Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Thương mại Thường Tín

63 495 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2012, 09:27

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Thương mại Thường Tín Lời mở đầu Trong những năm gần đây, chế quản lý kinh tế của nớc ta sự đổi mới sâu sắc toàn diện. Công cuộc đổi mới này tạo ra những chuyển biến tích cực cho sự tăng trởng phát triển của nền kinh tế. Nhiều chính sách kinh tế, cách thức quản lý kinh tế, tài chính của nhà nớc đã đang ngày càng hoàn thiện. Hạch toán kế toán với t cách là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống quản lý kinh tế, tài chính đã những cải tiến, hoàn thiện từng bớc theo mức độ phát triển của nền kinh tế. Để phù hợp với chế thị trờng hạch toán kế toán phải hết sức chặt chẽ phát huy tối đa tác dụng của nó đối với nền kinh tế, đồng thời hạn chế đợc các khe hở gây khó khăn cho quá trình quản lý kinh tế - tài chính. Sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp thơng mại trong nền kinh tế hiện nay làm nảy sinh nhiều vấn đề trong quá trình quản lý, nó càng chứng minh sự cần thiết của công cụ hạch toán kế toán. Đặc biệt qúa trình bán hàng đợc coi là khâu mấu chốt trong hoạt động kinh doanh thơng mại, do vậy hạch toán các nghiệp vụ bán hàng rất quan trọng cần đợc quan tâm thoả đáng. Nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo chế thị trờng sự cạnh tranh khốc liệt giữa các thành phần kinh tế muốn tồn tại phát triển, các doanh nghiệp bằng mọi cách phải đa đợc sản phẩm hàng hoá của mình đến tay ngời tiêu dùng, đợc ngời tiêu dùng chấp nhận sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Hạch toán tiêu thụ hàng hoá sau mỗi kỳ kinh doanh cung cấp cho doanh nghiệp đợc cái nhìn tổng quát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, cụ thể nh các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận từ đó doanh nghiệp những biện pháp điều chỉnh cấu hàng hoá, hình thức kinh doanh, phơng thức quản lý sao cho phù hợp với điều kiện thực tế để hiệu quả hơn. Qua quá trình học tập thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty cổ phần thơng mại Thờng Tín, nhận thức đợc tầm quan trọng của công tác tổ chức kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh, đợc sự giúp đỡ của phòng kế toán, các phòng ban chức năng trong công ty sự hớng dẫn tận tình của các thầy, giáo, em đã chọn đề tài: kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Thơng mại Thờng Tín .Bố cục luận văn ngoài lời mở đầu kết luận gồm ba chơng nh sau:Ch ơng I: Lý luận chung về công tác kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp Thơng mại.Ch ơng II: Thực trạng công tác kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Thơng mại Thờng Tín.Ch ơng III: Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Thơng mại Thờng Tín. Trờng ĐHQLKD HN Khoa tài chính kế toánPhần Ilý luận chung về công tác kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thơng mại.I. Bán hàng ý nghĩa của kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thơng mại. 1. Vị trí của công tác bán hàng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thơng mại: Trong doanh nghiệp thơng mại bán hàng là khâu quan trọng nhất, nó ảnh hởng đến sự sống còn của doanh nghiệp thơng mại. Bán hàng là khâu trung gian nối liền sản xuất tiêu dùng, kích thích tiêu dùng sản xuất phát triển đáp ứng đợc nhu cầu của toàn xã hội. Thông qua bán hàng giá trị giá trị sử dụng của hàng hoá đợc thực hiện, hàng hoá đợc chuyển từ trạng thái vật chất sang trạng thái tiền tệ, doanh nghiệp thu đợc vốn bỏ ra lợi nhuận do hàng hoá đem lại, vòng luân chuyển vốn đ-ợc hoàn thành. Tình hình của công tác bán hàng kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh năng lực uy tín của công ty trên thị trờng. Quá trình bán hàngquá trình chuyển giao quyền sở hữu về hàng hoá dịch vụ cho khách hàng, đồng thời khách hàng phải nghĩa vụ thanh toán cho công ty. Nh vậy, hạch toán khâu bán hàng đồng thời ghi nhận doanh thu bán hàng thực hiện xác định kết quả kinh doanhcông việc hết sức cần đợc quan tâm thoả đáng. Công tác xác định giá bán của hàng hoá là công việc phức tạp khó khăn đòi hỏi nhà quản lý phải nắm vững đợc hàng hoá thị trờng của hàng hoá. Vì vậy, kế toán phải cung cấp thông tin chính xác, kịp thời nh doanh số, lợi nhuận từ đó nhà quản lý định ra gía bán nh thế nào sao cho hợp lý nghĩa là giá bán không quá cao mà cũng không quá thấp để đạt đợc hiệu quả kinh tế cao lợi nhuận mà doanh nghiệp mong muốn. Từ những vấn đề nêu trên bắt buộc các doanh nghiệp nói chung, các doanh nghiệp thơng mại nói riêng phải thực hịên tốt công tác bán hàng của mình. Do vậy, Luận văn tốt nghiệp Lê Thị Bích Liên - 2001D 879Trờng ĐHQLKD HN Khoa tài chính kế toáncác doanh nghiệp cần thực hiện tốt các yêu cầu quản lý, công tác bán hàng nh: Quản lý chặt chẽ trong phơng thức bán hàng, theo dõi từng khách hàng, đôn đốc thu nhanh tiền hàng, đồng thời trên sở đó xác định đúng đắn kết quả của từng hoạt động.2. Các phơng thức bán hàng trong doanh nghiệp Thơng mại: Đặc điển bản của hoạt động sản xuất kinh doanh thơng mại, dịch vụ là thực hiện việc lu thông hàng hoá, dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong tiêu dùng xã hội. Đặc biệt với nền kinh tế thị trờng hiện nay trong môi trờng cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phơng thức tiêu thụ hàng hoá khác nhau để đạt mục đích bán đợc nhiều hàng hoá nhất tối đa lợi nhuận. Muốn làm đợc điều đó, các doanh nghiệp thơng mại cần tổ chức nhiều phơng thức bán hàng khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu cao nhất của khách hàng. Hoạt động bán hàng trong doanh nghiệp Thơng mại bao gồm các phơng thức sau:* phơng thức bán giao hàng trực tiếp* Phơng thức bán lẻ hàng hoá* Phơng thức gửi bán* Phơng thức bán hàng trả góp2.1 Phơng thức bán giao hàng trực tiếp. Tiêu thụ trực tiếp là phơng thức giao hàng trực tiếp tại kho của doanh nghiệp Thơng mại hoặc trực tiếp chuyển hàng cho khách hàng ngay sau khi hàng hoá mới mua về cha nhập kho ( không qua kho) của doanh nghiệp Thơng mại. Hàng hoá của doanh nghiệp khi đợc giao cho khách hàng đợc coi là tiêu thụ, kế toán đợc phép ghi tăng doanh thu. Hàng đợc bán thông qua các hình thức sau: - Bán buôn qua kho: Trờng hợp bán buôn khi hàng hoá đã nhập kho đợc thực hiện theo hai cách là: + Bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng theo hợp đồng: Theo hình thức này giữa hai bên mua bán phải ký hợp đồng với nhau, bên bán căn cứ vào hợp đồng đẫ ký xuất hàng hoá vận chuyển đến địa điểm theo yêu cầu của bên mua. Bằng ph-ơng tiện tự hoặc thuê ngoài, chứng từ ban đầu là hoá đơn kiêm phiếu xuất kho. Trong đó ghi rõ số lợng giá trị thanh toán của hàng hoá chuyển đi. Hoá đơn kiêm Luận văn tốt nghiệp Lê Thị Bích Liên - 2001D 879Trờng ĐHQLKD HN Khoa tài chính kế toánphiếu xuất kho đợc chia làm ba liên: Liên 1 lu lại cuống, liên 2 giao cho bên mua khi đã mua hàng, liên 3 dùng để hạch toán tại phòng kế toán. + Bán buôn qua kho theo hình thức bên mua lấy hàng trực tiếp tại kho của doanh nghiệp Thơng mại:Theo hình thức này, hai bên ký hợp đồng với nhau trong đó ghi rõ bên mua đến nhận hàng trực tiếp tại kho của bên bán. Căn cứ vào hợp đồng kinh tế đẫ ký kết bên mua sẽ uỷ quyền cho ngời đến nhận hàng tại kho của bên bán. Khi ngời nhận hàng đã nhận đủ hàng xác nhận trên hoá đơn kiêm phiếu xuất kho hoặc chứng từ bán hàng thì số hàng đó không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, hàng hoá đợc coi là tiêu thụ, doanh nghiệp đợc phép ghi doanh thu. + Bán buôn không qua kho: Đây là trờng hợp bán hànghàng hoá bán cho khách hàng không qua kho của doanh nghiệp. Phơng thức này u điểm là tiết kiệm đợc chi phí lu thông, lu kho tăng nhanh sự vận động của hàng hoá. Tuy nhiên ph ơng thức này chỉ thực hiện đợc trong điêù kiện cung ứng hàng hoá kế hoạch, hàng hoá sự phân loại, chọn lọc hay bao gói của đơn vị bán hàng. Bán buôn không qua kho hai hình thức thực hiện: Bán buôn vận chuyển thẳng tham gia thanh toán: Theo hình thức này, bên bán buôn căn cứ vào hợp đồng mua hàng để nhận hàng của nhà cung cấp bán thẳng cho khách hàng theo hợp đồng qua kho của doanh nghiệp. Nh vậy nghiệp vụ mua bán xảy ra đồng thời, doanh nghiệp bán buôn vừa tiến hành thanh toán với bên cung cấp vừa tiến hành với bên mua hàng. Chứng từ sử dụng của doanh nghiệp trong trờng hợp này là hoá đơn bán hàng. Bán buôn vận chuyển thẳng không tham gia thanh toán: Thực chất đây là hình thức môi giới trong quan hệ mua bán của doanh nghiệp Thơng mại. Công ty bán buôn là đơn vị trung gian môi giới giữa bên mua bên bán. Doanh nghiệp uỷ quyền cho bên mua trực tiếp thanh toán tiền hàng cho nhà cung cấp, đồng thời doanh nghiệp nhận đợc tiền hoa hồng do bên mua hoặc bên bán trả, sau đó bên bán gửi cho doanh nghiệp bán buôn các chứng từ bán hàng để theo dõi việc thực hiện hợp đồng đã ký kết giữa các bên. Theo hình thức này, doanh nghiệp không đợc ghi nhận nghiệp vụ bán cũng nh mua.2.2 Phơng thức bán lẻ hàng hoá: Luận văn tốt nghiệp Lê Thị Bích Liên - 2001D 879Trờng ĐHQLKD HN Khoa tài chính kế toánĐây là giai đoạn cuối cùng của quá trình vận động hàng hoá từ sản xuất đến tiêu dùng. Hàng hoá đợc bán trực tiếp từ nhà kinh doanh thơng mại đến tay ngời tiêu dùng, giá trị sử dụng của hàng hoá đợc thực hiện. Hàng hoá bán lẻ thờng khối l-ợng nhỏ, thanh toán ngay hình thức thanh toán chủ yếu bằng tiền mặt nên ít khi phải lập chứng từ bán hàng, các hình thức bán lẻ bao gồm: - Bán lẻ thu tiền trực tiếp: Theo hình thức này nhân viên bán hàng chịu trách nhiệm vật chất về số lợng hàng nhận bán tại quầy, trực tiếp thu tiền giao hàng cho khách hàng đồng thời ghi chép vào báo cáo bán hàng hoặc thẻ hàng. Cuôí ngày, nhân viên bán hàng kiểm tiền bán hàng kiểm hàng tồn để xác định lợng hàng đã bán ra trong ngày rồi lập báo cáo bán hàng. Tiền bán hàng đợc nhân viên bán hàng vào giấy nộp tiền nộp cho thủ quỹ hoặc ngân hàng nếu đợc uỷ quyền. - Bán lẻ thu tiền tập trung: Theo phơng thức này, mỗi quầy hàng hoặc cửa hàng một nhân viên thu tiền riêng, trực tiếp thu tiền của khách hàng chịu trách nhiệm về số tiền hàng này. Nhân viên thu ngân trách nhiệm viết hoá đơn thu tiền giao cho khách hàng, báo cáo bán hàng đợc coi là căn cứ để hạch toán doanh thu bán hàng đối chiếu với số tiền đã nộp theo giấy nộp tiền. - Bán hàng tự chọn: Theo hình thức này, ngời mua tự chọn hàng hoá định mua đem ra bộ phận thu ngân nộp tiền, bộ phận thu ngân thu tiền lập hoá đơn bán hàng cuối gnày nộp tiền vào quỹ. 2.3. Phơng thức gửi hàng. Đây là hình thức mà doanh nghiệp Thơng mại nhờ bán hộ thông qua các đại lý hoặc nhận hàng đại lý của doanh nghiệp khác để bán hộ. Đối với bên giao hàng đại lý: Hàng hoá giao cho đơn vị đại lý vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp cha xác nhận là tiêu thụ. Kế toán chỉ đợc hạch toán vào doanh thu bán hàng khi đơn vị đại lý thanh toán tiền hoặc chấp nhận thanh toán tiền. Doanh nghiệp trách nhiệm nộp thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt ( nếu ) trên tổng giá trị hàng gửi bán đã tiêu thụ mà không trừ đi phần hoa hồng đã trả cho đơn vị nhận đại lý. Khoản hoa hồng doanh nghiệp phải trả coi nh chi phí bán hàng đ-ợc hạch toán vào TK 641. Đối với bên nhận đại lý: Luận văn tốt nghiệp Lê Thị Bích Liên - 2001D 879Trờng ĐHQLKD HN Khoa tài chính kế toán Số hàng hoá nhận đại lý không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhng doanh nghiệp phải trách nhiệm bảo quản, giữ hộ, bán hộ đợc hởng hoa hồng theo hợp đồng đã ký giữa các bên. Số hoa hồng này thực chất là doanh thu của doanh nghiệp nhận đại lý.2.4. Phơng thức bán hàng trả góp. Đây là phơng thức bán hàng thu tiền nhiều lần, khách hàng thanh toán lần đầu tiên ngay thời điểm mua hàng, số tiền còn lại khách hàng sẽ chấp nhận trả ở những lần tiếp theo phải chịu một tỷ lệ lãi suất nhất định. Thực chất của phơng thức này là doanh nghiệp Thơng mại bán hàng trực tiếp kết hợp với cho vay vốn. Vì vậy bán hàng theo phơng thức này bao giờ giá cũng cao hơn giá bán thông thờng, khi nào ng-ời mua thanh toán hết tiền thì doanh nghiệp Thơng mại mới hết quyền sở hữu về hàng hoá. Phơng thức này chỉ áp dụng đối với những hàng hoá giá trị cao thời hạn sử dụng lâu dài. 3. ý nghĩa của kế toán bán hàng trong kinh doanh thơng mại. Tiêu thụ hàng hoá là giai đoạn cuối cùng trong vòng đời sống của hàng hoá, là điều kiện để tái sản xuất xã hội. Trong điều kiện hiện nay, doanh nghiệp vừa nhỏ đợc thành lập phát triển với một số lợng lớn, hàng hoá cung cấp cho thị trờng đa dạng phong phú đáp ứng đợc nhu cầu lớn ngày càng cao của ngời tiêu dùng. Do dó, mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại phát triển cần phải hết sức nhạy bén với thị tr-ờng, tạo ra uy tín đối với khách hàng nhằm khẳng định vị trí của mình trên thị trờng. Đối với doanh nghiệp Thơng mại việc hạch toán nghiệp vụ bán hàng là khâu hết sức quan trọng trong công tác quản lý. Từ việc hạch toán kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh thể đa ra các chỉ tiêu giúp cho doanh nghiệp thấy đợc thực trạng hoạt động của mình, từ đó đề ra phơng hớng, đổi mới, cải tiến, xây dựng chiến lợc kinh doanh cho các kỳ tiếp theo để đạt hiệu quả kinh tế cao. Chính vì thế, hạch toán các nghiệp vụ bán hàng phải đảm bảo đợc các yêu cầu sau: - Tổ chức tốt hệ thống chứng từ ghi chép ban đầu trình tự luân chuyển chứng từ hợp pháp về nghiệp vụ bán hàng, ghi sổ một cách hợp lý, rõ ràng, tránh ghi chép trùng lặp không cần thiết, nâng cao hiệu quả của phơng pháp hạch toán. Đồng thời căn cứ vào các trờng hợp hàng hoá đợc coi là tiêu thụ phản ánh đúng đắn, kịp thời về doanh số bán hàng hoá tồn kho cuối kỳ . Luận văn tốt nghiệp Lê Thị Bích Liên - 2001D 879Trờng ĐHQLKD HN Khoa tài chính kế toán - Báo cáo kịp thời, thờng xuyên tình hình thanh toán với khách hàng theo từng khách hàng, từng hợp đồng kinh tế để đáp ứng nhu cầu về thông tin của nhà quản lý. Đôn đốc việc nộp tiền bán hàng về doanh nghiệp kịp thời, tránh tình trạng tiêu cực nh sử dụng tiền cho cá nhân. - Tổ chức vận dụng tốt hệ thống tài chính kế toán, hệ thống sổ kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh của từng doanh nghiệp, tạo điều kiện cung cấp thông tin kịp thời, chính xác giúp cho nhà quản lý ra đợc các quyết định hữu hiệu đánh gía đợc chất lợng toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. II. Nhiệm vụ nội dung của kế toán bán hàng.1. Nhiệm vụ nguyên tắc tổ chức của kế toán bán hàng.1.1. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng Kế toán bán hàng trách nhiệm rất lớn trong công tác bán hàng của doanh nghiệp. Kế toán phải thờng xuyên theo dõi doanh thu, lợi nhuận, của từng mặt hàng hoặc từng nhóm mặt hàng. Để đáp ứng yêu cầu của quản lý, kế toán bán hàng phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: - Phải tổ chức theo dõi phản ánh chính xác, đầy đủ kịp thời tình hình bán hàng, đồng thời giám sát chặt chẽ sự biến động của từng loại hàng hoá trên cả hai mặt giá trị hiện vật. Kế toán ghi chép doanh thu bán hàng theo từng nhóm, từng đơn vị trực thuộc ( Cửa hàng hay quầy hàng). - Tính toán xác định đúng số thuế GTGT đầu ra - Tính toán giá mua thực tế của hàng hoá tiêu thụ nhằm định ra giá bán phù hợp xác định chính xác kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp. - Kiểm tra tình hình thu tiền bán hàng quản lý tiền bán hàng, với hàng hoá bán chịu cần mở sổ chi tiết cho từng khách hàng, theo dõi sát sao việc thanh toán công nợ của từng khách hàng, tránh tình trạng bị đơn vị kinh tế khác chiếm dụng vốn. - Theo dõi phản ánh giám sát chặt chẽ quá trình tiêu thụ, ghi chép kịp thời, đầy đủ các khoản chi phí phát sinh trong quá trình bán hàng để xác định chính xác kết quả kinh doanh. - Lập báo cáo kết quả kinh doanh đúng chế độ kế toán, cung cấp kịp thời thông tin kinh tế cần thiết về tình hình bán hàng cho các bộ phận liên quan. Địnhkế toán Luận văn tốt nghiệp Lê Thị Bích Liên - 2001D 879Trờng ĐHQLKD HN Khoa tài chính kế toántiến hành phân tích kinh tế đối với các hoạt động tiêu thụ. Thực hiện đúng chế độ phân phối lợi nhuận theo chế độ tài chính hiện hành. 1.2. Nguyên tắc tổ chức hạch toán hàng hoá. Hàng hoá của doanh nghiệp kinh doanh không chỉ đơn thuần là một loại hàng hoá, nó bao gồm rất nhiều chủng loại mà bán hàng cũng theo nhiều cách thức khác nhau. Do vậy, quản lý hạch toán muốn chặt chẽ cần tuân thủ các gnuyên tắc sau: - Kế toán phải tổ chức hạch toán hàng hoá theo từng loại, từng đơn vị mua hàng. - Kế toán phải kết hợp việc ghi chép giữa kế toán bán hàng thủ kho đảm bảo cho thông tin về hàng hoá đợc phản ánh kịp thời chính xác. - Công tác ghi chép ban đầu phải khoa học, hợp lý phản ánh đúng tình hình biến động của hàng hoá. - Hàng hoá khi nhập kho phải ghi theo giá thực tế. Nếu trong kỳ hạch toán chi tiết xuất, nhập kho hàng hoá theo giá hạch toán thì cuối kỳ kế toán phải xác định lại giá trị của từng hàng hoá xuất, nhập trong kỳ. 2. Nội dung của kế toán bán hàng.2.1.Tổ chức công tác hạch toán ban đầu Lập chứng từ kế toán: là những chứng minh bằng giấy tờ về nghiệp vụ kế toán tài chính đã phát sinh. Chứng từ hai tính chất khá rõ nét đó là tính phát lý tính thông tin. Do đó, chứng từ gốc là căn cứ pháp lý để kế toán phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ sách. Quá trình lập luân chuyển chứng từ là việc làm đầu tiên không thể thiếu của bất kì bộ phận kế toán nào. Để quản lý theo dõi chặt chẽ biến động của hàng hoá, mọi nghiệp vụ xuất, nhập kho hàng hoá phải đợc phản ánh kịp thời, chính xác đầy đủ vào các chứng từ, sổ sách theo mẫu quy định. Các chứng từ kế toán thờng sử dụng bao gồm:- Phiếu nhập kho.- Phiếu xuất kho.- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.- Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho.- Thẻ kho. Nội dung của kế toán hạch toán ban đầu bao gồm các bớc sau: Luận văn tốt nghiệp Lê Thị Bích Liên - 2001D 879Trờng ĐHQLKD HN Khoa tài chính kế toán - Xác định các loại chứng từ sử dụng cho từng bộ phận trong doanh nghiệp. Quy định việc sử dụng các chứng từ kế toán cách thức ghi chép, căn cứ vào hệ thống chứng từ ban đầu do Bộ tài chính quy định. Ngoài ra doanh nghiệp thể xác định thêm các loại chứng từ theo yêu cầu quản lý của mình để phù hợp với điều kiện thực tế. - Quy định ngời chịu trách nhiệm ghi chép đầy đủ các nội dung thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào chứng từ ban đầu một cách hợp lý, hợp lệ hợp pháp. - Quy định kênh luân chuyển chứng từ trình tự luân chuyển chứng từ giữa các bộ phận một cách hợp lý tránh ghi chép trùng lặp luân chuyển vòng vo.Thông tin do chứng từ đem lại phải đảm bảo các yêu cầu sau: - Tên gọi chứng từ ( Hoá đơn, phiếu thu, phiếu chi . ) - Ngày, tháng, năm lập chứng từ. - Số hiệu chứng từ. - Tên gọi, địa chỉ của đơn vị hay cá nhân lập chứng từ. - Tên gọi, địa chỉ của đơn vị hay cá nhân nhận chứng từ. - Nội dung nghiệp vụ kinh té phát sinh ra chứng từ. - Các chỉ tiêu về số lợng giá trị. - Chữ kí ngời lập ngời chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Luân chuyển chứng từ: Là quá trình giao chuyển chứng từ lần lợt giữa các bộ phận liên quan trong cùng một doanh nghiệp. Từ đó kế toán nắm đợc tình hình lấy số liệu ghi vào sổ kế toán, tuỳ theo từng loại chứng từ mà trình tự luân chuyển phù hợp.2.2.Xác định giá vốn hàng bán. Hàng bán khi xuất kho hay gửi bán đều phải xác định giá trị của hàng hoá. Kế toán tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của doanh nghiệp để lựa chọn phơng pháp tính giá trị thực tế hay phơng pháp tính giá hạch toán cho phù hợp. - Tính giá theo phơng pháp tính giá thực tế: Theo phơng pháp này, giá trị hàng hoá phản ánh trong kế toán phải đợc hạch toán theo giá thực tế. Đối với hàng hoá nhập kho giá thực tế đợc xác định phù hợp với từng nguồn nhập. Đối với hàng hoá xuất Luận văn tốt nghiệp Lê Thị Bích Liên - 2001D 879Trờng ĐHQLKD HN Khoa tài chính kế toánkho cũng phải đợc phản ánh theo giá thực tế. Vì hàng hoá nhập kho thể theo giá trên hoá đơn, chứng từ nhng giá trị thực tế lại khác do tình hình biến động trên thị tr-ờng. Doanh nghiệp thể áp dụng một trong những phơng pháp tính giá thực tế sau: + Phơng pháp tính giá thực tế đích danh: Theo phơng pháp này, giá thực tế hàng hoá xuất kho căn cứ vào đơn giá thực tế của hàng hoá nhập trong kì theo từng lô, từng lần nhập số lợng hàng hoá xuất kho theo từng lần. + Phơng pháp tính giá thực tế bình quân gia quyền: Theo phơng pháp này, giá thực tế hàng hoá xuất kho đợc tính bình quân giữa giá trị thực tế của hàng hoá tồn kho đầu kì giá thực tế nhập trong kì theo công thức: Giá thực tế hoá = Số lợng hàng hoá x Đơn giá bình quân đơn xuất kho xuất kho Gia quyền Trong đó: Giá thực tế hàng hoá + Giá thực tế hàng hoá Giá thực tế hàng = xuất kho đầu kì nhập kho trong kì hoá tồn kho Số lợng hàng hoá tồn + Số lợng hàng hoá kho đầu kì nhập trong kì Tính giá theo phơng pháp hạch toán: Theo phơng pháp này, toàn bộ hàng hoá biến động trong kì đợc tính theo giá hạch toán. Giá hạch toán là do doanh nghiệp quy định, tính chất ổn định, nó chỉ dùng để ghi sổ kế toán hàng ngày chứ không ý nghĩa trong việc thanh toán hay tính giá các đối tợng tính giá. Giá hạch toán phải đợc doanh nghiệp quy định thống nhất trong kì hạch toán. Trị giá hạch toán của = Số lợng hàng hoá x Đơn giá hàng hoá xuất kho xuất kho hạch toán Đến cuối kì hạch toán, kế toán mới tính toán để xác định giá thực tế hàng hoá xuất bán trong kì. Việc hạch toán đợc thực hiện nh sau: Trớc hết xác định hệ số giữa giá mua thực tế hàng hoá luân chuyên trong kì, đ-ợc xác định theo công thức sau: Giá thực tế hàng hoá = Trị giá hạch toán của hàng hoá x Hệ số Xuất bán trong kì xuất bán trong kì giá Trong đó: Trị giá mua thực tế hàng + Trị giá mua thực tế hàng Luận văn tốt nghiệp Lê Thị Bích Liên - 2001D 879[...]... kinh doanh làm căn cứ để kết chuyển xác định kết quả sản xuất kinh doanh chính xác Việc xác định kết quả kinh doanh đợc tiến hành chung cho tất cả các loại hàng hoá trên Bảng cân đối số phát sinh tài khoản Điều này vừa đơn giản vừa dễ làm thể hiện đợc kết quả tiêu thụ cuối cùng phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty - Về công tác xác định kết quả kinh doanh: Kế toán xác định đợc kết quả kinh doanh. .. vốn cố định của mình góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Mức doanh lợi năm 2004 = Luận văn tốt nghiệp Lê Thị Bích Liên - 2001D 879 Trờng ĐHQLKD HN tài chính kế toán Khoa Phần III Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại công ty thơng mại thờng tín I Nhận xét khái quát về công tác bán hàng xác đinh kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Thơng mại. .. phí bán hàng - Chi phí quản lý doanh nghiệp Trong đó: Doanh thu thuần = Doanh thu bán hàng Thuế tiêu thụ đặc biệt Doanh thu hàng bị trả lại Giảm giá hàng bán Bảng số 13 ( Phụ lục ) * Trình tự kế toán xác định kết quả kinh doanh đợc tiến hành nh sau: Theo số liệu của tháng tại công ty 10/ 2004 kế toán tiến hành tính toán định khoản nh sau: - Kết chuyển giá vốn hàng bán sang tài khoản xác định kết quả. .. thang 3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh Xác định kết quả kinh doanh là một khâu quan trọng trong công tác quản lý của doanh nghiệp Nó dáp ứng đợc nhu cầu cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, đáng tin cậy cho các nhà quản lý các chủ doanh nghiệp Do vậy kế toán cần cung cấp thông tin đầy đủ về doanh thu, chi phí kết quả kinh doanh về hàng hoá, dịch vụ trong kỳ đảm bảo kinh doanh hiệu quả. .. Chi phí quản lý - chi phí bán hàng bán doanh nghiệp hàng Trong đó: Doanh thu = Doanh thu - Thuế suất - Thuế tiêu thụ - Doanh thu hàng - Giảm giá Thuần bán hàng nhập khẩu đặc biệt bị trả lại hàng bán Tài khoản sử dụng: TK 911 Xác định kết quả kinh doanh Tài khoản này dùng để xác định toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đợc mở chi tiết cho từng hoạt động Kết cấu nội dung... phí quản lý doanh nghiệp vào tài khoản xác định kết quả kinh doanh Tài khoản này cuối kỳ không số d Tài khoản 642 7 tài khoản cấp hai ( Tơng tự nh TK 641 ) Sơ đồ hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp Sơ đồ 2 (Phụ lục) Kế toán thuế các khoản giảm trừ doanh thu: Kế toán thuế: - Thuế gắn liền với kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh Thuế ảnh hởng lớn đến hiệu quả sản xuất của doanh. .. muốn tồn tại đứng vững trên thị trờng thì phải lợi nhuận Nhiệm vụ của kế toán là phải tính toán ghi chép đầy đủ các nhiệm vụ kinh tế phát sinh trên sở đó, xác định kết quả kinh doanh một cách kịp thời, chính xác Lợi nhuận chủ yếu của Công ty Thơng mại là do bán hàng việc xác định kết quả kinh doanh đợc tiến hành hàng tháng theo công thức sau: Lãi hoặc lỗ = Doanh thu thuần Giá vốn hàng bán -... nhập bất thờng + Kết chuyển lỗ Tài khoản này cuối kỳ không số d Sơ đồ hạch toán kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Sơ đồ 3 ( phụ lục) Luận văn tốt nghiệp Lê Thị Bích Liên - 2001D 879 Trờng ĐHQLKD HN tài chính kế toán Khoa Chơng II Tình hình thực tế về công tác kế toán Bán hàng xác định kết quả kinh doanh Tại công ty thơng mại Thờng Tín I Đặc điểm chung của công ty thơng mại thờng tín 1 Quá trình... Trạm kinh doanh: nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận, bán hàng cho Công ty, thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp * Của hàng trực thuộc: Là đơn vị kinh doanh báo sổ, trực thuộc sự quản lý điều hành của Công ty Đợc Công ty giao cho toàn bộ tài sản, hàng hoá, lao động thuộc cửa hàng quản lý, tổ chức kinh doanh theo chuyên nghành đợc phân công, kinh doanh hoạch toán theo đúng pháp lệnh kế toán. .. kinh doanh công tác kế toán hoạch toán từ khâu nhập, xuất cho đến khâu xác định kết quả kinh doanh Để xác định chính xác kết quả kinh doanh trong toàn doanh nghiệp Công ty dùng phơng pháp tính giá hàng xuất kho theo giá thực tế đích danh phơng pháp này rất phức tạp nhng nó xác định đợc giá trị thực của hàng hoá xuất bán, từ đó những biện pháp điều chỉnh cụ thể đến công tác nhập, xuất kho hàng hoá . kế toánPhần Ilý luận chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thơng mại. I. Bán hàng và ý nghĩa của kế toán. Thờng Tín. Ch ơng III: Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Thơng mại Thờng Tín.
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Thương mại Thường Tín, Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Thương mại Thường Tín, Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Thương mại Thường Tín, Phơng thức bán giao hàng trực tiếp., Phơng thức bán lẻ hàng hoá: Phơng thức gửi hàng., Nhiệm vụ của kế toán bán hàng, Nội dung của kế toán bán hàng., Hạch toán chi phí bán hàng. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp, Kế toán xác định kết quả kinh doanh., Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán áp dụng tại Công ty., Các phơng thức bán hàng và hạch toán cụ thể tại Công ty., Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty., Về chứng từ và luân chuyển chứng từ: Về tình hình thanh toán công nợ.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn