Tài liệu Bài giảng Phân tích chình sách thuế_Chương: Định giá chuyển giao giữa các bên liên kết doc

40 919 4
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2014, 13:20

(Transfer Pricing)Đ nh giá chuy n ị ểgiao gi a các bên ữliên k tếN i dungộThuế kép và chuyển lợi nhuậnĐịnh giá chuyển giaoPhương pháp định giá thị trường trong giao dịch giữa các bên liên kếtThỏa thuận định giá trước Thu kép và ếchuy n l i nhu nể ợ ậPhần 1Các quốc gia thường đánh thuế vào pháp nhân (legal entity) có liên quan.Nếu một công ty đa quốc gia tạo lập một thực thể có tư cách pháp nhân độc lập ở nước ngoài, thực thể này gọi là foreign subsidiary. [The foreign subsidiary is a separate legal entity from the parent].Nếu một công ty đa quốc gia kinh doanh trực tiếp ở nước ngoài không thông qua pháp nhân, thì các hoạt động đó gọi là branch. [A branch is part of the same entity as the parent].Subsidiary và BranchSubsidiary và BranchNếu một công ty Canada tạo lập một subsidiary tại VN và nó không kinh doanh tại Canada, thì VN chỉ đánh thuế lên thu nhập của subsidiary. Tuy nhiên các khoản cổ tức (dividends), tiền bản quyền (royalties), lợi tức (interest payment) sinh ra từ subsidiary chuyển về công ty mẹ tại Canada sẽ phải chịu thuế Canada.Nếu một công ty Canada hình thành một branch tại VN, thì thu nhập của branch sẽ chịu thuế ở cả Canada lẫn VN.Withholding Taxe Ngoài việc đánh thuế thu nhập doanh nghiệp, nhiều quốc gia còn sử dụng withholding taxe đánh vào cổ tức, lợi tức, tiền bản quyền và phí quản lý (management fees).Ví dụ, lợi tức tiền vay do một cơ sở thường trú Canada trả cho một cơ sở thường trú Mỹ chịu 15% withholding tax; nhưng lợi tức tiền vay do một cơ sở thường trú Canada trả cho một cơ sở thường trú Anh chỉ chịu 10% withholding tax.Withholding taxe có thể gây ra thuế kép bởi:(1) Lợi nhuận chuyển về nước cho công ty mẹ đã bị đánh thuế thu nhập doanh nghiệp trước đó;(2) Tất cả những khoản thu nhập trên đều thuộc diện chịu thuế tại nước của người nhận.Thu kép ế (Double taxation)Các quốc gia thường khác nhau về thuế suất, cơ sở tính thuế, thời gian ghi nhận thu nhập,….Một thường trú nhân (resident) của một đất nước kiếm được thu nhập tại một quốc gia khác có thể phải chịu thuế trên cùng một thu nhập bởi nước họ đang sống (home country) và nước nơi họ làm ăn.Tình trạng một khoản thu nhập bị đánh thuế hai lần như vậy gọi là double taxation.Kh u tr thu n c ngoàiấ ừ ế ướ (Foreign Tax Credits FTCs) Để giảm bớt gánh nặng thuế kép, phần lớn quốc gia thực hiện khấu trừ thuế nước ngoài. Đây là khoản được trừ trực tiếp vào số thuế phải nộp tại quốc gia thực hiện FTC.Thông thường, thuế nước ngoài được khấu trừ là phần nhỏ hơn trong hai khoản sau:Thuế nước ngoài đã nộp, hoặcThuế trong nước đánh lên thu nhập từ nước ngoàiThực tế, người nộp thuế phải trả thuế theo thuế suất cao hơn giữa hai quốc gia.Tax HavenTax haven là những quốc gia hay vùng lãnh thổ không đánh thuế thu nhập kinh doanh hoặc không đánh thuế vào thu nhập có nguồn gốc nước ngoài (income from foreign sources). Bermuda và Cayman Islands không đánh thuế thu nhập kinh doanh. Panama và Liberia không đánh thuế lên thu nhập có nguồn gốc nước ngoài.Các công ty đa quốc gia có thể tạo lập các bên liên kết (affiliates) tại tax haven rồi chuyển thu nhập của bên liên kết ở nơi có thuế cao sang bên liên kết đặt tại tax haven.Khi phát hiện kẽ hở (loophole) này, chính phủ các quốc gia xây dựng những nguyên tắc nhằm bịt chúng lại.Một trong các nguyên tắc phổ biến là nguyên tắc giá thị trường.Chuy n thu nh p sang tax havenể ậMột công ty Mỹ, Công ty A, hình thành một công ty tài chính tại Cayman Islands, công ty B.Công ty B cung cấp một khoản tín dụng cho một bên liên kết với A đặt tại Sweden, công ty C. Khoản lợi tức tiền vay mà C trả cho B làm giảm thu nhập chịu thuế của C tại Sweden đồng thời không chịu thuế tại Cayman Islands. Công ty A (đặt tại Mỹ)Công ty A (đặt tại Mỹ)Công ty tài chính B (đặt tại Cayman Islands)Công ty tài chính B (đặt tại Cayman Islands)Công ty C, liên kết với A (đặt tại Sweden)Công ty C, liên kết với A (đặt tại Sweden)1. Tạo lập2. Cho vay3. ???[...]... thì giá bán chắc chắn là giá thị trường (price) Khi các thực thực thể có liên quan với nhau (related parties), thì giá bán gọi là giá chuyển giao (transfer price) Khoảng 60% tổng giao dịch xuyên biên giới thuộc về các bên liên kết Định giá chuyển giao là một vấn đề do văn phòng đầu não (central management) thực hiện khi bán hàng hóa, dịch vụ hay tính phí bản quyền giữa các bên liên kết Khi các bên. .. sản phẩm trong giao dịch liên kết khi các giao dịch này có điều kiện giao dịch tương đương nhau Phương pháp tách lợi nhuận Dựa vào lợi nhuận thu được từ một giao dịch liên kết tổng hợp do nhiều cơ sở kinh doanh (hoặc bên) liên kết thực hiện để xác định lợi nhuận thích hợp cho từng cơ sở kinh doanh (hoặc bên) liên kết đó theo cách các bên độc lập thực hiện phân chia lợi nhuận trong các giao dịch độc... phân chia lợi nhuận trong các giao dịch độc lập tương đương Giao dịch liên kết tổng hợp do nhiều cơ sở kinh doanh (hoặc bên) liên kết tham giagiao dịch mang tính chất đặc thù, duy nhất bao gồm nhiều giao dịch liên kếtliên quan chặt chẽ với nhau về các sản phẩm độc quyền hoặc các giao dịch liên kết khép kín giữa các bên liên kếtliên quan Một số trường hợp điển hình • Kinetic Honda Motors... xác định đơn giá sản phẩm trong giao dịch liên kết khi các giao dịch này có điều kiện giao dịch tương đương nhau Đây là phương pháp trực tiếp và đáng tin cậy nhất để thực thi nguyên tắc giá thị trường (the arm’s length principle) Phương pháp giá bán lại Dựa vào giá bán lại (hay giá bán ra) của sản phẩm do cơ sở kinh doanh bán cho bên độc lập để xác định giá (chi phí) mua vào của sản phẩm đó từ bên liên. .. trị thị trường cạnh tranh Khái niệm giá chuyển giao 1 2 Giá chuyển giaogiá trị ấn định (the assigned value) cho hàng hóa, dịch vụ được chuyển (transferred) từ một bộ phận này sang một bộ phận khác trong một tổ chức Giá chuyển giao là tổng số tiền mà một bộ phận tính đối với bộ phận khác cùng tổ chức khi bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ Ví dụ 1: Định giá chuyển giao chưa tính đến thuế thu nhập doanh.. .Chuyển thu nhập sang nơi đánh thuế thấp Trong thực tế các bên liên kết nếu không tìm được một tax haven, đều có thể thực hiện chuyển thu nhập sang các vùng có thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp (low tax jurisdictions) Phần 2 Định giá chuyển giao (Transfer Pricing) Định giá chuyển giao (Transfer Pricing) Khi một thực thể (entity) bán hàng... nảy sinh khả năng các bên lợi dụng quan hệ này nhằm giảm thiểu tổng thuế thu nhập phải nộp và tối đa hóa lợi nhuận Luật pháp các quốc gia bắt buộc các giá chuyển giao phải theo giá trị thị trường cạnh tranh (fair market value) Xác định giá trị thị trường cạnh tranh đối với những giao dịch nội bộ là một việc rất khó Thông thường, chính phủ các nước sử dụng nhiều biện pháp ước lượng giá trị thị trường... giao có tính đến thuế thu nhập doanh nghiệp Bộ phận C chuyển giao hàng hóa, dịch vụ sang bộ phận X: - Chi phí tại C: 100 đơn vị tiền - Giá chuyển giao từ C sang X: 200, 280,…, 500 X bán ra ngoài giá: 300 đvt Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp tại C là 20%, tại X là 60% Ví dụ 3: Định giá chuyển giao nhằm chuyển lợi nhuận Công ty S đặt tại Mỹ liên kết với công ty E đặt tại Châu Âu tạo thành công ty thương... 3 Nguyên tắc giá thị trường Những giao dịch phải thực thi nguyên tắc giá thị trường • Mua với giá thấp • Thanh toán cho dịch vụ chưa bao giờ được nhận • Bán dưới và mua trên thị giá • Vay không lãi • Trao đổi tài sản • Bán bất động sản với giá chênh lệch nhiều so với thị giá • Sử dụng trade names hoặc patents tại mức giá cao ngay cả khi hết hạn Các bênliên quan (Related Parties) Liên quan về quyền... xét đến định phí tại SE và tại E Thuế suất tại Mỹ: 30% và tại Châu Âu: 35% Cty S ??? Cty SE $55 Cty E $50 Ví dụ 3a: Định giá chuyển giao nhằm chuyển lợi nhuận Công ty S Công ty SE Công ty E 15 55 50 Biến phí 20 15 55 Định phí (không xét) (không xét) (không xét) LN trước thuế -5 40 -5 Doanh thu Thuế LN sau thuế -5 -40 LN sau thuế của toàn hệ thống: 30 -5 Ví dụ 3b: Định giá chuyển giao nhằm chuyển lợi . nh giá chuy n ị ể giao gi a các bên ữ liên k tếN i dungộ Thuế kép và chuyển lợi nhuận Định giá chuyển giao Phương pháp định giá thị trường trong giao. lượng giá trị thị trường cạnh tranh.Khái ni m ệ giá chuyển giao 1. Giá chuyển giao là giá trị ấn định (the assigned value) cho hàng hóa, dịch vụ được chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài giảng Phân tích chình sách thuế_Chương: Định giá chuyển giao giữa các bên liên kết doc, Tài liệu Bài giảng Phân tích chình sách thuế_Chương: Định giá chuyển giao giữa các bên liên kết doc, Tài liệu Bài giảng Phân tích chình sách thuế_Chương: Định giá chuyển giao giữa các bên liên kết doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn