Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: “Đánh giá kết quả hoạt động các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và tạo việc làm cho lao động ở nông thôn tỉnh Bắc Giang” ppt

114 584 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2013, 15:15

TRƯỜNG …………… Khoa………………… ---------- BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Đề tài Đánh giá kết quả hoạt động các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề tạo việc làm cho lao động nông thôn tỉnh Bắc Giang 1 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN 3 LỜI CẢM ƠN 4 TÓM TẮT 5 4.1. Vị trí, vai trò thực trạng của các trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề tạo việc làm cho lao động nông thôn .11 4.1.1 Vị trí, vi trò của các trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề tạo việc làm 11 2 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các nội dung nghiên cứu nêu trong khóa luận là trung thực chưa từng được công bố để bảo vệ một khóa luận nào. Tôi cũng xin cam đoan những mục trích dẫn trong khóa luận đề đã được ghi rõ nguồn gốc. Hà nội, ngày 25 tháng 05 năm 2010 Sinh viên Thân Thị Thùy Trang 3 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ tận tình của các tổ chức, tập thể, cá nhân trong ngoài trường. Trước tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy cô giáo trong khoa Kinh tế & PTNT - Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội đã dạy bảo tạo mọi điều kiện giúp đỡ trong quá trình học tập thực hiện đề tài này. Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới giảng viên Tiến sĩ Trần Văn Đức - giảng viên bộ môn Kinh tế – khoa Kinh tế & PTNT - Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội, người đã trực tiếp hướng dẫn chỉ bảo cho tôi trong suốt thời gian nghiên cứu hoàn thành đề tài luận văn này. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các cán bộ, nghiên cứu viên Phòng nghiên cứu chương trình phương pháp dạy nghề - Viện nghiên cứu khoa học dạy nghề, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bắc Giang, Ban Giám đốc 10 Trung tâm KTTH - HNDN đặc biệt là Ban Giám đốc của 3 Trung tâm: Lục Nam, Thành phố, Việt Yên đã giúp đỡ tạo mọi điều thuận lợi cho tôi trong quá trình nghiên cứu đề tài. Qua đây tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình, bạn bè người thân đã giúp đỡ động viên tôi trong suốt quá trình học tập nghiên cứu đề tài này. Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2010 Sinh viên Thân Thị Thùy Trang 4 TÓM TẮT Lực lượng lao động nông nghiệp nông thôn hiện nay chiếm khoảng 75% lực lượng lao động trong cả nước, đã đóng góp không nhỏ cho sự phát triển kinh tế của nước ta. Để đáp ứng nguồn nhân lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế nói chung khu vực nông thôn nói riêng Đảng nhà nước ta đã có đường lối, chủ trương, chính sách về hướng nghiệp dạy nghề cho lao động nông thôn. Thực tế cho thấy có rất nhiều lao động đã học nghề nhưng không tìm được việc làm hoặc có việc làm nhưng không phù hợp, thu nhập thấp do đó họ đã bỏ việc, lại trở thành thất nghiệp. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên, trong đó có một nguyên nhân cơ bản, then chốt là công tác hướng nghiệp dạy nghề tạo việc làm chưa phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn. Xuất phát từ những vấn đề trên dưới sự hướng dẫn của TS.Trần Văn Đức, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá kết quả hoạt động các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề tạo việc làm cho lao động nông thôn tỉnh Bắc Giang”. Để đánh giá một cách chính xác kết quả hoạt động của các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề chúng tôi đưa ra các mục tiêu nghiên cứu: - Góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận thực tiễn đối với hoạt động hướng nghiệp dạy nghề tạo việc làm cho người lao động. - Đánh giá kết quả các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề tạo việc làm cho lao động khu vực nông thôn tỉnh Bắc Giang. Tìm ra các nguyên nhân ảnh hưởng, làm cơ sở cho định hướng mục tiêu giải pháp. - Đề xuất một số định hướng giải pháp hữu hiệu nhằm gắn kết các hoạt động hướng nghiệp dạy nghề tạo việc làm thành một hệ thống thống nhất, nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các trung tâm này, giúp cho phần lớn lao động khu vực nông thôn Bắc Giang thực sự có được việc làm ổn định lâu dài sau đào tạo. 5 Những mục tiêu nghiên cứu này chính là tâm điểm của khóa luận đã được chúng tôi giải quyết trong từng phần của khóa luận. Phần I: Đưa ra tính cấp thiết của đề tài Phần II: Góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận thực tiễn Đối với hoạt động hướng nghiệp dạy nghề tạo việc làm cho người lao động bao gồm các vấn đề: Vai trò của công tác HNDN đối với vấn đề phát triển nguồn nhân lực phát triển kinh kế, xu hướng HNDN tạo việc làm, sự cần thiết phải tạo việc làm cho lao động nông thôn, các nhân tố ảnh hưởng đến giải quyết việc làm cho người lao đông (nhóm nhân tố về điều kiện tự nhiên, nhóm nhân tố liên quan tới chính sách vĩ mô, nhóm nhân tố về dân số, nhóm nhân tố về môi trường, nhóm nhân tố về giáo dụ định hướng nghề nghiệp khoa học công nghệ), nội dung cơ bản đánh giá quá trình HNDN tạo việc làm. Phần cơ sở thực tiễn chúng tôi đưa ra một vài nét về tình hình HNDN trên thế giới trong nước, các trung tâm HNDN trong nước (về tình hình hình phát triển, về số lượng, về quy mô hoạt động, về phương thức hoạt động một số đặc điểm của giáo viên trung tâm), kết quả hoạt động của các trung tâm như : Vấn đề về hướng nghiệp tư vấn hướng nghiệp, một vài bài học kinh nghiệm về HNDN tạo việc làm của Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản. Phần III: Đặc điểm địa bàn nghiên cứu phương pháp nghiên cứu Về đặc điểm địa bàn nghiên cứu: Chúng tôi đã đưa ra một các khái quát nhất các đặc điểm về diều kiện tự nhiên: Vị trí địa lý, đặc điểm địa hình, khí hậu, thủy văn của tình đặc điểm kinh tế xã hội như đất đai tình hình sử dụng đất đai của tỉnh, tình hình dân số của tỉnh, tình hình cơ sở vật chất kỹ thuật kết quả sản xuất kinh doanh một số ngành chính của tỉnh. Về phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi chọn các phương pháp nghiên cứu đó là phương pháp chọn điểm nghiên cứu Do địa bàn nghiên cứu tương đối rộng là các Trung tâm HN - DN trong toàn tỉnh (10 trung tâm), do điều 6 kiện thời gian có hạn, do yêu cầu trong khuôn khổ của một khóa luận tốt nghiệp nên khi tiến hành nghiên cứu tôi đã chọn mẫu nghiên cứu tại 3 Trung tâm KTTH - HN - DN của 3 huyện có tính chất đại diện tiêu biểu cho công tác HN - DN trong toàn tỉnh. Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp sơ cấp. Phương pháp chuyên gia chúng tôi đã thu thập ý kiến của các thầy cô giáo trường Đại Học Nông nghiệp Hà Nôi, các cán bộ giáo viên dạy nghề, ý kiến của các nhà lãnh đạo địa phương về công tác HN – DN. Phương pháp xử lý thông tin phương pháp phân tích. Phần III: Kết quả nghiên cứu thảo luận Trong phần này chúng tôi đưa ra các vấn đề cụ thể cụ thể để giải quyết 2 mục tiêu nghiên cứu còn lại. Chúng tôi đã có một cái nhìn cụ thể về kết quả hoạt động của các trung tâm từ đó đưa ra một số đánh giá về kết quả hoạt dộng của các trung tâm HNDN cho lao động nông thôn tỉnh Bắc Giang Hướng nghiệp cho HS PT thực chất là HN cho lao động tiềm năng gần của khu vực nông thôn. Các Trung tâm đóng vai trò hướng dẫn chỉ đạo, Trung tâm đã tập huấn, bồi dưỡng giáo viên cho 100% số trường cộng tác, ra các văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết, kiểm tra giám sát nghiêm túc. Trung tâm đã tạo ra được độ tin cậy cao đối với các đơn vị liên kết. Hiện nay các trung tâm cũng đang mở rộng các loại hình liên kết đào tạo để đáp ứng nhu cầu của học viên. Nhưng mặt khác thì cơ sở vật chất của các TT còn quá nghèo nàn biểu hiện cả 2 phương diện là cơ sở hạ tầng trang thiết bị giảng dạy. Đội ngũ giáo viên còn thiếu nghiêm trọng, toàn tỉnh mới chỉ có 108 biên chế phần lớn giáo viên còn trong thời kỳ học tập để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Người dân vẫn mang đậm phong tục tập quán của vùng quê qua khảo sát 3 trung tâm chúng tôi thấy các em đi học là do sức ép của gia đình chứ không phải do nhu cầu cần học thật sự của học sinh. Đây cũng là một vấn đề lớn đáng phải lưu tâm. 7 Từ những đánh giá trên chúng tôi đã đưa ra định hướng một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao kết quả hoạt động của các trung tâm HNDN là: Về công tác Hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh THPT, BT THPT - Chức năng gián tiếp trực tiếp tạo việc làm cho lao động tiềm năng gần. Về vấn đề tham gia thực hiện vào chương trình phổ cập tin học cho thanh niên nông thôn. Về vấn đề chuyển giao khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực phát triển ngành nghề nông thôn áp dụng tiến bộ khoa học vào lĩnh vực nông nghiệp. Về các giải pháp cho hoạt động dạy nghề ngắn hạn.Giải pháp về việc thành lập các xưởng lao động sản xuất kết hợp với làm dịch vụ Phần V: Kết luận kiến nghị Đề tài đã phân tích một cách sâu sắc về thực trạng đánh giá sâu sắc về các kết quả đã làm được của các trung tâm HNDN. Trung tâm HDND là địa chỉ duy nhật trên địa bàn mỗi huyện thực hiện cả 3 nhiệm vụ liên thông nối tiếp nhau một cách bài bản, có quá trình, có chỉ đạo thẩm định từ tư vấn hướng nghiệp đến dạy nghề tạo việc làm. Các trung tâm luôn luôn xác định khách hành của trung tâm đồng thời là sản phẩm của trung tâm, là uy tín, là sự tồn tại của trung tâm vì vậy đại đa số học sinh học nghề đây đều tìm được việc làm ổn định trong các khu công nghiệp, khu chế suất. Trung tâm cũng tạo được độ tin cậy cao đối với các đơn vị liên kết. Nhưng mặt khác cơ sở hạ tầng đội ngũ giáo viên cũng các trung tâm vẫn còn rất nhiều, điều đó ảnh hưởng không nhỏ tới việc phát triển quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo của các trung tâm. Đề tài chỉ rõ những định hướng chủ yếu mà các trung tâm HNDN cần đạt được trong năm tới. Bên cạnh đó đề tài còn đưa ra các giải pháp trước mắt cũng như lâu dài đối với các hoạt động của các trung tâm. Chúng tôi đưa ra một số kiến nghị: Đối với nhà nước, đối với UBND tỉnh Bắc Giang, Sở LĐ – TBXH, Sở GD & ĐT, các trung tâm HNDN cấp huyện, thị. 8 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1. Số học sinh học nghề, thi nghề phổ thông tại các trung tâm HNDN trong toàn quốc qua một số năm học Bảng 3.1 Tình hình phân bổ sử dụng đất đai của tỉnh 2007 - 2009 Bảng 3.2 Diễn biến sản xuất một số cây trồng chính Bảng 3.3 Diễn biến đàn vật nuôi năm 2007 -2009 Bảng 4.1. Trích ngang một số trung tâm hướng nghiệp dạy nghề tỉnh Bắc Giang trong danh sách các trung tâm toàn quốc Bảng 4.2. Danh sách các trung tâm HN – DN tỉnh Bắc Giang năm 2009 Bảng 4.3. Tình hình đầu tư về cơ sở vật chất của các trung tâm HN - DN Bắc Giang trong 3 năm 2007 - 2009 Bảng 4.4 Đội ngũ giáo viên giảng dạy năm 2009 Bảng 4.5. Kết quả của 8 mặt hoạt động trong các trung tâm HN -DN Bảng 4.6: Kết quả dạy nghề cụ thể của 10 trung tâm trong toàn tỉnh Bắc Giang ( 2007 – 2009) Bảng 4.7. Kết quả đào tạo nâng cao tay nghề của các trung tâm hướng nghiệp cho người lao động khu vực nông thôn 3 năm gần đây Bảng 4.8. Kết quả thu - chi hàng năm của các trung tâm HN - DN trong toàn tỉnh ( 2007 – 2009) Bảng 4.9 Kết quả điều tra ý kiến người đăng ký tuyển sinh tại 3 trung tâm HN - DN tại 3 trung tâm: Lục Ngạn, Thành Phố, Việt Yên Bảng 4.10 Kết quả điều tra ý kiến học viên đang theo học chương trình hướng nghiệp học nghề tại 3 trung tâm Việt Yên, Thành phố, Lục Ngạn Bảng 4.11. Kết quả điều tra ý kiến những học viên đã học xong chương trình nghề tại 3 trung tâm Lục Ngạn, Thành phố, Lục Nam Bảng 4.12 Kết quả điều tra năng lực giáo viên của 10 trung tâm HN - DN tạo việc làm trong toàn tỉnh. 9 Bảng 4.13 : Kế hoạch HN – DN tỉnh Bắc Giang năm 2010 – 2015 Bảng 4.14: Nhu cầu kinh phí giai đoạn 2010 - 2015 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT KTTH – HN : Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp UBND : Uỷ ban nhân dân LĐ : Lao động LĐ-TBXH : Lao động thương binh xã hội GD&ĐT : Giáo dục đào tạo THCS : Trung học cơ sở THPT : Trung học phổ thông GDHN : Giáo dục hướng nghiệp THCN : Trung học chuyên nghiệp CĐ : Cao đẳng ĐH : Đại học HS : Học sinh GV : Giáo viên TT.LĐ-HN-BGD&ĐT : Trung tâm lao động hướng nghiệp Bộ giáo dục đào tạo CNH - HĐH : Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá GDTX : Giáo dục thường xuyên. HNDN : Hướng nghiệp dạy nghề 10 [...]... đánh giá một cách chính xác kết quả hoạt động của các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề tôi đưa ra một số các câu hỏi như sau: - Có bao nhiêu trung tâm hướng nghiệp dạy nghề Bắc Giang? bao nhiêu trung tâm hoạt dộng có hiệu quả ? - Thực trạng hoạt động của các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề tạo việc làm các trung tâm tỉnh Bắc Giang ? - Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động của các trung tâm hướng. .. tạo việc làm cho lao động nông thôn tỉnh Bắc Giang 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận thực tiễn đối với hoạt động hướng nghiệp dạy nghề tạo việc làm cho người lao động - Đánh giá kết quả các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề tạo việc làm cho lao động khu vực nông thôn tỉnh Bắc Giang Tìm ra các nguyên nhân ảnh hưởng, làm cơ sở cho định hướng mục tiêu giải pháp... nghề tạo việc làm ổn định lâu dài cho người lao động là vô cùng quan trọng Xuất phát từ những vấn đề trên dưới sự hướng dẫn của TS.Trần Văn Đức, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá kết quả các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề tạo việc làm cho lao động nông thôn tỉnh Bắc Giang” 12 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá kết quả các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề tạo việc. .. số định hướng giải pháp hữu hiệu nhằm gắn kết các hoạt động hướng nghiệp dạy nghề tạo việc làm thành một hệ thống thống nhất, nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các trung tâm này, giúp cho phần lớn lao động khu vực nông thôn Bắc Giang thực sự có được việc làm ổn định lâu dài sau đào tạo 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Hiện nay vấn đề hướng nghiệp dạy nghề tạo việc làm cho lao động nông thôn là... hưởng tới hoạt động của các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bắc Giang ? - Cần có giải pháp nào để nâng cao kết quả hoạt dộng HN - DN cho lao động nông thôn tỉnh Bắc Giang ? 13 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề tạo việc làm cho lao động khu vực nông thôn Bắc Giang 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm... Trung tâmTrung tâm KTTH - HN - DN, Trung tâm này đồng thời có 2 chức năng chính là hướng nghiệp dạy nghề) 4 Trung tâm hướng nghiệp - dạy nghề là tên gọi tắt của Trung tâm KTTH - HN - DN 5 Trung tâm hướng nghiệp - giáo dục thường xuyên : là Trung tâm vừa có chức năng hướng nghiệp cho học sinh phổ thông, vừa có chức năng dạy bổ túc Trung học phổ thông 2.7.1.5 Người tham gia sinh hoạt hướng nghiệp và. .. lược cần phải tập trung giải quyết việc làm cho lao động khu vực nông thôn Hơn nữa, nếu giải quyết vấn đề lao động việc làm nông thôn cũng sẽ góp phần quan trọng giảm sức ép việc làm thành thị Để giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trong thời gian tới phải làm thay đổi chuyển dịch cơ bản cơ cấu kinh tế cơ cấu lao động nông thôn theo hướng giảm dần số hộ thuần nông để giải phóng... lớp dạy nghề tư nhân hoặc các cơ sở sản xuất có tham gia đào tạo nghề nhiều cấp độ khác nhau Việc dạy nghề ngắn hạn các Trung tâm dạy nghề quận, huyện hoặc các lớp dạy nghề mở rộng là tập trung vào dạy thực hành với mục tiêu thực hành cụ thể, hành nghề diện hẹp đáp ứng ngay với nhu cầu tìm việc làm của người lao động trong giai đoạn trước mắt Xu thế giao thoa giữa Giáo dục phổ thông Giáo... tạo mở việc làm Chương trình, mục tiêu quốc gia về giải quyết việc làm đã được triển khai thực hiện có kết quả với sự quan tâm của các ngành, các cấp toàn xã hội Vì vậy đã giảm thất nghiệp, tăng việc làm bước đầu đã chuyển đổi cơ cấu chất lượng lao động theo 16 hướng tích cực - Nhận thức quan niệm về việc làm chủ trương tạo việc làm cho người lao động đã được thay đổi cơ bản, người lao. .. trong nông thôn, đặc biệt là phát triển mạnh mẽ việc làm phi nông nghiệp, xí nghiệp nhỏ nông thôn Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn Bắc Giang trong những năm tới phải khai thác thêm sử dụng có hiệu quả đất hoang hoá thông qua các chương trình, khai thác các tiềm năng sẵn có, thực hiện trung tâm VAC Cần đặc biệt tập trung xây dựng các dự án lấn biển, khai thác kinh tế biển Các hướng . với hoạt động hướng nghiệp dạy nghề và tạo việc làm cho người lao động. - Đánh giá kết quả các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và tạo việc làm cho lao động. cứu đề tài: “Đánh giá kết quả hoạt động các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và tạo việc làm cho lao động ở nông thôn tỉnh Bắc Giang”. Để đánh giá một cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: “Đánh giá kết quả hoạt động các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và tạo việc làm cho lao động ở nông thôn tỉnh Bắc Giang” ppt, Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: “Đánh giá kết quả hoạt động các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và tạo việc làm cho lao động ở nông thôn tỉnh Bắc Giang” ppt, Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: “Đánh giá kết quả hoạt động các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và tạo việc làm cho lao động ở nông thôn tỉnh Bắc Giang” ppt