Tài liệu MẪU ISO9001-2000: BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO docx

1 2,054 7
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2014, 15:59

BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠOI. Thành phần tham dự:1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. II. Nội dung :Stt Các vấn đề bàn luận và các hành độngcần thực hiệnNgườithực hiệnNgày phảihoàn thànhTGĐ (Đại diện lãnh đạo)Tổng Giám ĐốcNgày tháng nămNgười lậpTrang: 1 . BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠOI. Thành phần tham dự:1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. II. Nội. hành độngcần thực hiệnNgườithực hiệnNgày phảihoàn thànhTGĐ (Đại diện lãnh đạo) Tổng Giám ĐốcNgày tháng nămNgười lậpTrang: 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu MẪU ISO9001-2000: BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO docx, Tài liệu MẪU ISO9001-2000: BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO docx, Tài liệu MẪU ISO9001-2000: BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO docx

Từ khóa liên quan