Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty Kim Khí Thăng Long” doc

61 382 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2014, 04:20

Chuyên đề thực tập tốt nghiệpTRƯỜNG KHOA BÁO CÁO TỐT NGHIỆPĐỀ TÀI:Một số biện pháp nhằm nângcao chất lượng sản phẩm tạiCông ty Kim Khí Thăng Long”1Chuyên đề thực tập tốt nghiệpLỜI NÓI ĐẦUTrong cơ chế thị trường để có thể đứng vững, tồn tại và phát triển thìcác doanh nghiệp phải ưu tiên vấn đề chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, chấtlượng sản phẩm quyết định sự thàng bại của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nàocó chất lượng sản phẩm tốt hơn, có giá cả hợp lý phù hợp với nhu cầu củakhách hàng hơn sẽ có khả năng dành thắng lợi trong cạnh tranh và ngược lạisẽ rất kho đứng vững trên thị trường.Đối với ngành cơ khí, nền tảng của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đấtnước, thì vấn đề của nâng cao chất lượng sản phẩm lại cựu kì quan trọng. Đểthực hiện được mục tiêu của Đảng đề ra:” Đến năm 2020 ra sức phấn đấu đưanước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp thì ngành cơ khí trong nướcphải dủ năng lực sản xuất được phần lớn thiêt bị, máy móc cung cấp cho nềnkinh tế quốc dân. Tuy nhiên hiện nay tình trạng thiết bị của ngành cơ khí đãquá cũ kỹ, công nghiệp lạc hậu so với thế giới hàng chục năm do đó chấtlượng sản phẩm của ngành cơ khí khó có thể đáp ứng một cách đầy đủ chonhững ngành kinh tế trong nước cũng như thị trường quốc tế. Bên cạnh đó,năm 2003 hiệp định AFTA đã có hiệu lực đối với tất cả các nước thành viên,do đó sản phẩmkhí nước ta sẽ phải cạnh tranh với những sản phẩm củanước thành viên AFTA ngay tại thị trường Việt Nam.Thực tế cho thấy đây chính là thách thức lớn nhất đối với ngành cơ khíViệt Nam nói chung và công ty Kim Khí Thăng Long nói riêng. Để thích ứngkịp thời với tình hình này Công ty Kim Khí Thăng Long đã và đang thực hiệnchiến lược sản phẩm kinh doanh và năng động đầu tư, đổi mới công nghệ,nâng cao chất lượng sản phẩmnăng lực sản xuất của mình để dần chiếmlĩnh thị trường, phấn đấu trở thành một trung tâm cơ khí đấu ngành của ViệtNam trong những năm đầu thế kỷ XXI.Xuất phát từ thực tế trên, Em đẫ chọn đề tài: “Một số biện pháp nhằmnâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty Kim Khí Thăng Long” làm chuyên2Chuyên đề thực tập tốt nghiệpđề thực tập với mong muốn đóng góp một phần nhỏ những suy nghĩ của mìnhvào việc nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty.Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Đỗ Văn Lư và sự giúp đỡ nhiệttình của cán bộ công nhân viên Công ty Kim Khí Thăng Long đã giúp đỡ emhoàn thành chuyên đề này.3Chuyên đề thực tập tốt nghiệpPHẦN IMỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨMTRONG CÔNG TY KIM KHÍ THĂNG LONGI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG CÔNG TY KIM KHÍ THĂNG LONG1. Khái niệm về chất lượng sản phẩm Trên thực tế tuỳ theo góc độ quan điểm, xem xét của mỗi nước trongtừng thời kỳ king tế xã hội nhất định và nhằm mục tiêu khác nhau mà ngườita đưa ra nhiều quan niệm khác nhau về chất lượng sản phẩm.* Quan điểm của Karl Max (1818-1883) Theo ông: “ Người tiêu dùng mua hàng không phải hàng có giá trị màhàng có giá trị sử dụng và thoả mãn những mục đích xác định”. Điều đó nóilên giá trị sử dụng được đánh giá cao ( chất lượng cũng như số lượng đượccân, đong, đo đếm ). Vậy chất lượng sản phẩm là thước đo biểu hiện giá trị sử dụng của nó.Ngoài ra nó con biểu thị trình độ giá trị sử dụng của hàng hoá. Dựa vào các đặc điểm này, các nhà kinh tế học của nước Xã Hội ChủNghĩa trước đây và những nước Tư Bản Chủ Nghĩa vào những năm 30 củathế kỷ 20 đã đưa ra nhiều định nghĩa tương tự. Các định nghĩa này xuất pháttừ quan điểm của các nhà sản xuất. Theo quan điểm này: “ Chất lượng sảnphẩm là đặc tính kinh tế kỹ thuật nội tại phản ánh giá trị sử dụng và chứcnăng của sản phẩm đó, đáp ứng nhu cầu định trước cho nó trong những điềukiện xác định về kinh tế xã hội”.* Quan điểm chất lượng theo khuynh hướng của người sản xuất. “ Chất lượng của một sản phẩm nào đó là mức độ mà sản phẩm ấy thểhiện được những yêu cầu, những chỉ tiêu thiết kế hay những quy định riêng4Chuyên đề thực tập tốt nghiệpcho sản phẩm ấy”. “ Chất lượng sản phẩm là những đặc tính bên trong của sản phẩm có thểđo được hoặc so sánh được, phản ánh giá trị sử dụng và chức năng của sảnphẩm đó, đáp ứng những yêu cầu đặt ra cho nó trong những điều kiện về kinhtế, xã hội”.* Quan điểm chất lượng theo khuynh hướng thoả mãn nhu cầu. Theo quan niệm của tổ chức kiểm tra chất lượng Châu Âu(EuropeanOrganisation for Quality control). “Chất lượng của sản phẩm là mức độ mà sản phẩm ấy đáp ứng nhu cầucủa người sử dụng”. Theo tiêu chuẩn AFNOR 50 -109 (Pháp) “Chất lượng sản phẩm là nănglực của một sản phẩm hoặc một dịch vụ thoả mãn nhu cầu của người sửdụng”. Theo J.Juran (Mỹ): “ Chất lượng sản phẩm là sự thoả mãn nhu cầu thịtrường với chi phí thấp nhất”. Theo cơ quan kiểm tra chất lượng ở Mỹ: Chất lượng sản phẩm là toàn bộđặc tính và đặc trưng của sản phẩm và dịch vụ nhằm thoả mãn nhu cầu đã đặtra. Để phát huy những mặt tích cực và khắc phục những hạn chế của cácquan niệm trên, tổ chức tiêu chuẩn quốc tế(ISO) đã đa ra khái niệm: Theo ISO 9001:2000: “ Chất lượng sản phẩm là tổng thể các chỉ tiêu,những đặc trưng kinh tế kỹ thuật của nó, thực hiện được sự thoả mãn nhu cầutrong điều kiện tiêu dùng xác định, phù hợp với công dụng, tên gọi của sảnphẩm mà người tiêu dùng mong muốn”. Dựa vào khái niệm này Cục Đo Lường Chất Lượng Việt Nam đã đưa rakhái niệm: “ Chất lựơng sản phẩm của một sản phẩm là một tập hợp các đặctính của một thực thể tạo cho thực thể đó khả năng thoả mãn những nhu cầuđã nêu ra và những nhu cầu tiềm ẩn” (Theo TCVN 5814 – 1994) Về thực chất những khái niệm này đều phản ánh: Chất lượng sản phẩm là5Chuyên đề thực tập tốt nghiệpsự kết hợp giữa đặc tính nội tại khách quan của sản phẩm, các chủ quan bênngoài, là sự phối hợp với khách hàng. Vì vậy những khái niệm hiện nay đượcchấp nhận khá phổ biến và rộng rãi. Chính vì vậy cần thiết phải nhìn nhận chất lượng dưới quan điểm củangười tiêu dùng. Đáp ứng nhu cầu của khách hàng, các doanh nghiệp khôngngừng nâng cao chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên các doanh nghiệp không thểtheo đuổi chất lượng với bất kì giá nào mà luôn co giới hạn về kinh tế, xã hội,công nghệ. Vì vậy chất lượng là sự kết hợp các đặc tính của sản phẩm có thể thỏamãn nhu cầu của khách hàng trong những giới hạn về chi phí nhu cầu nhấtđịnh. Sự thoả mãn này được thể hiện trên cả 3 phương diện(viết tắt là 3P) Performance : Hiệu năng, khả năng hoàn thiện. Price: Giá cả thoả mãn nhu cầu. Puality: Cung cấp đúng thời điểm.2. Sự cần thiết nâng cao chất lượng sản phẩm trong Công tyKim khí Thăng Long Nền kinh tế thị trường với sự tồn tại khách quan của quy luật cạnh tranhđã trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy nền kinh tế đất nước nói chung vàCông ty Kim khí Thăng Long nói riêng. Công ty Kim khí Thăng Long dùmuốn hay không cũng đều chịu sự chi phối của quy luật cạnh tranh. Nó đòihỏi Công ty muốn tồn tại và phát triển phải tìm cách thích ứng vói thị trườngcả về không gian và thời gian, cả về chất lượngsố lượng. Cạnh tranh làđộng cơ buộc Công ty tìm hiểu các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm.Nâng cao chất lượng sản phẩm là tiêu chuẩn tạo nên sức cạnh tranh của sảnphẩm đó. Nâng cao chất lượng sản phẩm là tăng uy tín của công ty, giữ được kháchhàng cũ, thu hút khách hàng mới, mở rộng thị trường tạo cơ sở cho sự pháttriển lâu dài của Công ty Kim khí Thăng Long. Cùng với sự tiến bộ của khoa6Chuyên đề thực tập tốt nghiệphọc công nghệ nền sản xuất hàng hoá không ngừng phát triển, mức sống conngười càng được cải thiện thì nhu cầu hàng hoá ngày càng trở nên đa dạng,phong phú. Trong điều kiện mà giá cả không còn là mối quan tâm duy nhấtcủa người tiêu dùng thì chất lượng ngày nay đang là công cụ cạnh tranh hữuhiệu. Nâng cao chất lượng sản phẩm đồng nghĩa với nâng cao tính hữu íchcủa sản phẩm, thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng, đồng thời giảm chi phítrên một đơn vị sản phẩm nhờ hoàn thiện quy trình, đổi mới, cải tiến các hoạtđộng, giảm lãng phí về phế phẩm hoặc sản phẩm phải sữa chữa. Nâng cao chất lượng sản phẩm làm tăng tính năng sản phẩm, tuổi thọ, độan toàn của sản phẩm. Nâng cao chất lượng sản phẩm còn làm tăng khả năng của sản phẩm, tạouy tín cho Công ty thâm nhập thị trường, mở rộng thị trường trong nước vàquốc tế, khắc phục được tình trạng sản xuất ra không tiêu thụ được dẫn đếnngừng truệ sản xuất, thiếu việc làm đời sống khó khăn. Sản xuất sản phẩmchất lượng cao độc đáo, mới lạ, đáp ứng thị hiếu khách hàng sẽ kích thíchtăng mạnh nhu cầu đối với sản phẩm tạo điều kiện cho Công ty tiêu thụ nhanhsản phẩm với số lượng lớn, tăng giá trị bán thậm chí có thể giữ vị trí độcquyền đối với sản phẩm có su thế riêng so với sản phẩm cùng loại. Khi đóCông ty thu được lợi nhuận cao sẽ có điều kiện để ổn định sản xuất, khôngngừng nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm làm cho Công ty ngày càng uytín hơn, sử dụng hiệu quả hơn các yếu tố sản xuất. Khi sản xuất ổn định và lợinhuận ổn định, Công ty có điều kiện bảo đảm việc làm cho người lao động,tăng thu nhập cho họ, làm cho họ tin tưởng và gắn bó với Công ty, đóng góphết sức mình để sản xuất ra những sản phẩmchất lượng tốt, giúp Công tysản xuất kinh doanh ngày càng có hiệu quả. Nâng cao chất lượng sản phẩm sẽ thoả mãn tốt yêu cầu của người tiêudùng đối với chính hàng hoá đó, góp phần cải thiện, nâng đời sống, tăng thunhập thực tế của dân bởi vì cùng một khoản chi phí tài chính người tiêu dùngsẽ mua được sản phẩm có giá trị sử dụng cao hơn, thuận tiện hơn.7Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đứng trên góc độ của toàn xã hội, đảm bảo và nâng cao chất lượng sảnphẩm tức là đảm bảo tiết kiệm hợp lý nguồn nguyên liệu, sức lao động, nguồnvốn của xã hội, giảm sức gây ô nhiễm môi trường để thỏa mãn nhu cầu củakhách hàng. Sản phẩm làm ra không đạt chất lượng sẽ gây khó khăn choCông ty, sau là gây thiệt hại cho người tiêu dùng, không những thiệt hại vềvật chất mà đôi khi còn gây thiệt hại về tính mạng. Sự phát triển của Công tycó được nhờ tăng chất lượng sản phẩm, nhờ hệ thống quản lí chất lượng củaCông ty Kim khí Thăng Long sẽ làm tăng thu cho ngân sách nhà nước. Hiện nay, hàng hoá sản suất ra đang phải cạnh tranh bởi hàng hoá nướcngoài trên thị trường quốc tế và trên cả thị trường trong nước. Nâng cao chấtlượng sản phấm sẽ làm tăng khả năng cạnh tranh và góp phần khẳng định vịthế sản phẩm Viêt Nam trên thị trường quốc tế. Trong bối cảnh toàn cầu hoánền kinh tế thế giới và khu vực, Việt Nam là thành viên chính thức củaASEAN do đo được hưởng ưu thế về thuế quan theo hiệp định ưu đãi về thuếquan chung (CEPT ), gia nhập tổ chức mậu dịch tự do Đông Nam Á (AFTA),tiến tới nước ta sẽ tham gia vào hiệp định chung về thương mại, thuế quan(GATT )về tổ chức thương mại thế giới (WTO), Do vây, khi tham gia vào tổchức kinh tế thế giới thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta phải cạnh tranh vềnhiều mặt. Khi đó lợi thế cạnh tranh của hàng hoá nước ngoài so với hàng hoátrong nước càng lớn, bởi vậy hàng hoá nước ngoài sẽ trở nên rẻ hơn so vớihàng hoá trong nước. Đó là lợi thế cạnh tranh về giá cả và chất lượng vì tâm língười tiêu dùng trong nước vẫn thích hàng ngoại hơn hàng nội địa. Vậy tạisao chúng ta không tạo ra những sản phẩmchất lượng tốt ? Muốn vậyCông ty Kim khí Thăng Long cần có hệ thống quản lý chất lượng tốt đồng bộcó hiệu quả để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng lợi nhuận cho Công ty, tạovị thế cho Công ty trên thị trường. 3. Quá trình hình thành chất lượng sản phẩm Chất lượng của một sản phẩm bất kỳ nào cũng được hình thành qua8Chuyên đề thực tập tốt nghiệpnhiều quá trình theo một trật tự nhất định. Tuy nhiên quá trình hình thành chấtlượng sản phẩm xuất phát từ thị trường, trong một chu trình khép kín, vòngsau của chất lượng sẽ hoàn chỉnh hơn. Vòng tròn chất lượng ( chu trình hình thành chất lượng sản phẩm) củaISO 9000 – 1987 và tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5204 – 90 được chia thành 2phân hệ: sản xuất và tiêu dùng, chu trình này được thể hiện trong đồ sau:Sơ đồ 1: Vòng tròn chất lượng ISO 9000 – 87, TCVN5204 – 90.Error: Reference source not found Quá trình 1: Nghiên cứu thị trường: Nghiên cứ nhu cầu về số lượng, yêucầu về chất lượng, mục tiêu kinh tế cần đạt được. Quá trình 2: Nghiên cứu thiết kế, triển khai thiết kế, xây dung quy địnhchất lượng sản phẩm, xác định nguồn nguyên vật liệu, nơi tiêu thụ sản phẩm. Quá trinh 3: Cung cấp vật tư kỹ thuật, xác định nguồn gốc, kiểm tranguyên vật liệu. Quá trình 4: Kế hoặch triển khai: Thiết kế dây chuyền công nghệ, sảnxuất thử, đầu tư xây dựng cơ bản, dự toán chi phí sản xuất, giá thành, giá bán. Quá trình 5: Sản xuất, chế tạo sản phẩm hàng loạt. Quá trình 6: Thử nghiệm, kiểm tra chất lượng sản phẩm, tìm biện phápđảm bảo chất lượng quy định, chuẩn bị xuất xưởng. Quá trình 7: Bao gói, dự trữ sản phẩm. Quá trình 8: Bán và phân phối. Quá trình 9: Lắp ráp, vận hành và hướng dẫn sử dụng. Quá trình 10: Dịch vụ bảo dưỡng. Quá trình 11: Thanh lý sau sử dụng, trưng cầu ý kiến khách hàng về chấtlượng, số lượng của sản phẩm, lập dự án cho các bước sau. Ở mỗi giai đoạn trên người ta luôn cần phải thực thi công tác quản lý chấtlượng đồng bộ. Trong suốt quá trình người ta không ngừng cải tiến chất l-9KháchhàngngươitiêudùngNhàsảnxuấtngườicungứngTriển khai, thiết kế cung ứng vật tư Kế hoạch,triển khaiSản xuấtThử nghiệm-KTraBao gói, dự trữBán, Phân phốiLắp ráp vận hànhDịch vụ bảo dưỡngThanh lý sau sử dụngNghiên cứu thị trườngChuyên đề thực tập tốt nghiệpượng, nâng cao chất lượng sản phẩm, nhằm đạt hiẹu quả ngày càng cao. Vậyquản trị chất lượng sản phẩm là một hệ thống liên tục, đi từ nghiên cứu đếntriển khai, tiêu dùng và trở lại nghiên cứu, chu kỳ sau hoàn hao hơn chu kỳ tr-ước.4. Những chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm trong Công tyKim khí Thăng Long. Chỉ tiêu sử dụng: Đặc trưng cho các tiêu chuẩn xác định, các chức năngchủ yếu của sản phẩm và quy định lĩnh vực sử dụng sản phẩm đó. Chỉ tiêu độ tin cậy: Là một chỉ tiêu phức tạp của sản phẩm hàng hoá, nóđặc trưng cho tính chất của sản phẩm liên tục giữ khả năng tin cậy trong mộtkhoảng thời gian. Chỉ tiêu lao động học: Đặc trưng cho quan hệ giữa con người với sảnphẩm trong hoàn cảnh có lợi nhất. Chỉ tiêu về độ thẩm mỹ: Đặc trưng cho hình thức mẫu mã của sản phẩmcua Công ty Kim khí Thăng Long. Chỉ tiêu về công nghệ: Là khả năng gia công, dễ chế tạo, lắp ráp thànhsản phẩm hoàn chỉnh, bảo đảm tiết kiệm nhất các chi phí. Chỉ tiêu về sinh thái: Thể hiện mức độ độc hại của việc sản xuất sảnphẩm tác động đến môi trường. Chỉ tiêu về an toàn: Đảm bảo cho tính an toàn trong sản xuất cũng nhưkhi sử dụng sản phẩm, đảm bảo sức khoẻ và tính mạng cho người tiêu dùng.Đây là chỉ tiêu đặc biệt quan trọng đối với sản phẩm. Chỉ tiêu tính dễ vận chuyển: Đó là khả năng bố trí sắp xếp các container.Tiêu chuẩn đảm bảo dễ vận chuyển bằng đường sắt, đường sông, đường hàngkhông, đường biển. Ngoài ra, để đánh giá phân tích tình hình chất lượng giữa các bộ phận,Công ty Kim khí Thăng Long còn sử dụng các chỉ tiêu tỷ lệ sai hỏng trongsản xuất để so sánh.10[...]... THĂNG LONG Hiện tại Công ty đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000 * Công tác hoạch định chất lượng: Lãnh đạo Công ty Kim khí Thăng Long đặc biệt chú trọng tới công tác hoạch định chất lượng nhằm tạo ra định hướng thống nhất cho toàn bộ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh: Xác định chính sách chất lượng của Công ty: Mục tiêu: Công ty Kim khí Thăng. ..Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Số lượng sản phẩm sai hỏng Tỷ lệ sai hỏng (theo vật liệu) = x 100 Tổng số sản phẩm sản xuất Chi phí sản xuất sản phẩm hỏng Tỷ lệ sai hỏng (theo giá trị) = x 100 Tổng giá thành công xưởng của Sản phẩm sản xuất II MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG CÔNG TY KIM KHÍ THĂNG LONG 1 Các nhân tố bên ngoài Công ty 1.1 Các nhân tố vĩ mô - Các nhân... hoá chất lượng là toàn bộ những đặc tính của một thực thể tạo cho những thực thể đó có khả năng đáp ứng nhu cầu đã công bố hay còn tiềm ẩn Đảm bảo chất lượng còn là linh hồn của quản lý chất lượng Như vậy, để nâng cao chất lượng của Công ty Kim khí Thăng Long phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống quản lý chất lượng của Công ty Hiện nay Công ty Kim khí Thăng Long đang áp dụng một số hệ thống quản lí chất lượng. .. chuẩn kiểm tra chất lượng, sản phẩm đầu vào, chi tiết hoàn chỉnh, sản phẩm xuất xưởng; kiểm tra nguyên vật liệu, bán thành phẩm, sản phẩm đầu vào của Công ty; kiểm soát chất lượng công đoạn trong quá trình sản xuất; kiểm tra hàng thành phẩmsản phẩm qua dịch vụ sau bán hàng 26 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp g, Phòng Đầu tư: căn cứ phương hướng phát triển sản xuất và kinh doanh của Công ty để xây dựng... tay chất lượng: để mọi người nắm rõ được nhận thức tổ chức chính sách 14 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp chất lượng, công ty kim khí thăng long đã lập sổ tay chất lượng và phân phối tới các bộ phận, phòng ban theo lãnh đạo của công ty Quản lý chất lượng quá trình sản xuất kinh doanh của các khâu: Khâu thiết kế Khâu cung ứng nguyên vật liệu thành phẩm, bán thành phẩm đầu vào Công tác kiểm tra Khi sản. .. Cơ khí nhằm mục đích tạo nguồn nhân lực cho Công ty Kim Khí Thăng Long, các đơn vị trên vùng lãnh thổ và Sở Công nghiệp 4 Quy trình công nghệ sản xuất Công ty Kim khí Thăng Long có quy trình công nghệ khép kín Do Công ty sản xuất nhiều mặt hàng và mỗi mặt hàng lại có quy trình công nghệ sản xuất khác nhau cộng với thời gian thực tập không được nhiều cho nên em xin được trình bày đồ quy trình công. .. tất cả mọi người Khẩu hiệu của Công ty: Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm Mục tiêu và kế hoạch, biện pháp hành động cụ thể: Mục tiêu chất lượng của Công ty là: Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thoả mãn mọi nhu cầu của khách hàng và được thể hiện cụ thể như sau: 12 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Mục tiêu cụ thể Đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại, đa dạng hoá sản phẩm cao cấp như: xoong inox, đèn nến,... gồm 64 người + Công nhân hoạt động mang tính chất nghề nghiệp (theo công nghệ) bao gồm công nhân ở các PX Đột, dập, mạ… + Đội ngũ công nhân viên phục vụ văn phòng, phục vụ xây dựng bản của Công ty Đội ngũ công nhân phục vụ văn phòng, phục vụ cao về xây dựng cơ bản của Công ty Đội ngũ này ngày càng được nâng cao về chất lượng theo hướng nâng cao trình độ văn hoá bằng cách cử đi đào tạo tại các trường... bằng nhựa, bao bì sản phẩm, bóng đèn thuỷ tinh và một số bán thành sản phẩm khác như: Vít sắt, vít gỗ… 8 Đặc điểm về tài chính Công ty Kim khí Thăng Long là một doanh nghiệpcông nghệ sản xuất 35 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp chủ yếu là công nghệ ngàng cơ khi Mà như chúng ta đã biết đối với ngành cơ khí thì vòng quay của vốn chậm Trong khi đó số vốn lưu động của Công ty là 4 tỷ đồng Số vốn cố định... thìa, dĩa sản xuất tại công ty để bán trong nước và xuất khẩu Xây dựng chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, kết hợp với trung tâm năng suất VN tư vấn xây dựng hệ thống văn bản chất lượng theo ISO 9001:2000 và đưa vào áp dụng Thống kê hàng lỗi và tìm biện pháp giảm tỷ lệ phế phẩm Xây dựng chế độ khen thưởng về quản lý chất lượng trong toàn công ty Biện pháp Trang bị các dây chuyền công nghệ hiện . đề thực tập tốt nghiệp TRƯỜNG KHOA BÁO CÁO TỐT NGHIỆPĐỀ TÀI:Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty Kim Khí Thăng Long” 1Chuyên. giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm. Nâng cao chất lượng sản phẩm là tiêu chuẩn tạo nên sức cạnh tranh của sản phẩm đó. Nâng cao chất lượng sản phẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty Kim Khí Thăng Long” doc, Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty Kim Khí Thăng Long” doc, Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty Kim Khí Thăng Long” doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn