Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam" doc

34 376 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2014, 03:20

TRƯỜNG KHOA……………. ………… o0o………… BÁO CÁO TỐT NGHIỆPĐỀ TÀI:Một số biện pháp nhằm nângcao hiệu quả sử dụng vốn cốđịnh tại nhà khách Tổng liênđoàn lao động Việt Nam"1MỤC LỤCTRƯỜNG 1KHOA…………… 1LỜI NÓI ĐẦU 3CHƯƠNG I 5NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VCĐ VÀ TSCĐ 5TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 51.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ VỐNCỐ ĐỊNH 5CHƯƠNG II 20THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VCĐ TẠI NHÀ KHÁCH 20TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 202.1. KHÁI QUÁT VỀ NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAOĐỘNG VIỆT NAM 20CHƯƠNG III 30MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 30TẠI NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆTNAM 302.1. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VCĐ 303.2. GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM GÓP PHẦN HOÀNTHIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN VCĐ TẠINHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM . 322KẾT LUẬN 34LỜI NÓI ĐẦUTrong những năm qua thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hoánhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường , theo định hướng XHCNnền kinh tế nước ta đã sự biến đổi sâu sắc và phát triển mạnh mẽ. Trongbối cảnh đó một số doanh nghiệp đã gặp khó khăn trong việc huy động vốn đểmở rộng quy mô sản xuất, các doanh nghiệp phải sử dụng một số vốn nhấtđịnh để đầu tư, mua sắm các yếu tố cần thiết cho quá trình hoạt động sản xuấtkinh doanh như tài sản cố định (TSCĐ), trang thiết bị. Vốn đó gọi là vốn kinhdoanh của doanh nghiệp (DN). Vì vậy vốnlà điều kiện sở vật chất khôngthể thiếu được đối với mọi doanh nghiệp.Vốn kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm vốn cố định (VCĐ) và vốnlưu động, việc khai thác sử dụng VCĐ của các kỳ kinh doanh trước, doanhnghiệp sẽ đặt ra các biện pháp, chính sách sử dụng cho các kỳ kinh doanh tớisao cho lợi nhất để đạt được hiệu quả cao nhất nhằm đem lại hiệu quả kinhdoanh cho DN .Xuất phát từ vai trò và tầm quan trọng của hiệu quả sử dụng VCĐ đốivới các DN , trong quá trình học tập ở trường và thời gian kiến tập, tìm hiểu,nghiên cứu tại nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. Cùng với sựhướng dẫn nhiệt tình của các thầy giáo và các cán bộ nhân viên phòng tàichính kế toán em đã mạnh dạn chọn đề tài "Một số biện pháp nhằm nângcao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà khách Tổng liên đoàn lao độngViệt Nam". Với mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình vàocông cuộc cải tiến và nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ tại nhà khách.Đây thực sự là một vấn đề phức tạp mà giải quyết nó không những phảicó kiến thức, năng lực mà còn phải kinh nghiệm thực tế. Mặt khác do3những hạn chế nhất định về mặt trình độ, thời gian đi kiến tập ngắn nên chắcchắn đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được sự góp ý củacác thầy giáo trong bộ môn.Kết cấu của đề tài ngoài lời mở đầu và kết luận còn 3 phần chínhsau:Chương I: Những vấn đề lý luận về vốn cố địnhtài sản cố định trongcác doanh nghiệp. Chương II : Thực trạng quản trị vốn cố định tại nhà khách Tổng liênđoàn lao động Việt Nam.Chương III : Một số giải pháp và kiến nghị tại nhà khách Tổng liênđoàn lao động Việt Nam.4CHƯƠNG INHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VCĐ VÀ TSCĐ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNHVỐN CỐ ĐỊNH1.1.1. Tài sản cố định1.1.1.1. Khái niệmĐể tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp (DN)phải các yếu tố: sức lao động , tư liệu lao động, và đối tượng lao động .Khác với các đối tượng lao động (nguyên nhiên vật liệu sản phẩm dởdang, bán thành phẩm ) các tư liệu lao động (như máy móc thiết bị, nhàxưởng, phương tiện vận tải ) là những phương tiện vật chất mà con người sửdụng để tác động vào đối tượng lao động, biến đổi nó theo mục đích củamình.Bộ phận quan trọng nhất trong các tư liệu lao động sử dụng trong quátrình sản xuất kinh doanh của DN là các TSCĐ. Đó là những tư liệu lao độngchủ yếu được sử dụng một cách trực tiếp hay gián tiếp trong quá trình sảnxuất kinh doanh như máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, nhà xưởng, cáccông trình kiến trúc, các khoản chi phí đầu tư mua sắm các TSCĐ vô hình Thông thường một tư liệu lao động được coi là 1 TSCĐ phải đồng thời thoảmãn hai tiêu chuẩn bản :- Một là phải thời gian sử dụng tối thiểu, thường là 1 năm trở lên- Hai là phải đạt giá trị tối thiểu ở một mức quy định. Tiêu chuẩn nàyđược quy định riêng đối với từng nước và thể được điều chỉnh cho phù hợpvới mức giá cả của từng thời kỳ.5Những tư liệu lao động không đủ các tiêu chuẩn quy định trên được coilà những công cụ lao động nhỏ, được mua sắm bằng nguồn vốn lưu động củaDN.Từ những nội dung trình bầy trên, thể rút ra định nghĩa về TSCĐtrong DN như sau :"Tài sản cố định (TSCĐ) của DN là những tài sản chủ yếu giá trị lớntham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh giá trị của nó được chuyểndịch từng phần vào giá trị sản phẩm trong các chu kỳ sản xuất"1.1.1.2 Đặc điểm :Đặc điểm các TSCĐ trong doanh nghiệp là tham gia vào nhiều chu kỳsản xuất sản phẩm với vai trò là các công cụ lao động. Trong quá trình đóhình thái vật chất và đặc tính sử dụng ban đầu của TSCĐ là không thay đổi.Song giá trị của nó lại được chuyển dịch từng phần vào giá trị sản phẩm sảnxuất ra. Bộ phận giá trị chuyển dịch này cấu thành một yếu tố chi phí sản xuấtkinh doanh của DN và được bù đắp mỗi khi sản phẩm được tiêu thụ.1.1.1.3 Phân loại TSCĐ của DN Phân loại TSCĐ là việc phân chia toàn bộ TSCĐ của DN theo nhữngtiêu thức nhất định nhằm phục vụ yêu cầu quản lý của DN. Thông thường cónhững cách phân loại chủ yếu sau đây :1.1.1.3.1 Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiệnTheo phương pháp này TSCĐ của DN được chia thành hai loại : TSCĐcó hình thái vật chất (TSCĐ hữu hình) và TSCĐ không hình thái vật chất(TSCĐ vô hình).TSCĐ hữu hình : là những tư liệu lao động chủ yếu được biểu hiệnbằng các hình thái vật chất cụ thẻ như nhà xưởng, máy móc, thiết bị, phươngtiện vận tải, các vật kiến trúc Những TSCĐ này thể là từng đơn vị tàisản kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản liênkết với nhau để thực hiện một hay một số chức năng nhất định trong quá trìnhsản xuất kinh doanh.6TSCĐ vô hình : là những TSCĐ không hình thái vật chất cụ thể, thểhiện một lượng giá trị đã được đầu tư liên quan trực tiếp đến nhiều chu kỳkinh doanh của DN như chi phí thành lập DN, chi phí về đất sử dụng, chi phímua sắm bằng sáng chế, phát minh hay nhãn hiệu thương mại, giá trị lợi thếthương mại Cách phân loại này giúp cho DN thấy được cấu đầu tư vào TSCĐhữu hình và vô hình. Từ đó lựa chọn các quyết định đầu tư hoặc điều chỉnhcác cấu đầu tư sao cho phù hợp và hiệu quả nhất.1.1.1.3.2 Phân loại TSCĐ theo mục đích sử dụng Theo tiêu thức này toàn bộ TSCĐ của DN được chia thành 3 loại :* TSCĐ dùng cho mục đích kinh doanh : là những TSCĐ dùng tronghoạt động sản xuất kinh doanh bản và hoạt động sản xuất kinh doanh phụcủa doanh nghiệp.* TSCĐ dùng cho mục đích phúc lợi, sự nghiệp, an ninh, quốc phòng.Đó là những TSCĐ do DN quản lý và sử dụng cho các hoạt động phúc lợi, sựnghiệp (như các công trình phúc lợi)Các TSCĐ sử dụng cho hoạt động đảm bảo an ninh quốc phòng củadoanh nghiệp * Các TSCĐ bảo quản hộ, giữ hộ, cất giữ hộ Nhà nước. Đó là những TSCĐ DN bảo quản hộ, giữ hộ cho đơn vị khác hoặc choNhà nước theo quyết định của quan Nhà nước thẩm quyền.Cách phân loại này giúp cho DN thấy được cấu TSCĐ của mìnhtheo mục đích sử dụng của nó. Từ đó biện pháp quản lý TSCĐ theo mụcđích sử dụng sao cho hiệu quả nhất.1.1.1.3.3 Phân loại TSCĐ theo công dụng kinh tế Căn cứ vào công dụng kinh tế của TSCĐ, toàn bộ TSCĐ của DN thểchia thành các loại sau :7* Nhà cửa, vật kiến trúc : là những TSCĐ của DN được hình thành sauquá trình thi công xây dựng như nhà xưởng, trụ sở làm việc nhà kho, thápnước, hàng rào, sân bay, đường xá, cầu cảng * Máy móc thiết bị : là toàn bộ các loại máy móc thiết bị dùng tronghoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của DN như máy móc thiết bị độnglực, máy móc công tác, thiết bị chuyên dùng * Phương tiện vận tải , thiết bị truyền dẫn : là các loại phương tiện vậntải như phương tiện đường sắt, đường thuỷ, đường bộ, đường không, hệ thốngthông tin, đường ống dẫn nước * Thiết bị dụng cụ quản lý : là những thiết bị, dụng cụ dùng trong côngtác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh như máy vi tính, thiết bị điện tử,thiết bị khác, dụng cụ đo lường máy hút bụi, hút ẩm * Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc hoặc cho sản phẩm : là các loạivườn cây lâu năm như vườn chè, vườn cà phê, vườn cây cao su, vườn cây ănquả, súc vật làm việc hoặc cho sản phẩm như đàn voi, đàn bò, đàn ngựa * Các loại TSCĐ khác : là toàn bộ các loại TSCĐ khác chưa liệt kê vào5 loại trên như tác phẩm nghệ thuật, tranh thảm Cách phân loại này cho thấy công dụng cụ thể của từng loại TSCĐtrong DN, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý sử dụng TSCĐ và tính toánkhấu hao TSCĐ chính xác.1.1.1.3.4 Phân loại TSCĐ theo tình hình sử dụng :Căn cứ vào tình hình sử dụng TSCĐ người ta chia TSCĐ của DN thànhcác loại :* TSCĐ đang sử dụng : Đó là những TSCĐ của DN đang sử dụng chocác hoạt động SXKD hoặc các hoạt động phúc lợi, sự nghiệp hay an ninh ,quốc phòng của DN.* TSCĐ chưa cần dùng: là những TSCĐ cần thiết cho hoạt độngSXKD hay các hoạt động khác của DN, song hiện tại chưa cần dùng, đangđược dự trữ để sử dụng sau này.8* TSCĐ không cần dùng chờ thanh lý : là những TSCĐ không cần thiếthay không phù hợp với nhiệm vụ SXKD của DN, cần được thanh lý, nhượngbán để thu hồi vốn đầu tư đã bỏ ra ban đầu.Cách phân loại này cho thấy mức độ sử dụng hiệu quả các TSCĐcủa DN như thế nào, từ đó, biện pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụngchúng.1.1.1.3.5 Phân loại TSCĐ căn cứ vào quyền sở hữu được chia thành 3loại :* TSCĐ tự : là những TSCĐ được mua sắm, đầu tư bằng nguồn vốntự (ngân sách cấp, coi nhu ngân sách cấp và trích quỹ đầu tư phát triển củadoanh nghiệp) để phục vụ cho mục đích SXkD của DN.* TSCĐ thuê tài chính : là những TSCĐ DN thuê của công ty cho thuêtài chính.* TSCĐ thuê sử dụng : là những TSCĐ DN thuê của DN khác để sửdụng trong một thời gian tính chất thời vụ để phục vụ nhiệm vụ SXKD củaDN.Mỗi cách phân loại trên đây cho phép đánh giá , xem xét kết cấu TSCĐcủa DN theo các tiêu thức khác nhau. Kết cấu TSCĐ là tỷ trọng giữa nguyêngiá của 1 loại TSCĐ nào đó so với tổng nguyên giá các loại TSCĐ của DN tại1 thời điểm nhất định.1.1.1.4 Vai trò và ý nghĩa của TSCĐ đối với hoạt động của DN TSCĐ là sở vật chất kỹ thuật là yếu tố chủ yếu thể hiện năng lực sảnxuất kinh doanh của DN. Nói cách khác TSCĐ là "hệ thống xương" và bắpthịt của quá trình kinh doanh. Vì vậy trang thiết bị hợp lý, bảo quản và sửdụng tốt TSCĐ ý nghĩa quyết định đến việc tăng năng suất lao động, tăngchất lượng kinh doanh, tăng thu nhập và lợi nhuận cho doanh nghiệp.Trong quá trình hoạt động kinh doanh , TSCĐ vai trò hết sức lớn laovà bất kỳ hoạt động kinh doanh nào muốn diễn ra đều phải TSCĐ.9Như trên đã nói TSCĐ là 1 "hệ thống xương" và "bắp thịt" của quátrình kinh doanh . Thật vậy bất kỳ 1 DN nào muốn chấp hành kinh doanh đềuphải TSCĐ , thể là TSCĐ của DN, hoặc là TSCĐ đi thuê ngoài. Tỉtrọng của TSCĐ trong tổng số vốn kinh doanh của DN cao hay thấp phụthuộc vào tính chất kinh doanh từng loại hình. Các đơn vị kinh doanh cácloại hàng giá trị lớn thì tỉ trọng TSCĐ của nó thấp hơn so với đơn vị kinhdoanh mặt hàng giá trị nhỏ. Tỷ trọng TSCĐ càng lớn (nhưng phải nằmtrong khuôn khổ của nhu cầu sử dụng TSCĐ) thì chứng tỏ trình độ kinhdoanh của DN càng hiện đại với kỹ thuật cao.Tuy nhiên DN hiện nay đang nằm trong tình trạng thiếu vốn để pháttriển và tái sản xuất mở rộng vì vậy vấn đề phân bổ hợp lý TSCĐ và TSLĐ làrất quan trọng. Việc đầu tư vào TSCĐ phải thoả đáng tránh tình trạng thừaTSCĐ sử dụng không hết năng lực TSCĐ trong khi đó TSLĐ lại thiếu. Cơ cấu các loại TSCĐ (TSCĐ hữu hình, vô hình và TSCĐ đi thuê)trong các DN phụ thuộc vào năng lực kinh doanh , xu hướng đầu tư kinhdoanh, phụ thuộc vào khả năng dự đoán tình hình kinh doanh trên thị trườngcủa lãnh đạo DN. Nói chung tỷ trọng TSCĐ trong các DN nó tỷ trọng phụthuộc vào đặc thù của ngành.Việc sử dụng TSCĐ hợp lý 1 ý nghĩa hết sức quan trọng. Nó chophép khai thác tối đa năng lực làm việc của TSCĐ góp phần làm giảm tỷ suấtchi phí tăng doanh lợi cho DN. Mặt khác sử dụng TSCĐ hợp lý là 1 điều kiệnđảm bảo giữ gìn hàng hoá sản phẩm an toàn và cũng chính là điều kiện bảoquản TSCĐ.1.1.2 Vốn cố định1.1.2.1 Khái niệm :Trong điều kiện nền kinh tế thị trường , việc mua sắm xây dựng hay lắpđặt các TSCĐ của DN đều phải thanh toán, chi trả bằng tiền. Số vốn đầu tưứng trước để mua sắm, xây dựng hay lắp đặt các TSCĐ hữu hình và vô hìnhđược gọi là VCĐ của DN. Đó là số vốn đầu tư ứng trước vì số vốn này nếu10[...]... tại trong công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ tại Nhà khách Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Việc tìm ra phương hướng giải quyết các tồn tạ này sẽ giúp cho công tác quản lý 31 VCĐ tại Nhà khách được tốt hơn đồng thời nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng VCĐ tại Nhà khách 3.2 GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN VCĐ TẠI NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG... ĐỘNG VIỆT NAM Qua thời gian kiến tập tại Nhà khách Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam với đề tài: "Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ tại Nhà khách Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam" Tuy thời gian tìm hiểu nghiên cứu thực tế tại Nhà khách bản thân em còn nhiều mặt hạn chế về kiến thức lý luận, kinh nghiệm thực tế Song căn cứ vào một số tồn tại trong công tác quản lý VCĐ tại Nhà khách. .. không ngờ đến 2.2 NỘI DUNG QUẢN TRỊ VCĐ TẠI NHÀ KHÁCH Tại Nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam việc áp dụng phương pháp quản trị VCĐ không những chỉ theo dõi nguồn vốnqua đó thể nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ Việc theo dõi và đưa các phương pháp quản trị VCĐ vào nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ chủ yếu diễn ra tại phòng kế toán tài vụ Phòng kế toán đã dùng các phương pháp quản trị VCĐ như khai... của doanh nghiệp: Phản ánh quan hệ tỷ lệ giữa giá trị từng nhóm, loại TSCĐ trong tổng số giá trị TSCĐ của doanh nghiệp ở thời điểm đánh giá 19 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VCĐ TẠI NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Nhà khách Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (NKTLĐLĐVN) (Trích hiến pháp nước... doanh nghiệp bảo toàn và phát triển nguồn vốn Đồng thời tạo điều kiện tài thuận lợi cho nhập khẩu quyền chủ động hơn trong việc quản lý và sử dụng vốn cố điịnh một cách hiệu quả 2.3 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VCĐ TẠI NHÀ KHÁCH - Kiểm tra, phân tích tài chính đánh giá hiệu quả sử dụng VCĐ là một nội dung quan trọng của hoạt động tài chính doanh nghiệp nói chung và Nhà khách Tổng Liên đoàn. .. vấn đề cốt lõi để nâng cao hiệu quả kinh doanh, nhất là những doanh nghiệp du lịch thì tầm quan trọng của VCĐ càng rõ nét hơn Sau 3 tuần kiến tập tại Nhà khách Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, em càng thấy được tầm quan trọng của công tác quản lý VCĐ đối với hoạt động kinh doanh của Nhà khách Công tác quản lý VCĐ còn một số tồn tại nhưng nhìn chung cũng đã đem lại một hiệu quả nhất định Nhà khách cần... đầu tư tài chính khác Nguồn gốcài ra khi vốn nhàn rỗ chưa nhu cầu sử dụng doanh nghiệp thể sử dụng VCĐ như các loại vốn, quỹ tiền tệ khác của doanh nghiệp để phục vụ cho nhu cầu SXKD hiệu quả theo nguyên tắc hoàn trả Qua số liệu thực tế tại nhà khách, em thấy cấu vốn chiếm một tỷ lệ cao Đây là loại hình Du lịch thương mại nhưng cấu vốn và nguồn vốn chiếm tới một phần ba tổng số vốn hiện... việc thu hồi vốn bị chậm cũng gây ảnh hưởng xấu đến kết quả kinh doanh * Kiến nghị: + Về phía Nhà khách: Nhà khách thể huy động vốn qua Ngân hàng với lãi suất thấp, nhận góp vốn liên doanh và thể thuê TSCĐ ở công ty cho thuê tài chính Qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ và tránh những tai nạn lao động, vừa làm tăng năng suất lao động và đem lại nhiều lợi nhuận cho Nhà khách + Về phía Nhà nước:... chẽ, thuận tiện cho việc phân công lao động và chuyên môn hoá nâng cao năng suất lao độngnhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam ngoài kế toán trưởng còn 4 nhân viên kế toán họ đều trình độ chuyên môn Do vậy mọi người đều đảm nhiệm phần việc nặng nề đòi hỏi phải sự cố gắng và tinh thần trách nhiệm cao Bộ máy kế toán trong Nhà khách Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức theo hình thức... công việc nói chung và trách nhiệm đối với việc quản lý và sử dụng TSCĐ nói riêng Vì vậy Nhà khách cần chọn những nhân viên trình độ kỹ thuật, hoặc thường xuyên đào 32 tạo những nhân viên được giao quản lý TSCĐ để việc sử dụng TSCĐ hiệu quả hơn - Áp dụng các biện pháp khấu hao TSCĐ hợp lý là một biện pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ Vì vậy Nhà khách cũng cần xem xét lại cách tính khấu hao . o0o………… BÁO CÁO TỐT NGHIỆPĐỀ TÀI:Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam"1MỤC. quản trị vốn cố định tại nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.Chương III : Một số giải pháp và kiến nghị tại nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam" doc, Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam" doc, Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam" doc, NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VCĐ VÀ TSCĐ, TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM, TẠI NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn