TIỂU LUẬN : Quy cách trình bày bài luận văn

19 18,682 31
  • Loading ...
1/19 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2014, 11:13

Mục đích chính của luận văn là học tập, phản ánh kết quả học tập, đồng thời cũng là công trình nghiên cứu khoa học, thể hiện lao động khoa học nghiên túc, độc lập tìm tòi, sáng tạo của người viết, những ý tưởng khoa học của người viết. Luận văn là một công trình khoa học đòi hỏi phải được thực hiện nghiêm túc và phải đạt yêu cầu; luận văn phải có ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn; số liệu và các nguồn trích dẫn phải chính xác và đáng tin cậy; văn phong phải mạch lạc, chuẩn xác; được trình bày đúng quy định và thể hiện người viết có phương pháp nghiên cứu. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐẠI HỌC HUẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾTIỂU LUẬNPHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU VẬT LÍ Đề tài: QUY CÁCH TRÌNH BÀY BÀI LUẬN VĂN Giảng viên hướng dẫn : PGS. TS. Lê Công Triêm Học viên thực hiện : Phạm Tùng Lâm Lớp : VLLT - VLT K211A. MỞ ĐẦUNghiên cứu khoa học là nhiệm vụ chủ yếu của sinh viên và học viên trong các trường đại học. Một trong những thể hiện của nghiên cứu khoa học là viết luận văn khoa học. Luận văn khoa học bao gồm tiểu luận môn học, thu hoạch thực tập, khóa luận tốt nghiệp hay đồ án tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ. Trong đó, luận văn thạc sĩ là chuyên khảo sâu về một vấn đề khoa học, công nghệ, kĩ thuật hoặc quản lí cụ thể, chứng tỏ học viên đã nắm vững kiến thức đã học, nắm được phương pháp nghiên cứu và có kĩ năng thực hành vấn đề nghiên cứu, có độ dài khoảng 100 trang và được bảo vệ trước Hội đồng để lấy bằng thạc sĩ.Mục đích chính của luận văn là học tập, phản ánh kết quả học tập, đồng thời cũng là công trình nghiên cứu khoa học, thể hiện lao động khoa học nghiên túc, độc lập tìm tòi, sáng tạo của người viết, những ý tưởng khoa học của người viết. Luận văn là một công trình khoa học đòi hỏi phải được thực hiện nghiêm túc và phải đạt yêu cầu; luận văn phải có ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn; số liệu và các nguồn trích dẫn phải chính xác và đáng tin cậy; văn phong phải mạch lạc, chuẩn xác; được trình bày đúng quy định và thể hiện người viết có phương pháp nghiên cứu.Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số ít sinh viên, học viên do không nắm rõ các quy định về hình thức trình bày nên hầu như các bạn đều lúng túng. Vì vậy, tôi sẽ trình bày về nội dung “Quy cách trình bày bài luận văn” để các bạn tham khảo và đỡ tốn công sức và tiền bạc khi phải in đi, in lại nhiều lần.2B. NỘI DUNG1. Yêu cầu về bố cục và nội dungSố phần, số chương của luận văn tùy thuộc vài từng đề tài cụ thể nhưng thông thường bao gồm những phần và chương, cụ thể:MỞ ĐẦU1. Lí do chọn đề tài luận văn (tính cấp thiết của đề tài luận văn)2. Lịch sử nghiên cứu (tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn)Phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã công bố của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận văn; nêu những vấn đề còn tồn tại; chỉ ra những vấn đề mà đề tài luận văn cần tập trung nghiên cứu và giải quyết.3. Mục tiêu và nhiệm vụ của luận văn- Mục tiêu- Nhiệm vụ4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn- Đối tượng nghiên cứu- Phạm vi nghiên cứu5. Phương pháp nghiên cứu của luận vănNỘI DUNGĐây là phần trình bày, đánh giá bàn luận các kết quả, mô tả ngắn gọn công việc nghiên cứu khoa học đã tiến hành, các số liệu nghiên cứu khoa học hoặc số liệu thực nghiệm. Phần bàn luận, đánh giá phải căn cứ vào các dẫn liệu khoa học thu được trong quá trình nghiên cứu của đề tài luận văn hoặc 3đối chiếu với kết quả nghiên cứu của các tác giả khác thông qua các tài liệu tham khảo, được trình bày phù hợp theo yêu cầu về nội dung của từng chương. Chẳng hạn như một trong những cách thức trình bày tiêu đề các chương như sau:Chương 1Cơ sở lí luận khoa họcChương 2Thực trạng…Chương 3Phương hướng và giải pháp…KẾT LUẬNTrình bày những kết quả mới của luận văn một cách ngắn gọn, không có lời bàn và bình luận thêm.TÀI LIỆU THAM KHẢOChỉ bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập tới để bàn luận trong luận văn.MỤC LỤC4Ví dụ đề tài “Nén đơn mode tần số hiệu bậc cao Hong-Mandel ở ngõ ra theo nén hiệu đa mode của các đơn mode kết hợp, đơn mode kết hợp thêm photon và đơn mode nén kết hợp” có bố cục (trong đó phần lịch sử nghiên cứu đề tài đã lồng vào phần lí do chon đề tài) như sauMỞ ĐẦU1. Lí do chọn đề tàiTrạng thái nén đơn mode bậc cao được đưa ra bởi Hong-mandel vào năm 1985 [16] và Hillery vào năm 1987. Trạng thái nén bậc cao đa mode được khởi đầu bởi Hillery vào năm 1989 khi khảo sát hai trường hợp nén tổng và nén hiệu đơn giản nhất cho hai mode [14]. Sau đó Kumar và Gupta nâng trường hợp khảo sát lên ba mode [22], và cho đến nay được hoàn thiện hơn với nén tổng và nén hiệu đa mode tổng quát. Các tác giả Nguyễn Bá Ân và Võ Tình đã khảo sát nén hiệu đa mode từ các hệ đơn mode kết hợp và đơn mode kết hợp thêm photon [3].Tuy nhiên, các tác giả trước chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu mối liên hệ giữa nén hiệu đa mode ở ngõ vào với nén đơn mode tần số hiệu ở ngõ ra. Để góp phần phát triển đề tài nghiên cứu về nén hiệu đa mode chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu “Nén đơn mode tần số hiệu bậc cao Hong-Mandel ở ngõ ra theo nén hiệu đa mode của các đơn mode kết hợp, đơn mode kết hợp thêm photon và đơn mode nén kết hợp”.2. Mục tiêu và nhiệm vụ của luận văn- Mục tiêu: + Thiết lập hệ thức giữa nén đơn mode bậc cao Hong-Mandel có tần số hiệu ở ngõ ra với nén hiệu đa mode;+ Khảo sát điều kiện tạo thành nén đơn mode tần số hiệu ở ngõ ra thông qua các đơn mode kết hợp, đơn mode kết hợp thêm photon và đơn mode nén kết hợp ở ngõ vào của hệ.5- Nhiệm vụ+ Thiết lập hệ thức giữa nén đơn mode bậc cao Hong-Mandel tần số hiệu ở ngõ ra với nén hiệu đa mode ở ngõ vào;+ Khảo sát điều kiện xảy ra nén đơn mode bậc cao Hong-Mandel tần số hiệu.4. Giả thuyết khoa họcXét ở thời điểm ban đầu (t = 0) trong môi trường phi tuyến, các photon ở ngõ vào có thể ở các trạng thái kết hợp, trạng thái nén kết hợp và trạng thái nén kết hợp thêm photon. Dự đoán rằng, photon có tần số hiệu ở ngõ ra (ở thời điểm t > 0) sẽ thỏa mãn điều kiện nén bậc cao Hong-Mandel khi các tham số của hệ thỏa mãn một số điều kiện.5. Phương pháp nghiên cứu của luận văn: - Sử dụng lí thuyết trường lượng tử để giải các bài toán liên quan đến đề tài nghiên cứu bằng phép tính gần đúng thích hợp;- Phương pháp tính số với phần mềm Mathematica để tính toán và vẽ đồ thị.6. Phạm vi nghiên cứu của luận văn Luận văn chỉ khảo sát nén hiệu đa mode và nén đơn mode bậc cao Hong-Mandel với ngõ vào là các đơn mode kết hợp, đơn mode nén kết hợp và đơn mode kết hợp thêm photon.NỘI DUNGChương 1Một số kiến thức cơ sởChương 2Mối liên hệ giữa nén đơn mode bậc cao Hong-Mandel và nén hiệu đa mode tổng quát6Chương 3Nén đơn mode bậc cao Hong-Mandel có tần số là hiệu tần số của các photon ngõ vào ở trạng thái kết hợp, kết hợp thêm photon và nén kết hợpKẾT LUẬNSau thời gian thực hiện đề tài với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo TS. Võ Tình, tác giả đã hoàn thành được nhiệm vụ và mục tiêu đề ra của luận văn. Các kết quả chính của luận văn có thể được tóm tắt như sau:Tác giả đã khảo sát nén hiệu đa mode tổng quát, đã tìm ra được mối liên hệ giữa nén đơn mode bậc cao Hong-Mandel có tần số hiệu với nén đa mode, tìm được biểu thức điều kiện để có nén hiệu đa mode.Nén hiệu đa mode tổng quát với các trạng thái kết hợp đặc biệt có nghĩa lớn cho thực tiễn, vì ở đây chúng ta có thể điều chỉnh và tạo ra rất nhiều mode ở trạng thái nén với các tần số khác nhau là tần số hiệu của các mode ban đầu theo mong muốn. Đề tài này có thể tiếp tục được phát triển với hệ gồn các đơn mode kết hợp, kết hợp phụ thuộc tham số biến dạng, kết hợp phi tuyến chẵn, lẻ…TÀI LIỆU THAM KHẢOMỤC LỤCỞ bài luận văn trên ta thấy không có phần đối tượng nghiên cứu, với lại phần phương pháp nghiên cứu học viên đã nêu sai, chỉnh sửa lại là: phương pháp nghiên cứu đề tài là phương pháp lí thuyết.2. Yêu cầu về trình bàyLuận văn phải được trình bày theo đúng quy cách; bảo đảm khoa học, rõ ràng, mạch lạc, không tẩy xóa; có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình 7vẽ, đồ thị. Tác giả luận văn phải có lời cam đoan danh dự về công trình khoa học của mình. Luận văn được đóng bìa cứng, in chữ nhũ đủ dấu tiếng Việt.2.1. Soạn thảo văn bảnLuận văn sử dụng chữ Times New Roman cỡ 13 hoặc 14 của hệ soạn thảo Winword; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ, dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3,5 cm; lề dưới 3,0 cm; lề trái 3,5 cm và lề phải 2,0 cm. Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu hoặc cuối mỗi trang. Nếu có bảng biểu, hình vẽ cần trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang, nhưng nên hạn chế trình bày theo cách này. Luận văn được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297 mm), có khối lượng tối thiểu không dưới 80 trang và tối đa không quá 150 trang chính văn, không kể tài liệu tham khảo và các phụ lục (nếu có).2.2. Tiểu mụcCác tiểu mục của luận văn được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm 4 chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ 1.1.2.1. chỉ tiểu mục 1, nhóm tiểu mục 2, mục 1, chương 1). Tại mỗi nhóm tiểu mục, phải có ít nhất 2 tiểu mục, nghĩa là không thể có tiểu mục 1.1.1. mà không có tiểu mục 1.1.2. tiếp theo.Ví dụ đề tài “Nén đơn mode tần số hiệu bậc cao Hong-mandel ở ngõ ra theo nén hiệu đa mode của các đơn mode kết hợp, đơn mode kết hợp thêm photon và đơn mode nén kết hợp” ta có một số tiểu mục như là:1.1. Trạng thái kết hợp 1.1.1. Định nghĩa 1.1.2. Các tính chất của trạng thái kết hợp81.2. Trạng thái nén 1.2.1. Ý tưởng về trạng thái nén 1.2.2. Trạng thái nén kết hợp 1.2.3. Các kiểu nén bậc cao2.3. Bảng biểu, hình vẽ, sơ đồ, phương trìnhViệc đánh số bảng biểu, hình vẽ, sơ đồ, phương trình phải gắn với số chương; ví dụ, Hình 1.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong Chương 1. Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ, ví dụ: “Nguồn: Bộ Giáo dục 1992”. Nguồn trích dẫn phải liệt kê chính xác trong danh mục Tài liệu tham khảo. Đầu đề của bảng biểu ghi phía trên bảng, đầu đề của hình vẽ, sơ đồ ghi phía dưới hình vẽ, sơ đồ. Thông thường, những bảng ngắn và đồ thị nhỏ phải đi liền với phần nội dung đề cập tới các bảng và đồ thị này ở lần thứ nhất. Các bảng dài có thể để ở những trang riêng nhưng cũng phải tiếp theo ngay phần nội dung đề cập tới bảng này ở lần đầu tiên.Các bảng rộng vẫn trình bày theo chiều đứng dài 297mm của trang giấy, chiều rộng của trang giấy có thể hơn 210mm. Chú ý gấp trang giấy này như minh học ở hình bên sao cho số và đầu đề của hình vẽ hoặc bảng vẫn có thể nhìn thấy ngay mà không cần mở rộng tờ giấy. Cách làm này cũng giúp để tránh bị đóng vào gáy của luận văn phền mép gấp bên ngoài. Tuy nhiên nên hạn chế sử dụng các bảng quá rộng này.Đối với những trang giấy có chiều đứng cao hơn 297mm (bản đồ, hình vẽ ) thì có thể để trong một phong bì cứng đính bên trong bìa sau luận văn.Trong luận văn, các hình vẽ phải sạch sẽ và bằng mực đen để có thể sao chụp lại; có đánh số và ghi đầy đủ đầu đề; cỡ chữ phải như cỡ chữ sử dụng trong chính văn luận văn. Khi đề cập đến các bảng biểu, hình vẽ và sơ đồ phải nêu rõ số của hình, bảng biểu và sơ đồ đó, ví dụ: “ được nêu trong Bảng 91.1” hoặc “(xem hình 1.2)” mà không được viết “ được nêu trong bảng dưới đây” hoặc “trong đồ thị của X và Y sau”.Việc trình bày phương trình toán học trên một dòng đơn hoặc dòng kép là tùy ý, tuy nhiên phải thống nhất trong toàn luận văn. Khi ký hiệu xuất hiện lần đầu tiên thì phải giải thích và đơn vị tính phải đi kèm ngay trong phương trình có ký hiệu đó. Nếu cần thiết, danh mục của tất cả các ký hiệu, chữ viết tắt và nghĩa của chúng cần được liệt kê và để ở phần đầu của luận văn. Tất cả các phương trình cần được đánh số và để trong ngoặc đơn đặt bên phía lề phải. Nếu một nhóm phương trình mang cùng một số thì những số này cũng được để trong ngoặc, hoặc mỗi phương trình trong nhóm phương trình (1.1) có thể được đánh số là: (1.1.1), (1.1.2), (1.1.3). Ví dụ như trong đề tài “Nghiên cứu tính chất quang học của vật liệu nano La1-xEuxAlO3” ta có:Với quy trình chế tạo mẫu bằng phương pháp sol-gel citrat đã được trình bày ở mục 2.1.2 chúng tôi đã chế tạo được 4 mẫu, tất cả đều có cấu trúc nano dạng hạt. Tên mẫu và thành phần pha tạp tương ứng có trong bảng 3.1Bảng 3.1. Thành phần pha tạp của các mẫuSTT Tên mẫu LaAlO3:Eu Thành phần pha tạp Eu1 a x=0.012 b x=0.0153 c x=0.024 d x=0.0310[...]... của tác giả đã công bố liên quan đến đề tài luận văn với đầy đủ thông tin về tác giả, năm xuất bản, tên bài báo, tên tạp chí, tập, số, số trang của bài báo trên tạp chí (nếu có) Danh mục này có thể in trên trang bìa 3 của tóm tắt luận văn 16 C KẾT LUẬN Qua quá trình tìm hiểu Quy cách trình bày bài luận văn tôi rút ra kết luận, để làm được một bài luận văn đạt yêu cầu đòi hỏi học viên không những... dãn khoảng cách giữa các chữ; chế độ dãn dòng là Exactly 17 pt; lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải đều là 2 cm; các bảng, biểu trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang Tóm tắt luận văn phải phản ánh trung thực kết cấu, bố cục và nội dung của luận văn; thể hiện đầy đủ toàn văn kết luận và đề xuất mới của luận văn Cuối bản tóm tắt luận văn là danh mục các công trình của tác... luận văn Cần sắp xếp sao cho Mục lục của luận văn gọn trong một trang giấy 2.8 Tóm tắt luận văn Tóm tắt luận văn phải in chụp hoặc in typô với số lượng từ 15 đến 20 bản, kích thước 140 x 210 mm (khổ A4 gập đôi); được trình bày rõ ràng, mạch lạc, không được tẩy xóa; số của bảng biểu, hình vẽ, đồ thị phải có cùng số như trong luận văn Tóm tắt luận văn được trình bày có khối lượng tối đa không quá 24 trang... nội dung luận văn như số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh Nếu luận văn sử dụng bảng câu hỏi thì bảng câu hỏi mẫu phải được đưa vào phần Phụ lục ở dạng nguyên bản đã dùng để điều tra, thăm dò ý kiến; không được tóm tắt hoặc sửa đổi Các tính toán mẫu trình bày tóm tắt trong các bảng biểu cũng cần nêu trong Phụ lục của luận văn Phụ lục không được dày hơn phần chính văn của luận văn 2.7 Mục lục của luận văn Cần... tòi, sáng tạo, ý tưởng của người viết, bài luận văn vừa có nghĩa khoa học, vừa có nghĩa thực tiễn Bên cạnh đó, hình thức trình bày đúng quy định cũng chiếm tỉ lệ không nhỏ góp phần hoàn thiện một bài luận văn tốt, thể hiện học viên có phương pháp nghiên cứu 17 D TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 PGS.TS Lê Công Triêm (2010), Phương pháp luận nghiên cứu Vật lý, ĐHSP Huế 2 Võ Văn Xô (2011), Nén đơn mode tần số hiệu... biểu, hình vẽ, sơ đồ, phương trình .9 2.4 Viết tắt 11 2.5 Tài liệu tham khảo và cách trích dẫn 11 2.5.1 Hướng dẫn sắp xếp tài liệu tham khảo 11 2.5.2 Cách trích dẫn tài liệu 14 2.6 Phụ lục của luận văn 15 2.7 Mục lục của luận văn 15 2.8 Tóm tắt luận văn 15 C KẾT LUẬN .17 D TÀI LIỆU THAM KHẢO 18 19 ... tắt Không lạm dụng viết tắt trong luận văn Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong luận văn Không viết tắt những cụm từ dài, mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong luận văn Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên các cơ quan, tổ chức thì ngay sau lần viết lần thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn Nếu luận văn có nhiều chữ viết tắt thì phải... hợp, Luận văn Thạc sĩ Vật lí ĐHSP Huế 3 Trương Hữu Hãn (2012), Nghiên cứu tính chất quang học của vật liệu nano La1-xEuxAlO3, Khóa luận tốt nghiệp khoa Vật lí ĐHSP Huế 18 MỤC LỤC Trang A MỞ ĐẦU 2 B NỘI DUNG 3 1 Yêu cầu về bố cục và nội dung 3 2 Yêu cầu về trình bày 7 2.1 Soạn thảo văn bản 8 2.2 Tiểu mục 8 2.3 Bảng biểu, hình vẽ, sơ đồ, phương trình. .. sách, luận văn, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau: + Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách) + (Năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn) + Tên sách, luận văn hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên) + Nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản) + Nơi xuất bản (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo) - Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài. .. trong khoa học, những luận văn như vậy sẽ không được Giám đốc Đại học duyệt để bảo vệ Không trích dẫn những kiến thức phổ biến, mọi người đều biết cũng như không làm luận văn nặng nề với những tham khảo trích dẫn Việc trích dẫn, tham khảo chủ yếu nhằm thừa nhận nguồn của những ý tưởng có giá trị và giúp người đọc theo được mạch suy nghĩ của tác giả, không làm trở ngại việc đọc luận văn Nếu không có điều . học là viết luận văn khoa học. Luận văn khoa học bao gồm tiểu luận môn học, thu hoạch thực tập, khóa luận tốt nghiệp hay đồ án tốt nghiệp, luận văn thạc. tiểu mục 1, nhóm tiểu mục 2, mục 1, chương 1). Tại mỗi nhóm tiểu mục, phải có ít nhất 2 tiểu mục, nghĩa là không thể có tiểu mục 1.1.1. mà không có tiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN : Quy cách trình bày bài luận văn, TIỂU LUẬN : Quy cách trình bày bài luận văn, TIỂU LUẬN : Quy cách trình bày bài luận văn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn