Tài liệu về " Bài giảng " 15 kết quả

Bài giảng: Kỹ năng thuyết trình - Nhận xét thuyết trình

Bài giảng: Kỹ năng thuyết trình - Nhận xét thuyết trình

Kỹ năng thuyết trình

Thuyết trình là quá trình truyền đạt thông tin nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể: HIỂU, TẠO DỰNG QUAN HỆ, và THỰC HIỆN Về cấu trúc, nhìn chung, một bài thuyết trình thường được chia làm 3 phầ 123doc.vn
 • 18
 • 3,711
 • 22

Bài giảng cấu hình IIS

Bài giảng cấu hình IIS

Quản trị mạng

Bài giảng cấu hình iis . hììnhnhIISIISNguyễn Minh Đức - Khoa CNTTCCấấu hu hììnhnhIISIISNguyễn Minh Đức - Khoa CNTTCCấấu hu hììnhnhIISIISNguyễn Minh Đức - Khoa CNTTCCấấu hu hììnhnhIISIISChứcChứcnăngnăngBrowse. hììnhnhIISIISNguyễn Minh Đức - Khoa CNTTCCấấu hu hììnhnhIISIISNguyễn Minh Đức - Khoa CNTTCCấấu hu hììnhnhIISIISNguyễn Minh Đức - Khoa CNTTCCấấu hu hììnhnhIISIISNguyễn
 • 16
 • 1,155
 • 4

Bài giảng các đối tượng trong lập trình web Asp

Bài giảng các đối tượng trong lập trình web Asp

Kỹ thuật lập trình

Bài giảng các đối tượng trong lập trình web Asp . ApplicationAppication ứng vớicácthư mục ảo đượcgọilàứng dụng ảoASP sử dụng đốitượng Application để lưutrữ và truy cậpcácthông tin mức ứng dụng từ các trang web cấu thành,. ApplicationĐốitượng Application quản lý các biếnApplication(“tên_biến”)Application(“usercounter”)Duyệt qua toàn bộ nội dung các biếncủa đốitượng Application<%
 • 27
 • 1,037
 • 14

Bài giảng Scanning

Bài giảng Scanning

Quản trị mạng

Bài giảng Scanning . Module 2: ScanningPhạm Minh Thuấnwww.themegallery.comNỘI DUNGĐịnh nghĩa Scanning1 Các kiểu Scanning2 Các bước Scanning3 Các công cụ sử dụng để Scanning4 1.. thống2. Các kiểu Scanning Có 3 kiểu Scanning: Port Scanning: Quét cổng để xác định cổng/dịch vụ đang trong trạng thái activeNetwork Scanning: Quét dải
 • 16
 • 1,597
 • 15

Bài giảng Sniffer

Bài giảng Sniffer

Quản trị mạng

Bài giảng Sniffer . và ARP WiresharkCain & AbelEtherealSwitch Sniffer WiresharkCain & AbelEtherealSwitch Sniffer . cụ:•Kiểm tra băng thông: Do khi Sniff có thể gây nghẽn mạng.•Bắt gói tin: Các Sniffer phải đầu độc ARP nên sẽ gửi ARP đi liên tục, nếu dùng các công cụ này
 • 19
 • 725
 • 8

Bài giảng SOAP new

Bài giảng SOAP new

Quản trị mạng

Bài giảng SOAP new . version="1.0"?>< ;soap: Envelopexmlns :soap= "http://www.w3.org/2001/12 /soap- envelope" ;soap: encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12 /soap- encoding">< ;soap: Header>...< /soap: Header>< ;soap: Body>... < ;soap: Fault> ... < /soap: Fault>< /soap: Body>< /soap: Envelope>Khung. nên SOAP được tạo ra ...
 • 32
 • 930
 • 11

Bài giảng mạng máy tính

Bài giảng mạng máy tính

Quản trị mạng

Bài giảng, mạng máy tính . VỀ MẠNG MÁY TÍNHCHƯƠNG 1 : CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠNG MÁY TÍNH1.1. ĐịNH NGHĨA MẠNG MÁY TÍNH (COMPUTER NETWORK )Mạng máy tính là một tập hợp các máy tính. THÀNH PHẦN CƠ BẢN TRONG MẠNG MÁY TÍNH3.1. TỔNG QUÁT MỘT MẠNG MÁY TÍNH CƠ BẢN :Có ít nhất 2 máy tính. Một giao tiếp mạng trên mỗi máy (NIC : Network interface
 • 69
 • 555
 • 2

Bài giảng cấu trúc dữ liệu và kỹ thuật tìm kiếm

Bài giảng cấu trúc dữ liệu và kỹ thuật tìm kiếm

Kỹ thuật lập trình

Bài giảng cấu trúc dữ liệu và kỹ thuật tìm kiếm . 1Môn: CẤU TRÚC DỮ LIỆUChương 2: KỸ THUẬT TÌM KIẾM (SEARCHING) 2NỘI DUNG CHƯƠNG 22.1 Khái quát về tìm kiếm2 .2 Các giải thuật tìm kiếm nội (Tìm kiếm trên. X?Các giải thuật tìm kiếm nội đưa ra 2 cách tìm kiếm Tìm kiếm tuần tự hay (Sequential Search) còn gọi tìm kiếm tuyến tính (Linear Search) Tìm kiếm nhị phân
 • 29
 • 1,413
 • 8

Bài giảng Đại cương công tác bảo hộ lao động

Bài giảng Đại cương công tác bảo hộ lao động

Kỹ năng quản lý

Khi học xong phần này học viên sẽ tiếp thu được những kết quả học tập sau:oXác định được nội dung công tác bảo hộ lao động gồm ba phần chủ yếu là: kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, các c . công tác bảo hộ lao động. Nội dung chính sách, chế độ bảo hộ lao động: - Các biện pháp kinh tế - xã hội, tổ chức quản lý và cơ chế quản lý công tác bảo hộ lao. vệ sinh lao động ?2. Hãy nêu ý nghóa kỹ thuật ...
 • 32
 • 2,277
 • 5

Area Filling

Area Filling

Kỹ thuật lập trình

Area Filling Bài giảng đồ họa 123doc.vn
 • 16
 • 431
 • 0

Bài giảng đồ họa Clipping

Bài giảng đồ họa Clipping

Kỹ thuật lập trình

Bài giảng đồ họa Clipping . −+=, trong đó x có thể làminx hay maxx.ĐỒ HỌA MÁY TÍNHDương Anh Đức, Lê Đình Duy Các thuật toán xén hình 5/11Lưu đồ thuật toán Cohen - Sutherland// Đoạn. sổ hìnhchữ nhật trên.(a)WindowP1P2P3P4P5P6P7P8(b)WindowP1P2P'5P'6ĐỒ HỌA MÁY TÍNHDương Anh Đức, Lê Đình Duy Các thuật toán xén hình 2/11VVaấánn
 • 11
 • 829
 • 5

Computer Graphics Primitives

Computer Graphics Primitives

Kỹ thuật lập trình

Computer Graphics Primitives 123doc.vn
 • 6
 • 423
 • 2

Bài giảng tổ chức CPU

Bài giảng tổ chức CPU

Kỹ thuật lập trình

Bài giảng tổ chức CPU . Chuong 2 : Tổ chức CPU 1Chương 2 : Tổ chức CPUMục tiêu : Nắm được chức năng của CPU Hiểu được các thành phần bên trong CPU. Nắm được cách CPU giao tiếp. A Chuong 2 : Tổ chức CPU 162.2 Bộ xử lý trung tâm CPU Chuong 2 : Tổ chức CPU 172.2 Bộ xử lý trung tâm CPU CPU (Central Processing
 • 112
 • 784
 • 4

Bài giảng cấu trúc máy tính Debug

Bài giảng cấu trúc máy tính Debug

Kỹ thuật lập trình

Bài giảng cấu trúc máy tính Debug . số09/19/1209/19/12Chuong 3 DebugChuong 3 Debug4 4Tập lệnh của DebugTập lệnh của DebugA <Assemble> :A <Assemble> :cho phép viết từ bàn phím các lệnh mã máy cho. chương trình bằng Assembly09/19/1209/19/12Chuong 3 DebugChuong 3 Debug2 2Dạng lệnh của DebugDạng lệnh của Debug <mã lệnh > <thông số><mã lệnh
 • 30
 • 1,307
 • 7

Bài giảng tổng quan về Internet và Web

Bài giảng tổng quan về Internet và Web

Kỹ thuật lập trình

Bài giảng tổng quan về Internet và Web . mạng Internet. l Website: Tập hợp các trang web. Website của các tổ chức hay cánhân trên mạng bao gồm tập hợp các trang web liên quan đến tổ chức này.l Webpage:. định) khi truy cập một website.l Hyperlink: siêu liên kết. Dùng để liên kết các trang web vàdịch vụ của các website trên Internet. l IAP (Internet Access Provider):
 • 10
 • 2,071
 • 42
1 2 3 >