Tài liệu Quy trình kỹ thuật thi công đường ống thoát nước cỡ lớn bằng u - PVC pptx

52 2,383 26
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2014, 23:20

SÁCH Quy trình kỹ thuật thi công đường ống thoát nước cỡ lớn bằng u - PVC D/BEC 2 - 2007 D/BEC 2 - 20071Quy trình kỹ thuật thi công đ-ờng ốngthoát n-ớc cỡ lớn bằng u - PVCchôn ngầm d-ới đất BEC1. Nguyên tắc chung1.1. Để các khu vực trong và ngoài n-ớc sử dụng đ-ợc đ-ờng ống thoát n-ớc cỡ lớn bằng U - PVC cứng chôn ngầm d-ới đất BEC một cách hợp lý, thì việc thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình đ-ờng ống thoát n-ớc chôn ngầm d-ới đất phải kỹ thuật tiên tiến, chi phí thấp, thi công thuận tiện và bảo đảm chất l-ợng. Nay lập ra quy trình kỹ thuật này. 1.2. Quy trình này áp dụng cho đ-ờng ống thoát n-ớc bằng U- PVC cứng BEC chôn ngầm d-ới đất đ-ờng kính là 300 - 3500mm. Quy trình đ-ợc sử dụng trong thiết kế, thi công và nghiệm thu các công trình nh- thoát n-ớc ngầm, sử dụng ống nhựa cuốn xoắn U - PVC.1.3. Quy trình này áp dụng cho nhiệt độ n-ớc trong đ-ờng ống nhựa U - PVC thoát n-ớc < 40oC, thành phần, chất l-ợng n-ớc chảy vào đ-ờng ống phải phù hợp với quy định của tiêu chuẩn của từng loại n-ớc 1.4 Ngoài ra vẫn cần phải phù hợp với các tiêu chuẩn, quy định của quốc gia.2. Các thuật ngữ và hiệu2.1 Thuật ngữ2.1.1ống vách kết cấu cuốn Spirally winding structure wall pipeLà loại ống hình tròn vách bên trong nhẵn, bên ngoài gân gia c-ờng hình xoắn ốc hoặc là ống tròn vách nhẵn, và đ-ợc uốn 1 lớp hoặc nhiều lớp bằng máy cuốn ống.2.1.2 Môđun biến dạng đất Soil modulusLà phép đo khả năng chống biến dạng của đất lấp thành ống chôn d-ới đất hoặc củađất nguyên trạng của cống. Đơn vị là Mpa hoặc kN/mm2.2.1.3 Độ cứng uốn vòng Ringbending stiffnessLà phép đo khả năng chống biến dạng vòng tròn của đ-ờng ống, gọi tắt là độ cứng D/BEC 2 - 2007 D/BEC 2 - 20072vòng. thể dùng ph-ơng pháp thử nghiệm bằng thùng cát (mô phỏng) hoặc ph-ơng pháp tính toán để xác định trị số. Đơn vị là N/ m2 hoặc Kn/ m2.2.1.4 Đ-ờng kính danh định Nominal diameterLà đ-ờng kính đã đ-ợc tiêu chuẩn hoá của các loại ống thuộc hệ thống ống nhựa tính dẻo nóng, biểu thị là đ-ờng kính trong của ống, đơn vị là mm.2.1.5 Lớp nền BeddingLà lớp cát sỏi rải đều và đầm chặt trên nền đất nguyên trạng của cống hoặc trên nền đất đã đ-ợc xử lý lấp chặt.2.1.6 S-ờn vòm phía d-ới ống Haunches under pipeLà góc bao hàm tại vị trí khe hở hình cung tròn giữa phía trên lớp nền và phía d-ới đ-ờng kính ngang của đ-ờng ống.2.1.7 Gócph-ơng vị nền Bedding angleLà góc tâm của mặt cắt ống, đối ứng với hình cung tròn của s-ờn vòm phía d-ới ống tiếp xúc chặt chẽ với cát sỏi lấp chặt. Thể hiện bằng hiệu2.2.2 hiệu :2.2.1 Tính năng của ống và đất : SP- Độ cứng uốn vòng, đơn vị là N/ m2Ed Mô đun biến dạng tổng hợp của đất ở thành ốngFt C-ờng độ kháng kéo theo thiết kế của ốngVp Hệ số Poisson của ống (chọn là 0.35)DN Đ-ờng kính ống danh định, là đ-ờng kính trong của ống, đơn vị là mm.2.2.2 Tác dụng và hiệu ứng trên đ-ờng ống : Fcrk Trị số quy định của áp lực giới hạn mất ổn định của thành ốngFfwkTrị số quy định của lực giữ nổiFGK Tổng các trị số quy định của các tác dụng chống nổi vĩnh cửuFavk Trị số quy định của áp lực đất theo ph-ơng thẳng đứng trên mỗi mét dàiqvkTrị số quy định của áp lực theo ph-ơng thẳng đứng truyền từ phụ tải của xe cộ trên mặt đất đến đơn vị diện tích trên đỉnh ống.FvkTrị số quy định của áp lực theo ph-ơng thẳng đứng d-ới các tác dụng lên đỉnh ống D/BEC 2 - 2007 D/BEC 2 - 20073QvkTrị số quy định của áp lực từng bánh xeWd1max L-ợng biến dạng lớn nhất theo ph-ơng thẳng đứng của đ-ờng ống d-ới tác dụng tổ hợp vĩnh cửu chuẩn của phụ tải Tỷ lệ biến dạng đ-ờng kính theo ph-ơng thẳng đứng của ống ứng lực kéo uốn vòng của thành ống.2.2.3 Thông số hình học : Hs Độ cao đất lấp từ đỉnh ống đến mặt đất thiết kếDe Đ-ờng kính ngoài của ốngdi Đ-ờng kính trong của ống Độ dài tiếp xúc đất của từng bánh xeb Độ rộng tiếp xúc đất của từng bánh xen Số l-ợng bánh xedj Khoảng cách tịnh giữa 2 bánh xe cạnh nhauro Bán kính tính theo đ-ờng kính ống (bán kính trục trung hoà của thành ống);2.2.4 Hệ số theo tính toán : s Mật độ trọng lực của đất lấp. Chọn là 18KN/m3Kd Hệ số biến dạng của đ-ờng ốngDL Hệ số hiệu ứng trễ biến dạng. Chọn là 1.2-1.5q Hệ số giá trị vĩnh cửu chuẩn của phụ tải thể biến đổi. Chọn là 0.5Kf Hệ số kháng lực chống nổi tính ổn định của đ-ờng ống, chọn là 1.1KSHệ số kháng lực vòng tính ổn định của đ-ờng ống, chọn là 2Ki Hệ số mô men cong của đ-ờng ống d-ới tác dụng của áp lực đất theo ph-ơng thẳng đứngK2 Hệ số mô men cong của đ-ờng ống d-ới tác dụng của phụ tải bánh ô tôW Hệ số tiết diện thành ống trên đơn vị độ dài của ốngO Hệ số trọng yếu của ống. ống thoát n-ớc m-a chọn là 0.9, ống thoát n-ớc thải chọn là 1;d Hệ số động lực của phụ tải xe cộ.2.2.5 Hệ số sức n-ớc theo tính toán : D/BEC 2 - 2007 D/BEC 2 - 20074Q L-u l-ợngV Tốc độ chảyA Diện tích mặt cắt hữu hiệu của dòng chảyQs L-ợng n-ớc chảy vào trong 24h trên mỗi Km dài của đ-ờng ốngR Bán kính n-ớci Dốc n-ớcn Hệ số thô ráp của thành ống, chọn là 0.01.3. Vật liệu3.1 Quy định chung :3.1.1 ống và các phụ kiện của ống phải phù hợp với tiêu chuẩn nhà n-ớc hiện hành và tiêu chuẩn sản phẩm của ngành, và phải chứng nhận hợp cách của sản phẩm do Cơ quan kiểm tra chất l-ợng cấp.3.1.2 Keo dính dùng cho ống bắt buộc phải phù hợp với yêu cầu về kết dính chất liệu PVC. Nên sử dụng keo dính kiểu dung môi.3.2 ống3.2.1 Tính năng vật lý của phôi nhựa dùng để làm ống phải phù hợp với quy định ở bảng 3.2.1Bảng 3.2.1 Tính năng vật lý của phôi nhựaHạng mục Chỉ tiêu kỹ thuậtTiêu chuẩn của ph-ơng pháp thử nghiệmMật độ (g/cm3)1.6GB1033Độ bền kéo (Mpa)25GB/T8804Nhiệt độ mềm hoá Vica(C)75GB/T8802Mô đun đàn hồi cong (Mpa)2000GB/T16419Thử nghiệm ngâm trong dichlorometan Vách trong và ngoài không phân tách, biến đổi GB/T13526 D/BEC 2 - 2007 D/BEC 2 - 20075(20C,15min)bề mặt không d-ới 4L3.2.2 Đặc tính mặt cắt của phôi thể xác định theo kích th-ớc mặt cắt do Nhà sản xuất cung cấp 3.2.3 Khi uốn phôi nhựa thành ống, phải đổ đầy và đều keo dính PVC-U vào khe mộng. Tính năng vật lý của ống phải phù hợp với yêu cầu trong bảng 3.2.3Bảng 3.2.3 Tính năng vật lý của ốngHạng mục Chỉ tiêu kỹ thuậtTiêu chuẩn của ph-ơng pháp thử nghiệmThử nghiệm va đập búa rơi (ph-ơng pháp thông qua)TIR10%Không nứt vỡ GB/T6112 Độ cứng vòng kN/m2 (l-ợng biến dạng đ-ờng kính trong5%)Phù hợp với tiêu chuẩn của sản phẩmGB/T9647Thử nghiệm độ kín,0.05Mpa0.25hKhông nứt vỡ, không rò rỉGB/T6111Độ dẻo vòng Không nứt, rạn GB/T96473.2.4 Độ cứng vòng của ống phải đ-ợc lựa chọn theo điều kiện chịu lực phụ tải đè bên ngoài đ-ờng ống, và cân nhắc đến tác dụng tổng hợp của hệ thống chịu lực đất của ống. 3.2.5 Chất l-ợng bề ngoài và kích th-ớc của ống phải phù hợp với các yêu cầu sau :(1) Màu sắc bên ngoài phải đồng đều, vách trong bóng, nhẵn, thân ống không đ-ợc vết nứt, lõm hoặc sứt mẻ thể nhìn thấy đ-ợc, miệng ống không đ-ợc các khuyết tật nh- nứt vỡ, biến dạng.(2) Hai mặt đầu ống phải bằng phẳng, vuông góc với đ-ờng trục trung tâm của ống. Chiều dài ống không đ-ợc độ cong rõ nét.(3) Sai số cho phép của độ dài hữu hiệu L của ống là 0.02.3.2.6 Kích th-ớc quy cách của ống phải phù hợp với quy định của Tiêu chuẩn Q/BEC D/BEC 2 - 2007 D/BEC 2 - 200761-20073.2.7 Độ dài của từng ống nói chung loại 6m, 8m, 12m, cũng thể xác định độ dài ống theo sự thoả thuận của hai bên Mua và Bán.3.3 Vật liệu nối ống :3.3.1 Nên dùng biện pháp sau để nối ống : ở vị trí hai đầu ống nối với nhau thì dùng bu lông xiết chặt 2 nửa của ống lồng bên ngoài, còn giữa ống lồng với thành ngoài của ống thì dùng vật liệu bịt kín để bịt kín lại.3.3.2 Vật liệu bịt kín dùng cho mối nối ống phải do Nhà sản xuất ống cung cấp kèm theo.3.4 Vận chuyển và bảo quản ống :3.4.1 Trong quá trình xếp dỡ, vận chuyển và xếp chồng ống và các phụ kiện của ống lên nhau, động tác nhấc lên, đặt xuống phải nhẹ nhàng, không đ-ợc ném, kéo, lăn hoặc làm chúng va đập vào nhau.3.4.2 Khi cẩu ống lên xuống, phải dùng dây cáp mềm để chằng buộc chặt, dùng 2 điểm để cẩu ống lên, nghiêm cấm luồn dây qua lòng ống để cẩu lên.3.4.3 Bãi để ống phải bằng phẳng, ống phải đ-ợc xếp ngay ngắn; Khi xếp chồng ống lên nhau, phải đặt chêm gỗ hoặc tấm gỗ ở hai bên để tránh ống bị lăn đi.3.4.4 Khi cần bảo quản ống và phụ kiện ống trong thời gian dài thì nên để ở trong kho; Nếu để ở ngoài trời thì phải che phủ, tránh để ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào; Phải để ống cách xa nguồn nhiệt và lửa.3.4.5 Khi vận chuyển ống đã thành hình đi đ-ờng xa thì thể xếp xen kẽ, giữa các ống xếp xen kẽ phải vật liệu kê lót và t-ơng đối cố định.4. Thiết kế4.1 Quy định chung :4.1.1 Phải phân tích, tính toán kết cấu ống thoát n-ớc kiểu uốn bằng nhựa PVC cứng chôn ngầm d-ới đất theo kiểu ống mềm. D/BEC 2 - 2007 D/BEC 2 - 2007 D/BEC 2 - 200774.1.2 Phải thiết kế ống thoát n-ớc kiểu uốn bằng nhựa PVC cứng chôn ngầm d-ới đất theo kiểu chảy không trọng lực của áp suất trong, thiết kế niên hạn sử dụng không d-ới 50 năm.4.1.3 Việc thiết kế kết cấu ống thoát n-ớc kiểu uốn bằng nhựa PVC cứng chôn ngầm d-ới đất phải tính toán và kiểm tra nh- sau :(1) Trạng thái cực hạn của năng lực chịu tải : Bao gồm tính toán c-ờng độ mặt cắt vòng của ống, tính toán độ mất ổn định nén cong mặt cắt vòng của ống, tính toán độ ổn định chống nổi của ống;(2) Trạng thái cực hạn sử dụng bình th-ờng : bao gồm cả kiểm tra độ biến dạng mặt cắt vòng của ống.4.1.4 Việc thiết kế kết cấu ống thoát n-ớc kiểu uốn bằng nhựa PVC cứng chôn ngầm d-ới đất phải bao gồm cả thiết kế thân ống, nền đ-ờng ống, kết nối đ-ờng ống, độ chặt của đất lấp cống, v.v.4.1.5 Góc ph-ơng vị nền hình cung tròn của đất theo thiết kế của ống 2 không nên nhỏ hơn 90, còn góc tâm nền hình cung tròn của đất lấp không đ-ợc nhỏ hơn2.4.1.6 Khi đặt ống lên nền đất thịt bằng phẳng, góc tâm ph-ơng vị nền hình cung tròn của đất sẽ tính theo 20.4.2 Tác dụng trên kết cấu ống :4.2.1 Trị số quy định của tác dụng vĩnh cửu trên đ-ờng ống phải là trị số quy định của áp lực đất theo ph-ơng thẳng đứng tác dụng lên mỗi mét dài của ống, thể tính theo công thức sau :Favk = rs .Hs .De (4.2.1)4.2.2 Trị số quy định của tác dụng khả biến trên đ-ờng ống phải bao gồm phụ tải xe trên mặt đất và phụ tải chồng chất tác dụng trên ống, hai loại phụ tải này không đ-ợc cộng gộp vào, mà phải chọn một loại trong số chúng hiệu ứng phụ tải lớn hơn.4.2.3 Trị số quy định của phụ tải xe cộ trên mặt đất tác dụng trên đ-ờng ống D/BEC 2 - 2007 thể tính theo công thức sau :(1) áp lực theo ph-ơng thẳng đứng truyền từ mỗi bánh xe đến đỉnh ống : D/BEC 2 - 2007 D/BEC 2 - 20078Hình 4.2.3-1 : Phân bố truyền lực của mỗi bánh xe của xe cộ trên mặt đất(2) áp lực theo ph-ơng thẳng đứng truyền ảnh h-ởng tổng hợp của 2 dãy bánh xe trở lên đến đỉnh ống :Hình 4.2.3-2 D/BEC 2 - 2007 D/BEC 2 - 20079Phân bố truyền ảnh h-ởng tổng hợp của áp lực 2 dãy bánh xe trở lên của xe cộ trên mặt đấtBảng 4.2.3 : Hệ số động lực dĐộ dày lấp đất (m)0.250.30 0.40 0.50 0.600.70Hệ số động lực d1.30 1.25 1.20 1.15 1.05 1.004.2.4 Trị số quy định của phụ tải tích tụ trên mặt đất thể tính theo 10kN/m2.4.3 Kiểm tra độ biến dạng mặt cắt vòng của ống :4.3.1 Việc kiểm tra độ biến dạng mặt cắt vòng của ống phải tính theo tổ hợp vĩnh cửu chuẩn của phụ tải.4.3.2 Độ biến dạng đ-ờng kính theo ph-ơng thẳng đứng của ống thoát n-ớc kiểu uốn bằng nhựa PVC cứng d-ới tác dụng của lực nén ngoài thể tính theo công thức sau :dpevkqLdESDqkFavKdDW061.08,max, 4.3.2Bảng 4.3.2 : Hệ số biến dạng Kdcủa ống Góc tâm nền đặt ống 220 45 60 90 120 150Hệ số biến dạng 0.109 0.105 0.102 0.096 0.089 0.0834.3.3 Tỷ lệ biến dạng đ-ờng kính theo ph-ơng thẳng đứng của ống thoát n-ớc kiểu uốn bằng nhựa PVC cứng d-ới tác dụng của lực nén ngoài phải nhỏ hơn 5%.D/BEC 2 - 2007[...]... chất l-ợng công trình - ng ống phải thực hiện theo quy định của Ti u chuẩn GB50268 Quy phạm thi và Ti u công và nghiệm thu công trình - ng ống cấp thoát n-ớc Ti u chuẩn CJJ3 chuẩn kiểm tra đánh giá công trình - ng ống thoát n-ớc nội thành 6.4.4 Việc nghiệm thu hoàn công cần các tài li u sau : (1) Sơ đồ hoàn côngtài li u thay đổi thi t kế; (2) Chứng nhận hợp cách khi xuất x-ởng và biên bản... công ống cùng cống, v.v., thực hiện theo các quy định liên quan trong ti u chuẩn của Trung Quốc GB50268 Quy phạm nghiệm thu và thi công công trình - ng ống cấp thoát n-ớc 5.2 Cống : 5.2.1 Phải căn cứ vào các y u tố tổng hợp nh- môi tr-ờng tại hiện tr-ờng thi công, độ s u của cống, mực n-ớc ngầm, tình trạng địa chất, thi t bị thi công và khí h u, v.v để thi t kế mặt cắt của cống và đào cống 5.2.2 Để... bắt buộc phải qua b-ớc nghiệm thu hoàn công, đạt y u c u rồi mới - c bàn giao sử dụng 6.4.2 Việc nghiệm thu hoàn công công trình - ng ống bắt buộc phải - c tiến hành theo các kh u và trên sở các đơn vị công trình đã - c nghiệm thu đạt y u c u Việc nghiệm thu các kh u thi công phải thực hiện theo các quy định hiện hành 6.4.3 Ph-ơng pháp kiểm tra, đánh giá và ti u chuẩn về đẳng cấp chất l-ợng công. .. thi t kế nên là 0.6m/s; Tốc độ chảy nhỏ nhất theo thi t kế của - ng ống thoát n-ớc m-a và - ng ống hợp l -u khi đầy n-ớc là 0.75m/s 5 Thi công - ng ống 5.1 Quy định chung : 5.1.1 Việc bố trí - ng ống thoát n-ớc căn cứ theo quy hoạch tổng thể của thành phố, tình hình xây dựng công trình và cân nhắc đến những y u tố tổng hợp nh- địa hình, địa chất, đi u kiện thi công, v.v để xác định 5.1.2 - ng ống. .. 0. 3-0 .5m, hơn nữa bắt buộc chỉ khi nào lấp đất đến độ cao ổn định chống nổi của - ng ống mới - c dừng biện pháp kỹ thuật làm giảm mực n-ớc ngầm Trong suốt quá trình lắp đặt ống và lấp đất, đáy rãnh không - c đọng n-ớc hoặc rãnh nhão bị đóng băng 5.1.7 Y u c u kỹ thuật trong việc đo đạc để thi công - ng ống, làm giảm thấp mực n-ớc, đào cống, kê chống cống, xử lý điểm giao cắt ốngthi công ống. .. khi nền cống đặt ống đã nghiệm thu đạt y u c u Tr-ớc khi đặt ống xuống phải kiểm tra và nghiệm thu ống, nội dung bao gồm : (1) Lần l-ợt kiểm tra chất l-ợng bề ngoài theo ti u chuẩn của sản phẩm, n u không phù hợp theo y u c u của ti u chuẩn thì phải đánh d u lại và xử lý riêng; (2) Những mặt cắt đã - c quy định là phải kiểm tra độ biến dạng ống thì tr-ớc hết bắt buộc phải đo kích th-ớc - ng kính... chống nổi của - ng ống thoát n-ớc ki u uốn bằng nhựa PVC cứng phải phù hợp với y u c u của công thức sau : FGk K f F fwk 4.6.2 4.7 Tính toán sức n-ớc : 4.7.1 Tốc độ chảy và l -u l-ợng n-ớc trong - ng ống thể tính theo công thức Maning : (4.7. 1-1 ) Q A V 4.7. 1-2  V 1 / n R 2 / 3 i1 / 2 Tính theo công thức trên, trong đi u kiện đầy n-ớc, quan hệ giữa dốc D/BEC 2 - 2007 n-ớc, tốc độ chảy, l -u. .. theo thi t kế ; Cột 3 : Y u c u đặt móng; Cột 4 : Thuyết minh : theo quy định tại đi u 5.3.1 của Quy trình kỹ thuật này 14 D/BEC 2 - 2007 D/BEC 2 - 2007 5.3.3 Móng ống phải - c đầm chặt, bằng phẳng, mức độ nén chặt của nó không - c thấp hơn 90% D/BEC 2 - 2007 5.3.4 Vị trí góc bao hàm trong phạm vi góc ph-ơng vị nền theo thi t kế - ng ống bắt buộc phải - c lấp chặt bằng sỏi cỡ vừa và lớn hoặc bằng. .. của ống và các linh kiện ống; (3) Biên bản thi công công trình, Biên bản nghiệm thu công trình ngầm và các tài li u liên quan; (4) Biên bản kiểm tra độ kín của - ng ống; (5) Biên bản kiểm tra đánh giá chất l-ợng các kh u, các đơn vị công trìnhBảng đánh giá chất l-ợng công trình; (6) Biên bản xử lý sự cố chất l-ợng công trình 6.4.5 Sau khi nghiệm thu đạt y u c u, đơn vị xây dựng phải lập hồ sơ thi t... của - ng ống theo ph-ơng pháp sau : D/BEC 2 - 2007 (1) Đối với - ng ống ng-ời không thể chui vào trong - c thì thể dùng ph-ơng pháp kéo trong ống tròn để đo (2) Đối với - ng ống ng-ời thể chui vào trong - c thì thể trực tiếp chui vào trong để đo giá trị biến dạng thực tế 23 D/BEC 2 - 2007 D/BEC 2 - 2007 6.4 Nghiệm thu hoàn công công trình : 6.4.1 Sau khi hoàn thành công trình - ng ống . Quy trình kỹ thuật thi công đường ống thoát nước cỡ lớn bằng u - PVC D/BEC 2 - 2007 D/BEC 2 - 20071 Quy trình kỹ thuật thi công - ng ống thoát. công trình nh- thoát n-ớc ngầm, sử dụng ống nhựa cuốn xoắn U - PVC. 1.3. Quy trình này áp dụng cho nhiệt độ n-ớc trong - ng ống nhựa U - PVC thoát n-ớc
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Quy trình kỹ thuật thi công đường ống thoát nước cỡ lớn bằng u - PVC pptx, Tài liệu Quy trình kỹ thuật thi công đường ống thoát nước cỡ lớn bằng u - PVC pptx, Tài liệu Quy trình kỹ thuật thi công đường ống thoát nước cỡ lớn bằng u - PVC pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn