Tài liệu chuyen de hoc bao hiem docx

6 466 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2014, 06:20

Võ Đình Trí - UEH1. Phân biệt “Rủi ro” với “Hiểm họa”2. Phân biệt “Rủi ro” với “Nguy cơ”3. Phân biệt “Mức độ tổn thất” và “Mức độ rủi ro”4. So sánh “Giảm thiểu nguy cơ” và “Giảm thiểu tổn thất”5. So sánh “Bảo hiểm” với các hình thức hoán chuyển rủi ro khácCÂU HỎI THẢO LUẬN MODULE 1 Võ Đình Trí - UEHLẬP KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ RỦI RO THUẦN TÚYCHO TÌNH HUỐNG SAUDoanh nghiệp tư nhân PHÚC LỘC THỌ hoạt động trong ngành GIẤY với các chức năng sau: Nhập – xuất nguyên liệu ngành giấy Sản xuất, mua bán giấy nguyên liệu In ấn, chế bản trên tất cả các loại giấy. DN hiện có 3 nhà máy với hơn 600 công-nhân viên. Võ Đình Trí - UEHLẬP KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ RỦI RO THUẦN TÚYCHO TÌNH HUỐNG SAUCông ty CP thương mại dòch vụ AN BẢO BẢO hoạt động trong các lónh vực như sau: Vận tải hành khách công cộng; Garage sửa chữa xe hơi; Kinh doanh xăng dầu; Hệ thống auto-stop trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Võ Đình Trí - UEHLẬP KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ RỦI RO THUẦN TÚYCHO TÌNH HUỐNG SAUGia đình anh TUẤN chò TÂM có 2 cháu nhỏ, một học lớp 3 và một học lớp 8. Sau một thời gian dài tích lũy thì anh chò vừa mua được một căn hộ trò giá 900 triệu đồng và một chiếc Yaris trò giá 15.000 USD. Tổng thu nhập hiện nay của anh chò khoảng 30 triệu đồng/tháng. Võ Đình Trí - UEHCÂU HỎI THẢO LUẬN MODULE 21. Bình luận nhận đònh sau “Tăng trưởng kinh tế kéo theo sự phát triển của ngành bảo hiểm”2. Rủi ro con người được đảm bảo bởi bảo hiểm như thế nào? Sự tương tác giữa các hệ thống này như thế nào?3. Bảo hiểm nhân thọ khác bảo hiểm phi nhân thọ như thế nào? Hệ quả từ những điểm khác nhau này? Voõ Ñình Trí - UEH . ngành GIẤY với các chức năng sau: Nhập – xuất nguyên liệu ngành giấy Sản xuất, mua bán giấy nguyên liệu  In ấn, chế bản trên tất cả các loại giấy.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu chuyen de hoc bao hiem docx, Tài liệu chuyen de hoc bao hiem docx, Tài liệu chuyen de hoc bao hiem docx

Từ khóa liên quan