Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Quản lí dịch vụ kinh doan Internet

9 328 3
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/12/2013, 19:53

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Quản lí dịch vụ kinh doan Internet. Khoa Công nghệ thông tin đại học bách khoa đà nẵng LỜI MỞ ĐẦU Visio là một chương trình vẽ sơ đồ thông minh, được tích hợp vào bộ chương trình Microsoft Office từ phiên bản 2003. MS Visio cho phép bạn thể hiện bản vẽ một cách trực quan. Hơn nữa, nó còn cung cấp nhiều đặc tính khiến cho sơ đồ của bạn ý nghĩa hơn, linh động hơn và phù hợp hơn với nhu cầu của bạn. Ngoài ra, bạn có thể sao chép bản vẽ của mình qua các phần mềm khác (như : MS. Word, MS. Excel,…) để tiện sử dụng cho công việc của bạn. Có nhiều phiên bản của Visio khác nhau tùy theo nhu cầu. Bài báo cáo sau đây chúng em trình bày về việc quảndịch vụ cho thuê internet.Các mô hình trong bài báo cáo này được thực hiện bằng công cụ microsoft office visio 2003. Nhóm sinh viên thực hiện : Hồ Doãn Trí - 06T3 Nguyễn Trung Hiếu - 06T3 I. Phân tích hiện trạng : Hiện nay trên địa bàn thành phố,các điểm dịch vụ internet được mở ra với số lượng ngày càng nhiều và quy mô ngày càng được mở rộng(1 điểm dịch vụ có trung bình từ 20~30 máy).Vì vậy việc quảndịch vụ internet ngày càng phức tạp và rắc rối với khối lượng thông tin khách hàng lớn. -Với cách quản lý thủ công cũ thì các điểm dịch vụ không thể thổng đươc lượng khách hằng ngày,cũng như thông tin khách hàng,những thông tin truy cập của khách hàng để ngăn chặn những hành động trái với qui định pháp luật. -Còn đối với khách hàng,thì họ không thể biết rõ những quyền lợi của mình. -Không có sự phân cấp đối với từng loại khách hàng để có những ưu đãi cần thiết. -Ngoài ra việc quản lý và thống sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức của người quản lý. Để có thể giải quyết những vấn đề trên,hệ thống quản lý mới sẽ có ưu điểm hơn hệ thống cũ : -Với sự phát triển của công nghệ phần mềm,chúng ta có thể sử dụng những phần mềm quảndịch vụ intenet chuyên nghiệp,để có những công cụ trợ giúp trong quản lý và thống -Hệ thống tài khoản của từng khách hàng.Với mỗi khách hàng,ta sẽ tạo 1 tài khoản để sử dụng tại dịch vụ.Mỗi tài khoản sẽ được cập nhật đầy đủ thông tin của khách hàng như: tên khách hàng,username,số CMND v.v .Điều này thuận lợi cho việc tra cứu,tìm kiếm thông tin khách hàng khi cần thiết. -Mỗi tài khoản sẽ có sự phân cấp để hưởng được những khuyến mãi khác nhau -Hóa đơn cho mỗi lần sử dụng của khách hàng.Như thế khách hàng sẽ biết rõ số tiền mình phải trả được tính chính xác,minh bạch.  Mô hình chức năng:  Mô hình luồng dữ liệu(DFD) 1.Mô hình cấp 1: 2.Mô hình cấp 2: 3.Mô hình cấp 3: 3.1. Mô hình cấp 3 cho quản lý tài khoản: 3.2. Mô hình cấp 3 cho quản lý truy cập: II. Từ điển dữ liệu: - Các thực thể: TAI_KHOAN: USERNAME + PASSWORD + EMAIL + THOI_DIEM_KICH HOAT + DANG_KICH _HOAT KHACH_HANG: MA_KH + TEN_KH + SO_CMND HOA_DON: MA_HD + SO_TIEN NGUOI_QUAN_LY: TEN + CA_TRUC + DOANH_THU CHI_TIET_TRUY_CAP: BAT_DAU + KET_THUC + SO_TIEN_TRUY_CAP LOAI_TAI_KHOAN: MA_TK + MO_TA_LTK BANG_GIA: THOI_DIEM + GIA KHUYEN_MAI: MA_KM + MO_TA + BAT_DAU_KM +KET_THUC_KM - Các quan hệ: Sở hữu giữa TAI_KHOAN và KHACH_HANG Phải trả giữa KHACH_HANG và HOA_DON Thanh toán giữa KHACH_HANG và NGUOI_QUAN_LY Tạo giữa NGUOI_QUAN_LY và TAI_KHOAN Đã truy cập giữa TAI_KHOAN và CHI_TIET_TRUY_CAP Thuộc giữa TAI_KHOAN và LOAI_TAI_KHOAN Tinh tiền theo giữa LOAI_TAI_KHOAN và BANG_GIA Có giữa BANG_GIA và KHUYEN_MAI III. Xây dựng mô hình thực thể : IV. Xây dựng mô hình logic dữ liệu: V. Mô hình dữ liệu quan hệ : TAI_KHOAN : KHACH_HANG : MA_KH TEN_KH SO_CMND HOA_DON : MA_HD MA_KH SO_TIEN NGAY DA_THANH_TOAN LOAI_TAI_KHOAN : MA_LOAI_TK MO_TA_TK BANG_GIA : MA_LOAI_TK MA_KM THOI_DIEM GIA KHUYEN_MAI : MA_KM MO_TA BAT_DAU_KM KET_THUC_KM TRUY_CAP : USER_NAME BAT_DAU KET_THUC SO_TIEN_TRUY_CAP NGUOI_QUAN_LY : TEN CA_TRUC THU_VAO USER_NAME MA_LOAI_TK MA_KH PASSWORD EMAIL THOI_DIEM_KICH_HOAT V. Các ví dụ : 1 số lệnh truy vấn SQL trên CSDL đã tạo: - Liệt danh sách các khách hàng truy cập có số tiền thanh toán >50.000 VNĐ SELECT KHACH_HANG.* FROM KHACH_HANG,HOA_DON WHERE KHACH_HANG.MA_KH=HOA_DON.MA_KH AND HOA_DON.SO_TIEN>50.000 - Cập nhật lại thông tin email cho 1 tài khoản có mã tài khoản là 12 UPDATE TAI_KHOAN SET EMAIL=’abc@yahoo.com’ WHERE TAI_KHOAN.MA_TK=12 - Thêm 1 khách hàng(tên Hùng,mã khách hàng là 20,mã tài khoản là 13,số CMND là 201561443) vào danh sách khách hàng INSERT INTO KHACH_HANG(TEN_KH,MA_KH,MA_TK,SO_CMND) VALUES (‘Hung’,20,13,201561443) VI. Kết luận : Đây chỉ là một mô hình quản lý đơn giản.Nói một cái khái quát về việc quảndịch vụ internet.Muốn đi xâu thì cần phải được tìm hiểu,khảo sát nhiều hơn. Chúng em mong nhận được nhiều nhận xét nhiệt tình từ thầy để hoàn thiện mô hình này hơn. . điểm dịch vụ có trung bình từ 20~30 máy).Vì vậy việc quản lý dịch vụ internet ngày càng phức tạp và rắc rối với khối lượng thông tin khách hàng lớn. -Với. thực hiện : Hồ Doãn Trí - 06T3 Nguyễn Trung Hiếu - 06T3 I. Phân tích hiện trạng : Hiện nay trên địa bàn thành phố,các điểm dịch vụ internet được mở ra với
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Quản lí dịch vụ kinh doan Internet, Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Quản lí dịch vụ kinh doan Internet

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn