Tài liệu về " thực trạng " 15 kết quả

CNH - HĐH, thực trạng và giải pháp

CNH - HĐH, thực trạng và giải pháp

Khoa học xã hội

CNH - HĐH, thực trạng và giải pháp . đề tài Công nghiệp hoá-hiện đại hoá .Thực trạng và giải pháp ở nớc ta hiện nay. Trong đề tài có sử dụng và tham khảo nhiều tài liệu và quan điểm của các. dẫn tới thực trạng của CNH- HĐH ở nớc ta hiện nay .Mục đích của việc này là nhằm hiểu rõ hơn về CNH- HĐH ở Việt Nam để từ đó có thể đa ra đợc các giải pháp
 • 27
 • 1,041
 • 5

Thực trạng của vấn đề xe Bus và giải pháp

 Thực trạng của vấn đề xe Bus và giải pháp

Khoa học xã hội

Thực trạng của vấn đề xe Bus và giải pháp . luận TriếtPhần nội dungI- Hiện trạng của vấn đề văn hoá xe buýt ở Hà Nội hiện nay và một số nguyên nhân. 1. Về phía nhà xeDù ở bất cứ nơi đâu chúng ta. ách tắc và tai nạn giao thông.Với kiến thức triết học nhỏ bé của mình, em mạnh dạn chọn đề tài: Xây dựng văn hoá xe buýt Hà Nội - Khả năng và hiện thực .
 • 9
 • 3,823
 • 38

Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp

Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp

Kinh tế - Thương mại

Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp . Từ thực tiễn và trên cơ sở tham khảo các tài liệu, em đã quyết định tự chọn đề tài Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng. trò của công nghiệp nông thôn trong quá trình Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá nông thôn. II-/ Thực trạng công nghiệp nông thôn Việt
 • 9
 • 1,976
 • 13

7 phân tích thực trạng “tổ chức công tác kế toán thành phẩm ở xí nghiệp dược phẩm TW II-Hà nội

7 phân tích thực trạng “tổ chức công tác kế toán thành phẩm ở xí nghiệp dược phẩm TW II-Hà nội

Kế toán

7 phân tích thực trạng “tổ chức công tác kế toán thành phẩm ở xí nghiệp dược phẩm TW II-Hà nội . nó tôi xin đi sâu vào việc phân tích thực trạng “tổ chức công tác kế toán thành phẩm ở xí nghiệp dược phẩm TW II-Hà nội& quot;Kết cấu đề tài gồm 3 phần:Phần. kế toán thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.Phần II : Thực tế tổ chức kế toán thành phẩm ở xí nghiệp dược phẩm TWII Phần III : Đánh giá chung ...
 • 18
 • 762
 • 2

thực trạng đầu tư và giải pháp CNH, HĐH ở nông thôn

thực trạng đầu tư và giải pháp CNH, HĐH ở nông thôn

Khoa học xã hội

thực trạng đầu tư và giải pháp CNH, HĐH ở nông thôn . đề lý luận về CNH,HĐH nông nghiệp, nông thôn, thực trạng đầu t cho CNH,HĐH nông nghiệp nông thôn và cuối cùng xin khuyến nghị một vài giải pháp về vấn đề. kỹ thuật và công nghệ sinh học vào nông nghiệp và nông thônCùng với việc đầu t phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, nông nghiệp và nông thôn còn đợc
 • 33
 • 702
 • 0

Thuc trang_ vai tro cua KT TB tu nhan .pdf

Thuc trang_ vai tro cua KT TB tu nhan .pdf

Cao đẳng - Đại học

Thuc trang vai tro cua KT TB tu nhan . t nhân có vai trò rất lớn trong nguồn thungân sách của nhà nớc .Trong năm 2001 chiếm 14,8% trong tổng ngân sách nhà nớc với tốc độphát triển nhanh chong. nghiệp dã giảm dần .Trong 5 năm 1996-2000 lao động trong khu vực kinh tế t bản t nhân tăng thêm 778.681 ngời(tăng 20,4%). Trong đó số lao động trong các doang
 • 33
 • 621
 • 0

Thực trạng và đánh giá thực trạng mở rộng hoạt động cho vay đối với KHCN tại NHNo&PTNT – chi nhánh Chợ Mơ.DOC

Thực trạng và đánh giá thực trạng mở rộng hoạt động cho vay đối với KHCN tại NHNo&PTNT – chi nhánh Chợ Mơ.DOC

Kế toán

Thực trạng và đánh giá thực trạng mở rộng hoạt động cho vay đối với KHCN tại NHNo&PTNT – chi nhánh Chợ Mơ . về cho vay đối với KHCN của NHTM.Chương 2: Thực trạng cho vay đối với KHCN của NHNo&PTNT – chi nhánh Chợ Mơ. Chương 3: Giải pháp mở rộng cho. nhỏ bé và đơn giản, tiềm năng mở rộng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân của chi nhánh còn khá lớn và tầm quan trọng của hoạt động cho ...
 • 79
 • 555
 • 3

Thực trạng và giải pháp cho nghiệp vụ tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam.DOC

Thực trạng và giải pháp cho nghiệp vụ tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam.DOC

Kế toán

Thực trạng và giải pháp cho nghiệp vụ tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam . hàng thơng mại. - Phần 3. Thực trạng và giải pháp cho nghiệp vụ tín dụng của các ngân hàng thơng mại Việt Nam. Trong quá trình thực hiện chuyên đề chúng em. lãi xuất cho vay ? Phần 2 : Các nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng th-ơng mại. 1. Nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn.1.1.Một số vấn đề cơ bản1.1.1 .Tín dụng ngắn
 • 82
 • 928
 • 2

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNVVN TẠI NGÂN HÀNG NO&PTNT HÀ NỘI.DOC

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNVVN TẠI NGÂN HÀNG NO&PTNT HÀ NỘI.DOC

Kế toán

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNVVN TẠI NGÂN HÀNG NO&PTNT HÀ NỘI . một số giải pháp và kiến nghị nhằm mở rộng tín dụng Ngân hàng đối với DNVVN tại Chi nhánh NHNo&PTNT Hà Nội. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu :Đối tượng. ............................................................................................................301.2.2.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối ...
 • 109
 • 742
 • 7

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án tại ngân hàng ngoại thương vn.doc

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án tại ngân hàng ngoại thương vn.doc

Kế toán

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án tại ngân hàng ngoại thương vn. . lợng thẩm định tài chính dự án tại Ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam.Chơng III: Giải pháp nâng cao chất lợng thẩm định tài chính dự án tại Ngân hàng Ngoại. bản liên quan tới thẩm định tài chính dự án, đánh giá công tác thẩm định tài chính dự án tại Ngân hàng ngoại thơng Việt Nam để đa ra giải pháp, ...
 • 82
 • 757
 • 2

Thực trạng và hiệu quả hoạt động của môi giới chứng khoáng tại công ty chứng khoán VN.doc

Thực trạng và hiệu quả hoạt động của môi giới chứng khoáng tại công ty chứng khoán VN.doc

Kế toán

Thực trạng và hiệu quả hoạt động của môi giới chứng khoáng tại công ty chứng khoán VN . http://www.docs .vn Email : lienhe@docs .vn Tel (: 0918.775.368Chơng 2 :thực trạng, hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty TNHH chứng khoán ngân hang công. chức tài chính và đang tài trợ cho nhiều dự án lớn. 2.3. Thực trạng, hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty chứng khoán Ngân hàng ...
 • 41
 • 545
 • 0

THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI SỞ GIAO DỊCH I NHCT VN.DOC

THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI SỞ GIAO DỊCH I NHCT VN.DOC

Kế toán

THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI SỞ GIAO DỊCH I NHCT VN . từChương II. Thực trạng về chất lượng thanh toán Tín dụng chứng từ t i Sở giao dịch I, Ngân hàng công thương Việt Nam.Chương III.Gi i pháp và kiến nghị. Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, em chọn n i dung: “Gi i pháp nhằm nâng cao chất lượng nghiệp vụ thanh toán tín dụng chứng từ t i Sở giao dịch 1 – Ngân
 • 75
 • 445
 • 3

THỰC TRẠNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HANG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM.DOC

THỰC TRẠNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HANG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM.DOC

Kế toán

THỰC TRẠNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HANG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM . http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Chơng 2 :thực trạng, hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty TNHH chứng khoán ngân hang công. công thơng việt nam2 .1. Khái quát hoạt động môi giới chứng khoán tại các công ty chứng khoán Vệt Nam. Hiện nay, UBCKNN ...
 • 40
 • 1,121
 • 14

Gian lận thương mại và buôn lậu, thực trạng và giải pháp.DOC

Gian lận thương mại và buôn lậu, thực trạng và giải pháp.DOC

Kế toán

Gian lận thương mại và buôn lậu, thực trạng và giải pháp . gian lận thơng mại và buôn lậu 2. Thực trang gian lận thơng mại và buôn lậu nớc ta hiện nay3. Thực trạng đấu tranh chống gian lận thơng mại và buôn lậuChơngIII:. " ;Gian lận thơng mại và buôn lậu, thực trạng và giải pháp Kết cấu của đề tài bao gồm:- Chơng I: Những vấn đề chung về gian lận thơng mại và buôn lậu-
 • 13
 • 707
 • 3

Hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế tại Chi nhánh Công ty Kho vận miền Nam - SOTRANS Hà Nội thực trạng và giải pháp phát triển.doc.DOC

Hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế tại Chi nhánh Công ty Kho vận miền Nam - SOTRANS Hà Nội thực trạng và giải pháp phát triển.doc.DOC

Kế toán

Hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế tại Chi nhánh Công ty Kho vận miền Nam - SOTRANS Hà Nội thực trạng và giải pháp phát triển . " ;Hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế tại Chi nhánh Công ty Kho vận miền Nam - SOTRANS Hà Nội: thực trạng và giải pháp phát triển& quot;.. hàng hóa quốc tế Chương II: Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa ...
 • 98
 • 1,606
 • 37
1 2 3 >