Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án tại ngân hàng ngoại thương vn.doc

82 802 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2012, 15:55

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án tại ngân hàng ngoại thương vn. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Lời mở đầuKhi nền kinh tế ngày càng phát triển, các quan hệ tín dụng ngày càng đợc mở rộng phát triển thì hoạt động tín dụng trung dài hạn cũng góp phần quan trọng trong việc thức đẩy sản xuất phát triển, góp phần ổn định tiền tệ giá cả, ổn định đời sống, trật tự xã hội tạo ra công ăn việc làm cho ngời lao động làm tăng sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện mở rộng quy mô sản xuất chiếm lĩnh thị trờng. Để hoạt động tín dụng làm đợc điều đó thì khâu thẩm định tài chính dự án đóng một vai trò quan trọng. Đặc biệt trong những năm gần đây, tình trạng nợ khê đọng, nợ quá hạn .của ngân hàng đã trở nên báo động thu hút đợc sự quan tâm của mọi đối tợng nh chủ đầu t, các cấp các ngành có liên quan .Các vấn đề này đã đợc nêu ra rất nhiều lần đã có biết bao nhiêu những đề xuất, kiến nghị, giải pháp nhng những rủi ro trong hoạt động cho vay của ngân hàng thơng mại vẫn xảy ra, vẫn tồn tại có chiều hớng gia tăng. Đối với các ngân hàng thơng mại, đây là một bài toán cực kỳ nan giải: ngân hàng phải làm gì, phải làm nh thế nào để có thể nâng cao chất lợng cho vay, hạn chế rủi ro. đây là những câu hỏi mà các ngân hàng thơng mại đang trăn trở để tìm câu trả lời. Trong một vài năm gần đây, hoạt động cho vay trung dài hạn đang trở thành một hoạt động kinh doanh chính của NHNTVN. Chất lợng của khoản vay phụ thuộc rất lớn vào chất lợng công tác thẩm định tài chính dự án song công tác này vẫn còn nhiều bất cập. Xuất phát từ thực tế đó em đã lựa chọn đề tài chuyên đề thực tập tốt nghiệp:"Thực trạng giải pháp nâng cao chất lợng thẩm định tài chính dự án tại Ngân hàng ngoại thơng Việt Nam".Với mong muốn có thể tìm tòi, phát hiện đợc một số hạn chế, đa ra đợc một số giải pháp góp phần nhằm khắc phục những tồn tại, qua đó nâng cao hiệu quả của hoạt động Ngân hàng.Trên cơ sở hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản liên quan tới thẩm định tài chính dự án, đánh giá công tác thẩm định tài chính dự án tại Ngân hàng ngoại thơng Việt Nam để đa ra giải pháp, chuyên đề đợc trình bày theo 3 ch-ơng:1Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Chơng I: Tổng quan về thẩm định tài chính dự án tại Ngân hàng thơng mại.Chơng II: Thực trạng chất lợng thẩm định tài chính dự án tại Ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam.Chơng III: Giải pháp nâng cao chất lợng thẩm định tài chính dự án tại Ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam.Do trình độ, khả năng tài liệu hạn chế, thời gian thực tập tại Ngân hàng ngoại thơng Việt Nam còn ít nên những vấn đề nêu ra không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong nhận đợc nhiều ý kiến đóng góp, sửa chữa để bài viết của em đợc hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn!2Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Chơng ITổng quan về thẩm định tài chính dự án tại ngân hàng thơng mạiI-/ Hoạt động cơ bản của ngân hàng thơng mại trong nền kinh tế.Theo cách hiểu chung nhất thì ngân hàng thơng mại là một doanh nghiệp đặc biệt, hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ tín dụng.ở Việt Nam, Ngân hàng thơng mại đợc coi là một tổ chức mà hoạt động chủ yếu thờng xuyên là nhận tiền gửi trên nguyên tắc hoàn trả, tiến hành cho vay, chiết khấu thanh toán. Nh vậy, Ngân hàng thơng mại sẽ tiến hành hoạt động huy động những nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của các tổ chức cá nhân chuyển đến những ngời có nhu cầu về vốn cho đầu t sản xuất.Sự tồn tại của Ngân hàng thơng mại đợc đảm bảo bởi sự kết hợp hữu cơ hoạt động huy động vốn, hoạt động sử dụng vốn hoạt động trung gian. Ba hoạt động này là một thể thống nhất có quan hệ mật thiêt với nhau, coi nhẹ hoạt động nào thì đều làm cho ngân hàng không phát huy đợc hết sức mạnh tổng hợp.1-/ Hoạt động huy động vốn.Ngân hàng thơng mại huy động, tập trung để hình thành nên nguồn vốn phục vụ cho hoạt động của mình. Tuy nhiên, để có thể hoạt động đợc theo đúng pháp luật của Nhà nớc mỗi Ngân hàng thơng mại đều phải có nguồn vốn tự có, đảm bảo nguyên tắc vốn tự có lớn hơn hoặc bằng vốn pháp định hoặc vốn điều lệ. Nguồn này do Nhà nớc cấp, do sự tích luỹ hoặc do đóng góp.Bên cạnh nguồn vốn tự có thì vốn huy động trong toàn xã hội là nguồn chủ yếu hình thành nên quỹ hoạt động của Ngân hàng thơng mại dới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, phát hành trái phiếu, kỳ phiếu ngân hàng.2-/ Hoạt động cho vay, đầu t.Cho vay là hoạt động sinh lời chủ yếu của Ngân hàng thơng mại, với mục tiêu kiếm đơc lợi nhuận trên cơ sở đảm bảo thu hồi cả gốc lẫn lãi. ngân hàng 3Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368cho các doanh nghiệp vay dới 3 hình thức: Chiết khấu, thế chấp, tín chấp. Ngoài hoạt động cho vay thì các Ngân hàng còn sử dụng một phần nguồn vốn của mình đầu t trực tiếp vào các doanh nghiệp thông qua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp hay đầu t vào các trái phiếu Chính Phủ.Một hình thức cho vay của Ngân hàng thơng mại là cho vay theo dự án. Đây chính là hình thức cho vay trung dài hạn với đặc điểm là có số vốn cho vay lớn, thời gian cho vay dài, chịu nhiều biến động do đó có độ rủi ro cao. Tuy nhiên, nếu là một dự án tốt thì sẽ đem lại cho Ngân hàng một khoản thu nhập xứng đáng bảo đảm an toàn vốn. để đạt đợc mục tiêu này, Ngân hàng th-ơng mại phải làm tốt công tác thẩm định tài chính dự án trớc khi đi đến một quyết định cho vay.3-/ Hoạt động trung gian.Các Ngân hàng thơng mại còn thực hiện các nghiệp vụ trung gian theo yêu cầu của khách hàng nh chuyển tiền, thanh toán không dùng tiền mặt, cung cấp dịch vụ. Nghiệp vụ này không những mang lại thu nhập cho Ngân hàng mà còn góp phần thúc đẩy hỗ trợ các nghiệp vụ nói trên.II-/ Các vấn đề về dự án thẩm định tài chính dự án.1-/ Các vấn đề về dự án.Trớc hết chúng ta có thể hiểu đầu t là quá trình sử dụng vốn đầu t nhằm tái sản xuất giản đơn tái sản xuất mở rộng các cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế nói chung của địa phơng, của ngành của các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ nói riêng.Đầu t có một số đặc điểm:- Thời gian thực hiện đầu t tơng đối dài.- Khoản vốn đầu t phải bỏ ra rất lớn.- Thời gian thu hồi vốn đầu t tơng đối dài, tuỳ vào từng ngành mà thời gian thu hồi vốn sẽ khác nhau.- Thành quả của hoạt động đầu t sẽ phát huy tác dụng trong một thời gian tơng đối dài ngay tại nơi mà chúng đợc thực hiện đầu t.4Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Nói tóm lại, hoạt động đầu t là việc bỏ vốn đầu t nhằm tạo ra những sản phẩm với hy vọng đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với chi phí phải bỏ ra.Vốn bao gồm: Vốn tự có của doanh nghiệp, vốn vay, các nguồn vốn khác nhau nh vốn ngân sách cấp, vốn góp liên doanh.Mục tiêu của đầu t là hiệu quả, nhng ở những góc độ khác nhau, ngời ta nhìn nhận vấn đề hiệu quả khác nhau. Doanh nghiệp quan tâm đến hiệu quả tài chính, tối đa hoá lợi nhuận. Nhà nớc lại chú trọng xem xét hoạt động đầu t sẽ đóng góp nh thế nào vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nớc, có mâu thuẫn gì với lợi ích của nền kinh tế xã hội không. Nh vậy để đạt đợc mục tiêu mong đợi thì các doanh nghiệp với cơng vị là chủ đầu t cũng nh các Ngân hàng là ngời cho vay vốn phải làm tốt công tác thẩm định trớc khi cho vay. Vậy ta cần hiểu dự án đầu t là gì ?Xét về nội dung cơ bản thì dự án đầu t là một bản kế hoạch trong đó tập hợp các hoạt động với nhau để đạt đợc những mục tiêu nhất định bằng việc tạo ra những kết quả cụ thể trong một thời gian nhất định thông qua việc sử dụng các nguồn lực nhất định.Các nguồn lực bao gồm: Tài chính, vật lực, nhân lực, tài sản vô hình .các nguồn lực đợc kết hợp với nhau thông qua hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định để tạo ra kết quả nhằm đạt đợc mục tiêu của dự án.Quá trình hình thành phát triển một dự án đầu t trải qua 3 giai đoạn: Chuẩn bị đầu t, thực hiện đầu t vận hành các kết quả đầu t.Các giai đoạn trên đợc thể hiện qua sơ đồ sau:Giai đoạn chuẩn bị đầu t.Giai đoạn thực hiện đầu t5Nghiên cứu phát hiện các cơ hội đầu tư Nghiên cứu tiền khả thiNghiên cứu khả thiThẩm định dự án, ra quyết định đầu tư Đàm phán ký kết hợp đồngThiết kế xây dựng công trìnhLắp đặt thiết bị máy mócVận hành chạy thửWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Giai đoạn vận hành kết quả đầu tTrong 3 giai đoạn trên đây, giai đoạn chuẩn bị đầu t tạo tiền đề quyết định sự thành công hay thất bại ở 2 giai đoạn sau, đặc biệt là đối với giai đoạn vận hành kết quả đầu t.2-/ Các vấn đề về thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của Ngân hàng.2.1 Khái niệm về thẩm định dự án tài chính.* Khái niệm.Thẩm định dự án là việc tổ chức xem xét một cách khách quan, có khoa học toàn diện các nội dung cơ bản ảnh hởng trực tiếp đến khả thi của dự án để rs quyết định về cho vay. Thẩm định dự án là một khâu quan trọng trong giai đoạn chuẩn bị cho vay, có ý nghĩa quyết định tới các giai đoạn sau của chu kỳ dự án. Nó đánh giá quyết định dự án có đợc thực hiện hay không tất nhiên, nó cũng kiểm tra lại toàn bộ các nghiên cứu, lựa chọn của các khâu trớc đó.Mục đích của việc thẩm định dự án là giúp cho các Ngân hàng, các cấp ra quyết định đầu t, các định chế tài chính lựa chọn đợc phơng án đầu t tốt nhất, quyết định đầu t đúng huớng, đạt đợc lợi ích kinh tế, xã hội mong đợi.Đối với Ngân hàng thì lợi nhuận, tăng trởng, an toàn luôn là mục tiêu mong đợi trong hoạt động kinh doanh của mình. Chính vì thế mà thẩm định dự án là một trong những nghiệp vụ quan trọng hàng đầu. Ngân hàng thu lợi chủ yếu nhờ hoạt động cho vay. Chính vì vậy mỗi một khoản tín dụng đợc cấp ra nhất thiết phải mang lại hiệu quả, điều đó đồng nghĩa với việc đảm bảo cho hoạt động của ngân hàng đợc an toàn hiệu quả. Vì vậy, điều ngân hàng quan tâm nhất là khả năng hoàn trả khoản vay cả gốc lẫn lãi đúng thời hạn. Do đó việc Ngân hàng phải tiến hành thẩm định mức dự án trên mọi phơng diện kỹ thuật, thị trờng, tổ chức quản lý, tài chính . là rất quan trọng.6Sử dụng chưa hết công suấtSử dụng hết công suấtCông suất giảm dần thanh lýWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3682.2 Sự cần thiết của công tác thẩm định tài chính trong hoạt động cho vay của Ngân hàng.Với phơng châm hoạt động hiệu quả an toàn, công tác thẩm định tài chính dự án của Ngân hàng giúp cho:- Ngân hàng có cơ sở tơng đối vững chắc để xác định đợc hiệu quả đầu t vốn cũng nh khả năng hoàn vốn của dự án, quan trọng hơn cả là xác định khả năng trả nợ của chủ đầu t.- Ngân hàng có thể dự đoán đợc những rủi ro có thể xảy ra, ảnh hởng tới quá trình triển khai thực hiện dự án. Trên cơ sở này, phát hiện bổ sung thêm các biện pháp khắc phục hoặc hạn chế rủi ro, đảm bảo tính khả thi của dự án đồng thời tham gia ý kiến với các cơ quan quản lý Nhà nớc chủ đầu t để có quyết định đầu t đúng đắn.- Ngân hàng có phuơng án hạn chế rủi ro tín dụng đến mức thấp nhất khi xác định giá trị khoản vay thời hạn, lãi suất, mức thu nợ hình thức thu nợ hợp lý, tạo điều kiện cho dự án hoạt động có hiệu quả Ngân hàng tạo ra các căn cứ để kiểm tra việc sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tợng tiết kiệm vốn đầu t trong quá trình thực hiện đầu t dự án Ngân hàng rút ra kinh nghiệm trong cho vay để thực hiện phát triển có chất lợng hơn. Xuất phát từ tính cần thiết, tính thực tế, tính hiệu quả của công tác thẩm định tài chính dự án bản thân nó đã đang tiếp tục trở thành một bộ phận quan trọng mang tính quyết định trong hoạt động cho vay của mỗi ngân hàng.III-/ Quy trình thẩm định dự án.Thẩm định dự án bao gồm cả thẩm định tính khả thi hiệu quả của dự án kiểm tra đánh giá doanh nghiệp xin vay vốn về tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính cũng nh uy tín của doanh nghiệp.Cán bộ thẩm định không làm lại toàn bộ công tác của ngời soạn thảo dự án chủ dự án nhng cần đi sâu tìm hiểu chính xác những đặc điểm, tồn tại của dự án. Cách làm của cán bộ thẩm định có thể là đặt câu hỏi đối với những điều còn nghi vấn để chủ đầu t giải trình thêm, trực tiếp tính toán các chỉ tiêu kinh tế, tài 7Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368chính để kiểm nghiệm tính đúng đắn, chính xác đánh giá chúng theo tiêu thức của Ngân hàng.Đối với Ngân hàng, thẩm định dự án phải đợc hiểu là thẩm định hồ sơ xin vay bao gồm: hồ sơ doanh nghiệp hồ sơ dự án, trên cơ sở đó Ngân hàng tiến hành phân tích một cách khách quan toàn diện, khẳng định tính khả thi hiệu quả của dự án, khả năng đảm bảo trả nợ của doanh nghiệp để từ đó quyết định cho vay dự án.1. Phân tích Hồ sơ doanh nghiệp.1.1 Kiểm tra tính đầy đủ hợp pháp, hợp lệ của Hồ sơ doanh nghiệp bao gồm:- Quyết định thành lập doanh nghiệp công ty, điều lệ của công ty.- Giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép hành nghề (nếu có).- Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Kế toán trởng.- Các báo cáo tài chính đã đợc quyết toán.1.2 Thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Việc đánh giá doanh nghiệp có thể thông qua các mặt chủ yếu sau:- Sự bảo toàn, phát triển vốn qua các năm: một doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả thì vốn sẽ đợc giữ vững tăng trởng.- Tình hình sản xuất kinh doanh: có ổn định không, xu hớng biến động trong tơng lai ra sao ?- Tình trạng kho tàng, nhà xởng, máy móc thiết bị.- Đánh giá hàng tồn kho khả năng giải quyết.- Uy tín của doanh nghiệp trong các quan hệ vay trả.- Đánh giá khả năng tài chính của doanh nghiệp thông qua việc tính toán một số chỉ tiêu tài chính, so sánh qua các năm so sánh với mức chung của ngành.+ Tỷ lệ về khả năng cân đối vốn hoặc cơ cấu vốn8Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Nhóm chỉ tiêu này phản ánh mức độ ổn địnhvà tự chủ tài chính cũng nhkhả năng sử dụng nợ vay của doanh nghiệp. Các Ngân hàng sẽ nhìn vào đây để đánh giá khả năng bảo đảm an toàn cho các món vay:Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản = Nếu doanh nghiệp đã có tỷ lệ này quá cao (so với mức trung bình của ngành) thì Ngân hàng nên cân nhắc vì nếu tiếp tục cho vay, doanh nghiệp có thể sẽ rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán. = Nếu hệ số này thấp hơn mức trung bình của ngành thì doanh nghiệp sẽ không thể vay tiếp đợc nữa, khả năng trả lãi vay của doanh nghiệp kém, khả năng sinh lợi của tài sản thấp, hiệu quả sử dụng nguồn vốn kém.+ Tỷ lệ về khả năng thanh toán. = Đây là thớc đo khả năng thanh toán ngắn hạn, nó cho biết mức độ các khoản nợ của các chủ nợ đợc trang trải bằng các tài sản có thể chuyển thành tiền trong một giai đoạn tơng đơng với thời hạn của các khoản nợ đó.Khả năng thanh toán nhanh = Tỷ lệ này cho biết khả năng hoàn trả các khoản nợ ngắn hạn không phụ thuộc vào việc bán tài sản dự trữ (tồn kho) = Tỷ lệ này cho biết khả năng hoàn trả các khoản nợ ngắn hạn bằng tiền tại quỹ, tiền gửi Ngân hàng .+Các tỷ lệ về khả năng hoạt động:Vòng quay hàng tồn kho = Vòng quay VLĐ = Hiệu suất sử dụng TSCĐ = Hiệu suất sử dụng tổng tài sản = Kỳ thu tiền bình quân = + Các tỷ lệ về khả năng sinh lãi.9Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 = Doanh lợi vốn tự có = Doanh lợi vốn = Trên đây là những chỉ tiêu cơ bản phản ánh đợc tình hình tài chính ở một mức độ nào đó. Việc đánh giá đợc tình trạng tài chính của doanh nghiệp là lành mạnh hay không phụ thuộc vào khả năng phân tích của cán bộ thẩm định. Thông qua việc phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh tài chính của doanh nghiệp ta nắm đợc tình hình tài chính khả quan hay khó khăn, năng lực đến đâu, xu hớng phát triển của đơn vị nh thế nào trong tơng lai .để có thể ra quyết định cho vay đúng đắn, tin vào khả năng của doanh nghiệp có thể sử dụng hiệu quả vốn vay.2-/ Phân tích hồ sơ dự án.2.1 Kiểm tra tính đầy đủ hợp pháp hợp lệ của hồ sơ dự án.* Giai đoạn xin xét duyệt vay vốn đầu t.- Đơn xin vay.- Luận chứng kinh tế - kỹ thuật.- Giải trình hiệu quả kinh tế dự án của doanh nghiệp.- Văn bản quyết định đầu t hoặc giấy phép đầu t của cấp có thẩm quyền.- Văn bản phê duyệt thiết kế mỹ thuật tổng dự toán.- Các hợp đồng kinh tế ký kết giữa chủ đầu t các bên liên quan .* Bổ sung thêm khi ký kết hợp đồng.- Văn bản phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp, mua thiết bị của cấp có thẩm quyền.- Hợp đồng giao nhận thầu về xây lắp, cung câp thiết bị.- Hợp đồng mua bảo hiểm công trình xây dựng.- Lịch trả nợ cam kết uỷ nhiệm trích tài khoản tiền gửi để trả nợ.Sau khi đã kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ dự án cán bộ thẩm định tiến hành thẩm định các nội dung sau (Đặc biệt quan tâm đến nội dung kinh tế tài chính của dự án).10[...]... phải nâng cao hiệu quả hoạt động mà cụ thể ở đây là nâng cao chất lợng tín dụng. Để có đợc điều đó thì việc nâng cao hiệu quả thẩm định dự án mà quan trọng nhất là thẩm định tài chính phải đợc đặt lên hàng đầu. Thẩm định dự án nhằm giúp ngân hàng đa ra một quyết định cho vay có chất lợng cao. Hoạt động thẩm định đợc coi là có chất lợng khi nó giúp Ngân hàng tìm ra đợc những dự án có hiệu quả tài chính. .. tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn của toàn ngân hàng, nhng có một nguyên nhân đóng góp đáng kể vào kết quả đólà công tác thẩm định dự án đợc cải thiện, đặc biệt là thẩm định tài chính, nhiều chỉ tiêu tài chính đợc đa vào trong quá trình phân tích tài chính dự án doanh nghiệp làm cho quá trình thẩm định đợc hiệu quả chính xác hơn, từ đó góp phần nâng cao chất lợng tín dụng cho ngân hàng. II-/ Thực. .. nhuận an toàn. Mỗi Ngân hàng đều dựa trên quy trình thẩm định chung nhất mà đa ra quy trình thẩm định phù hợp với đặc điểm hoạt động của mình ở mỗi dự án khác nhau, trong từng lĩnh vực khác nhau sẽ có những ph-ơng pháp thẩm định khác nhau nhằm đạt đợc chất lợng thẩm định cao nhất. Bất cứ một Ngân hàng nào cũng muốn nâng cao chất lợng thẩm định dự án nhng trong quá trình thực hiện công tác thẩm. .. quyết định trong hoạt động cho vay của mỗi ngân hàng. III-/ Quy trình thẩm định dự án. Thẩm định dự án bao gồm cả thẩm định tính khả thi hiệu quả của dự án kiểm tra đánh giá doanh nghiệp xin vay vốn về tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính cũng nh uy tín của doanh nghiệp.Cán bộ thẩm định không làm lại toàn bộ công tác của ngời soạn thảo dự án và chủ dự án nhng cần đi sâu tìm hiểu chính xác... những đánh giá chung nhất về thực trạng thẩm định tài chính dự án tại Ngân hàng ngoại thơng Việt Nam. Thời gian vừa qua Ngân hàng ngoại thơng Việt Nam đà tiến hành thẩm định cho vay rất nhiều dự án nhng rất khó có thể đa ra lợi nhận xét chung cho tất cả các dự án vì mỗi dự án đều có những đặc điểm kinh tế kỹ thuật riêng đòi hỏi phải có sự phân tích đánh giá riêng dựa trên những quy định chung,... ngân hàng. II-/ Thực trạng thẩm định tài chính dự án tại Ngân hàng ngoại thơng Việt Nam.1-/ Các vấn đề chung về thực trạng thẩm định tài chính dự án tại NHNTVN.1.1 Tình hình d nợ đà cho vay.Trong năm 2001, Ngân hàng ngoại thơng Việt Nam đà xây dựng chơng trình hành động với 6 mục tiêu lớn: tăng trởng nguồn vốn; nâng cao chất lợng tín dụng, giảm nợ tồn đọng, khai thác tài sản xiết nợ; đầu t... trình thẩm định. Trên thực tế, một số cán bộ thẩm định tại Ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam do yếu về chuyên môn cũng nh hiểu biết thực tế nên khá lúng túng trong quá trình thẩm định. Điều này khiến cho cán bộ thẩm định dự án cha đa ra đợc những lời nhận xét, đánh giá sắc bén, cha có quan sát toàn diện, tổng hợp nề mọi mặt của dự án, cha có khả năng dự đoán những rủi ro tiềm tàng.- Cán bộ thẩm định. .. NHNTVN nên đội ngũ cán bộ cha đơc đào tạo một cách hệ thống cơ bản về hoạt động thẩm định, cho nên trong qúa trình thẩm định các cán bộ thẩm định không thể tránh khỏi những sai sót mặc đà có rất nhiều cố gắng.- Quyết định cho vay nhiều khi còn dựa vào đánh giá chủ quan của cán bộ thẩm định chứ không thực sự dựa vào năng lực tài chính thực tế của doanh nghiệp.- Nhiều chỉ tiêu tài chính mặc đÃ... của Ngân hàng. Với phơng châm hoạt động hiệu quả an toàn, công tác thẩm định tài chính dự án của Ngân hàng giúp cho:- Ngân hàng có cơ sở tơng đối vững chắc để xác định đợc hiệu quả đầu t vốn cũng nh khả năng hoàn vốn của dự án, quan trọng hơn cả là xác định khả năng trả nợ của chủ đầu t.- Ngân hàng có thể dự đoán đợc những rủi ro có thể xảy ra, ảnh hởng tới quá trình triển khai thực hiện dự án. ... tồn tại của dự án. Cách làm của cán bộ thẩm định có thể là đặt câu hỏi đối với những điều còn nghi vấn để chủ đầu t giải trình thêm, trực tiếp tính toán các chỉ tiêu kinh tế, tài 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368chÝnh ®Ĩ kiĨm nghiệm tính đúng đắn, chính xác đánh giá chúng theo tiêu thức của Ngân hàng. Đối với Ngân hàng, thẩm định dự án phải đợc hiểu là thẩm . lợng thẩm định tài chính dự án tại Ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam.Chơng III: Giải pháp nâng cao chất lợng thẩm định tài chính dự án tại Ngân hàng Ngoại. bản liên quan tới thẩm định tài chính dự án, đánh giá công tác thẩm định tài chính dự án tại Ngân hàng ngoại thơng Việt Nam để đa ra giải pháp, chuyên đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án tại ngân hàng ngoại thương vn.doc, Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án tại ngân hàng ngoại thương vn.doc, Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án tại ngân hàng ngoại thương vn.doc, Khái niệm về thẩm định dự án tài chính., Thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp., Thẩm định luận chứng kinh tế - kỹ thuật., 12. 2001 Tăng Giảm 12. 2001 Tăng, h¹n Q h¹n Sè d h¹n Q h¹n, Phơng pháp và chỉ tiêu thẩm định. Tổ chức quản lý, điều hành. Tình hình d nợ đã cho vay., Về quy trình thẩm định tại NHNTVN., Về việc thực hiện hiệu quả của cán bộ Ngân hàng ngoại thơng Việt Nam., Dự án của tổng công ty điện lực Việt Nam, Nguyên nhân chủ quan., Nguyên nhân khách quan., Tăng cờng công tác thu thập và xử lý thông tin., Giải pháp về phơng pháp thẩm định., Giải pháp về nhân tố con ngời.

Từ khóa liên quan