Tài liệu Dự án Việt-Bỉ - Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiểu học và trung học cơ sở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (VIE 04 019 11) pptx

66 788 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2014, 22:20

Dự án Việt – Bỉ Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiểu học trung học sở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (VIE 04 019 11) ttËËpp hhuuÊÊnn DD¹¹yy vvμμ hhääcc ttÝÝcchh ccùùcc VVμμ SSöö DDôôNNGG TTHHIIÕÕTT BBÞÞ DD¹¹YY HHääCC Hμ Néi, Th¸ng 5/2006 1Bộ Giáo dụcvàĐào tạoDự án Việt-BỉTẬP HUẤN GIẢNG VIÊNTRUNG ƯƠNG VỀDẠY HỌC TÍCH CỰCHà nội tháng 5- 2006DẠY HỌC TÍCH CỰC2I- MT S VN CP TRONG CHU K TRC1.Vỡ sao ?2.L gỡ ?3.Th no ?4.iukin?ặc trng của dạy v họctích cực Dạy học thông qua tổ chức các hoạt độngcủa học sinh. Chú trọng rèn luyện phơngpháptựhọc. Tng cờnghọctậpcáthểphốihợpvớihọctập hợp tác; Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giácủa trò.3Dạy v học tích cực nhấn mạnh Tính hoạt động cao của ngời học Tính nhân vn cao của giáo dục Bản chất của dạy v học tích cực l :- Khai thác động lực học tập của ngời học đểphát triển chính họ.- Coi trọng lợi ích nhu cầu của cá nhân ngời học, đảm bảo cho họ thích ứng với đời sống xã hội.í TNG C BN V DY V HC TCH CCGS.TS. G. KelchtermansDyvhctớchccth hin iugỡ?Giỏo sinh/ HcsinhToratỏcng qua litrongmụi trng hctpan tonGing viờn/giỏo viờn4Giảng viên/giáo viên Thiếtkế tạomôitrường cho phương pháp họctích cực Khuyếnkhích, ủng hộ, hướng dẫnhoạt động củaHS Thử thách tạo động cho HS Khuyếnkhíchđặtcâuhỏivàđặtranhững vấn đềcầngiảiquyếtGiáo sinh/Họcsinh Chủ động trao đổi/xây dựng kiếnthức Khai thác, tư duy, liên hệ Kếthợpkiếnthứcmớivớikiếnthức đãcótừtrướcII- Mộtsố vấn đề bổ sung5PHƯƠNG PHÁP DẠYPHƯƠNG PHÁP HỌCDẠYHỌCMộtsố mô hình họctậptíchcực Họctập“dựatrênhứng thú” Học qua “làm” Họctập“đa giác quan” 6Họctậpdựatrênhứng thú(động họctập)Nhậnthứcrằngnhững gì học đượclà lợi cho mìnhNhNhậậnnththứứccrrằằngngnhnhữữngngggììhhọọccđưđượợccllààccóóllợợiichochommììnhnhNhNhậậnnththứứccrrằằngnghhọọccgigiỏỏiissẽẽtăngtănglònglòngttựựtrtrọọngng, , tăngtăngttíínhnhttựựtintinNhNhậậnnththứứccrrằằngngnhnhữữngngggììhhọọccđưđượợccllààllííththúúvvààhhấấppddẫẫnnNNỗỗllựựccThThàànhnhcôngcôngtrongtronghhọọccttậậpp((KKĩĩnăngnăngvvààkhkhảảnăngnănghhọọccttậậpptăngtăng)) Hai cách họcChủ độngHọctậplàcáimìnhlàm cho chính mình Vì vậy, thành hay bại tùy thuộcvàomình.- Mình cầncố tìm nguồntư liệu- Mình cầnkiểmtrasựhiểubiếtcủamình- Mình cầnchỉnh lạinhững vấn đề này- Tóm lạimìnhcầntựkiểmsoátvàtự chịutrách nhiệmThụ độngHọctậplàcáido thầygiáo làm cho mình Vì vậy, thành hay bạitùy thuộcvàonhữngyếutố ngoài sự kiểmsoát củamìnhnhư :-Thầygiỏi đếnmứcnào?- Nguồntư liệu- Trí thông minh củamình- năng khiếucủamìnhvề môn học đó- 7 Cho nên, nếumìnhchưahọc được -mìnhphảicố gắng hơn- hoặcphải thay đổichiếnlượchọc, như :- thử một cuốnsáchkhác- nhờ mộtbạngiúpđỡ- ôn tạiphầnhọccũ- Dù bằng cách nào, nếumình tự kiểmsoátvàcó trách nhiệm đầy đủ, mình sẽ thể thànhcông.Thích nghi, hưởng ứng, tự tin Cho nên, nếumìnhchưahọc được - đólàthầysai- nguồntư liệukhôngphù hợp, hoặc nhiềukhả năng là mình ngốcDù bằng cách nào con đường hợp lí duy nhấtlà bó tay đầuhàng!Đầuhàng, ngãgục, thấtvọngDạyhọclàmtăng hứng thú họctậpcủaHS Thể hiện đượcsự quan tâm củaGV đốivớiHS – Hãy nhiệttìnhvàtruyềnnhiệttìnhhứngthú môn họcchoHS. Tậptrungvàonhững câu hỏikíchthíchtòmò hơnlàchỉ nêu dữ liệu. Thể hiên tính thựctế, tính hữudụng củanộidung họctập: Đem tớilớpnhững vậtthật, đưaranhững tình huống sát thực, sử dụngbăng video vềứng dụng củanộidung họctập, đưaHS đi tham quan, 8 Tậndụng khả năng sáng tạovàtự biểuđạtcủaHS ĐảmbảochoHS đượcchủ động Thường xuyên thay đổihoạt động củaHS Sử dụng thi đua thách thứcgiữacácnhóm, các tổ. Làm cho việchọccóthể vậndụng trựctiếpvàocuộcsống củaHS.  Từ bên ngoài ngườihọcGV :- Chú ý đếnHS- Tôn trọng HS vớitư cách mộtcon ngườivà thể hiệntìnhcảm ấm cúng- Quan tâm, lắng nghe HS- Chấpnhậnsuynghĩ củaHS- Dành thờigianvớingườihọc- Thể hiệntháiđộ đánh giá cao ngườihọc- 9 Từ bên trong ngườihọcHS :- Họcmộtchủ đề hoặchoànthànhmộtnhiệmvụ mà các em say mê- Thỏa mãn óc tò mò khoa họccủabảnthân- Tự mình khám phá ra được điềugìđó- Đượcsángtạo, kiểmsoátđượcquátrìnhhọctập- Đáp ứng đượctháchthức(nhấtlàtháchthứcdo cácemnêura)- Cảmgiácmìnhcóthể làm được ! – mìnhlàm đúng rồihoặccảmgiác“chợthiểura”- Đạt đượcmụctiêucánhânhoặchoànthành nhiệmvụ do mình tự đề ra.Kếtquả họctậpcủahọcsinhtỉ lệ vớisố giácquan các em sử dụngHọctập đagiácquan[...]... BN DẠY HỌC TRONG DẠY HỌC TÍCH CỰC I- Đầu máy DVD Tivi 1 Kĩ thuật sử dụng đầu máy DVD Tivi Nhận biết các bộ phận chính trong thiết bị nghe nhìn theo đồ sau : - Mặt trước các nút bản Tivi Đầu máy DVD Công tắc nguồn (Power) Cửa đưa đĩa vào Nút vào/ra đĩa (Open/close) Công tắc nguồn (Power) - Mặt sau cách đấu nối dây tín hiệu Video out Audio out INPUT Video1 INPUT Video2 Vàng Vàng Trắng... video 3) • Input ổ màu vàng : đưa tiếng vào • Input ổ màu trắng đỏ: đưa tiếng vào + Jăc cắm màu vàng là tín hiệu hình ảnh + Jắc cắm màu đỏ trắng là tín hiệu tiếng (cho hai hệ thống loa của tivi) Lưu ý: - Không cắm nhầm dây hình vào ổ của dây tiếng - Dây tiếng thể đảo cho nhau được - 3 lối vào video: video 1 video 2 ở phía sau máy, video 3 ở đế phía trước máy - Một số nút thường sử... mình thông qua nhận xét, đánh giá của người thực hiện khác Phản hồi bao gồm hai yếu tố : - Mô tả các hành động đã được diễn ra như thế nào (hoạt động giống như một loại gương) Đánh giá các hành động đó 5 Phản hồi mang tính xây dựng là một kĩ năng chủ chốt trong đào tạo trong bồi dưỡng GV, đặc biệt là trong dạy học vi mô 6 3 CÁC BƯỚC CỦA QUÁ TRÌNH PHẢN HỒI MANG TÍNH XÂY DỰNG a) Bước 1 Nhận thức sâu... cần kiểm tra chế độ chiếu sáng : • Cách bật máy: bật công tăc sáng ít sáng nhiều • Cách tắt máy: sáng ít sáng nhiều tắt công tăc 2 Kĩ thuật làm bản trong - Giới hạn khuôn hình chữ viết : Nên bố trí thông tin nằm trong một khu vực chữ nhật 180mm x 240mm để tránh hình chữ nằm sát mép của giấy trong 210mm 180mm 297mm 240mm - Chữ viết • Chữ viết phải dễ đọc đủ to (chiều cao chữ tối thiểu 5mm; có... nhóm cần xác định rõ những điều đã được chưa được cả nhóm thống nhất 1 9 4 Không sử dụng phần tóm tắt để bắt đầu một bài học khác hoặc để đưa ra các ý mới 5 Dừng tóm tắt khi cần thiết không cố tóm tắt một lần các cuộc thảo luận dài hoặc phức tạp 10 5 6 Yêu cầu các học viên tóm tắt Đây chính là hội bạn dành cho học viên để họ thực hành bài học 7 Quan sát các hành vi phi ngôn ngữ của nhóm hoặc... nghe - Tôi sẽ quên Chỉ cho tôi thấy - Tôi sẽ nhớ Cho tôi tham gia - Tôi sẽ hiểu Ta nghe Ta nhìn Ta làm - Ta sẽ quên - Ta sẽ nhớ - Ta sẽ học được 11 Học qua làm đòi hỏi các bước sau : Giải thích (Explanation) : HS cần biết tại sao phải “làm” như vậy ? Làm chi tiết (Doing-detail) : HS được hướng dẫn “làm chi tiết” qua việc được “xem giới thiệu” hoặc nghiên cứu tình huống Cách đó cung cấp mô hình thực hành... góp ý trao đổi, cả hai phía đều thể học hỏi nâng cao kiến thức chuyên môn tư duy của mình 9 5 1 LẮNG NGHE Nghe chủ động (lắng nghe tốt) là khả năng ngừng suy nghĩ làm việc của mình để hoàn toàn tập trung vào những gì mà ai đó đang nói Nghe thụ động là nghe mà không lắng nghe Vì vậy, không biết là ngưòi ta nói gì 2 1 Lắng nghe là một kĩ năng quan trọng của tập huấn viên 3 Nguyên tắc lắng... đầu máy DVD II- Máy chiếu (OVER HEARD) 1 Kĩ thuật sử dụng CÁC BỘ PHẬN CHÍNH CỦA MÁY CHIẾU Điều chỉnh lên màn ảnh Chuyển đèn I đèn II (dự phòng) Đèn sáng ít Điều chỉnh độ nét Sáng nhiều Đặt bản trong Công tắc mở, tắt đèn Tắt Mở N hấn để gập cần đèn Lưu ý: - Không nên bật tắt liên tục, giữa các lần bật tắt tối thiểu nên hơn 30 giây (trên 1 phút càng tốt) Thời gian một lần chiếu sáng liên tục nên... luôn được tạo hội để nêu câu hỏi 12 Ghép 7 chữ cái đầu bằng tiếng Anh của hoạt động ở mỗi bước thêm dấu hỏi (?) ở bước 8 ta được từ : EDUCARE ? (Nguồn : Dạy học ngày nay, GEOFFREY PETTY) Dạy học qua làm GV viên thể sử dụng nhiều cách khác nhau để giải thích “Giải thích” ở đây không nghĩa là sử dụng PP giải thích Ví dụ : - Cho HS xem video - Làm thí nghiệm, tự mày mò phát hiện - Điều quan... chỉ tồn tại trong trí nhớ dài nếu nó được tái sử dụng hoặc nhắc lại một cách thường xuyên Học hiệu quả hơn nếu động của nó là ham muốn được thành công hơn là lo sợ bị thất bại HS cần trách nhiệm tối đa đối với việc học tập, đánh giá đạt tiến bộ 15 - Mỗi người một năng lực sử lý thông tin khác nhau, một kiểu tư duy học tập khác nhau : Một số người thích nghe thông tin Một số khác thích . Dự án Việt – Bỉ Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiểu học và trung học cơ sở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (VIE 04 019 11) . 1Bộ Giáo dụcv Đào tạo Dự án Việt- Bỉ TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN TRUNG ƯƠNG VỀDẠY VÀ HỌC TÍCH CỰCHà nội tháng 5- 2006DẠY VÀ HỌC TÍCH CỰC2I- MT S VN
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Dự án Việt-Bỉ - Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiểu học và trung học cơ sở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (VIE 04 019 11) pptx, Tài liệu Dự án Việt-Bỉ - Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiểu học và trung học cơ sở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (VIE 04 019 11) pptx, Tài liệu Dự án Việt-Bỉ - Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiểu học và trung học cơ sở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (VIE 04 019 11) pptx

Từ khóa liên quan