông qua các hành động, nổ ...
 • 114
 • 690
 • 4

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài ở Việt Nam

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài ở Việt Nam

Thạc sĩ - Cao học

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài ở Việt Nam . thẩm.14CHƯƠNG II GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI BẰNG TRỌNG TÀI Ở VIỆT NAM1 . QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CHẾ ĐỊNH TRỌNG TÀI.1.1. Trọng tài kinh. GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI BẰNG TRỌNG TÀI3.1. Vai trò của trọng tài trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại. Khi các tranh chấp phát sinh
 • 40
 • 1,833
 • 15

Hiệp định chống bán phá giá của WTO và Luật chống bán phá giá của Hoa kỳ. Những thách thức, khó khăn

Hiệp định chống bán phá giá của WTO và Luật chống bán phá giá của Hoa kỳ. Những thách thức, khó khăn

Thạc sĩ - Cao học

Hiệp định chống bán phá giá của WTO và Luật chống bán phá giá của Hoa kỳ. Những thách thức, khó khăn . thng .Hiệp định chống bán phá giá của WTO và luật bán phá giá của hoa Kỳ . những thách thức , khó khăn có liên quan trong việc xuất khẩu hàng hoá của Việt. ỏng k Hiệp định chống bán phá giá của WTO và luật bán phá giá của hoa Kỳ . những thách thức , khó khăn có liên quan trong việc xuất khẩu hàng ...
 • 20
 • 893
 • 3

Hoàn thiện cơ chế chính sách đối với kinh tế tư nhân

Hoàn thiện cơ chế chính sách đối với kinh tế tư nhân

Thạc sĩ - Cao học

Hoàn thiện cơ chế chính sách đối với kinh tế tư nhân . Định nghĩa kinh tế tư nhân và vai trò của kinh tế tư nhân Kinh tế tư nhân là loại hình kinh tế dựa trên sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất với lao động. hướng hoàn thiện cơ chế chính sách đối với kinh tế tư nhân. 7 Nhà nước xúc tiến mạnh mẽ quá trình lập pháp tạo cơ sở pháp lý cho sự phát triển kinh tế thị
 • 19
 • 541
 • 0

Một số giải pháp nhằm ổn định thị trường vàng và phát triển hoạt động đầu tư vàng

Một số giải pháp nhằm ổn định thị trường vàng và phát triển hoạt động đầu tư vàng

Thạc sĩ - Cao học

Một số giải pháp nhằm ổn định thị trường vàng và phát triển hoạt động đầu tư vàng 123doc.vn
 • 88
 • 468
 • 0

Một số vấn đề về phá sản doanh nghiệp

Một số vấn đề về phá sản doanh nghiệp

Thạc sĩ - Cao học

Một số vấn đề về phá sản doanh nghiệp . chí xác định một doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản, vấn đề hồi phục doanh Đề tài tiểu luận nhóm 2 Một số vấn đề về phá sản doanh nghiệp – ĐHKT04TC. quả kinh tế và Phá sản về tài chính: Đề tài tiểu luận nhóm 2 Một số vấn đề về phá sản doanh nghiệp – ĐHKT04TC - trang 20 -1) Phá sản về hiệu quả kinh
 • 25
 • 2,187
 • 8

Nâng cao trách nhiệm của KTV độc lập trong việc phát hiện gian lận và sai sót

Nâng cao trách nhiệm của KTV độc lập trong việc phát hiện gian lận và sai sót

Thạc sĩ - Cao học

Nâng cao trách nhiệm của KTV độc lập trong việc phát hiện gian lận và sai sót . Phần 1: Tổng quan về gian lận và sai sót và trách nhiệm của kiểm toán viên đối với gian lận và sai sót 1.1. Tổng quan về gian lận và sai sót trên Báo cáo. và sai sót và trách nhiệm của kiểm toán viên đối với gian lận và sai sót; Phần 2: Thực trạng về gian lận và sai sót trên Báo cáo tài chính và trách nhiệm
 • 118
 • 955
 • 1

Phân hoá giàu nghèo ở nước ta hiện nay - Thực trạng và giải pháp

Phân hoá giàu nghèo ở nước ta hiện nay - Thực trạng và giải pháp

Thạc sĩ - Cao học

Phân hoá giàu nghèo ở nước ta hiện nay - Thực trạng và giải pháp . của CNTB.11CHƯƠNG IITHỰC TRẠNG SỰ PHÂN HOÁ GIÀU NGHÈO Ở NƯỚC TA HIỆN NAY2 .1. THỰC TRẠNG SỰ PHÂN HOÁ GIÀU NGHÈO Ở VIỆT NAM HIỆN NAYBảng thu nhập bình. phân hoá giàu nghèo ở nước ta hiện nay. Chương III: Giải pháp nhằm hạn chế sự phân hoá giàu nghèo4 CHƯƠNG ILÝ LUẬN CHUNG VỀ SỰ PHÂN HOÁ GIÀU NGHÈO1.1. CÁC
 • 65
 • 8,513
 • 10
1 2 3 >