Tài liệu Tiểu luận triết học - Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích tình trạng ppt

15 1,081 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2014, 02:20

Tiểu luận triết học:Vận dụng quan điểm toàndiện của triết học Mác _ LêNin để giải thích tình trạngTh nh ph H Chí Minh, tháng n m à ố ồ ă …Th nh ph H Chí Minh, tháng n m à ố ồ ă …Mục lụcL I NÓI UỜ ĐẦ 3Ch ng I : Ph n n i dungươ ầ ộ 5I. Quan i m to n di n c a tri t h c Mac _ Ninđể à ệ ủ ế ọ 5II . Th c tr ng v s th t nghi p c a sinh viên sau khi th t nghi p ra tr ngự ạ ề ự ấ ệ ủ ấ ệ ườ 7III. Nguyên nhân c a v n ủ ấ đề 81. T phía n n kinh t - xã h i.ừ ề ế ộ 82. V phía o t oề đà ạ 93. V phía chính sách c a nh n cề ủ à ướ 104/ V phía b n thân v gia ình i t ng c o t oề ả à đ đố ượ đượ đà ạ 11I/ K t lu n chungế ậ 12 II. Gi i phápả 12 1. Phát tri n c v chi u sâu l n chi u r ng các ng nh ngh s n xu t – ể ả ề ề ẫ ề ộ à ề ả ấkinh doanh 12 2.V phía ng nh o GD - Tề à đà Đ 13 3.V phía chính sách c a nh n c.ề ủ à ướ 13 4.V phía sinh viênề 14LỜI NÓI ĐẦULỜI NÓI ĐẦU Từ ngày đất nước ta có sự đổi mới về kinh tế , chuyển từ kinh tế tậptrung sang cơ chế thị trường nhiều thành phần, tự do hoạch động và hạchtoán nên đất nước cũng có nhiều thay đổi. Sự thay đổi này đã mang lại chođất nước nhiều thành tựu về kinh tế cũng như xã hội. Nhưng xét đến tính haimặt của vấn đề thì cơ chế thị trường bên cạnh những mặt được thì cũng cònnhững mặt chưa được : Một trong những mặt chưa được đó là những mặt đólà tình trạng sinh viên ra trường thất nghiệp ngày càng tăng, vấn đề xã hộimà gần như không có trong nền kinh tế bao cấp.Đất nước muốn phát triển thì phải đi lên từ lao động, mà sinh viên là lựclượng lao động trẻ, năng động, dồi dào và được đào tạo. Vì vậy đây lànguồn nhân lực rất quan trọng cần được sử dụng một cách hợp lý hiệu quả. Tình trạng sinh viên thất nghiệp sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tình hìnhphát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Vấn đề này nguyên nhân do đâu, phảichăng là: - Trình độ của sinh viên không đáp ứng được yêu cầu ngày một cao củacông việc, do chất lượng đào tạo thấp của các trường đại học,cao đẳng ?- Do lượng cung lớn hơn cầu về nguồn lao động ?- Do chính sách của nhà nước chưa hợp lý trong việc sử dụng laođộng ?- Do sự chủ quan của sinh viên không muốn công tác tại những vùngxa, khó khăn ? Vấn đề này được nhìn nhận ở nhiều góc độ khác nhau vì mỗi người cómột quan điểm khác nhau. Điều này xảy ra là vì về mặt nhận thức chủ thểchưa nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện, tổng thể mà chỉ nhìn ở một phíanhất định.Do vậy bài tiểu luận này em sẽ vận dụng quan điểm toàn diện củatriết học Mác _ Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề và đưa ra mộtvài giải pháp. Phần nội dung của bài tiểu luận sẽ gồm các mục sau :Chương I : Phần nội dungI. Quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Nin II. Thực trạng của vấn đề sinh viên ra trường thất nghiệp.III. Nguyên nhân của vấn đề Chương II : Kết luận và một số giải pháp Trong lần viết này bài tiểu luận của em chắc chắn còn nhiều khiếmkhuyết. Em kính mong nhận được nhiều ý kiến phê bình của các thầy côgiáo để em có thể hoàn thiện tốt hơn trong những lần viết sau. Em cũng xinchân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong khoa đã giúp emhoàn thành tốt bài tiểu luận này.Chương I : Phần nội dungChương I : Phần nội dungI. Quan điểm toàn diện của triết học Mac _ LêNin Trong sự tồn tại của thế giới quanh ta, mọi sự vật và hiện tượng đều cómối liên hệ và tác động qua lại với nhau chứ không tách rời nhau, cô lậpnhau. Như chúng ta đã biết “ Quan điểm toàn diện” là quan điểm được rút ra từnguyên lý về mối liên hệ phổ biến. Muốn nhận thức hoặc hoạt động thực tiễn đúng về đối tượng nào đó phảitính đến những mối liên hệ trong sự tồn tại của đối tượng, đề phòng khắcphục quan điểm phiến diện Mối liên hệ giữa các sự vật , hiện tượng là mối liên hệ của bản thân thếgiới vật chất, không do bất cứ ai quy định và tồn tại độc lập với ý thức. Trênthế giới này có rất nhiều mối liên hệ chẳng hạn như mối liên hệ giữa sự vậtvà hiện tượng vật chất, giữa cái vật chất và cái tinh thần. Các mối liên hệđều là sự phản ánh những tác động qua lại, phản ánh sự quy định lẫn nhaugiữa các sự vật hiện tượng của thế giới khách quan. Không chỉ có vậy, các mối liên hệ còn có tính nhiều vẻ ( đa dạng) + Mối liên hệ bên trong và bên ngoài + Mối liên hệ cơ bản và không cơ bản + Mối liên hệ chủ yếu và thứ yếu + Mối liên hệ trực tiếp và gián tiếp Ở thế giới của các mối liên hệ, mối liên hệ bên ngoài tức là sự tác độnglẫn nhau giữa các sự vật, mối liên hệ bên trong tức là sự tác động qua lại lẫnnhau của các mặt, các yếu tố, các bộ phận bên trong của sự vật. Có mối liênhệ cơ bản thuộc về bản chất của sự vật, đóng vai trò quyết định, còn mối liênhệ không cơ bản chỉ đóng vai trò phụ thuộc, không quan trọng. Đôi khi lạicó mối liên hệ chủ yếu hoặc thứ yếu. ở đó còn có mối liên hệ trực tiếp giữahai hoặc nhiều sự vật và hiện tượng, có mối liên hệ gián tiếp trong đó có cácsự vật và hiện tượng tác động lẫn nhau thông qua nhiều khâu trung gian. Khi nghiên cứu hiện tượng khách quan, chúng ta có thể phân chia cácmối liên hệ ra thành từng loại như trên tuỳ theo tính chất đơn giản hay phứctạp, phạm vi rộng hay hẹp, vai trò trực tiếp hay gián tiếp, nghiên cứu sâu haysơ qua…. Phân chia các mối liên hệ phải phụ thuộc vào việc nghiên cứu cụ thểtrong sự biến đổi và phát triển của chúng. Hay nói khác đi, khi xem xét sựvật thì phải có quan điểm toàn diện tức là nhìn nhận sự việc, vấn đề ở mọigóc cạnh, mọi phương diện. Theo _ Nin “Muốn thực sự hiểu được sự vậtcần phải nhìn bao quát và nghiên cứu tất cả các mối quan hệ và quan hệgián tiếp của sự vật đó”. Chúng ta không thể làm được điều đó một cáchhoàn toàn đầy đủ, nhưng sự vật cần thiết phải xét đến tất cả mọi mặt sẽ đềphòng cho chúng ta khỏi phạm phải sai lầm và cứng nhắc” ( Nin toàn tập– NXB tiến bộ) Khi xem xét sự vật hiện tượng thì luôn phải chú ý đến quan điểm toàndiện tức là khi xem xét sự vật, hiện tượng phải nghiên cứu mọi mối liên hệvà sự tác động qua lại giữa chúng, sự tác động qua lại của các yếu tố, kể cảkhâu trung gian, gián tiếp cấu thành sự vật đó, phải đặt nó trong một khônggian, thời gian cụ thể, nghiên cứu quá trình phát triển từ quá khứ, hiện tại vàdự đoán cho tương lai. Thế nhưng xem xét toàn diện không có nghĩa là xemxét tràn lan mà phải xem xét từng yếu tố cụ thể nhưng có tính chọn lọc. Cónhư thế chúng ta mới thực sự nắm được bản chất của sự vật. Và cả khi nghiên cứu xã hội thì cũng rất cần đến quan điểm toàn diện vìcác mối quan hệ trong xã hội không cô lập nhau, tách rời nhau mà trái lạichúng đan xen tác động qua lại với nhau . Tình trạng sinh viên ra trường thất nghiệp cũng là một vấn đề xã hội mànguyên nhân gây ra là tập hợp của nhiều yếu tố tác động ảnh hưởng đếnnhau. Chính vì vậy, trong bài tiểu luận này em sẽ dùng quan điểm toàn diệncủa triết học Mác Nin để phân tích tình trạng này.II . Thực trạng về sự thất nghiệp của sinh viênII . Thực trạng về sự thất nghiệp của sinh viênsau khi thất nghiệp ra trường sau khi thất nghiệp ra trường Từ khi đất nước ta có chính sách mở cửa giao lưu hợp tác với các nướctrong khu vực cũng như các nước trên thế giới, kinh tế chuyển sang nền kinhtế nhiều thành phần tự do cạnh tranh phát triển đã phát huy rất nhiều mặttích cực. Mặt tích cực đáng chú ý là sự cố gắng vươn lên của lớp thanh niênmới để có thể đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của công việc.Sự mở rộng pháttriển kinh tế thị trường thực sự đã mang lại những cơ hội việc làm cho sinhviên có khả năng, có năng lực, linh hoạt. Nhưng không phải mọi sinh viên ratrường đều có việc làm và đây là một vấn đề đang được quan tâm của xãhội. Căn cứ vào điều tra mới nhất của bộ GD- ĐT thì “năm 2000 cả nước có126 trường đại học, cao đẳng với hơn 73000 sinh viên chính qui tốt nghiệpthì đến năm học 2001-2003 đã có 157 trường đại học, cao đẳng với gần12200 sinh viên ra trường’’(nguồn tin trên mạng Internet). Kết quả cho thấytỷ lệ chung của sinh viên có việc làm sau khi ra trường hiện nay là 72,47%,trong đó khối kĩ thuật công nghiệp chiếm 79,43% nông lâm ngư chiếm71,55%, kinh tế luật chiếm 74,8%, sư phạm chiếm 81,5%(báo tiền phong số115 ra ngày 24-3-2002). Và theo số liệu mới của viện kinh tế phát triển thìsinh viên khối kinh tế ra trường năm 2002 thất nghiệp 87% hoặc làm việctrái nghề. Bên cạnh những sinh viên có đủ những yêu cầu mà nhà tuyển dụng đòihỏi hoặc những người có người thân, xin việc hộ thì số còn lại phải chật vậtchạy đi chạy lại với các trung tâm giới thiệu việc làm. Cũng phải nói thêmrằng chính dựa vào sự khan hiếm việc làm này mà nhiều trung tâm giớithiệu việc làm “ ma ” mọc lên vài ba bữa để thu tiền lệ phí, tiền môi giớiviệc làm rồi biến mất. Hoặc một số sinh viên ra trường chấp nhận làm tráinghề hoặc bất cứ nghề gì miễn là có thu nhập. Đó là về phía sinh viên, còn về phía nhà tuyển dụng thì họ vẫn ‘ than’ làthiếu lao động mà theo họ là thiếu những người có kinh nghiệm và khả nănglàm việc độc lập cũng như một số yêu cầu khác.Vậy nguyên nhân của vấn đề này do đâu?III. Nguyên nhân của vấn đềIII. Nguyên nhân của vấn đề1. Từ phía nền kinh tế- xã hội.1. Từ phía nền kinh tế- xã hội. Trong những năm nước ta còn thực hiện chính sách bao cấp thì không cóhiện tượng sinh viên ra trường thất nghiệp. Phần lớn là vì ngày đó sinh viêncòn ít số lượng các trường đại học không nhiều nhưng chủ yếu là sinh viênsau khi tốt nghiệp thường được nhà nước phân công tác. Nhìn bề ngoài thìcó thể là đủ việc làm nhưng đôi khi những vị trí được sắp xếp vào chỉ cho đủvị trí, cho có hình thức, nhiều lúc ‘chơi dài ngày’ hết tháng thì nhận lươngnhà nước. Nhưng từ khi nhà nước có chính sách mở cửa kinh tế nhà nước chuyểnsang kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải tự lo cho mình, tự tính toán “lời ăn, lỗ chịu” không có sự bao cấp của nhà nước thì vấn đề việc llàm thựcsự trở nên bức bách. Cũng từ đây cơ cấu bộ máy trong các cơ quan gọn nhẹhơn nhiều do số lao động tuyển vào được cân nhắc kỹ lưỡng theo khối lượngvà mức độ đòi hỏi của công việc. Hiện nay, sau khi tốt nghiệp thì đa số sinhviên phải tự đi tìm việc cho mình ngoại trừ một số trường thuộc nghànhquân đội hay công an thì nghành chủ quản sẽ phân công công tác. Ngày nay, chúng ta có thể thấy một hiện tượng là sinh viên tốt nghiệp ratrường chỉ muốn trụ lại thành phố để làm việc kể cả những sinh viên xuấtthân và lớn lên từ những miền quê. Họ chấp nhận ở lại thành phố để làmviệc dù là việc không đúng với nghành được đào tạo hoặc có thu nhập. Nhưvậy một số nơi như hải đảo, vùng sâu, vùng xa thì vẫn thiếu trầm trọngnguồn nhân lực trong khi thành phố vẫn phải đương đầu với sức ép của tìnhtrạng thất nghiệp. Đến đây ta có thể thấy được tính hai mặt của nền kinh tế thị trường.Một mặt nó tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế có khả năng phát triểnmạnh hơn, nó cũng tạo ra sự cạnh tranh và chính sự cạnh tranh cũng là độnglực thúc đẩy kinh tế phát triển, đi lên. Hơn nữa kinh tế thị trường sẽ làm chomọi người phải cố gắng nỗ lực để trang bị cho mình vốn kiến thức đầy đủthì mới có thể tìm được việc làm. Nhưng mặt khác nền kinh tế thị trường cũng có những tác động khônglớn đến vấn đề xã hội là việc gây ra sự thiếu thừa “ giả ”về lực lượng laođộng, mất cân đối về nguồn lao động và cũng làm nẩy sinh một số vấn đềtiêu cực trong việc làm 2. Về phía đào tạo 2. Về phía đào tạo Tình trạng sinh viên ra trường không có việc làm một phần cũng cónguyên nhân ở phía đào tạo. Nhiều chương trình đào tạo quá cũ kỹ, lạc hậutừ nội dung đến phương pháp giảng dậy. Đôi khi được họchọc chạy cònvào thực tiễn thì như mới hoàn toànhọc nhưng không có thực hành trangthiết bị phục vụ cho việc giảng dậy, học tập thì không có vì vậy không pháthuy được khả năng sáng tạo của sinh viên. Tại một số nước nền giáo dụchiện đại thì sinh viên sau khi học hết năm thứ 3 thì có thể làm việc được tạimột cơ quan theo một ngành nghề đã được đào tạo. Phần đông ngoài cácchương trình đào tạo ở trường đại học họ còn phải học thêm các khoá học ởngoài như ngoại ngữ tin học để có thể đáp ứng được yêu cầu của công việc.a. Cơ cấu đào tạo Có thể nói cơ cấu đào tạo của nước ta còn quá lạc hậu và chưa bám sátthực tế. Trong khi một đất nước đang phát triển như Việt Nam rất cần đếnđội ngũ kỹ sư về kỹ thuật, công nghệ, xây dựng cơ bản thì nguồn cung cấpnhân lực từ phía đào tạo lại chưa đáp ứng được hết nhu cầu .Trong khi đósinh viên trong khối kinh tế thì đang quá dư thừa “ 90 % sinh viên khối kinhtế ra trường không có việc làm ” là một phần do bên đào tạo nắm được nhucầu thực tế về nguồn nhân lực, chưa thông tin đầy đủ cho sinh viên về việcchọn nhóm ngành học, nhiều sinh viên chọn trường chỉ theo cảm tính chứkhông tính đến mục đích phục vụ tương lai và khả năng xin việc làm saunày.b. Chất lượng đào tạo Hiện nay chất lượng đào tạo và thực tế còn có khoảng cách quá xa.Những gì sinh viên được học phần lớn chưa đáp ứng được yêu cầu của côngviệc. Nguyên nhân một phần là do học không đi đôi với hành, thiếu cơ sởvật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dậy và học tập hoặc nếu có thìquá xa so với thực tế công việc. Phần khác là do xã hội ngày càng phát triểnvới tốc độ cao và vì vậy sản xuất cũng thay đổi theo.Phương thức sản xuấtthay đổi trong khi đó đào tạo không bắt kịp được những thay đổi này vì vậynó thường bị tụt hậu. Khi không có sự cân bằng, đồng bộ giữa đào tạo vàthực tế công việc đã làm cho sinh viên sau khi ra trường không đủ khả năngphục vụ cho công việc. Họ cảm thấy rất lúng túng trước những yêu cầu củađơn vị sử dụng lao động . Chính vì sự phát triển của khoa học – kỹ thuật ngày càng cao nên côngviệc cũng đòi hỏi đội ngũ người lao động phải có trình độ, năng lực. Điềunày đòi hỏi ngành GD - ĐT phải phương pháp đào tạo mới, cải thiện chấtlượng đào tạo để có thể bắt kịp được sự phát triển của thời đại.3. Về phía chính sách của nhà nước3. Về phía chính sách của nhà nước Bên cạnh những nguyên nhân về kinh tế, xã hội, đào tạo thì nguyên nhânvề chính sách của nhà nước cũng là yếu tố đáng kể tác động đến vấn đề này. Trong những năm gần đây, nhà nước cũng có rất nhiều quan tâm đến sựnghiệp đào tạo nói chung và đào tạo đại học nói riêng cùng với nhữngkhuyến khích để sử dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp; ví dụ như sinh viênthuộc khối sư phạm được miễn học phí. Nhưng về cơ bản thì nhà nước vẫnchưa có chính sách hợp lí để khuyến khích cũng như tạo điều kiện cho sinh[...]... xấu đến chủ trương phát triển kinh t - xã hội ở miền núi ,nông thôn của Đảng và nhà nước Chương II/ Kết luận chung và một số kiến nghị giải pháp I/ Kết luận chung Qua việc phân tích những nguyên nhân gây ra hiện tượng sinh viên thất nghiệp sau khi ra trường bằng việc vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác- L nin phần nào cũng cho ta thấy được góc cạnh của vấn đề mặc dù phần phân tích ở trên... người lao động sẽ làm tốt hơn công việc của mình, bên sử dụng lao động sẽ được những người có trình độ chuyên môn phù hợp, có năng lực làm việc.Sự kết hợp hài hoà và hợp lý này sẽ giúp cho công việc đạt hiệu quả cao hơn TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Báo tiền phong số135 ra ngày 2 4-3 - 2002 2 Sách Nin toàn tập – nhà xuất bản Tiến Bộ 3 Tạp chí lao động và xã hội tháng 3 -2 002 4 Nguồn tin từ Internet : www.tinvan.com... rất khái quát Chúng ta đều nhận thấy rằng tình trạng thất nghiệp ở sinh viên sau khi ra trường không phải do lỗi toàn bộ của bất cứ ban ngành nào mà nó do nhiều yếu tố tác động đến, nguyên nhân khách quan như tình hình kinh tế xã hội, nguyên nhân chủ quan là về hệ thống giáo dục đào tạo,chính sách sử dụng và đãi ngộ lao động chưa hợp lý cũng như tâm lý chủ quan về phía bản thân sinh viên Nhưng dù nói... cho khả năng của đầu ra sau này mà chỉ chọn như một cái “mốt” với những nghành đang “nổi” như tài chính, ngân hàng, ưu chính viễn thông …Đây là một tư tưởng tiêu cực có ảnh hưởng không tốt tới quá trình phát triển kinh tế –xã hội gây ra tình trạng thừa thiếu bất hợp lý Và lại tâm lý hiện nay của nhiều bậc phụ huynh là bắt buộc phải vào được đại học Phải nói rằng có được tấm bằng đại học để ra nghề là... vấn đề xã hội này nên trong phần giải pháp của bài tiểu luận này em xin phép được đưa ra một số giải pháp sau II Giải pháp 1 Phát triển cả về chiều sâu lẫn chiều rộng các ngành nghề sản xuất – kinh doanh Với số dân gần 80 triệu người và chắc chắn sẽ còn tăng trong những năm tới, lượng sinh viên ra trường ngay càng nhiều vì vậy việc làm là một vấn đề cấp bách của xã hội Để tạo thêm được công ăn việc làm... năng lực ra để phục vụ đất nước Nhà nước cũng cần tạo cơ hội để các trường đào tạo có điều kiện tiếp cận được với thị trường lao động để biết đươc tình hình thực tế cũng những thay đổi về khoa học – công nghệ ,các loại máy móc hiện đại để từ đó có thể cập nhập cho sinh viên một cách liên tục và kịp thời những sự thay đổi đó 4.Về phía sinh viên Hiện nay rất nhiều đói tượng chọn trường đại học nhưng không... thân sinh viên Nhưng dù nói gì đi nữa thì thất nghiệp ngày càng tăng sẽ ảnh hưởng không tốt đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước nhất là Việt Nam, một nước đang phát triển với dân số trẻ rất cần mọi tài năng, nỗ lực và sự đóng gópcủa lớp trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước Vì vậy để giải quyết vấn đề này thì không phải một sớm một chiều mà cần phải có thời gian và sự kết hợp từ... dục cũng cần có sự phối hợp để tính toán để cân đối tỷ lệ hợp lý giữa các ngành nghề đào tạo, đáp ứng được nhu cầu của thực tế, tránh hiện tượng thừa thì vẫn cứ thừa còn thiếu thì vẫn cứ thiếu Nghành đào tạo cũng có mối liên hệ với thị trường lao động để luôn cập nhập được xu hướng của nhu cầu để đào tạo cho phù hợp cả về chất lượng cũng như số lượng 3.Về phía chính sách của nhà nước Nhà nước là người... ra các chính sác hợp lý để thu hút và tạo điều kiện cho sinh viên vào học các nghành nghề kỹ thuật nghành mà hiện nay một đất nước đang trên con đường công nghiệp hoá hiện đại hoá ráat cần đến Cùng với việc vào học nhà nước cũng nên có chính sách quan tâm đến những người làm việc, công tác tại những vùng xa, vùng khó khăn để động viên họ cả về mặt vật chất cũng như tinh thần để họ có thể yên tâm đem... cho công việc và đơn vị sử dụng cũng sẽ có điều kiện để thu hút nhiều hơn lực lượng lao động được đào tạo với chất lượng cao 2.Về phía ngành đào GD - ĐT Đào tạo chính là nền tảng, là cơ sở để cho “ra lò” những lao động có kĩ năng, có tay nghề, vì vậy đào tạo cần phải đổi mới nâng cao chất lượng để làm sao khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng đáp ưng những nhu cầu ngày một cao của công việc Bên cạnh đó .  Tiểu luận triết học: Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích tình trạng Th nh ph H Chí Minh, tháng. định.Do vậy bài tiểu luận này em sẽ vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề và đưa ra mộtvài giải pháp.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Tiểu luận triết học - Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích tình trạng ppt, Tài liệu Tiểu luận triết học - Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích tình trạng ppt, Tài liệu Tiểu luận triết học - Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích tình trạng ppt, I. Quan điểm toàn diện của triết học Mac _ Lê Nin, II . Thực trạng về sự thất nghiệp của sinh viên sau khi thất nghiệp ra trường, I/ Kết luận chung

Từ khóa liên quan