Tài liệu về " kiến nghị " 14 kết quả

Một số kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả cổ phần hoá tại HACIMEX.DOC

Một số kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả cổ phần hoá tại HACIMEX.DOC

Kế toán

Một số kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả cổ phần hoá tại HACIMEX . cổ phần hoá doanh nghiệpChơng II: Thực trạng cổ phần hoá tại công ty HACIMEXChơng III: Một số kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả cổ phần hoá tại HACIMEXLà. giá hiệu quả cổ phần hoá doanh nghiệp Hiệu quả cổ phần hoá ở đây đợc hiểu là hiệu quả của công ty đạt đợc sau cổ phần hoá Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả
 • 58
 • 599
 • 1

Một số kiến nghị mở và sử dụng tài khoản của khách hàng tại chi nhánh NHNo&PTNT quân Ba Đình.DOC

Một số kiến nghị mở và sử dụng tài khoản của khách hàng tại chi nhánh NHNo&PTNT quân Ba Đình.DOC

Kế toán

Một số kiến nghị mở và sử dụng tài khoản của khách hàng tại chi nhánh NHNo&PTNT quân Ba Đình . và sử dụng tài khoản của khách hàng tại ngân hàng. 3.1.Thủ tục mở và sử dụng tài khoản của khách hàng. 3.2. Nguyên tắc mở và sử dụng tài khoản của khách hàng. Chơng. hình mở và sử dụng các loại tài khoản của khách hàng tại NHNo Ba Đình. 1. Tình hình mở và sử dụng tài khoản tiền gửi của TCKT.2. Tình hình ...
 • 92
 • 581
 • 2

Một số khuyến nghị nhằm đẩy nhanh tốc độ cổ phần hoá.doc

Một số khuyến nghị nhằm đẩy nhanh tốc độ cổ phần hoá.doc

Kế toán

Một số khuyến nghị nhằm đẩy nhanh tốc độ cổ phần hoá . ta.Chơng II: Thực trạng cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc hiện nayChơng III: Một số khuyến nghị nhằm đẩy nhanh tốc độ cổ phần hoá. Tôi xin chân thành cảm. Trong bài khoá luận này, em xin đề cập đến những vấn đề về cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nớc và đề xuất một số giải pháp để đẩy nhanh tốc độ cổ phần hoá. 1Website:
 • 60
 • 229
 • 0

Một số kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả cổ phần hoá tại HACIMEX.DOC

Một số kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả cổ phần hoá tại HACIMEX.DOC

Kế toán

Một số kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả cổ phần hoá tại HACIMEX . cổ phần hoá doanh nghiệpChơng II: Thực trạng cổ phần hoá tại công ty HACIMEXChơng III: Một số kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả cổ phần hoá tại HACIMEXLà. giá hiệu quả cổ phần hoá doanh nghiệp Hiệu quả cổ phần hoá ở đây đợc hiểu là hiệu quả của công ty đạt đợc sau cổ phần hoá Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả
 • 58
 • 363
 • 0

Một số kiến nghị mở và sử dụng tài khoản của khách hàng tại chi nhánh NHNo&PTNT quân Ba Đình.DOC

Một số kiến nghị mở và sử dụng tài khoản của khách hàng tại chi nhánh NHNo&PTNT quân Ba Đình.DOC

Kế toán

Một số kiến nghị mở và sử dụng tài khoản của khách hàng tại chi nhánh NHNo&PTNT quân Ba Đình . và sử dụng tài khoản của khách hàng tại ngân hàng. 3.1.Thủ tục mở và sử dụng tài khoản của khách hàng. 3.2. Nguyên tắc mở và sử dụng tài khoản của khách hàng. Chơng. hình mở và sử dụng các loại tài khoản của khách hàng tại NHNo Ba Đình. 1. Tình hình mở và sử dụng tài khoản tiền gửi của TCKT.2. Tình hình ...
 • 92
 • 320
 • 0

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH KHÍA CẠNH TÀI CHÍNH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VN .DOC

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH KHÍA CẠNH TÀI CHÍNH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VN .DOC

Kế toán

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH KHÍA CẠNH TÀI CHÍNH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VN . án đầu t tại Ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam Chơng III - Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chất lợng công tác thẩm định khía cạnh tài chính các dự án đầu. III................................................................................................................ ...
 • 97
 • 648
 • 0

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động thẩm định dự án đầu tư.doc

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động thẩm định dự án đầu tư.doc

Kế toán

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động thẩm định dự án đầu tư. . Bắc Giang, từ thực tế của hoạt động thẩm định dự án đầu t tại chi nhánh em đã chọn đề tài nghiên cứu về hoạt động thẩm định dự án đầu t tại ngân hàng nông. .......................................................................................................... 74 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động thẩm định dự án đầu t ...
 • 90
 • 748
 • 4

Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thẩm định tín dụng đầu tư.DOC

Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thẩm định tín dụng đầu tư.DOC

Kế toán

Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thẩm định tín dụng đầu tư . Đánh giá tính hiệu quả của dự án.+ Hiệu quả tài chính.+ Hiệu quả kinh tế xã hội.Đánh giá tính khả thi của dự án .Một dự án muốn có đợc quyết định đầu t hoặc. chính và hiệu quả kinh tế của các tổ chức cá nhân là một trong những điều kiện để đầu t tín dụng, nh thế mới đảm bảo an toàn và có hiệu quả cao. + Tín dụng
 • 81
 • 852
 • 1

những giải pháp và kiến nghị nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Phù Cừ Tỉnh Hưng Yên.DOC

những giải pháp và kiến nghị nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Phù Cừ Tỉnh Hưng Yên.DOC

Kế toán

những giải pháp và kiến nghị nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Phù Cừ Tỉnh Hưng Yên . tín dụng hộ sản xuất tại chi nhánh NHNO&PTNT Huyện Phù Cừ Tỉnh Hng Yên. 3.1. Định hớng của NHNO&PTNT Huyện Phù Cừ Tỉnh Hng yên. 503.2. Những giải pháp. chất lợng tín dụng đối với hộ sản xuất tại chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Phù Cừ. 312.2.1. Thể lệ tín dụng đối với hộ ...
 • 65
 • 693
 • 8

Đánh giá công tác quản trị doanh nghiệp và các đề xuất, kiến nghị.doc.DOC

Đánh giá công tác quản trị doanh nghiệp và các đề xuất, kiến nghị.doc.DOC

Kế toán

Đánh giá công tác quản trị doanh nghiệp và các đề xuất, kiến nghị. . III: Đánh giá công tác quản trị doanh nghiệp và các đề xuất, kiến nghịCuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn sự hớng dẫn tận tình của thầy giáo bộ môn và ban. trình bày một cách khái quát nhất về công tác quản trị kinh doanh tại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam.Báo cáo thực tập tốt nghiệp của tôi gồm các phần nh
 • 35
 • 671
 • 1

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ.doc.DOC

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ.doc.DOC

Kế toán

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ . Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ trong những năm qua.Chơng III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lợc kinh doanh của Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ. Song. luận của việc xây dựng chiến lợc kinh doanh ở Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ. Chơng II : Thực trạng xây dựng và thực thi chiến lợc kinh doanh của Công ...
 • 74
 • 1,051
 • 11

ĐỀ XUẤT NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ GIẢI QUYẾT NHỮNG ÁCH TẮC PHÁT SINH.DOC

ĐỀ XUẤT NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ GIẢI QUYẾT NHỮNG ÁCH TẮC PHÁT SINH.DOC

Kế toán

ĐỀ XUẤT NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ GIẢI QUYẾT NHỮNG ÁCH TẮC PHÁT SINH . thành và phát triển của công ty. II.Thực trạng hoạt động sản xuất của công ty. III. Đánh giá và phơng hớng giải quyết. Qua một thời gian học tập và nghiên. nh: đề ra các giải pháp, xây dựng và điều hành việc thực hiện kế hoạch sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nội địa và sản phẩm xuất khẩu; cung ứng và quản lý vật
 • 56
 • 800
 • 1

Một số biện pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại Cảng Khuyến Lương.DOC

Một số biện pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại Cảng Khuyến Lương.DOC

Kế toán

Một số biện pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại Cảng Khuyến Lương . tôi đã chọn đề tài:" ;Một số biện pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lơng tại Cảng Khuyến Lơng".Trớc hết tôi xin tỏ. I .Lý luận chung về tiền lơngI. Các quan điểm về tiền lơng và tổ chức quản lý tiền lơng.1. Các quan điểm về tiền lơng.1.1. Quan điểm cũ và ...
 • 46
 • 655
 • 3

Một số kiến nghị đánh giá và giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán của công ty.DOC

Một số kiến nghị đánh giá và giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán của công ty.DOC

Kế toán

Một số kiến nghị đánh giá và giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán của công ty . Một số kiến nghị đánh giá và giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán của công ty 1PhòngKhoa họcKỹ thuật Phần Itổng quan chung v công ty xây. 40.367.998,0636.444.760,063.923.238 13 Phần III Một số ý kiến đánh giá và giảI pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán về công tySau một thời ...
 • 18
 • 386
 • 1
1 2 3 >