PHẨM CHẤT tạo nên một NHÀ LÃNH đạo

20 607 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2013, 23:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TIỂU LUẬN KĨ NĂNG LÃNH ĐẠO Họ và tên: Hồng Minh Châu Lớp: Cao học QTKD K6.2 Số báo danh: 07 Giảng viên: TS. Lê Thị Thu Thủy Hà Nội, tháng 07/2010 Tiểu luận môn học Kĩ năng lãnh đạo Giảng viên: TS. Lê Thị Thu Thủy ___________________________________________________________________________ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TIỂU LUẬN KĨ NĂNG LÃNH ĐẠO Đề tài số 2: PHẨM CHẤT TẠO NÊN MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO Họ và tên: Hồng Minh Châu Lớp: Cao học QTKD K6.2 Số báo danh: 07 Giảng viên: TS. Lê Thị Thu Thủy ___________________________________________________________________________ trang 2 Tiểu luận môn học Kĩ năng lãnh đạo Giảng viên: TS. Lê Thị Thu Thủy ___________________________________________________________________________ MỤC LỤC MỤC LỤC 3 LỜI MỞ ĐẦU 4 ___________________________________________________________________________ trang 3 Tiểu luận môn học Kĩ năng lãnh đạo Giảng viên: TS. Lê Thị Thu Thủy ___________________________________________________________________________ LỜI MỞ ĐẦU Trong một nhóm làm việc hay trong một tổ chức, không thể thiếu người đứng đầu và điều khiển công việc. Đó chính là vai trò của nhà lãnh đạo. Sự lãnh đạo năng động và hiệu quả của người quản lý là một trong yếu tố then chốt để tổ chức thành công và phát triển bền vững. Để trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc, nhà quản lý phải biết sử dụng một cách hợp lý chiến lược đàm phán, thương lượng, tư duy, quyền lực… để quản lý, phát triển tổ chức. Vậy nênmột nhà lãnh đạo tài giỏi trong tổ chức như có một kho báu tiềm tàng. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể trở thành nhà lãnh đạo giỏi, họ phải cần có những phẩm chất cần thiết nào trong quá trình quản trị của mình? Có rất nhiều ý kiến khác nhau về các phẩm chất của một nhà lãnh đạo tài ba. Chính vì vai trò và trọng trách to lớn của nhà lãnh đạo trong một tổ chức nên tôi đã tìm hiểu, nghiên cứu và đưa ra một số ý kiến của mình về : “ Phẩm chất tạo nên một nhà lãnh đạo”. Tôi hy vọng qua tiểu luận này sẽ giúp các nhà lãnh đạo tương lai có thêm bài học kinh nghiệm cũng như những hạn chế cần được khắc phục, để trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc trong quán trình công tác. Qua đây, tôi xin chân thành cảm ơn cô giáo TS. Lê Thị Thu Thủy đã cho tôi kiến thức quý báu về môn Kĩ năng lãnh đạo và hướng dẫn tận tình để tôi có thể hoàn thành tiểu luận này. ___________________________________________________________________________ trang 4 Tiểu luận môn học Kĩ năng lãnh đạo Giảng viên: TS. Lê Thị Thu Thủy ___________________________________________________________________________ CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LÃNH ĐẠO I. Những lý luận về lãnh đạo. a. Khái niệm lãnh đạo. Lãnh đạomột quá trình gây ảnh hưởng đến các hoạt động của một cá nhân hay một nhóm nhằm đạt được mục đích trong tình huống nhất định. Thuật ngữ “ lãnh đạo ” và “ quản lý ” thường được dùng lẫn lộn, nhưng các thuật ngữ này có một số khác biệt nhất định. - Người quản lý nhiệm vụ thực hiện chức năng cơ bản như kế hoạch hóa, tổ chức, điều phối và kiểm soát hoạt động để đạt được mục tiêu của tổ chức. Do đó nhà quản lý thiết kế cơ cấu tổ chức cứng nhắc điều khiển kết quả theo kế hoạch. Các mục tiêu thường ngắn hạn. - Người lãnh đạo thường phải thích ứng với sự thay đổi. Người lãnh đạo đề ra, hướng tới tầm nhìn rộng trong tương lai, tổng quát hơn, chú trọng vào các vấn đề trao đổi, giao tiếp, thúc đẩy, tạo động lực và thu hút nguời lao động vào thực hiện mục tiêu. Hơn nữa, nhà lãnh đạo truyền sức mạnh cho mọi người vượt qua khó khăn. Ngoài ra, họ không chỉ có trong các nhóm chính thức, tức là nhóm tuân thủ hệ thống thứ bậc quản lý nhất định, mà còn có trong cả các nhóm không chính thức. b. Phong cách lãnh đạo. Phong cách lãnh đạo là cách thức điển hình mà người quản lý thực hiện chức năng và đối xử với nhân viên của mình. Phong cách lãnh đạo khác nhau sẽ ảnh hưởng đến mức độ sử dụng quyền lực của nhà quản lý và mức độ tham gia của nhân viên trong việc ra quyết định. ___________________________________________________________________________ trang 5 Tiểu luận môn học Kĩ năng lãnh đạo Giảng viên: TS. Lê Thị Thu Thủy ___________________________________________________________________________ Tannenbaum và Schmidt năm 1973 cho thấy có bốn loại phong cách lãnh đạo điển hình sau đây :  Chuyên quyền (Tells) : Nhà lãnh đạo quyết didnhj mọi vấn đề và hướng dẫn cho nhân viên thực hiện. Nhân viên không được tham gia bất cứ ý kiến gì vào quá trình này.  Thuyết phục (Sells) : Người quản lý vẫn quyết định mọi vấn đề, giải thích cho nhân viên và cố gắng thuyết phục, khuyến khích họ thực hiện các quyết định ấy một cách tự nguyện.  Dân chủ (Consults) : Người quản lý thảo luận với nhân viên về vấn đề giải quyết, xem xét và cân nhắc các lời khuyên, các giải pháp do nhân viên đề xuất nhưng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.  Tham gia (joint) : Người quản lý nhận định vấn đề, xem xét các giới hạn và cùng nhân viên thảo luận về các giải pháp. Quyết định cuối cùng sẽ dựa trên cơ sở nhất trí của cả người quản lý và tất cả mọi thành viên. Bảng các phong cách lãnh đạo Chuyên quyền Dân chủ Sự kiểm sóat của người quản lý Sự tự chủ của nhân viên Nhà lãnh đạo quyết định mọi vấn đề, nhân viên phải tuân tủ Nhà lãnh đạo quyết định mọi vấn đề và thông báo cho nhân viên về các quyết định đó Nhà lãnh đạo thuyết phụ nhân viên thực hiên các quyết định Nhà lãnh đạo đưa ra ý tưởng của mình và đề nghị nhân viên góp ý Nhà lãnh đạo phác thảo ý tưởng của mình, đề nghị nhân viên góp ý và sửa đổi Nhà lãnh đạo đưa ra vấn đề, nhân viên đề xuất ý tưởng. Quyết định cuối cùng dựa trên các ý tưởng đó Nhà lãnh đạo đưa ra vấn đề và đề nghị các nhân viên giải quyết Nhà lãnh đạo cho phép nhân viên hành động theo ý muốn của riêng mình trong một giới hạn cụ thể. (Nguồn : Laurier J.Mullins, Management and Organisational Behavior, Prentice Hall, seventh edition, trang293) ___________________________________________________________________________ trang 6 Tiểu luận môn học Kĩ năng lãnh đạo Giảng viên: TS. Lê Thị Thu Thủy ___________________________________________________________________________ II. Các học thuyết về lãnh đạo. a. Học thuyết về cá tính điển hình. Người lãnh đạo phải có một số tính cách, đặc điểm cá nhân mà người bình thường không có.  Phân biệt người lãnh đạo với người thưởng có 6 đặc điểm sau. - Nghị lực và tham vọng. - Mong muốn trở thành người lãnh đạo và có khả năng gây ảnh hưởng đối với người khác. - Chính trực (trung thực và chân thật trong mối quan hệ với những người khác). - Tự tin (quyết đoán, dứt khoát và tin tưởng ở mình). - Thông minh - Hiểu biết rộng về chuyên môn. Không phải tất cả cá nhân đều có phẩm chất đó, chỉ có người có tố chất đó mới được coi là nhà lãnh đạo tiềm năng. Học thuyết này cho rằng, đào tạo lãnh đạo sẽ chỉ hiệu quả đối với những người có năng lực lãnh đạo bẩm sinh. Học thuyết này chưa thấy yếu tố tác động của ngoại cảnh đến nhà lãnh đạo. Một cá nhân có thể trở thành nhà lãnh đạo nếu họ có đầy đủ những phẩm chất trên. Tuy nhiên, họ chỉ có thể lãnh đạo một tổ chức thành công nếu họ vận dụng các biện pháp cũng như quyết định phù hợp trong hòan cảnh nhất định. b. Học thuyết hành vi. Học thuyết này nghiên cứu và chỉ ra hành vi tiêu biểu của nhà lãnh đạo. Như cách cư xử của những người lãnh đạo và đặc trưng cơ bản trong phong cách lãnh đạo của họ. ___________________________________________________________________________ trang 7 Tiểu luận môn học Kĩ năng lãnh đạo Giảng viên: TS. Lê Thị Thu Thủy ___________________________________________________________________________ Hai trường Đại học ở Mỹ là trường đại học Tổng hợp bang Ohio và trường đại học Michigan đã có hai công trình nghiên cứu nổi tiểng nhất quan tâm đến phong cách ứng xử của người lãnh đạo  Nghiên cứu của trường Đại học Ohio. Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định những đặc điểm cơ bản trong hành vi ứng xử của nhà lãnh đạo. Hai khía cạnh chủ yếu là khả năng tổ chức và sự quan tâm. - Khả năng tổ chức : mức độ nhà lãnh đạo xác định vai trò của mình và cùng cấp dưới phối hợp hoạt động nhằm đạt được mục tiêu. Bao gồm : hoạt động nhằm tổ chức công việc, quan hệ trong công việc và đề ra các mục tiêu - Sự quan tâm : là mức độ nguời lãnh đạo có thể có các mối quan hệ nghề nghiệp trên cơ sở tin tưởng, tôn trong ý kiến của cấp dưới và quan tâm nguyện vọng của cấp dưới. Ngoài câu hỏi dành cho nhân viên, nhóm nhiên cứu còn xây dựng cho các nhà lãnh đạo nhằm mục đich thu thập ý --kiến của họ về phong cách lãnh đạo của chính mình. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhà lãnh đạo có khả năng tổ chứuc và sự quan tâm cao sẽ làm việc hiệu quả hơn, làm cho nhân viên thỏa mãn hơn so với những người lãnh đạo có đầu óc tổ chức hoặc chỉ có sự quan tâm hay những người không có đầu óc tổ chức lẫn sự quan tâm. Tuy nhiên, hiệu quả lãnh đạo còn chịu sự ảnh hưởng yếu tố bên ngoài.  Nghiên cứu của trường Đại học Michigan. Trường Đại học Michigan đã nghiên cứu phong cách ứng xử của nhà lãnh đạo. Có 2 loại lãnh đạo : Lãnh đạo lấy con người làm trọng tâm và lãnh đạo lấy công việc làm trọng tâm. ___________________________________________________________________________ trang 8 Tiểu luận môn học Kĩ năng lãnh đạo Giảng viên: TS. Lê Thị Thu Thủy ___________________________________________________________________________ Lãnh đạo lấy con người làm trọng tâm : Là người nhấn mạnh đến mối quan hệ cá nhân. Họ gắn lợi ích cá nhân với nhu cầu của cấp dưới và chấp nhận sự khác biệt cá nhân giữa các thành viên. Lãnh đạo lấy công việc làm trọng tâm : nhấn mạnh tới các nhiệm vụ phải thực hiện cũng như khía cạnh kĩ thuật công việc. Mối quan tâm của họ là làm thế nào hòan thành công việc trong nhóm và phương tiện để đạt được mục tiêu này. Quan nghiên cứu, các nhà khoa học đánh giá cao lãnh đạo lấy con người làm trọng tâm. Vì với phong cách lãnh đạo này nhân viên cảm thấy thỏai mái hơn, năng suất làm việc cao hơn. c. Học thuyết lãnh đạo theo tình huống. Thành công hay thất bại của nhà lãnh đạo không chỉ đơn thuần phụ thuộc vào đặc điểm của người lãnh đạo không thuần phụ thuộc vào đặc điểm cá nhân hay hành vi ứng xử của họ. Mà hoàn cảnh bên ngòai là một trong những nhân tố ảnh hưởng quan trọng. Phong cách lãnh đạo phù hợp tình huống cụ thể. Có 2 nghiên cứu về lãnh đạo theo tình huống là học thuyết Fiedler và học thuyết đường dẫn tới đích.  Học thuyết Fiedler. Theo ông, để lãnh đạo có hiệu quả, phải xác định phong cách lãnh đạo của mỗi người và đặt họ vào hoàn cảnh phù hợp với phong cách đó. Gồm 4 giai đoạn - Giai đoạn 1 : Xác định phong cách của nhà lãnh đạo : để nhà lãnh đạo điều chỉnh phong cách lãnh đạo của mình cho phù hợp với từng hòan cảnh. - Giai đoạn 2 : Fiedler xác định có 3 nhân tố hòa cảnh ảnh hưởng nhà lãnh đạo. o Mối quan hệ lãnh đạo – nhân viên. ___________________________________________________________________________ trang 9 Tiểu luận môn học Kĩ năng lãnh đạo Giảng viên: TS. Lê Thị Thu Thủy ___________________________________________________________________________ o Cấu trúc nhiệm vụ. o Thẩm quyền của người lãnh đạo - Giai đoạn 3 : Đánh giá đúng tình huống theo ba biến số ngẫu nhiên. - Giai đoạn 4 : Lựa chọn tình huống (hoàn cảnh) phù hợp với mỗi phong cách lãnh đạo. Vậy để lãnh đạo hiệu quả, nhà lãnh đạo có thể có 2 phong cách. - Cách thứ nhất : là lựa chọn nhà lãnh đạo phù hợp nhất với tình huống - Cách thứ hai : là thay đổi tình huống cho phù hợp với nhà lãnh đạo. Điều này thực hiện được bằng cách thay đổi cấu trúc nhiệm vụ hoặc tăng/giảm quyền của người lãnh đạo Ưu điểm của mô hình này là đã coi tính hiệu quả của lãnh đạo như hàm số của phong cách lãnh đạo và các yếu tố môi trường  Học thuyết Con đường - Mục tiêu. Học thuyết này do Robert House phát triển. Nội dung của học thuyết này là : Công việc của nhà lãnh đạo chính là giúp cấp dưới đạt được mục tiêu của mình. Nhà lãnh đạo là người đưa ra phương hướng hành động hoặc hỗ trợ hoặc cả hai để đảm bảo rằng mục tiêu cá nhân phù hợp với mục tiêu của tập thể. Ông chia hành vi của người lãnh đạo ra 4 loại : 1- Lãnh đạo kiểu hướng dẫn. Nhà lãnh đạo sẽ hướng dẫn nhân viên làm thế nào để hoàn thành công việc, kiểm tra chặt chẽ hoạt động của nhân viên và tự mình đưa ra hầu hết quyết định. Đây là phong cách thích hợp nhất để quản lý nhân viên mới vào nghề hoặc đối với những người thực hiện công việc không tốt. ___________________________________________________________________________ trang 10
- Xem thêm -

Xem thêm: PHẨM CHẤT tạo nên một NHÀ LÃNH đạo , PHẨM CHẤT tạo nên một NHÀ LÃNH đạo

Từ khóa liên quan