TIỂU LUẬN KINH TẾ LƯỢNG

21 3,315 37
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2014, 21:53

Tieu luan Kinh Te Luong Số lượng người yêu của sinh viên ðại học Ngoại Thương-cơ sở II Copyright © Nhóm 3_K47A_ðHNT-CSII Trang 0 TRƯỜNG ðẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CƠ SỞ II – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH         KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH – CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ  BÀI TẬP NHÓM KINH TẾ LƯỢNG SINH VIÊN ðẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG - CS II VÀ SỐ NGUỜI YÊU GV Hướng Dẫn : TRẦN THỊ TUẤN ANH Nhóm thực hiện: Nhóm 3- Lớp K47A • Nguyễn Văn Cường 041 • Trương Bảo Ngọc 180 • Hoàng Thiên Kim 129 • ðào Thị Bích Liên 134 • Trần Bảo Ngọc 178 • Nguyễn Hoài Phương K47E Copyright © 2009 Nhóm 3 -LớpK 47A Thành phố Hồ Chí Minh tháng 10 năm 2009 Số lượng người yêu của sinh viên ðại học Ngoại Thương-cơ sở II Copyright © Nhóm 3_K47A_ðHNT-CSII Trang 1 LỜI NÓI ĐẦU ôn học Kinh tế lượng có lẽ ñã quá quen thuộc ñối với sinh viên học khối ngành Kinh tế. Tuy nhiên, nếu chỉ biết ñến lý thuyết suông mà không áp dụng vào thực tế thì sẽ chưa thấy ñươc cái hữu dụng, cái hay của môn học này. Vì vậy, khi ñược giao bài tập khảo sát thực tế từ Giảng viên bộ môn, nhóm chúng tôi ñã rất vui vì có cơ hội ñem những lý thuyết học trên lớp vào cuộc sống xung quanh mình. Nhóm chúng tôi gồm 6 sinh viên lớp K47A, K47E ngành Quản trị kinh doanh và Kinh tế ñối ngoại của trường ðại học Ngoại thương cơ sở II (tp.HCM) ñã tiến hành làm báo cáo cho ñề tài nghiên cứu này với sự hướng dẫn của cô Trần Thị Tuấn Anh, giảng viên khoa Toán thống kê, trường ðại học Kinh tế tp.HCM. Bảng báo cáo này ñược thực hiện trong thời gian hai tuần của tháng 10 năm 2009. Tất cả số liệu trong bài ñều là số liệu thật từ những người ñược khảo sát. Trong quá trình hoàn thành ñề tài, chúng tôi ñã hiểu hơn về môn học này và có những quãng thời gian thú vị bên nhau. Dù ñã rất cố gắng nhưng nhóm tôi có lẽ cũng khó tránh khỏi những sai sót ngoài mong muốn. Chúng tôi chỉ mong khi ñọc qua ñề tài này bạn sẽ hiểu hơn về nó hay phát hiện ra một ñiều gì ñó thú vị và cảm thấy yêu thích môn học này hơn, cũng như những gì mà nhóm tôi ñã cảm nhận ñược qua quá trình thục hiện. NHÓM TRƯỞNG Nguyễn Văn Cường M Số lượng người yêu của sinh viên ðại học Ngoại Thương-cơ sở II Copyright © Nhóm 3_K47A_ðHNT-CSII Trang 2 MỤC LỤC Lời nói ñầu ………………………………………………………………………1 Mục lục ………………………………………………………………………… .2 Nội dung chính I.Giới thiệu ñề tài nghiên cứu 1) Giới thiệu……………………………………………………………….3 2) ðối tượng, phạm vi khảo sát……………………………………………3 3) Ý nghĩa ñề tài………………………………………………………… .4 4) Quy trình thực hiện, công cụ hỗ trợ…………………………………….4 5) Các yếu tố khảo sát…………………………………………………… 5 II. Xây dựng mô hình hồi quy 1) Mô hình hồi quy……………………………………………………….6 2) Ý nghĩa các biến……………………………………………………….6 III. Mô hình hồi quy-Kiểm ñịnh và sửa chữa mô hình: A. Mô hình hồi quy 1) Mô hình hồi quy gốc………………………………………………… .8 2) Mô hình hồi quy sau khi loại bỏ biến thừa………………………… .12 B. Kiểm ñịnh và khắc phục 1) Kiểm ñịnh ña cộng tuyến…………………………………………… 14 2) Kiệm ñịnh tự tương quan…………………………………………… 14 3) Kiểm ñịnh phương sai thay ñổi………………………………………15 IV. Kết luận…………………………………………………………………… .18 V. Khó khăn khi thực hiện và hạn chế của mô hình………………………….19 Phụ lục Phiếu khảo sát…………………………………………………………… 20 Số lượng người yêu của sinh viên ðại học Ngoại Thương-cơ sở II Copyright © Nhóm 3_K47A_ðHNT-CSII Trang 3 I. GIỚI THIỆU ðỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1. Giới thiệu: Chủ ñề Tình Yêu là một chủ ñề chắc chắn vô cùng gần gũi và quen thuộc với tất cả mọi người. Nhóm chúng tôi ñã quyết ñịnh nghiên cứu về ñề tài này cũng vì ñây thực sự là một chủ ñề thú vị, hấp dẫn và luôn khiến bất kỳ ai dù ở thế hệ, thời ñại nào cũng phải suy nghĩ, tìm tòi. Tuy nhiên, vì tính phức tạp và quá rộng lớn của nó, Nhóm 3 chỉ tiến hành nghiên cứu một ở một nội dung nhỏ là “Số lượng người yêu của sinh viên ðại học Ngoại thương – cơ sở II” tính từ trước cho ñến thời ñiển hiện tại. 2. ðối tượng, phạm vi khảo sát: ðối tượng ñược thực hiện khảo sát là các sinh viên khóa K45, K46, K47, K48 (năm nhập học từ 2006 ñến 2009) của trường ñại học Ngoại thương cơ sở II (ðHNT- CSII). ðây vốn là một ngôi trường nổi tiếng ở tp.HCM với ñiểm xét tuyển ñầu vào khối A, D luôn ñứng trong top ñầu thành phố. Các sinh viên trong trường ñược ñánh giá là năng ñộng, tự tin và giỏi giang. Nói ñến ñây thì có lẽ ai cũng tò mò muốn biết ngoài những thành tích trong học tập, xã hội thì ñời sống tình cảm của những sinh viên ñược ñánh giá cao như thế sẽ ra sao, có gì ñặc biệt hơn không. Là sinh viên ở chính ngôi trường này và ñược tiếp xúc với họ hằng ngày, ñây cũng là vấn ñề mà chúng tôi rất thắc mắc, quan tâm và muốn tìm hiểu. Vì vậy, chúng tôi ñã chọn giới hạn phạm vi nội dung nghiên cứu như vậy. Hình ảnh trường ðại học Ngoại Thương cơ sở II-tpHCM Số lượng người yêu của sinh viên ðại học Ngoại Thương-cơ sở II Copyright © Nhóm 3_K47A_ðHNT-CSII Trang 4 3. Ý nghĩa ñề tài: Việc có người yêu ñã trở nên khá phổ biến ngay trong giới sinh viên hiện nay. Chủ ñề tình yêu có lẽ cũng không còn kín ñáo như xưa mà ñã ñược ñem ra tranh luận, bàn bạc sôi nổi trong những giờ giải lao ở giảng ñường ñại học. Vì vậy, sẽ thật thiếu sót khi muốn tìm hiểu về ñời sống sinh viên, ngoài những vấn ñề quen thuộc như chi tiêu hàng tháng, vấn ñề học tập, ta lại né tránh việc nghiên cứu về ñời sống tình cảm của họ. ðối với sinh viên ðH Ngoại Thương cũng không phải ngoại lệ. Nhóm 3 mong muốn bài nghiên cứu này sẽ mang ñến cho người ñọc một cách nhìn hay sự hiểu biết hơn về ñời sống tình cảm của sinh viên trường, thể hiện qua số lượng người yêu họ ñã từng và ñang có cùng với các yếu tố ảnh hưởng. Qua bảng báo cáo này, các bạn sẽ biết ñược yếu tố nào có hay không có tác ñộng ñến số lượng người yêu của họ, tác ñộng nhiều hay ít và chúng tôi tin rằng có thể sẽ có nhiều ñiều rất khác so với dự ñoán của bạn. 4. Quy trình thực hiện, công cụ hỗ trợ • Các bước thực hiện: • ðể tiến hành xây dựng mô hình, Nhóm 3 ñã phát 420 Phiếu khảo sát (xem Phụ lục), thu về 368 phiếu và chọn lọc ñược 301 phiếu hợp lệ. - Phiếu hợp lệ: trả lời hết tất cả câu hỏi theo ñúng các mục ñã cho - Phiếu không hợp lệ: bỏ trống câu trả lời, trả lời “Không biết”, ghi thêm câu trả lời khác với mục ñã cho. Công cụ chủ yếu trong việc thiết lập và kiểm ñịnh mô hình là Phần mềm Eviews phiên bản 5.0. Ngoài ra nhóm còn sử dụng các công cụ khác của Microsoft như Word, Excel, Paint,… - Khảo sát trên 400 sinh viên - Số phiếu hợp lệ: 301 phiếu Chọn ñề tài Xác ñịnh các tham số Thu thập sốliệu Xây dựng mô hình Kiểm ñịnh, sửa chữa Nhận xét, kết luận Phần mềm Eviews 5.0 Số lượng người yêu của sinh viên ðại học Ngoại Thương-cơ sở II Copyright © Nhóm 3_K47A_ðHNT-CSII Trang 5 5. Các yếu tố khảo sát: ðể thực hiện mô hình Số lượng người yêu của sinh viên ðH Ngoại thương, Nhóm 3 ñã tiến hành khảo sát ở những yếu tố sau: • Tuổi, giới tính: sinh viên năm mấy (ña số các sinh viên có năm sinh từ 1988 ñến 1991), giới tính. • Gia ñình, chi tiêu: là sinh viên tỉnh hay thành phố, chi tiêu mỗi tháng (ñơn vị nghìn ñồng), sự ủng hộ của gia ñình về vấn ñề người yêu. • Học tập: học lực, hạnh kiểm tính theo học kỳ gần ñây nhất (nếu là sinh viên năm nhất thì tính theo học kỳ 2 năm lớp 12) • Tính cách: vui vẻ hay ít nói, quan hệ xã hội, bạn bè, tự ñánh giá về ngoại hình. • Các hoạt ñộng khác: có tham gia hoạt ñông ngoại khóa, ñi làm thêm hay ñi chơi nhiều không. SỐ LƯỢNG NGƯỜI YÊU TUỔI, GIỚI TÍNH GIA ðÌNH, CHI TIÊU HỌC TẬP TÍNH CÁCH CÁC HOẠT ðÔNG KHÁC Số lượng người yêu của sinh viên ðại học Ngoại Thương-cơ sở II Copyright © Nhóm 3_K47A_ðHNT-CSII Trang 6 II. XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỒI QUY 1) Mô hình tổng quát: Y = C(1) + C(2)*X1 + C(3)*X2 + C(4)*D1 + C(5)*D2G + C(6)*D2K + C(7)*D3T + C(8)*D3K + C(9)*D3Y + C(10)*D4D + C(11)*D4U + C(12)*D5V + C(13)*D5I + C(14)*D6 + C(15)*D7N + C(16)*D7I + C(17)*D8 + C(18)*D9 + C(19)*D10 + C(20)*D11 + C(21)*D12 + Ui 2) Ý nghĩa các biến trong mô hình:  Biến phụ thuộc: Y_Số lượng người yêu  Biến ñộc lập:  Biến ñịnh lượng: X1_ Sinh viên năm mấy X2_Số tiền chi tiêu mỗi tháng (ðơn vị tính: ngàn ñồng)  Biến ñịnh tính: D1_ Giới tính D1=1: Nam D1=0: Nữ D2_Học lực D2G=1: Loại giỏi D2G=0: Loại khác D2K=1: Loại khá D2K=0: Loại khác Nhóm ñiều khiển là nhóm mà D2G=D2K=0 là những người có học lực loại trung bình. D3_Xếp loại hạnh kiểm D3T_Tốt D3T=1:Loại tốt D3T=0: Khác D3K_Khá D3K=1: Loại khá D3K=0: Khác D3Y_Yếu D3Y=1: Loại yếu D3Y=0: Khác Nhóm ñiều khiển là nhóm mà D3T= D3K= D3Y =0 là những người có hạnh kiểm trung bình. D4_Ngoại hình D4D_ðẹp D4D=1: ðẹp D4D=0: Khác D4U_Ưa nhìn D4U=1: Ưa nhìn D4U=0: Khác Nhóm ñiều khiển là nhóm mà D4D= D4U= 0 là những người có ngoại hình trung bình (bình thường) Số lượng người yêu của sinh viên ðại học Ngoại Thương-cơ sở II Copyright © Nhóm 3_K47A_ðHNT-CSII Trang 7 D5- Tính cách D5V_Vui vẻ, hòa ñồng D5D=1: ðúng D5D=0: Khác D5I_Ít nói, khó gần D5I=1: ðúng D5I=0: Khác Nhóm ñiều khiển là nhóm mà D5V = D5I = 0 những người có tính cách bình thường. D6_Nơi xuất thân D6=1: Nội thành( Sinh ra ở tp HCM) D6=0: Ngoại thành D7_Số lượng bạn bè D7N_Nhiều bạn D7N=1: ðúng D7N=0: Khác D7I_Ít, một vài bạn D7I=1: ðúng D7I=0:Khá Nhóm ñiều khiển là nhóm mà D7N= D7I= 0 là những người mà số lượng bạn bình thường D8_Bận rộn D8=1: Có bận rộn D8=0: Rãnh rỗi D9_ Làm thêm D9=1: Có ñi làm thêm D9=0: Không ñi làm thêm D10_Hoạt ñộng ngoại khóa D10=1: Có tham gia hoạt ñộng ngoại khóa D10=0: Không tham gia hoạt ñộng ngoại khóa D11_ ði chơi D11=1: Thường ñi chơi D11=0: Ít ñi chơi 12_Sự ủng hộ của gia ñình về vấn ñề người yêu D12=1: Cho phép D12=0: Ngăn cấm Số lượng người yêu của sinh viên ðại học Ngoại Thương-cơ sở II Copyright © Nhóm 3_K47A_ðHNT-CSII Trang 8 III. MÔ HÌNH HỒI QUY-KIỂM ðINH VÀ KHẮC PHỤC MÔ HÌNH: A. Mô hình hồi quy 1. Mô hình hồi quy gôc: a. Phương trình hồi quy gôc: Estimation Command: ===================== LS Y C X1 X2 D1 D2G D2K D3T D3K D3Y D4D D4U D5V D5I D6 D7N D7I D8 D9 D10 D11 D12 Estimation Equation: ===================== Y = C(1) + C(2)*X1 + C(3)*X2 + C(4)*D1 + C(5)*D2G + C(6)*D2K + C(7)*D3T + C(8)*D3K + C(9)*D3Y + C(10)*D4D + C(11)*D4U + C(12)*D5V + C(13)*D5I + C(14)*D6 + C(15)*D7N + C(16)*D7I + C(17)*D8 + C(18)*D9 + C(19)*D10 + C(20)*D11 + C(21)*D12 Substituted Coefficients: ===================== Y = -0.002011636704 - 0.02962483466*X1 + 0.0004457141024*X2 - 0.1320224455*D1 - 1.773797617*D2G - 1.818035409*D2K + 1.18148983*D3T + 0.6372732377*D3K - 1.109783608*D3Y + 1.253941192*D4D + 0.6741365799*D4U - 0.3593341232*D5V + 0.3772724947*D5I + 0.6574958717*D6 + 0.4563313891*D7N + 0.5885625693*D7I + 0.2517997266*D8 - 0.1945089023*D9 - 0.1180522834*D10 + 0.5575260971*D11 + 0.5310597507*D12 Số lượng người yêu của sinh viên ðại học Ngoại Thương-cơ sở II Copyright © Nhóm 3_K47A_ðHNT-CSII Trang 9 b. Mô hình 1: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 10/26/09 Time: 21:44 Sample: 1 301 Included observations: 301 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.002012 1.004563 -0.002002 0.9984 X1 -0.029625 0.148401 -0.199626 0.8419 X2 0.000446 0.000142 3.146391 0.0018 D1 -0.132022 0.293270 -0.450174 0.6529 D2G -1.773798 0.440550 -4.026327 0.0001 D2K -1.818035 0.368391 -4.935074 0.0000 D3T 1.181490 0.791303 1.493094 0.1365 D3K 0.637273 0.813669 0.783210 0.4342 D3Y -1.109784 1.597836 -0.694554 0.4879 D4D 1.253941 0.391010 3.206929 0.0015 D4U 0.674137 0.295985 2.277607 0.0235 D5V -0.359334 0.291834 -1.231297 0.2192 D5I 0.377272 0.440388 0.856682 0.3924 D6 0.657496 0.306372 2.146068 0.0327 D7N 0.456331 0.284814 1.602210 0.1102 D7I 0.588563 0.436637 1.347945 0.1788 D8 0.251800 0.263761 0.954652 0.3406 D9 -0.194509 0.293712 -0.662245 0.5084 D10 -0.118052 0.255890 -0.461340 0.6449 D11 0.557526 0.268901 2.073354 0.0391 D12 0.531060 0.295809 1.795282 0.0737 R-squared 0.251269 Mean dependent var 1.584718 Adjusted R-squared 0.197788 S.D. dependent var 2.384037 S.E. of regression 2.135293 Akaike info criterion 4.422299 Sum squared resid 1276.654 Schwarz criterion 4.680935 Log likelihood -644.5560 F-statistic 4.698302 Durbin-Watson stat 1.920578 Prob(F-statistic) 0.000000
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN KINH TẾ LƯỢNG , TIỂU LUẬN KINH TẾ LƯỢNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn