đề thi thử đại học 2014 và đáp án đề 5

25 1,902 55
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2014, 13:22

đề và đáp án đề 5 [...]... Khóa học Luyện giải đề môn Toán – Thầy Đặng Việt Hùng Facebook: LyHung 95 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn thi: TOÁN; khối A khối A1, lần 5 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 điểm) Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số y = x3 − 3 x 2 + 2 a) Khảo sát sự biến thi n vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho b) Tìm m để... = 2 2 2 2 2 5a + 2ab + b 5b + 2bc + c 5c + 2ac + a 2 PHẦN RIÊNG (3 điểm): Thí sinh chỉ được một trong hai phần (phần A hoặc phần B) A Theo chương trình Chuẩn Câu 7.a (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (C): x 2 + y 2 − 4 y − 4 = 0 cạnh AB có trung điểm M thuộc đường thẳng d: 2x – y – 1 = 0 Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh AB tìm tọa độ... phân I = ∫ 1 (x 4 ) + 1 ln x + 2 x3 + 1 2 + x ln x dx Câu 5 (1,0 điểm) Cho hình chóp S ABCD có đáy là hình thang vuông tại A B với BC là đáy nhỏ, H là trung điểm AB, SA = 2a, SC = a 5 Biết rằng tam giác SAB là tam giác đều, mặt phẳng ( SAB ) vuông góc với mặt phẳng ( ABCD ) khoảng cách từ D tới mặt phẳng ( SHC ) bằng 2a 2 Tính thể tích khối chóp S ABCD theo a 1 1 1 1   1  1 Câu 6 (1,0 điểm)... phương trình mặt phẳng (P) đi qua hai điểm 3 5 M (3; 0;1), N (6; −2;1) (P) tạo với mặt phẳng (Oyz) một góc φ thỏa mãn sin φ = 7 3−i 3  Câu 9.b (1,0 điểm) Tìm tất cả số nguyên dương n thỏa mãn A =   3 − 3i     n là số thực Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014! ... cân tại M có diện tích bằng ( ) B Theo chương trình Nâng cao x2 y 2 + = 1 Hai điểm 4 3 M (−2; m), N (2; n) di động thoả mãn tích khoảng cách từ hai tiêu điểm F1 , F2 của (E) đến đường thẳng Câu 7.b (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho elip (E): MN bằng 3 Tính cos MF1 N Câu 8.b (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua hai điểm 3 5 M (3;... biệt M, N cùng với điểm P(−1;6) tạo thành tam giác nhận gốc tọa độ làm trọng tâm π  sin 2 x − cos 2 x + 4 2 sin  x +  − 3cos x 4  Câu 2 (1,0 điểm) Giải phương trình =1 cos x − 1 ( x − 3)( x + 4 ) = y ( y − 7 )  Câu 3 (1,0 điểm) Giải hệ phương trình  (với x, y ∈ » ) x −1 log x −1 ( 2 − y ) = 2  y  e Câu 4 (1,0 điểm) Tính tích phân I = ∫ 1 (x 4 ) + 1 ln x + 2 x3 + 1 2 + x ln x dx Câu 5 (1,0 . w0 h3" alt=""
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử đại học 2014 và đáp án đề 5, đề thi thử đại học 2014 và đáp án đề 5, đề thi thử đại học 2014 và đáp án đề 5