Tiểu luận môn kỹ năng lãnh đạo tóm tắt nội dung cuốn sách “phát triển kỹ năng lãnh đạo” của tác giả john adair do nhà xuất bản tổng hợp tp hồ chí minh phát hành

15 1,930 15
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2013, 14:02

TRNG I HC NGOI THNG KHOA SAU I HC - - - - - - - - - - Tiểu luận môn kỹ năng lãnh đạo Tóm tắt nội dung cuốn sách: phát triển kỹ năng lãnh đạo của tác giả john adair do nhà xuất bản tổng hợp Tp. Hồ chí minh phát hành * * * Giảng viên: TS. Lê thị thu thuỷ Học viên: Nguyễn khiêm Stt : 51 LớP : CAO HọC K6.2 QTKD KHOA SAU ĐạI HọC TRƯờng đại học ngoại thơng Hà Nội - 2010 TIỂU LUẬN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO Tiểu luận: Kỹ năng lãnh đạo Túm tt ni dung sỏch Phỏt trin k nng lónh o ca tỏc gi John Adair LI NểI U K nng lónh o l mt yu t quan trng trong cụng tỏc qun lý. Mt nh qun lý gii phi cú cỏc k nng lónh o. Tng t, mt nh lónh o hiu qu cng phi thc hin tt vai trũ ca mt nh qun lý. Lm th no tr thnh mt nh lónh o c hu ht mi ngi cụng nhn? Cun sỏch ny chớnh l cõu tr li bi õy l cun cm nang hng dn thit thc cho bt k ai sp m nhim vai trũ lónh o trong t chc. V nú cũn hu ớch cho nhng ai ang ó v ang nm gi vai trũ lónh o nhng mun hon thin cỏc k nng ca mỡnh. Nng lc lónh o c phỏt trin qua kinh nghim thc t, qua nhng c xỏt, th thỏch vi cụng vic hng ngy. Cng nh i vi mi vn khỏc trong cuc sng, cng cú nhiu thi gian khỏm phỏ kh nng lónh o thỡ bn cng gt hỏi nhiu iu t nú. Khú cú th phõn bit rch rũi nhng im khỏc bit v tng ng gia khỏi nim lónh o v qun lý bi tt c u hng n mc tiờu cui cựng l thc hin tt nhng phn vic ca mỡnh. Cun sỏch ny l s tng hp thc s thnh cụng v cỏc khỏi nim v lónh o v qun lý, ng thi cũn mang li cỏi nhỡn hp nht cha ng hai quan im. Hy vng nhng nh lónh o tim nng s tỡm thy cỏc giỏ tr hu ớch t cun sỏch ny phỏt huy ti a nng lc lónh o v úng gúp thit thc cho t chc ca mỡnh. - John Adair- Trang - 3 - TiÓu luËn: Kü n¨ng l·nh ®¹o Tóm tắt nội dung sách “Phát triển kỹ năng lãnh đạo” của tác giả John Adair CHƯƠNG I: NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO Những yếu tố nào làm một người trở nên nổi bật hơn những người khác hoặc được chấp nhận là lãnh đạo của một nhóm?“Tố chất lãnh đạo” chính là câu trả lời truyền thống cho câu hỏi này. Tuy nhiên chỉ một phần nhỏ của tố chất lãnh đạo là khả năng thiên bẩm, còn phần lớn là những kỹ năng được rèn luyện và phát triển theo thời gian. I./Những đặc điểm tính cách cơ bản: 1. Nhiệt tình:Bất cứ nhà lãnh đạo nào cũng cần duy trì “lửa” cho công việc của mình 2. Chính trực: Đây là phẩm chất khiến mọi người tin tưởng bạn. Và sự tin tưởng luôn cần thiết trong các mối quan hệ, dù trong nghề nghiệp hay giữa các cá nhân với nhau 3. Bền chí: Nhà lãnh đạo thường là người đưa ra những yêu cầu, tiêu chuẩn cao nên cảm thấy khó chịu khi công việc cứ dậm chân tại chỗ. Họ vốn là những người rất kiên trì và kiên quyết đi đến cùng các mục tiêu đã đặt ra. 4. Công bằng: Các nhà lãnh đạo hiệu quả luôn biết cách đối xử khác nhau với từng cá nhân nhưng trên cơ sở công bằng không thiên vị. 5. Sôi nổi: Người kiêu kì, lạnh lùng không thể là một nhà lãnh đạo tốt. Khả năng lãnh đạo bao hàm cả trái tim lẫn lý trí. Yêu thích những gì bạn đang làm và quan tâm đến những người xung quanh quan trọng như nhau. 6. Khiêm tốn: Một người lãnh đạo hiệu quả biết lắng nghe và tiếp thu các ý kiến đối lập cũng như không bao giờ tự phụ mình là người giỏi nhất. 7. Tự tin: Sự tự tin là đặc điểm đầu tiên mọi người nhận thấy ở bạn. Việc phát huy sự tự tin luôn là bước khởi đầu để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi. Nhưng đừng tự tin thái quá vì đây là con đường dẫn tới sự kiêu ngạo. II./Kết luận: Sự chính trực chính là đặc điểm phân biệt giữa nhà lãnh đạo giỏi và nhà lãnh đạo hướng thiện. Và một nhà lãnh đạo mà không dựa trên nền tảng sự chính trực thì không thể tồn tại lâu dài được, sẽ sụp đổ không sớm thì muộn. Bạn hãy xây dựng sự tự tin, khám phá những nguồn cảm hứng mới và đạt đến sự chính trực. Nhưng tất cả phải có thời gian và sự kiên nhẫn, hãy luôn mở lòng tiếp thu những ý kiến phản hồi về kết quả đạt được dù làm bạn buồn phiền đôi chút. Trang - 4 - Tiểu luận: Kỹ năng lãnh đạo Túm tt ni dung sỏch Phỏt trin k nng lónh o ca tỏc gi John Adair CHNG II: LNH O THEO TèNH HUNG Ngoi vic s hu nhng c im tớnh cỏch ni bt thỡ kh nng lónh o cũn ph thuc vo tỡnh hung. Cú nhng tỡnh hung khin mt ngi ni bt lờn nh mt nh lónh o ti hoa nhng trong nhng tỡnh hung khỏc thỡ h li khụng th. Winston Churchill l mt nh lónh o kit xut trong thi chin nhng li khụng xut sc trong thi bỡnh. Cỏch tip cn kh nng lónh o theo tỡnh hung nh th ny xut phỏt t vic cao tm nh quan trng ca kin thc trong i sng cụng vic: v kin thc li gn lin vi quyn lc. Cú 4 loi quyn lc con ngi: Quyn lc a v v ng cp: -Hóy tuõn lnh tụi. Quyn lc kin thc: -Quyn lc thuc v ngi cú hiu bit. Quyn lc nhõn cỏch: - Hỡnh thc cao nht ca quyn lc v nhõn cỏch l uy tớn. Quyn lc o c: - Quyn lc cỏ nhõn yờu cu ngi khỏc hy sinh Nelson Mandela l nh lónh o cú phm hnh, tớnh chớnh trc v sc thuyt phc. ễng ó tụi luyn c quyn lc o c yờu cu nhng ngi ng hng ca mỡnh v c ph n chp nhn khú khn gian kh trờn con ng i ti s thng nht v thnh vng ca quc gia. Tng t, cỏc thu th lm theo mnh lnh ca thuyn trng khi con tu trũng trnh trong cn bóo vỡ h cm nhn c rng thuyn trng cú vn hiu bit sõu v bin c v khoa hc hng hi, li c tri nghim nhiu nh nhng ln chng chi vi cỏc cn bóo khỏc. Kin thc trong trng hp ny ó to nờn s tin tng nhng ngi khỏc. Tuy nhiờn, t bn thõn kin thc chuyờn mụn cha th giỳp bn tr thónh nh lónh o gii m ch l yu t cn nhng cha . Tt c cỏc im chớnh v quyn lc- a v , kin thc v nhõn cỏch- u quan trng nh nhau. cú c s hp tỏc cao nht ca mi ngi thỡ bn cn phi cõn bng c ba quyn lc ny. Cng nh mt chic king ba chõn, dng dn trng lng lờn mt chõn duy nht. Trang - 5 - Tiểu luận: Kỹ năng lãnh đạo Túm tt ni dung sỏch Phỏt trin k nng lónh o ca tỏc gi John Adair CHNG III: LNH O NHểM Mt cỏch nhỡn nhn khỏc na v cụng tỏc lónh o l tp trung vo nhúm, ỏnh giỏ kh nng lónh o di dng cỏc chc nng cú th ỏp ng nhu cu ca nhúm. Nu xem xột k nhng vn liờn quan n kh nng lónh o thỡ luụn cú ba yu t sau: Nh lónh o - cỏc phm cht cỏ nhõn v tớnh cỏch. Tỡnh hung - Mt phn bt bin v mt phn hay thay i. Nhúm nhng ngi theo sau: cỏc nhu cu v giỏ tr ca h. Qu thc cỏc nhúm lm vic cng nh cỏc cỏ nhõn luụn khỏc nhau. Khicựng hp tỏc, h s phỏt trin mt tớnh cỏch nhúm ngi thuc nhúm ny s khụng lm vic cho nhúm khỏc v cựng quan tõm n nhu cu chung. Cú ba lnh vc nhu cu trựng nhau nh hỡnh minh ha di õy: Nhu cầu nhiệm vụ Nhu cầu duy trì Các nhu cầu cá nhân nhóm Hình 3.1: Những nhu cầu trùng nhau Nhu cu nhim v Cỏc nhúm v t chc hỡnh thnh vỡ cú mt nhim v cn thc hin v nhim v y quỏ sc i vi kh nng ca mt cỏ nhõn. Nhu cu chớnh l ỏp lc to nờn s cn thit phi hon thnh nhim v chung. Mi ngi cú th nn lũng nu b ngn cn khụng hon thnh nhim v ca mỡnh. Trang - 6 - Tiểu luận: Kỹ năng lãnh đạo Túm tt ni dung sỏch Phỏt trin k nng lónh o ca tỏc gi John Adair Nhu cu nhim v Nhu cu nhim v liờn quan n cụng vic, cũn nhu cu nhúm liờn quan n con ngi. Cú nhiu nhúm b tỏc ng t bờn ngoi bi cỏc sc ộp nhm n s tan ró ca h hoc chu s chi phi trong ni b bi nhng cỏ nhõn cú ý tng phỏ hoi. Nhúm nờn xõy dng nhng quy tc bt thnh vn yờu cu nhúm phỏt huy s thng nht nhm duy trỡ s c kt ca nhúm bng mi giỏ. Cỏ nhõn no vi phm quy tc ny s phi chu nhng phỏn ng tp th t nhúm. Mi quan h tt p gia nhng thnh viờn trong nhúm cũn l mt yu t quan trng quyt nh nhu cu duy trỡ nhúm. Cỏc nhu cu cỏ nhõn Cỏc cỏ nhõn mang vo nhúm nhng nhu cu ca bn thõn h - khụng ch l nhng nhu cu thit yu ca cuc sng hng ngy m cũn c nhng nhu cu tõm lý. Nhu cu cỏ nhõn bt ngun t nhng iu sõu kớn trong cuc sng thng nht. Chỳng cú th lụi kộo bn vo nhúm hoc lm bn nộ trỏnh nhúm. n sau nhng nhu cu cỏ nhõn l s tht rng con ngi cn nhau khụng ch tn ti m cũn xõy dng v phỏt trin nhõn cỏch. S phỏt trin cũn xy ra tt c cỏc khớa cnh khỏc ca xó hi nh tỡnh bn, tỡnh yờu, hụn nhõn, Ba vũng trũn nh hng ln nhau Bn hóy xem ba vựng giao nhau th hin s trựng khp nhu cu v nh hng ln nhau. Chng hn, nu t c nhim v chung thỡ nhúm thng cú xu hng xõy dng nhúm v tha món nhu cu ca cỏc cỏ nhõn. Nu thiu s c kt trong vũng trũn nhúm khụng th duy trỡ nhúm thỡ rừ rng phn thc hin nhim v s b sỳt kộm v s tha món ca cỏc cỏ nhõn thnh viờn s gim sỳt. Cho dự bn lm vic trong bt k lnh vc no, bt k cp no, bt k cp bc lónh o no cú ba iu m bn luụn ngh n: nhim v, nhúm v cỏ nhõn. Cụng tỏc lónh o nht thit phi l mt hot ng tp trung vo mi i tng ch khụng phi bn thõn. Ch khi bn ng nhỡn bc tranh cụng vic y phc tp, bn mi nhn thy phn tim n ca ba vũng trũn ny. Khụng phi lỳc no chỳng cng cõn bng v rừ Trang - 7 - Tiểu luận: Kỹ năng lãnh đạo Túm tt ni dung sỏch Phỏt trin k nng lónh o ca tỏc gi John Adair rng nh mụ hỡnh trỡnh by, nhng chỳng luụn tn ti. Vai trũ lónh o ca bn Trong xó hi thỡ vai trũ c nh ngha i khỏi l nhng gỡ m ngi khỏc mong i bn. D nhiờn, nhng cỏ nhõn vi nhng k vng khỏc nhau s cú tỡnh hung xung t v vai trũ. õy chớnh l im m mụ hỡnh ba vũng trũn th hin hiu qu hn c khi nú giỳp bn xỏc nh vai trũ ca ngi lónh o theo trc quan. Nhõn viờn mong i cỏc nh lónh o giỳp h t c nhim v chung, xõy dng s ng tõm hip lc khi lm vic theo nhúm v ỏp ng nhu cu cỏ nhõn ca h. Cỏc vũng trũn trựng nhau kt hp ba mt vai trũ ny li vi nhau (xem hỡnh 3.2). Nhu cầu nhiệm vụ Nhu cầu duy trì Các nhu cầu cá nhân nhóm Hình 3.2: Các chức năng lãnh đạo Vai Trò Chức năng Xác định nhiệm vụ Lập kế hoạch Hướng dẫn Kiểm soát Đánh giá Thúc đẩy Tổ chức Cho ví dụ õy l th thỏch i vi bn trong cng v lónh o hoc sp lm lónh o . Nng lc nm trong tay bn nhng bn phi bit cỏch phỏt huy chỳng tr thnh cỏc k nng quen thuc. V ng bao gi t bng lũng vi bn thõn cho n khi bn cú c kh nng lónh o xut sc. CHNG IV: CC K NNG LNH O HIU QU Trang - 8 - Tiểu luận: Kỹ năng lãnh đạo Túm tt ni dung sỏch Phỏt trin k nng lónh o ca tỏc gi John Adair Chng ny s cp tỏm chc nng lónh o c bn nhm giỳp bn xỏc nh cỏc phng phỏp lónh o hiu qu hn. Bt k chc nng no cng s cú xu hng nh hng n c ba vũng trũn vỡ ba phm vi nhim v v cỏc cỏ nhõn trựng nhau khỏ nhiu. Mt im chung cn nh l cụng tỏc lónh o tn ti cỏc cp khỏc nhau: lónh o nhúm, lónh o hot ng, lónh o chin lc. Xỏc nh nhim v Nhim v n gin l cụng vic no ú phi hon thnh, thng l c yờu cu. Nhỡn chung nhõn viờn u hiu h hi lm gỡ, nhng cn chỳ trng vo mc tiờu cú cỏc c tớnh: Rừ rng C th Cú thi hn Thc t Mang tớnh th thỏch Cú th ỏnh giỏ Nng lc lónh o cũn th hin vic tr li cõu hi ti sao v cỏi gỡ . Nh lónh o ngoi yờu cu bn lm nhng gỡ mt cỏch c th, h s gii thớch cho bn hiu ti sao nờn lm v hng bn n s t nguyn sn lũng- du hiu nng lc lónh o thc s. H cn cú kh nng t duy v núi chuyn di hỡnh thc hng dn, hc s i t cỏi riờng n cỏi chung, t c th n tru tng. Lp k hoch Lp k hoch s giỳp nhúm hon tt nhim v thụng qua vic tr li cõu hi thờ no khi no v ai lm gỡ? iu ny tu thuc vo thm quyn cựa nh lónh o. Khi thm quyn ca nh lónh o cng ớt thỡ cỏc thnh viờn cng cú nhiu t do chia s cỏc quyt nh nh hng n cụng vic cng nh to ng lc thỳc y mi ngi thc hin nhim v ca mỡnh. Tuy nhiờn, iu ny li lm gim kh nng kim soỏt kt qu kim soỏt ca bn vỡ nhúm cú th vch ra mt k hoch khụng theo mong mun ca bn. Trang - 9 - Tiểu luận: Kỹ năng lãnh đạo Túm tt ni dung sỏch Phỏt trin k nng lónh o ca tỏc gi John Adair Mt cụng vic bt u theo k hoch, bn cú th cn phi iu chnh hoc lm cho k hoch thớch nghi theo iu kin v hon cnh. Túm li vic lp k hoch l mt hot ng thit yu ca t chc ũi hi bn phi tỡm kim nhiu gii phỏp thay th, v c tin hnh hiu qu nht khi cú s cng tỏc ca nhng ngi khỏc theo cỏch thc sỏng to, khớch l v ci m. Truyn t thụng tin Chc nng truyn t thụng tin l mt phn ca k nng giao tip. Sau õy l mt s nguyờn tc hng dn: chun b tt, rừ rng, n gin, sinh ng, t nhiờn. Kh nng giao tip i lin vi kh nng lónh o cp n k nng núi chuyn trc cụng chỳng. Th nhng bn cng phi l mt nh lónh o bit lng nghe. Kim soỏt Kim soỏt l chc nng m bo mi nng lng m nhúm s dng l nhng bỏnh xe xoay vũng thỳc y s vic din ra.Thnh cụng trong vic ch o iu chnh, ngn cn, hay khuyn khớch cỏ nhõn v nhng n lc ca nhúm i vi nhim v l tiờu chun kim tra kh nng gõy nh hng ca mt nh lónh o vi t cỏch l nh kim soỏt. ỏnh giỏ Mt yu t quan trng trong vic xỏc nh nhim v l thit lp tiờu chun thnh cụng. Nh vo tiờu chun ny m bn bit c mc t mc tiờu chung, bn phi ỏnh giỏ v khuynh khớch nhúm cựng ỏnh giỏ phng thc ca bn vỡ ú l cỏch quan trng xõy dng v phỏt trin nhúm. Sau õy l mt vi tiờu chun phõn bit nhúm xut sc v cú thnh tớch cao: mc tiờu thc t rừ rng, nhn thc chung v mc ớch, tn dng ti a cỏc ngun lc, bu khụng khớ ci m, x lý tht bi, vt qua c thi k súng giú. Nu bn lm vic cho mt t chc thỡ bn cú th phi ỏnh giỏ tng thnh viờn ca nhúm, iu ny tht s l mt cỏch th hin nng lc lónh o To ng lc thỳc y Nu giao tip i ụi vi cụng tỏc lónh o thỡ ng lc thỳc y l anh em ca Trang - 10 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn kỹ năng lãnh đạo tóm tắt nội dung cuốn sách “phát triển kỹ năng lãnh đạo” của tác giả john adair do nhà xuất bản tổng hợp tp hồ chí minh phát hành , Tiểu luận môn kỹ năng lãnh đạo tóm tắt nội dung cuốn sách “phát triển kỹ năng lãnh đạo” của tác giả john adair do nhà xuất bản tổng hợp tp hồ chí minh phát hành

Từ khóa liên quan