ĐỒ án bê TÔNG cốt THÉP số II THIẾT kế KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP một TẦNG

5 1,385 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2013, 15:41

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2005 - LỚP 05DXD1-2 (55+58) Học kỳ : 1 – Năm học 2006-2007. Bắt đầu từ ngày 04/09/2006 đến 17/12/2006 Đòa điểm : 144/24 Điện Biên Phủ – Quận Bình Thạnh MSMH TÊN MÔN (TIẾT) GIÁO VIÊN (HH/HV) MSMH TÊN MÔN (TIẾT) GIÁO VIÊN (HH/HV) 01.06 Tư Tưởng HCM (45t) 61.09 Thuỷ Lực Cơ Sở (60t) ThS.Lê VănThông 03.07 Tiếng Anh 3 (45t) 62.03 Vẽ Kỹ Thuật 1 (45t) GVC. Hòang Thò Oanh 01.04 L- Sử Đảng CSVN (60t) 64.03 Đòa Chất Công trình (45t) Lê Nguyễn Nguyên 61.01 Co Học Co Sở 1 (60t) Ks, Nguyễn Thế Đạo 06.22 Vật Lý ĐC 2 (45t) TS. Trần Ngọc TIẾT BUỔI SÁNG T. HAI T. BA T. TƯ T. NĂM T. SÁU T. BẢY 1 7h00 → 7h45 VLĐC 2 CƠ HỌC CS 1 ĐCCT VẼ KT 1 2 7h50→ 8h35 VLĐC 2 CƠ HỌC CS 1 ĐCCT VẼ KT 1 3 8h45→ 9h30 VLĐC 2 CƠ HỌC CS 1 ĐCCT VẼ KT 1 4 9h35 →10h20 Tiếng Anh 3 CƠ HỌC CS 1 Tư Tưởng HCM 5 10h30 → 11h15 Tiếng Anh 3 Tư Tưởng HCM 6 11h20 → 12h05 Tiếng Anh 3 Tư Tưởng HCM PHÒNG HỌC (401) (405,406) (401) (401) (401, 410) BUỔI CHIỀU 7 13h00 → 13h45 Lich Sử Đảng THỦY LỰC CS 8 13h50→ 14h35 Lòch Sử Đảng THỦY LỰC CS 9 14h45→ 15h30 Lòch Sử Đảng THỦY LỰC CS 10 15h35 →16h20 Lòch Sử Đảng THỦY LỰC CS 11 16h30 → 17h15 PHÒNG HỌC (410) (401) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2005 - LỚP 05DXD3 + XC (55+43) Học kỳ : 1 – Năm học 2006-2007. Bắt đầu từ ngày 04/09/2006 đến 17/12/2006 Đòa điểm : 144/24 Điện Biên Phủ – Quận Bình Thạnh MSMH TÊN MÔN (TIẾT) GIÁO VIÊN (HH/HV) MSMH TÊN MÔN (TIẾT) GIÁO VIÊN (HH/HV) 01.06 Tư Tưởng HCM (45t) 61.09 Thuỷ Lực Cơ Sở (60t) ThS. Lê Văn Thông 03.07 Tiếng Anh 3 (45t) 62.03 Vẽ Kỹ Thuật 1 (45t) KTS.Trần Thò Minh Côi 01.04 L- Sử Đảng CSVN (60t) 64.03 Đòa Chất Công Trình(45t) Lê Nguyễn Nguyên 61.01 Co Học Co Sở 1 (60t) TS. Trần Huy Long 06.22 Vật Lý ĐC 2 (45t) TIẾT BUỔI SÁNG T. HAI T. BA T. TƯ T. NĂM T. SÁU T. BẢY 1 7h00 → 7h45 THỦY LỰC CS Tiếng Anh 3 VLĐC 2 CƠ HỌC CS 1 VẼ KT 1 2 7h50→ 8h35 THỦY LỰC CS Tiếng Anh 3 VLĐC 2 CƠ HỌC CS 1 VẼ KT 1 3 8h45→ 9h30 THỦY LỰC CS Tiếng Anh 3 VLĐC 2 CƠ HỌC CS 1 VẼ KT 1 4 9h35 →10h20 THỦY LỰC CS ĐCCT CƠ HỌC CS 1 Tư Tưởng HCM 5 10h30 → 11h15 ĐCCT Tư Tưởng HCM 6 11h20 → 12h05 ĐCCT Tư Tưởng HCM PHÒNG HỌC (403) (405,406) (403) (403) (403,410) BUỔI CHIỀU 7 13h00 → 13h45 Lòch Sử Đảng 8 13h50→ 14h35 Lòch Sử Đảng 9 14h45→ 15h30 Lòch Sử Đảng 10 15h35 →16h20 Lòch Sử Đảng 11 16h30 → 17h15 PHÒNG HỌC (410) Trang 1/5 THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2004 - LỚP 04DXD13 (Lớp Ghép) Học kỳ : 1 – Năm học 2006-2007. Bắt đầu từ ngày 04/09/2006 đến 11/12/2006 Đòa điểm : 144/24 Điện Biên Phủ – Quận Bình Thạnh MSMH TÊN MÔN (TIẾT) GIÁO VIÊN (HH/HV) MSMH TÊN MÔN (TIẾT) G.VIÊN (HH/HV) 64.23 Trắc Đòa (60t) ThS. Nguyễn Lê Việt 63.04 Tin Học ng Dụng(30t) ThS. Nguyễn Văn Giang 64.04 Cơ Học Đất (60t) ThS. Trương Quang Thành 65.05 Cấp Thoát Nước (45t) ThS. Nguyễn Tiến Dũng 61.05 Cơ Học Kết Cấu 1 (60t) ThS. Đinh Sỹ Minh 61.04 Sức Bền Vl 2(45t) ThS. Võ Minh Thiện 65.08 Kiến Trúc(60t) ThS. Nguyễn Đình Minh TIẾT BUỔI SÁNG T. HAI T. BA T. TƯ T. NĂM T. SÁU T. BẢY 1 7h00 → 7h45 SBVL2 T ĐỊA CTN CHKC 1 CHĐ THƯD (*) 2 7h50→ 8h35 SBVL2 T ĐỊA CTN CHKC 1 CHĐ THƯD (*) 3 8h45→ 9h30 SBVL2 T ĐỊA CTN CHKC 1 CHĐ THƯD (*)(201) 4 9h35 →10h20 T ĐỊA CHKC 1 CHĐ Tiếng Anh 3 5 10h30 → 11h15 Tiếng Anh 3 6 11h20 → 12h05 Tiếng Anh 3 PHÒNG HỌC (402) (402) (404) (402) (402) (307+409) BUỔI CHIỀU 7 13h00 → 13h45 Ktrúc 8 13h50→ 14h35 KTrúc 9 14h45→ 15h30 KTrúc 10 15h35 →16h20 KTrúc 11 16h30 → 17h15 PHÒNG HỌC (402) GHI CHÚ : Các môn học có đánh dấu (*) bố trí phòng sử dụng máy chiếu projector THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2004 - LỚP 04DXD23 (Lớp Ghép) Học kỳ : 1 – Năm học 2006-2007. Bắt đầu từ ngày 04/09/2006 đến 11/12/2006 Đòa điểm : 144/24 Điện Biên Phủ – Quận Bình Thạnh MSMH TÊN MÔN (TIẾT) GIÁO VIÊN (HH/HV) MSMH TÊN MÔN (TIẾT) GVIÊN (HH/HV) 64.23 Trắc Đòa (60t) ThS.Đăng Văn Công Bằng 63.04 Tin Học ng Dụng(30t) ThS. Võ Minh Thiện 64.04 Cơ Học Đất (60t) ThS. Trương Quang Thành 65.05 Cấp Thoát Nước (45t) ThS. Phan Quang Hưng 61.05 Cơ Học Kết Cấu 1 (60t) ThS. Đinh Minh 61.04 Sức Bền Vl 2(45t) ThS. Võ Minh Thiện 65.08 Kiến Trúc(60t) ThS. Nguyễn Đình Minh TIẾT BUỔI SÁNG T. HAI T. BA T. TƯ T. NĂM T. SÁU T. BẢY 1 7h00 → 7h45 T ĐỊA THƯD (*) CHĐ CTN Ktrúc 2 7h50→ 8h35 T ĐỊA THƯD (*) CHĐ CTN KTrúc 3 8h45→ 9h30 T ĐỊA THƯD (*) CHĐ CTN KTrúc 4 9h35 →10h20 T ĐỊA SBVL2 CHĐ KTrúc 5 10h30 → 11h15 SBVL2 6 11h20 → 12h05 SBVL2 PHÒNG HỌC (404) (201,404) (404) (404) (404) BUỔI CHIỀU 7 13h00 → 13h45 CHKC 1 Tiếng Anh 3 8 13h50→ 14h35 CHKC 1 Tiếng Anh 3 9 14h45→ 15h30 CHKC 1 Tiếng Anh 3 10 15h35 →16h20 CHKC 1 (307+405) PHÒNG HỌC (504) GHI CHÚ : Các môn học có đánh dấu (*) bố trí phòng sử dụng máy chiếu projector Trang 2/5 THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2004 - LỚP 04DXC (55) Học kỳ : 1 – Năm học 2006-2007. Bắt đầu từ ngày 04/09/2006 đến 11/12/2006 Đòa điểm : 144/24 Điện Biên Phủ – Quận Bình Thạnh MSMH TÊN MÔN (TIẾT) GIÁO VIÊN (HH/HV) MSMH TÊN MÔN (TIẾT) G.VIÊN (HH/HV) 64.23 Trắc Đòa (60t) ThS. Nguyễn Lê Việt 63.04 Tin Học ng Dụng(30t) KTS. Trần Minh Đức 64.04 Cơ Học Đất (60t) ThS. Lê Anh Hòang 64.07 MT Trong XD (30t) ThS. Lê Thò Vu Lan 61.05 Cơ Học Kết Cấu 1 (60t) ThS. Võ Minh Thiện 61.04 Sức Bền Vl 2 (45t) PGS.TS. Trần Lê Bình 64.02 Thuỷ Văn C Trình (45t) TS. Nguyễn Văn Chương TIẾT BUỔI SÁNG T. HAI T. BA T. TƯ T. NĂM T. SÁU T. BẢY 1 7h00 → 7h45 MT T XD CHĐ T ĐỊA CHKC 1 TVCT 2 7h50→ 8h35 MT T XD CHĐ T ĐỊA CHKC 1 TVCT 3 8h45→ 9h30 MT T XD CHĐ T ĐỊA CHKC 1 TVCT 4 9h35 →10h20 CHĐ T ĐỊA CHKC 1 SBVL2 5 10h30 → 11h15 SBVL2 6 11h20 → 12h05 SBVL2 PHÒNG HỌC (407) (407) (407) (407) (407) BUỔI CHIỀU 7 13h00 → 13h45 Tiếng Anh 3 THƯD (*) 8 13h50→ 14h35 Tiếng Anh 3 THƯD (*) 9 14h45→ 15h30 Tiếng Anh 3 THƯD (*) 10 15h35 →16h20 11 16h30 → 17h15 PHÒNG HỌC (405) (201) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2003 - LỚP 03XD1 Học kỳ : 1 – Năm học 2006-2007. Bắt đầu từ ngày 04/09/2006 đến 11/12/2006 MSMH TÊN MÔN (TIẾT) GIÁO VIÊN (HH/HV) MSMH TÊN MÔN (TIẾT) G.VIÊN (HH/HV) 63.04 Tin Học ng Dụng (30t) ThS. Nguyễn Văn Giang 66.08 Kỹ Thuật Ngành (30t) TS. Tô Văn Lận 66.03 Kỹ Thuật Thi Công (60t) ThS. Nguyễn Việt Tuấn 66.06 Kinh Tế Xây Dưng (45t) KS. Trần Đức Mạnh 67.13 Kết Cấu BTCT 2 (45t) ThS. Nguyễn Hữu Anh Tuấn 61.16 Động Lực Học Công Trình (30t) ThS. Võ MinhThiện 67.11 Kết Cấu Thép 1(45t) ThS. Nguyễn Hòang Tùng 64.06 C Trình Trên Nền ĐấtYếu (60t) ThS. Lê Anh Hòang TIẾT BUỔI SÁNG T. HAI T. BA T. TƯ T. NĂM T. SÁU T. BẢY 1 7h00 → 7h45 THƯD (*) 2 7h50→ 8h35 THƯD (*) 3 8h45→ 9h30 THƯD (*) 4 9h35 →10h20 ĐLHCT (*) KT NGÀNH 5 10h30 → 11h15 ĐLHCT (*) KT NGÀNH 6 11h20 → 12h05 KT NGÀNH PHÒNG HỌC (202) (406) BUỔI CHIỀU 7 13h00 → 13h45 KC BTCT2 KCT1 (*) KTXD CTTNĐY (*) KTTC (*) 8 13h50→ 14h35 KC BTCT2 KCT1 (*) KTXD CTTNĐY (*) KTTC (*) 9 14h45→ 15h30 KC BTCT2 KCT1 (*) KTXD CTTNĐY (*) KTTC (*) 10 15h35 →16h20 CTTNĐY (*) KTTC (*) 11 16h30 → 17h15 PHÒNG HỌC (405) (202) (405) (202) (202) GHI CHÚ : Các môn học có đánh dấu (*) bố trí phòng sử dụng máy chiếu projector Trang 3/5 THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2003 - LỚP 03XD2 Học kỳ : 1 – Năm học 2006-2007. Bắt đầu từ ngày 04/09/2006 đến 11/12/2006 MSMH TÊN MÔN (TIẾT) GIÁO VIÊN (HH/HV) MSMH TÊN MÔN (TIẾT) G.VIÊN (HH/HV) 63.04 Tin Học ng Dụng (30t) ThS. Võ MinhThiện 66.08 Kỹ Thuật Ngành (30t) TS. Tô Văn Lận 66.03 Kỹ Thuật Thi Công (60t) ThS. Nguyễn Việt Tuấn 66.06 Kinh Tế Xây Dưng (45t) KS. Trần Đức Mạnh 67.13 Kết Cấu BTCT 2 (45t) ThS. Nguyễn Thò Mỹ Thúy 61.16 ĐLực Học CTrình (30t) ThS. Võ MinhThiện 67.11 Kết Cấu Thép 1(45t) ThS. Nguyễn Văn Giang 64.06 C Trình Trên Nền ĐấtYếu (60t) ThS. Lê Anh Hòang TIẾT BUỔI SÁNG T. HAI T. BA T. TƯ T. NĂM T. SÁU T. BẢY 1 7h00 → 7h45 KT NGÀNH 2 7h50→ 8h35 KT NGÀNH 3 8h45→ 9h30 . KT NGÀNH 4 9h35 →10h20 5 10h30 → 11h15 6 11h20 → 12h05 PHÒNG HỌC (406) BUỔI CHIỀU 7 13h00 → 13h45 KC BTCT2 KTXD KCT1 KTTC (*) CTTNĐY THƯD (*) 8 13h50→ 14h35 KC BTCT2 KTXD KCT1 KTTC (*) CTTNĐY THƯD (*) 9 14h45→ 15h30 KC BTCT2 KTXD KCT1 KTTC (*) CTTNĐY THƯD (*) 10 15h35 →16h20 KTTC (*) CTTNĐY ĐLHCT (*) 11 16h30 → 17h15 ĐLHCT (*) PHÒNG HỌC (406) (406) (406) (201) (405) (202) GHI CHÚ : Các môn học có đánh dấu (*) bố trí phòng sử dụng máy chiếu projector THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2003 - LỚP 03DXC (55) Học kỳ : 1 – Năm học 2006-2007. Bắt đầu từ ngày 04/09/2006 đến 11/12/2006 Đòa điểm : 144/24 Điện Biên Phủ – Quận Bình Thạnh MSMH TÊN MÔN (TIẾT) GIÁO VIÊN (HH/HV) MSM H TÊN MÔN (TIẾT) G.VIÊN (HH/HV) 61.16 Động Lực Học Ctrình (30t) ThS.Nguyễn Hữu Anh Tuấn 69.18 Cầu BTCT 1 (60t) ThS Dương Kim Anh 68.04 Cầu Thép (60t) ThS. Trần Nhật Lâm 64.06 C T Trên Nền Đất Yếu (45t) ThS Trương Quang Thành 63.04 Tin Học ng Dụng (30t) ThS. Nguyễn Văn Giang 66.10 KINH TẾ XD (45t) TS. Đinh Công Tònh 68.12 Thiết Kế Đường 2 (45t) ThS.Nguyễn Lê Việt 66.08 Kỹ Thuật Ngành (30t) TS. Tô Văn Lận 67.11 Kết Cấu Thép (45t) TS. Nguyễn Thành Đạt TIẾT BUỔI SÁNG T. HAI T. BA T. TƯ T. NĂM T. SÁU T. BẢY 1 7h00 → 7h45 ĐLHCT (*) KT NGÀNH 2 7h50→ 8h35 ĐLHCT (*) KT NGÀNH 3 8h45→ 9h30 ĐLHCT (*) KT NGÀNH 4 9h35 →10h20 THƯD (*) KTXD 5 10h30 → 11h15 THƯD (*) KTXD 6 11h20 → 12h05 THƯD (*) KTXD PHÒNG HỌC (201) (201) (405+405) BUỔI CHIỀU 7 13h00 → 13h45 CTTNĐY TKĐ2 (*) KCT C. THÉP CẦU BTCT 1 8 13h50→ 14h35 CTTNĐY TKĐ2 (*) KCT C. THÉP CẦU BTCT 1 9 14h45→ 15h30 CTTNĐY TKĐ2 (*) KCT C. THÉP CẦU BTCT 1 10 15h35 →16h20 CTTNĐY TKĐ2 (*) C. THÉP CẦU BTCT 1 11 16h30 → 17h15 PHÒNG HỌC (407) (201) (407) (407) (407) Trang 4/5 GHI CHÚ : Các môn học có đánh dấu (*)bố trí phòng sử dụng máy chiếu projector TP. Hồ chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2006 TRƯỞNG KHOA TS. VŨ VĂN THẾ Trang 5/5
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ án bê TÔNG cốt THÉP số II THIẾT kế KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP một TẦNG , ĐỒ án bê TÔNG cốt THÉP số II THIẾT kế KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP một TẦNG

Từ khóa liên quan