Tài liệu về " cơ sở dữ liệu quan hệ " 11 kết quả

Bài tập cơ sở dữ liệu

Bài tập cơ sở dữ liệu

Lập trình ứng dụng

BÀI TẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU I. BÀI TẬPCHƯƠNG 2. MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ1. Cho các quan hệ R, S và P có dạng sau:RABCSDE F PABD a1b1 c1d1 e1 f1a1 b1 d1a2b2 c2d2 e2 f2a2 b2 d2a3b3 c3d3 e3 f3a1 b3 d3a2 b1 d2a2 b2 d1a3 b3 d3a2 b3 d3Hãy tính giá trị của các ...
 • 19
 • 3,293
 • 6

Bài tập cơ sở dữ liệu hệ đại học chính quy

Bài tập cơ sở dữ liệu hệ đại học chính quy

Đại cương

BÀI TẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUYCâu 1:Hãy tìm các ràng buộc toàn vẹn có trong CSDL sau:CC (MSNCC, TENCC, DCCC)MH (MSMH, TENMH, DVT)KH (MSKH, TENKH, MSMH, DCKH)CUN (MSNCC, MSMH, SL)Trong đó:- Quan hệ Cung cấp (CC) chứa thông tin của các nhà cung cấp bao gồm các thuộc tính: Mã số nhà cung cấp, Tên nhà cung cấp, Địa chỉ nhà cung cấp.- Quan hệ Mặt hàng (MH) chứa thông tin về các mặt hàng bao ...
 • 5
 • 1,041
 • 10

Cơ sở dữ liệu quan hệ

Cơ sở dữ liệu quan hệ

Báo cáo khoa học

Cảm ơn bạn đã sử dụng tailieu.vn vui lòng click vào đường link dưới đây để download tài liệuLink download các file trong bộ sưu tập:docBài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu Giáo án Tin học 12 GV.K.Thu Thảo: 13w_187_1394184081.docdocBài 12: Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu Giáo án Tin học 12 GV.K.Thu Thảo: 12w_645_1394184038.docdocBài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu ...
 • 9
 • 1,868
 • 10

Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ

Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ

Báo cáo khoa học

Cảm ơn bạn đã sử dụng tailieu.vn vui lòng click vào đường link dưới đây để download tài liệuLink download các file trong bộ sưu tập:docBài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu Giáo án Tin học 12 GV.K.Thu Thảo: 13w_187_1394184081.docdocBài 12: Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu Giáo án Tin học 12 GV.K.Thu Thảo: 12w_645_1394184038.docdocBài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu ...
 • 16
 • 1,889
 • 0

Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ - Tin học

Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ - Tin học

Báo cáo khoa học

docGiáo án bài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ - Tin học 12 - GV.L.N.Giao: 11_58_1396342541.doc docGiáo án bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ - Tin học 12 - GV.L.N.Giao: 10_58_1396342541.doc docGiáo án bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo - Tin học 12 - GV.L.N.Giao: 9_58_1396342541.doc docGiáo án bài 8: Truy vấn dữ liệu - Tin học 12 - GV.L.N.Giao: 8_58_1396342541.doc docGiáo án bài 7: Liên ...
 • 7
 • 8,871
 • 21

Luận án tiến sĩ toán học KỸ THUẬT THỦY VÂN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

Luận án tiến sĩ toán học  KỸ THUẬT THỦY VÂN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

Công nghệ thông tin

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án: 1) Cải tiến và đánh giá thử nghiệm đối với các lược đồ thủy vân trong ứng dụng bảo vệ bản quyền, bao gồm: Thủy vân dựa vào việc chèn thêm ảnh nhị phân; Thủy vân dựa vào bit ý nghĩa nhất (MSB). 2) Chứng minh tính đúng đắn của cách chia nhóm quan hệ dựa vào khóa thủy vân và khóa chính của bộ trong các thuật toán nhúng và thuật toán phát hiện của các lược ...
 • 108
 • 682
 • 14

Bài tập về cơ sở dữ liệu quan hệ

Bài tập về cơ sở dữ liệu quan hệ

Vật lý

. BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 10 BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 10 HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ N I DUNG BÀI GI NGỘ Ả • Sở Giáo dục của một tỉnh tổ chức kì. kết quả thi thông báo cho thí sinh
 • 19
 • 2,915
 • 20

đồ án tốt nghiệp thủy vân cơ sở dữ liệu quan hệ dựa trên kỹ thuật tối ưu hoá áp dụng theo mẫu

đồ án tốt nghiệp thủy vân cơ sở dữ liệu quan hệ dựa trên kỹ thuật tối ưu hoá áp dụng theo mẫu

Điện - Điện tử - Viễn thông

. dữ liệu quan hệ bằng kỹ thuật tối ưu áp dụng thuật toán tìm kiếm theo mẫu. Chương 3: Phát triển ứng dụng thuỷ vân cơ sở dữ liệu quan hệ dựa trên kỹ thuật tối ưu áp dụng thuật toán tìm kiếm theo. một ngưỡng tối ưu. Mục tiêu cụ th Nghiên cứu kỹ thuật thuỷ vân cơ sở dữ liệu quan hệ có áp dụng kỹ thuật tối ưu hoá như một bài toán tối ưu hoá có ràng buộc. Đồng th i trình bày kỹ thuật hữu. đồ ...
 • 90
 • 688
 • 3

đồ án tốt nghiệp cơ sở dữ liệu quan hệ mờ

đồ án tốt nghiệp cơ sở dữ liệu quan hệ mờ

Điện - Điện tử - Viễn thông

. (: 0918.775.368 2.2. Đại số quan hệ Các phép toán quan hệ mờ cũng gồm bốn thành phần (toán tử quan hệ, thuộc tính, tên quan hệ, điều kiện) như trong mô hình quan hệ truyền thống thêm vào đó là. dưới đây, một quan điểm tương ứng về dư thừa dữ liệu cũng được phát biểu. Khai niệm về bộ dư thừa rất quan trọng vì nó là cơ sở để xây dựng các qui tắc cập nhật dữ liệu, các phép toán quan hệ và khái. ...
 • 71
 • 519
 • 1

Kế hoạch giảng dạy bài 10 hệ cơ sở dữ liệu quan hệ (tiết 2) tin học 12 - chương iii

Kế hoạch giảng dạy bài 10 hệ cơ sở dữ liệu quan hệ (tiết 2) tin học 12 - chương iii

Công nghệ thông tin

. về hệ cơ sở dữ liệu Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ Kiến trúc và bảo mật các hệ cơ sở dữ liệu Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ Bài 11: Các thao tác với cơ sở dữ. Kế hoạch giảng dạy Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ (tiết 2) Tin học 12 - Chương III Bài 10: GVHD: Thầy Lê Đức Long Cô Nguyễn Thị Ngọc Hoa SVTH: Phan Thị Ánh Hằng TIN HỌC 12 Chương 1 Chương. dữ liệu ...
 • 14
 • 739
 • 0
< 1 2 3 4 >