Tài liệu HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU doc

59 342 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2013, 18:15

HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU http://sirifin.vn            1  HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ 1. Tra cứu Tín hiệu cảnh báo Tín hiệu kỹ thuật Ký hiệu Nội dung Cảnh báo Độ tin cậy New 5-day High Newhigh(5) Mức giá cao mới trong 5 ngày Xu hướng giá tăng Trung bình New 5-day Low Newlow(5) Mức giá thấp mới trong 5 ngày Xu hướng giá giảm Trung bình New 20 - day High Newhigh(20) Mức giá cao mới trong 20 ngày Xu hướng giá tăng Cao New 20 - day Low Newlow(20) Mức giá thấp mới trong 20 ngày Xu hướng giá giảm Cao New 52-week Highs NewHigh(52w) Mức giá cao mới trong 52 tuần Xu hướng giá tăng Cao New 52-week Lows Newlow(52w) Mức giá thấp mới trong 52 tuần Xu hướng giá giảm Cao Strong Volume Gainers SVG(4,20) Khối lượng tăng hơn 4 lần giá lên trong ngày Xu hướng giá tăng Trung bình Strong Volume Decliners SVD(4,20) Khối lượng tăng hơn 4 lần giá giảm trong ngày Xu hướng giá giảm Trung bình HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU http://sirifin.vn            2  Bullish 13/50-day MA Crossovers MCD(13,50) Tín hiệu lên: đường MA(13) cắt đường MA(50) từ dưới lên Xu hướng giá tăng Cao Bearish 13/50-day MA Crossovers MCD(50,13) Tín hiệu giảm: đường MA(13) cắt đường MA(50) từ trên xuống Xu hướng giá giảm Cao Bullish 50/200-day MA Crossovers MCD(50,200) Tín hiệu lên: đường MA(50) cắt đường MA(200) từ dưới lên Xu hướng giá tăng Cao Bearish 50/200-day MA Crossovers MCD(200,50) Tín hiệu giảm: đường MA(50) cắt đường MA(200) từ trên xuống Xu hướng giá giảm Cao Bullish MACD Crossovers BMACD Tín hiệu lên: đường MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên Xu hướng giá tăng Cao Bearish MACD Crossovers BMACD Tín hiệu giảm: đường MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống Xu hướng giá giảm Cao Oversold with an Improving RSI IRSI Bán quá nhiều với đường RSI đang tăng Xu hướng giá tăng Trung bình Overbought with a Declining RSI DRSI Mua quá nhiều với đường RSI đang giảm Xu hướng giá giảm Trung bình HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU http://sirifin.vn            3  Moved Above Upper Bollinger Band MABB Giá vượt ra khỏi dải trên của dải Bollinger Xu hướng giá tăng Trung bình Moved Below Lower Bollinger Band MBBB Giá vượt ra khỏi dải dưới của dải Bollinger Xu hướng giá giảm Trung bình Improving Chaikin Money Flow ICMF Dòng tiền đang tăng Xu hướng giá tăng Trung bình Declining Chaikin Money Flow DCMF Dòng tiền đang giảm Xu hướng giá giảm Trung bình New CCI Buy Signals CCIB Tín hiệu mua theo CCI Xu hướng giá tăng Trung bình New CCI Sell Signals CCIS Tín hiệu bán theo CCI Xu hướng giá giảm Trung bình Parabolic SAR Buy Signals PSARB Tín hiệu mua theo Parabonic Sar Xu hướng giá tăng Trung bình Parabolic SAR Sell Signals PSARS Tín hiệu bán theo Parabonic Sar Xu hướng giá giảm Trung bình Stocks in a New Uptrend (ADX) ADXU Tín hiệu mua theo ADX Xu hướng giá tăng Cao Stocks in a New Downtrend (ADX) ADXD Tín hiệu bán theo ADX Xu hướng giá giảm Cao Gap Ups GU Mức thấp nhất của giá hiện tại cao hơn phiên trước đó 2,5% Xu hướng giá tăng Thấp HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU Gap Downs GD Cổ phiếu có mức giá thấp hơn 2,5% so với mức thấp nhất ngày hôm qua Xu hướng giá giảm Thấp Island Tops IT Cổ phiếu có mức giá tăng ít nhất 2,5% ngày hôm qua và giảm 2,5% ngày hôm nay Xu hướng giá tăng Thấp Island Bottoms IB Cổ phiếu có mức giá giảm 2,5% ngày hôm qua và tăng 2,5% ngày hôm nay Xu hướng giá giảm Thấp Tín hiệu Candlestick Ký hiệu Nội dung Cảnh báo Độ tin cậy Tín hiệu đảo chiều tăng: Hollow Red Candles HRC{2} Tăng giá Thấp Bullish Harami Tăng giá Thấp Hammer Hammer{2} Tăng gía Thấp Bullish Engulfing BullE{2} Tăng giá Trung bình http://sirifin.vn            4  HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU Gravestone Doji GDoji{2} Giá tăng Trung bình Piercing Line PL{2} Tăng giá Trung bình Morning DojiStar MDS{2} Tăng giá Cao Three White Soldiers TWS{2} Tăng giá Cao Rising Three Methods RTM{2} Tăng giá Cao Tín hiệu đảo chiều giảm: Filled Black Candles FBC{2} Giảm giá Thấp Shooting Star Shooting{2} Giảm giá Thấp Bearish Harami BearH{2} Giảm giá Thấp Dragonfly Doji DDoji{2} Giảm giá Trung bình http://sirifin.vn            5  HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU Bearish Engulfing BearE{2} Giảm giá Trung bình Dark Cloud Cover DCC{2} Giảm giá Cao Evening Star ES{2} Giảm giá Cao Three Black Crows TBC{2} Giảm giá Cao Falling Three Methods FTM{2} Giảm giá Cao 1.2 Ý nghĩa các tín hiệu Tín hiệu cảnh báo do Sirifin cung cấp là các Tín hiệu kỹ thuật giúp xác định xu thế thị trường hoặc điểm đảo chiều. Các tín hiệu này được chia làm hai loại: các Tín hiệu đi trước và các Tín hiệu đi sau. Các Tín hiệu đi trước sẽ đưa ra các cảnh báo sớm về một xu thế có thể xảy ra và các Tín hiệu đi sau sẽ là những tín hiệu giúp để khẳng định một xu thế được hình thành từ những cảnh báo sớm. Tín hiệu cảnh báo qua SMS, Mail hay trên website http://www.sirifin.vn/ và Hệ thống lọc các cổ phiếu theo các tín hiệu sẽ giúp cảnh báo về một xu thế của Vnindex, Haindex hoặc một cổ phiếu theo tiêu chí riêng mà mỗi nhà đầu tư quan tâm. Để sử dụng hiệu quả các Tín hiệu cảnh báo, Nhà đầu tư nên kết hợp các tín hiệu cảnh báo với nhau. Sau đây là hệ thống các tín hiệu mà Sirifin đã sử dụng để cảnh báo và sàng lọc cổ phiếu: http://sirifin.vn            6  HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU 1. Mức giá cao mới trong 5 phiên • Tín hiệu tăng giá • Tín hiệu được hình thành khi cổ phiếu đạt mức giá cao mới trong 5 phiên gần nhất • Cảnh báo sớm một xu thế tăng giá. • Sử dụng sau một xu thế giảm giá và nên kết hợp cùng các tín hiệu khác để đưa ra quyết định. BT6 hình thành mức giá là 51.5 ngày 04/08/2008 sau 5 phiên giao dịch kể từ khi xác lập một đáy mới là 45.6 ngày 25/07/2008. Đánh dấu một tín hiệu tăng giá Nên chú ý. 2. Mức giá thấp mới trong 5 phiên http://sirifin.vn            7  HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU • Tín hiệu giảm giá • Tín hiệu được hình thành khi cổ phiếu đạt mức giá thấp mới trong 5 phiên gần nhất. • Cảnh báo sớm một xu thế giảm giá. • Sử dụng sau một xu thế tăng giá và nên kết hợp cùng các tín hiệu khác để đưa ra quyết định. Sau khi hình thành mức giá là 52.5 vào ngày 28/07/2008, Điện quang lại tiếp tục chu kỳ giảm giá và hình thành mức giá thấp mới sau 5 phiên là 45.7 vào ngày 04/08/2008, đánh dấu một tín hiệu giảm giá. 3. Mức giá cao mới trong 20 phiên • Tín hiệu tăng giá • Tín hiệu được hình thành khi cổ phiếu đạt mức giá cao mới trong 20 phiên gần nhất. • Cảnh báo một xu thế tăng giá. http://sirifin.vn            8  HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU • Sử dụng sau một xu thế giảm giá và nên kết hợp cùng các tín hiệu khác để đưa ra quyết định. Cổ phiếu SFI đạt mức giá cao mới là 44.2 vào ngày 04/08/2008 sau 20 phiên kể từ mức giá 29.7 ngày 08/07/2008. Đây là một tín hiệu tương đối tin cậy về một xu thế tăng giá. 7. Mức giá thấp mới trong 20 phiên • Tín hiệu giảm giá xuất hiện sau một xu thế tăng giá. • Tín hiệu được hình thành khi cổ phiếu rơi xuống mức giá thấp mới trong 20 phiên gần nhất • Cảnh báo một xu thế giảm giá. • Sử dụng sau một xu thế giảm tăng và nên kết hợp cùng các tín hiệu khác để đưa ra quyết định. http://sirifin.vn            9  HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU Ngày 23/5/08, cổ phiếu FMC rơi xuống mức giá thấp mới 17,82 sau liên tiếp 20 phiên giảm giá kể từ ngày 22/4/08. Đây là tín hiệu không khả quan báo hiệu sự giảm giá sâu hơn của cổ phiếu. Thực tế, giá cổ phiếu giảm xuống đáy ở dưới 16 vào giai đoạn sau đó đã chứng minh cho nhận định từ tín hiệu. 3. New 8-Week High - Mức giá cao mới trong 8 tuần • Tín hiệu tăng giá • Tín hiệu được hình thành khi cổ phiếu đạt mức giá cao mới trong 8 tuần gần nhất. • Cảnh báo một xu thế tăng giá mạnh. • Sử dụng sau một xu thế giảm giá và nên kết hợp cùng các tín hiệu khác để đưa ra quyết định. http://sirifin.vn            10  [...]... http://sirifin.vn           21  HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU • Tín hiệu cảnh báo xu thế giảm giá • Nên kết hợp với các công cụ kĩ thuật khác trong phân tích Trong khoảng từ đầu tháng 7 đến giữa tháng 7, đường RSI của đồ thị của BHS phát ra tín hiệu về mức mua quá nhiều khi đường này di chuyển cắt lên trên đường tham số 70 Đến khỏang giữa tháng 7, đường RSI cắt xuống dưới đường tham số 70, báo hiệu sự giảm... (tức là không rõ xu thế) thì hệ thống tín hiệu này có thể tạo ra quá nhiều điểm dao cắt, và có thể phát ra các tín hiệu sai Do đó, tín hiệu giao cắt +DI/-DI nên được dùng kết hợp với các công cụ khác trong phân tích http://sirifin.vn           31  HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU Vào tháng 6/2008, cổ phiếu VTC được báo hiệu là sẽ đi vào một xu thế tăng mới được dự báo bởi tín hiệu đường ADX ở... thì hệ thống tín hiệu này có thể tạo ra quá nhiều điểm dao cắt, và có thể phát ra các tín hiệu sai Do đó, tín hiệu giao cắt +DI/-DI nên được dùng kết hợp với các công cụ khác trong phân tích http://sirifin.vn           32  HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU Vào giữa tháng 4/2008, cổ phiếu VTC được dự báo sẽ đi vào xu thế giảm giá mới với tín hiệu đường ADX(14) ở trên mức +20 và đường +DI bắt đầu. .. Nên sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích khác http://sirifin.vn           16  HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU Vào đầu tháng 11/2007, đồ thị cổ phiếu GIL xuất hiện tín hiệu Bearish 13/50 MA Crossover với đường MA(13) di chuyển cắt đường MA(50) từ trên xuống, báo hiệu một sự giảm giá Trong suốt tháng 11 và đầu tháng 12, cổ phiếu liên tiếp giảm giá đã khẳng định tính chính xác của tín hiệu... đương 260 phiên) trước đó • Cảnh báo một xu thế tăng giá mạnh • Nên sử dụng cùng các tín hiệu khác để đưa ra quyết định chính xác http://sirifin.vn           11  HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU Cổ phiếu DTC đạt mức đỉnh mới trong 52 tuần là 78.2 vào ngày 04/08/2008 sau hơn một tháng tăng giá từ mức 41.6 ngày 30/06/2008 Điều này thể hiện mức độ kỳ vọng rất lớn của các Nhà đầu tư vào cổ phiếu này... đã được bán quá nhiều trong ít nhất 3 ngày liên tiếp trước đó) http://sirifin.vn           22  HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU • Khoảng thời gian mà chỉ số RSI được tính là 14 phiên • Tín hiệu cảnh báo một xu thế tăng giá • Nên kết hợp với các công cụ kĩ thuật khác trong phân tích Trong khoảng từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 6, đường RSI của đồ thị của BHS phát ra tín hiệu về mức bán quá nhiều... số được sử dụng là 0.02 và 0.20 http://sirifin.vn           29  HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU • Nên sử dụng tín hiệu mua Parabolic SAR cùng với các công cụ khác Trên đồ thị của cổ phiếu BHS, đường Parabolic SAR đã phát ra 3 tín hiệu mua vào (các mũi tên màu xanh) Các tín hiệu lần lượt xuất hiện vào đầu tháng 4, đầu tháng 6 và đầu tháng 8 Cứ sau mỗi tín hiệu được hình thành, giá cổ phiếu thường... trong 52 tuần (tương đương 260 phiên) trước đó • Cảnh báo một xu thế giảm giá mạnh • Nên sử dụng cùng các tín hiệu khác để đưa ra quyết định chính xác http://sirifin.vn           12  HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU Cổ phiếu BHS hình thành mức đáy mới trong 52 tuần là 18.5 vào ngày 04/08/2008 sau 52 tuần Điều này thể hiện sự thất vọng của các nhà đầu tư về cổ phiếu này 8 Strong Volume Gainers -... khối lượng hiện tại lớn hơn 4 lần khối lượng trung bình trong 20 ngày vừa qua • Cảnh báo một xu thế giảm giá • Sử dụng sau một xu thế tăng giá và nên kết hợp cùng các tín hiệu khác để đưa ra quyết định http://sirifin.vn           14  HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU Cổ phiếu ITA bước vào xu thế chung là giảm giá bắt đầu vào tháng 7 Ngày 11 tháng 8, cổ phiếu giảm giá với khối lượng giao dịch đạt... khi cổ phiếu tăng giá với khối lượng hiện tại lớn hơn 4 lần khối lượng trung bình trong 20 ngày vừa qua • Cảnh báo sớm một xu thế tăng giá • Sử dụng sau một xu thế giảm giá và nên kết hợp cùng các tín hiệu khác để đưa ra quyết định http://sirifin.vn           13  HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU Ngày 5/8, cổ phiếu DAC hình thành tín hiệu “Strong Volume Gainers” khi khối lượng giao dịch trong ngày . HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU http://sirifin.vn            1  HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ 1. Tra cứu Tín hiệu cảnh báo Tín hiệu kỹ thuật. hiệu mà Sirifin đã sử dụng để cảnh báo và sàng lọc cổ phiếu: http://sirifin.vn            6  HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU 1. Mức giá cao mới trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU doc, Tài liệu HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU doc, Tài liệu HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn