Tài liệu Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện doc

6 441 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2014, 08:20

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép vấn đầu xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện Thông tin Lĩnh vực thống kê: Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Công Thương Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Điều tiết điện lực Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Điều tiết điện lực Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chứcTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Phí thẩm định và lệ phí cấp phép Phí thẩm định theo quy định Lệ phí cấp phép: 300.000 đ Thông số 124/2008/TT-BTC n Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Tổ chức gửi hồ sơ đề nghị cấp phép trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Điều tiết điện lực 2. Cục Điều tiết điện lực làm giấy hẹn trả lời tính đầy đủ, hợp lệ của Hồ sơ và gửi thông báo thu phí thẩm định. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc, Cục thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ 3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục tiến hành thẩm tra nội dung hồ sơ và trường hợp cần thiết tiến hành kiểm tra điều kiện cấp phép thực tế. Nếu tổ chức đáp ứng đủ điều kiện quy định, trong thời hạn 30 ngày làm việc, Cục cấp Giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Cục trả lời bằng văn bản cho tổ chức, nêu rõ lý do không cấp phép 4. Cục gửi công văn thu lệ phí cấp phép (đối với tổ chức được cấp phép). Sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp lệ phí cấp phép, tổ chức nhận Giấy phép trực tiếp tại tại Cục hoặc bằng đường bưu điện. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu) 2. Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc 3. Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý,Chuyên gia vấn chính, kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức vấn (theo mẫu) 4. Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức vấn đã thực hiện hoặc các Chuyên gia vấn chính của tổ chức vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian năm năm gần nhất. 5. Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép. 6. Báo cáo tài chính ba năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động). Số bộ hồ sơ: 03 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN 2. Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, chuyên gia vấn chính Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Điều kiện chung: - Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật - Có hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp giấy phép. - Có năng lực tài chính để thực hiện lĩnh vực được cấp phép Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN Nội dung Văn bản qui định 2. Điều kiện cụ thể: - Là tổ chức vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về công nghệ và công trình các nhà máy nhiệt điện, phân tích kỹ thuật, kinh tế - tài chính dự án, đánh giá tác động môi trường; - Có đội ngũ chuyên gia vấn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực lò hơi, tua bin, máy phát điện, thiết bị điện, điều khiển tự động, địa chất công trình, xây dựng nhiệt điện và các lĩnh vực có liên quan đến các loại nhà máy nhiệt điện. Chuyên gia chủ trì các lĩnh vực chuyên môn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác ít nhất năm năm trong Quyết định số 32lĩnh vực vấn và đã có kinh nghiệm chủ trì hoặc tham gia thiết kế chính ít nhất một dự án nhà máy nhiệt điện trong lĩnh vực vấn; - Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc vấn đầu xây dựng các công trình nhà máy nhiệt điện; - Yêu cầu về năng lực của tổ chức vấn hoạt động theo hạng công trình nhiệt điện như sau: Hạng 1(Không giới hạn quy mô công suất lắp đặt): Có ít nhất 20 chuyên gia vấn chính thuộc các chuyên ngành nhiệt điện, địa chất, địa kỹ thuật, hoá, kết cấu, tổ chức thi công công trình nhà máy nhiệt điện; Hạng 2 (Quy mô công suất lắp đặt đến 100MW): Có Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN Nội dung Văn bản qui định ít nhất 15 chuyên gia vấn chính thuộc các chuyên ngành nhiệt điện, địa chất, địa kỹ thuật, hoá, kết cấu, tổ chức thi công công trình nhà máy nhiệt điện; Hạng 3 (Quy mô công suất lắp đặt dưới 50MW): Có ít nhất 10 chuyên gia vấn chính thuộc các chuyên ngành nhiệt điện, địa chất, địa kỹ thuật, hoá, kết cấu, tổ chức thi công công trình nhà máy nhiệt điện. . Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện Thông tin Lĩnh vực thống kê: Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Công. cho việc tư vấn đầu tư xây dựng các công trình nhà máy nhiệt điện; - Yêu cầu về năng lực của tổ chức tư vấn hoạt động theo hạng công trình nhiệt điện như
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện doc, Tài liệu Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện doc, Tài liệu Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện doc