Tài liệu Khảo nghiệm và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (để đăng ký bổ sung phạm vi sử dụng, liều lượng, cách sử dụng) ppt

5 467 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2013, 01:16

Khảo nghiệm cấp giấy chứng nhận đăng thuốc bảo vệ thực vật (để đăng bổ sung phạm vi sử dụng, liều lượng, cách sử dụng) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Bảo vệ thực vật Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 1. Giai đoạn cấp giấy phép khảo nghiệm: 03 ngày làm việc 2. Giai đoạn khảo nghiệm: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng, nộp đủ thuốc mẫu, quy trình 50% kinh phí của hợp đồng - Giai đoạn thẩm định hồ sơ, kết quả khảo nghiệm: không quy định - Giai đoạn trình Bộ Thông tư ban hành danh mục: không quy định 3. Trả Giấy chứng nhận đăng: sau 45 ngày kể từ ngày Thông tư Ban hành danh mục thuốc BVTV được ký. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Phí thẩm định phục vụ cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc BVTV diện rộng 2.800.000đ Thông tư số 110/2003/TT-BTC n . 2. Lệ phí cấp giấy phép khảo nghiệm rộng, hẹp 200.000đ Thông tư số 110/2003/TT-BTC n . 3. Phí thẩm định phục vụ cấp giấy đăng bổ sung thuốc BVTV 2.000.000đ. Thông tư số 110/2003/TT-BTC n . 4. Lệ phí cấp đăng thuốc BVTV 200.000đ Thông tư số 110/2003/TT-BTC n . 5. Phí khảo nghiệm thuốc BVTV diện rộng 9.000.000đ x 2 khảo nghiệm diện rộng = 18.000.000đ Thông tư số 110/2003/TT-BTC n . 6. Phí xác định thời gian cách ly trên diện rộng (nếu tổ chức - cá nhân có yêu cầu) 9.000.000đ x 4 khảo nghiệm diện rộng = 36.000.000đ Thông tư số 110/2003/TT-BTC n . Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Tổ chức – cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc BVTV tại Bộ phận tiếp nhận HS & trả KQ Cục Bảo vệ thực vật (nộp phí, lệ phí thẩm định cấp giấy phép khảo nghiệm). 2. Khảo nghiệm thuốc BVTV - Sau khi được cấp Giấy phép khảo nghiệm thuốc BVTV, tổ chức - cá nhân hợp đồng khảo nghiệm nộp kinh phí khảo nghiệm tại Bộ phận tiếp nhận HS trả KQ của các Trung tâm khảo nghiệm thuốc BVTV; - Các trung tâm khảo nghiệm tiến hành khảo nghiệm trình Hội đồng khoa học (do Cục BVTV thành lập) đánh giá kết quả khảo nghiệm; - Phòng Quản lý thuốc Cục BVTV tập hợp hồ sơ thuốc kết quả đánh giá của Hội đồng khoa học để trình Hội đồng tư vấn thuốc BVTV (do Bộ NN&PTNT thành lập) xét duyệt; - Cục BVTV lập hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn quyết định ban hành danh mục đăng thuốc sau khi đã được Hội đồng tư vấn xem xét công nhận. Tên bước Mô tả bước 3. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận HS & trả KQ Cục Bảo vệ thực vật (nộp phí lệ phí đăng thuốc). Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. 1. Đăng khảo nghiệm thuốc BVTV - Đơn xin đăng thuốc bảo vệ thực vật.; - Bản sao giấy chứng nhận đăng của thuốc; - Mẫu nhãn; 2. Khảo nghiệm thuốc BVTV: - Giấy phép khảo nghiệm Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Tên mẫu đơn: Phụ lục 1, Đơn xin đăng Quyết định số Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định thuốc bảo vệ thực vật 63/2007/QĐ-BNN . Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Khảo nghiệm và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (để đăng ký bổ sung phạm vi sử dụng, liều lượng, cách sử dụng) Thông tin. Đơn xin đăng ký thuốc bảo vệ thực vật. ; - Bản sao giấy chứng nhận đăng ký của thuốc; - Mẫu nhãn; 2. Khảo nghiệm thuốc BVTV: - Giấy phép khảo nghiệm Số bộ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Khảo nghiệm và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (để đăng ký bổ sung phạm vi sử dụng, liều lượng, cách sử dụng) ppt, Tài liệu Khảo nghiệm và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (để đăng ký bổ sung phạm vi sử dụng, liều lượng, cách sử dụng) ppt, Tài liệu Khảo nghiệm và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (để đăng ký bổ sung phạm vi sử dụng, liều lượng, cách sử dụng) ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn