Xây dựng chương trình quản lý sinh viên trường cao đẳng phát thanh truyền hình

87 625 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2013, 15:21

1 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập dưới mái trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ, chúng em được sự chỉ dạy tận tình của quý thầy cô, đặc biệt là những thầy cô khoa Công Nghệ Thông Tin đã giúp cho chúng em có được những kiến thức cần thiết để thực hiện đồ án tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã nhiệt tình giúp đỡ, nhất là cô Nguyễn Thị Thúy Loan người đã trực tiếp hướng dẫn chúng em thực hiện thành công đồ án này . Bên cạnh đó, chúng em cũng đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, những lời động viên quý báu của bố mẹ, bạn bè, các anh chị thân hữu. Chúng em xin hết lòng ghi ơn. Mặc dù, chúng em đã cố gắng hết sức để thực hiện đồ án nhưng cũng không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Chúng em mong quý thầy cô, các bạn thông cảm và góp ý kiến để chúng em thực hiện tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2009 Người thực hiện: NguyễnThị Hải Ngô Thị Thảo 2 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 1 MỤC LỤC 2 Phần I: MỞ ĐẦU 5 U I. do chọn đề tài: .5 II. Tình hình nghiên cứu: .6 1. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài 6 2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài: 6 3. Công cụ và công nghệ sử dụng: .9 4. Kết cấu của đề tài 9 Phần II: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH .10 I. Đặc tả và thiết kế hệ thống: .10 II. Phân tích hệ thống 11 1. Nhận diện Actor và Use Case .11 2. Đặc tả các Use Case: .12 3. Lược đồ Sequence: 20 4. Lược đồ Class: .34 III. Thiết kế cơ sở dữ liệu: 35 1. Mô hình quan hệ ERD 35 2. Mô tả dữ liệu .36 IV. Đánh giá dạng chuẩn và ràng buộc toàn vẹn 46 1. Đánh giá dạng chuẩn: 46 2. Ràng buộc toàn vẹn .49 V. Giới thiệu chương trình quản lý: 50 1. Chức năng đăng nhập hệ thống .50 2. Trang admin 51 3. Chức năng quản thông tin sinh viên: 52 4. Chức năng tìm kiếm thông tin sinh viên: 53 3 5. Chức năng quản sinh viên được khen thưởng 54 6. Chức năng quản sinh viên nhận học bổng 56 7. Chức năng cập nhật sinh viên bị vi phạm kỷ luật .58 8. Chức năng cập nhật tập thể lớp được khen thưởng 59 9. Chức năng cập nhật sinh viên thuộc diện chính sách 61 10. Chức năng quản kết quả học tập 62 11. Chức năng quản kết quả tốt nghiệp .63 12. Chức năng quản lớp 64 13. Chức năng cập nhật năm học, học kỳ 65 14. Chức năng quản tình hình biến động của sinh viên .66 15. Chức năng cập nhật hình thức xử vi phạm đối với sinh viên . 67 16. Chức năng cập nhật thông tin sinh viên vay vốn tín dụng .68 17. Chức năng cập nhật thông tin sinh viên đi làm thêm .69 18. Chức năng quản ngành 71 VI. Giới thiệu báo cáo, thống kê 72 1. Báo cáo số liệu sinh viên thuộc diện chính sách ưu đãi và xã hội 72 2. Báo cáo danh sách sinh viên bị kỷ luật 73 3. Báo cáo danh sách sinh viên có liên quan đến tệ nạn ma túy 74 4. Báo cáo sinh viên nước ngoài 75 5. Thống kê sinh viên được khen thưởng 76 6. Thống kê sinh viên bị vi phạm kỷ luật .77 7. Thống kê biến động của sinh viên 78 8. Thống kê kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên .79 9. Thống kê sinh viên theo cơ cấu xã hội .80 10. Thống kê tập thể được khen thưởng 81 11. Thống kê số lượng sinh viên được nhận học bổng và trợ cấp xã hội 82 4 12. Thống kê sinh viên đi làm thêm .83 13. Thống kê sinh viên vay vốn tín dụng………………………….84 14. Thống kê sinh viên tốt nghiệp…………………………………85 Phần III: KẾT LUẬN .86 I. Kết quả đạt được 86 II. Hướng phát triển 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 5 Phần I: MỞ ĐẦU I. do chọn đề tài:  Trường Cao đẳng Phát ThanhTruyền Hình II là trường Cao đẳng công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, thực hiện chức năng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề chuyên ngành phát thanhtruyền hình; nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.  Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II chịu sự quản nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường có trụ sở tại: 75 Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.  Trường có cơ cấu tổ chức gồm nhiều Phòng ban, Khoa và Trung tâm. Trong đó, Phòng công tác học sinh sinh viên (HSSV) và thanh tra giáo dục có các chức năng cơ bản: Giáo dục và rèn luyện HSSV; Quản HSSV nội, ngoại trú theo quy chế của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo; Cấp các giấy tờ liên quan đến HSSV; Thanh tra công tác đào tạo của nhà trường.  Từ khi được nâng cấp lên Cao đẳng từ trường Trung học Phát thanh & Truyền hình II đến nay hầu hết các công tác quản HSSV đều thực hiện chủ yếu bằng tay và ghi chép bằng sổ sách. Đặc biệt năm 2007 Bộ Giáo Dục và Đào Tạo bắt đầu ứng dụng Công Nghệ Thông Tin trong công tác quản học sinh, sinh viên. Do đặc thù riêng của trường nên không thể áp dụng chương trình quản chung cho các trường.  Trước những yêu cầu đặt ra, chúng em tiến hành tìm hiểu nghiệp vụ, xây dựng chương trình quản sinh viên và website cho Phòng công tác học sinh, sinh viên nhằm tin học hóa công tác quản sinh viên giúp cho quá trình quản đơn giản, nhanh chóng, giảm bớt công sức và thời gian.  Đó cũng là do chúng em quyết định chọn việc “Xây dựng chương trình quản sinh viên cho trường Cao đẳng Phát Thanh Truyền Hình II” làm đề tài tốt nghiệp. 6 II. Tình hình nghiên cứu: 1. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài Mục đích của đề tài là phân tích thiết kế và lập trình hệ thống phần mềm quản học sinh, sinh viên ứng dụng cho phòng Công tác học sinh, sinh viênthanh tra giáo dục để quản hồ sơ học sinh, sinh viên. Sau đó phát triển chương trình này sang web admin để tiện lợi hơn trong công tác quản của phòng công tác học sinh, sinh viên. Để thực hiện được mục đích trên, chúng em xác định một số nhiệm vụ cụ thể sau:  Tìm hiểu quy trình quản công tác học sinh, sinh viên tại Phòng công tác học sinh, sinh viênthanh tra giáo dục (Phòng CTHSSV & TTGD).  Tìm hiểu các biểu mẫu quản của Phòng CTHSSV & TTGD.  Phân tích, thiết kế quy trình quản bằng máy tính và thiết kế cơ sở dữ liệu trên máy tính.  Thiết kế và lập trình hệ phần mềm quản trên cơ sở các phân tích và thiết kế hệ thống.  Phát triển và xây dựng website dựa trên cơ sở phần mềm quản nhằm áp dụng vào trong thực tế. 2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Chương trình gồm có hai phần chính:  Phần winform gồm phần quản (winform) và phần thống kê, báo cáo (report). • Phần quản bao gồm : ¾ Đăng nhập vào hệ thống ¾ Thêm người sử dụng hệ thống ¾ Quản thông tin sinh viên 7 ¾ Tìm kiếm sinh viên ¾ Cập nhật sinh viên. ¾ Cập nhật lớp ¾ Cập nhật ngành ¾ Cập nhật hình thức xử ¾ Cập nhật sinh viên đi làm thêm ¾ Cập nhật sinh viên vay vốn tín dụng ¾ Cập nhật chính sách ưu đãi, chính sách xã hội ¾ Cập nhật kết quả học tập của sinh viên ¾ Cập nhật kết quả tốt nghiệp của sinh viên ¾ Cập nhật tình hình biến động của sinh viên ¾ Cập nhật sinh viên chính sách ¾ Cập nhật sinh viên được khen thưởng ¾ Cập nhật sinh viên nhận học bổng ¾ Cập nhật sinh viên bị vi phạm ¾ Cập nhật trạng thái của sinh viên • Phần thống kê, báo cáo bao gồm: ¾ Thống kê sinh viên theo cơ cấu xã hội ¾ Thống kê kết quả học tập ¾ Thống kê kết quả rèn luyện của sinh viên ¾ Thống kê kết quả tốt nghiệp ¾ Thống kê sinh viên khen thưởng ¾ Thống kê tập thể được khen thưởng ¾ Thống kê sinh viên bị kỷ luật ¾ Thống kê tình hình biến động của sinh viên ¾ Thống kê sinh viên vay vốn tín dụng ¾ Thống kê sinh viên đi làm thêm ¾ Thống kê sinh viên nhận học bỗng và trợ cấp xã hội ¾ Báo cáo số liệu sinh viên nước ngoài 8 ¾ Báo cáo số liệu sinh viên thuộc diện chính sách ưu đãi ¾ Báo cáo số liệu sinh viên thuộc diện chính sách xã hội ¾ Báo cáo danh sách sinh viên có liên quan đến tệ nạn ma túy ¾ Báo cáo danh sách sinh viên bị kỷ luật  Phần website gồm có: • Website để sinh viên truy cập, tìm kiếm thông tin của sinh viên, của phòng công tác học sinh, sinh viên. • Web admin để người quản hoặc nhân viên thực hiện công tác quản của mình như: ¾ Đăng nhập vào hệ thống ¾ Quản thông tin sinh viên ¾ Cập nhật sinh viên. ¾ Cập nhật lớp ¾ Cập nhật ngành ¾ Cập nhật sinh viên được khen thưởng ¾ Cập nhật sinh viên nhận học bổng ¾ Cập nhật sinh viên bị vi phạm ¾ Cập nhật trạng thái của sinh viên ¾ Cập nhật sinh viên đi làm thêm ¾ Cập nhật sinh viên vay vốn tín dụng ¾ Cập nhật hình thức xử ¾ Cập nhật trạng thái ¾ Cập nhật chính sách ưu đãi và chính sách xã hội ¾ Cập nhật kết quả học tập của sinh viên ¾ Cập nhật kết quả tốt nghiệp của sinh viên ¾ Cập nhật tình hình biến động của sinh viên ¾ Cập nhật sinh viên chính sách 9 3. Công cụ và công nghệ sử dụng: Công cụ sử dụng là Microsoft Visual Studio 2005 và cơ sở dữ liệu được lưu trên Microsft SQL Server 2005.  Cấu hình hệ thống • Cấu hình tối thiểu: ¾ Hệ điều hành Windows XP trở lên. ¾ Ram 128MB. ¾ CPU 1.0GB. ¾ Ổ cứng còn trống 100M • Cấu hình đề nghị: ¾ Hệ điều hành Windows XP Service Pack 2 trở lên. ¾ Ram 256MB. ¾ CPU 2.0GB. ¾ Ổ cứng còn trống 200M.  Các chương trình phần mềm • Microsoft SQL Server 2005 • Microsoft Visual Studio 2005 • UML(Rational Rose) 4. Kết cấu của đề tài Báo cáo tổng hợp của đề tài gồm có những phần sau:  Mục lục  Phần I: Mở đầu  Phần II: Phần nội dung chương trình  Phần III: Kết luận  Tài liệu tham khảo 10 Phần II: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH I. Đặc tả và thiết kế hệ thống: Phòng công tác học sinh, sinh viênthanh tra giáo dục là phòng chuyên quản các thông tin của sinh viên, tình hình biến động của sinh viên trong từng học kỳ, từng năm học. Khi sinh viên đến nhập học, nhân viên sẽ lưu thông tin của sinh viên như họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, thành phần xuất thân, … biết được sinh viên thuộc diện chính sách nào, xuất thân trong gia đình như thế nào, … . Theo dõi việc chấp hành nội quy nhà trường cũng như việc chấp hành kỷ luật của sinh viên. Cuối mỗi học kỳ, năm học nhân viên sẽ ghi nhận tất cả kết quả học tập cũng như kết quả rèn luyện của sinh viên được lấy từ phòng đào tạo và qua công tác thanh tra rồi nhập vào trong hệ thống để phục vụ cho công tác báo cáo, thống kê tình hình kết quả học tập cũng như rèn luyện của sinh viên. Phòng công tác học sinh, sinh viênthanh tra giáo dục còn quản lý, theo dõi những chế độ chính sách ưu đãi và chính sách xã hội của sinh viên, theo dõi tình hình nội, ngoại trú của sinh viên. Trên cơ sở kết quả học tập, rèn luyện Phòng còn theo dõi những sinh viên nào được khen thưởng hay được nhận học bổng các cấp và những sinh viên nào vi phạm kỷ luật của trường. Chính vì thế, những thông tin này vẫn phải được lưu trữ cập nhật trong từng học kỳ của năm học. Mặt khác, Phòng công tác học sinh, sinh viênthanh tra giáo dục còn phối hợp với các cơ quan chức năng trong trường về công tác an ninh trật tự, an toàn của nhà trường: (kiểm tra ngăn chặn các tệ nạn xã hội, các hành vi gây mất trật tự, an toàn, vi phạm pháp luật… trong trường). Từng thanh tra viên theo dõi các lớp học, nắm tình hình học tập chuyên cần của sinh viên, công tác chủ nhiệm lớp của Giảng viên. Phối hợp với các Phòng ban chức năng liên hệ với gia đình và địa phương để phản ánh, giáo dục và quản đối với sinh viên, học sinh khi cần thiết. Từ những cơ sở dữ liệu lưu trữ mà mỗi học kỳ hay năm học,
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình quản lý sinh viên trường cao đẳng phát thanh truyền hình , Xây dựng chương trình quản lý sinh viên trường cao đẳng phát thanh truyền hình

Từ khóa liên quan