Tài liệu Báo cáo chuyên đề "Hệ thống quản lý chất lượng nước mắm Phú Quốc" docx

38 1,000 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2013, 07:21

Nhóm: Sun Rise Lớp: ĐHQTKD1-K2 MÔN: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG ĐỀ TÀI: “ Hệ thống quản chất lượng nước mắm Phú Quốc” GVHD: TRỊNH VIẾT GIANG NHÓM THỰC HIỆN: “ Sun Rise ”  Bài tập chuyên đề Môn: Quản trị chất lượng 1 Nhóm: Sun Rise Lớp: ĐHQTKD1-K2 MỤC LỤC THÀNH VIÊN NHÓM “ Sun Rise ”: .3 1)Đoàn Xuân Đảng .3 2)Nguyễn Thị Dung (MSSV: 0241090055) .3 3)Ngyễn Thị Thu .3 4)Nguyễn Thị Thu Phương 3 5)Nguyễn Thị Ngân .3 LỜI MỞ ĐẦU .4 PHẦN I: TÌM HIỂU CHUNG .5 1.1 Tìm hiểu HACCP, tiêu chuẩn hóa, chất lượng sản phẩm thực phẩm .5 1.1.1. HACCP là gì? 5 1.1.2 Những nguyên tắc cơ bản của HACCP 6 1.1.3. Quy trình đăng ký HACCP: .9 1.2.Tiêu chuẩn 13 1.2.1 Tiêu chuẩn hóa 13 1.2.2 Mục đích của tiêu chuẩn hóa .13 Vai trò của tiêu chuẩn hóa đối với nền kinh tế thị trường 14 1.2.4 Mục đích của tiêu chuẩn hóa chất lượng sản phẩm thực phẩm .16 1.2.5 Ý nghĩa của việc tiêu chuẩn hóa sản phẩm nước mắm đối với người sản xuất và người tiêu dùng 17 1.2.5.1 Đối với người tiêu dùng: 18 1.2.5.2 Đối với người sản xuất: .18 1.3. Chất lượng và đặc điểm của chất lượng 19 1.3.1 Chất lượng 19 1.3.2 Một số phương pháp quản chất lượng 23 PHẦN 2: TIÊU CHUẨN HÓA SẢN PHẨM NƯỚC MẮM PHÚ QUỐC .25 2.1 Quy trình sản xuất .26 2.2 Nguyên liệu 27 2.3 Dụng cụ chế biến bảo quản 27 2.4 Ướp muối cá trên tàu .27 2.5 Ủ chượp 27 2.6. Pha đấu 28 2.7. Đặc tính của sản phẩm nước mắm Phú Quốc 28 2.7.1 Đặc tính về giá trị dinh dưỡng 28 2.7.1.1. Các chất đạm 29 2.7.1.2. Các chất bay hơi .29 2.7.1.3. Các chất khác 30 Bài tập chuyên đề Môn: Quản trị chất lượng 2 Nhóm: Sun Rise Lớp: ĐHQTKD1-K2 2.7.2 Đặc tính sản phẩm về thành phẩm hóa học 30 2.7.3 Đặc tính về vệ sinh an toàn 30 2.7.4 Đặc tính về tính chất vật 31 2.7.5 Đặc tính về tính thẩm mỹ và thị hiếu .31 Các chỉ tiêu và mức các chỉ tiêu tiêu chuẩn hóa .32 2.8.1 Phân hạng .32 2.8.2 Chỉ tiêu về cầu cảm quan .32 2.8.3 Chỉ tiêu về hóa học .33 2.9. Dư lượng tối đa của chì có trong nước mắm Phú Quốc là 0,5 mg/l 34 2.10. Chỉ tiêu vi sinh vật: 34 2.11.Các yêu cầu về bao gói, ghi nhận, vận chuyểnbảo quản .34 PHẦN 3: PHỤ LỤC .36 THÀNH VIÊN NHÓM “ Sun Rise ”: 1) Đoàn Xuân Đảng 2) Nguyễn Thị Dung (MSSV: 0241090055) 3) Ngyễn Thị Thu 4) Nguyễn Thị Thu Phương 5) Nguyễn Thị Ngân Bài tập chuyên đề Môn: Quản trị chất lượng 3 Nhóm: Sun Rise Lớp: ĐHQTKD1-K2 LỜI MỞ ĐẦU gày nay, yếu tố chất lượng đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội. Nó là một nhâu tố quyết định tới sự thành bại của bất cứ doanh nghiệp nào, quốc gia nào khi tham gia vào phân công lao động quốc tế. N Đối với nước ta – một quốc gia có nền kinh tế chậm phát triển, chất lượng sản phẩm chưa cao và không ổn định thì việc đảm bảo và nâng cao chất lượng là một yêu cầu hết sức cần thiết để có thể phát triển và hòa nhập vào nền kinh tế thế giới.Việc tiêu chuẩn hóa các sản phẩm nói chung và sản phẩm thực phẩm nói riêng có vai trò rất quan trọng của quá trình trong nền kinh tế. Tiêu chuẩn hóa có ý nghĩa to lớn đó là nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong bài tiểu luận này, nhóm “Sun Rise” xin đề cập đến một sản phẩm đặc trưng của đảo Phú Quốc nói riêng và người dân Việt Nam nói chung. Sản phẩm nước mắm Phú Quốc sản xuất theo Phương pháp truyền thống mang nét đặc trưng văn hóa ẩm thực Việt Nam, nó đã trở thành thương hiệu trên thị trường quốc tế. Nhằm đạt được chất lượng sản phẩm cao, việc tiêu chuẩn hóa sản phẩm nước mắm Phú Quốc là vô cùng cần thiết để nâng cao độ tin cậy của người tiêu dùng trong nước cũng như ngoài nước. Vì vậy, dưới đây nhóm “Sun Rise” xin tìm hiểu : “ Hệ thống quản chất lượng nước mắm Phú Quốc”. Do kiến thức còn hạn hẹp nên bài tiểu luận cong nhiều thiếu sót, nhóm “ Sun Rise” chúng em kính mong thầy “ Trịnh Viết Giang ” sớm cho chúng em những nhận xét để nhóm em có thể hoàn thiện chuyên đề “ HACCP ” hơn nữa. Nhóm “Sun Rise” chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy: “ Trịnh Viết Giang ” đã nhiệt tình giảng dạy và chỉ bảo em hoàn thành bài tiểu luận này. Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2010. Nhóm thực hiện: “ Sun Rise ” Bài tập chuyên đề Môn: Quản trị chất lượng 4 Nhóm: Sun Rise Lớp: ĐHQTKD1-K2 PHẦN I: TÌM HIỂU CHUNG 1.1 Tìm hiểu HACCP, tiêu chuẩn hóa, chất lượng sản phẩm thực phẩm. 1.1.1. HACCP là gì? HACCP là viết tắt của cụm từ Hazard Analysis and Critical Control Point System, và có nghĩa là "hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn", hay hệ thống phân tích, xác định và tổ chức kiểm soát các mối nguy trọng yếu trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm". HACCP là hệ thống quản chất lượng dựa trên cơ sở phân tích các mối nguy và các điểm kiểm soát trọng yếu. Đó là công cụ phân tích nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh và chất lượng thực phẩm. HACCP bao gồm những đánh giá có hệ thống đối với tất cả các bước có liên quan trong quy trình chế biến thực phẩm, đồng thời xác định những bước trọng yếu với an toàn chất lượng thực phẩm. Công cụ này cho phép tập trung nguồn lực kỹ thuật, chuyên môn vào những bước chế biến có ảnh hưởng quyết định đến an toàn chất lượng thực phẩm. Phân tích HACCP sẽ đưa ra danh mục những điểm kiểm soát trọng yếu CCPS cùng với những mục tiêu phòng ngừa, các thủ tục theo dõi, giám sát và những tác động điều chỉnh từng điểm kiểm soát trọng yếu. Để duy trì an toàn, chất lượng liên tục cho sản phẩm, các kết quả phân tích sẽ được lưu giữ. Phương pháp nghiên cứu HACCP phải thường xuyên thay đổi tùy thuộc vào những thay đổi của quá trình chế biến. HACCP là một hệ thống có cơ sở khoa học và có tính lôgic hệ thống. HACCP có thể thích nghi dễ dàng với sự thay đổi như những tiến bộ trong thiết kế thiết bị,quy trình chế biến hoặc những cải cách kỹ thuật. Hệ thống HACCP có khả năng độc lập với những hệ thống quản chất lượng khác, áp dụng HACCP phù hợp với việc thực hiện các hệ thống quản chất lượng đã có và là hệ thống đáng để lựa chọn để quản an toàn chất lượng thực phẩm trong số rất nhiều những hệ thống quản chất lượng khác nhau. Bài tập chuyên đề Môn: Quản trị chất lượng 5 Nhóm: Sun Rise Lớp: ĐHQTKD1-K2 Nói đến kế hoạch HACCP, người ta thường chỉ nghĩ tới 7 nguyên tắc cơ bản của nó, nhưng thực ra nó còn bao gồm các bước chuẩn bị như thành lập đội HACCP, mô tả sản phẩm và hệ thống phân phối, xác định mục đích sử dụng, về sơ đồ quy trình công nghệ, thẩm tra sơ đồ quy trình công nghệ. Nếu không chú ý đúng mức tới các bước chuẩn bị này thì có thể dẫn tới làm giảm hiệu quả của việc thiết lập, thực hiện và áp dụng hệ thống HACCP. 1.1.2 Những nguyên tắc cơ bản của HACCP. Nguyên tắc 1: Phân tích mối nguy và xác định các biện pháp phòng ngừa Mối nguy là các yếu tố hoặc tác nhân sinh học, hoá học và vật có thể làm cho thực phẩm không an toàn khi sử dụng. Phân tích mối nguy là bước cơ bản của hệ thống HACCP. Để thiết lập các biện pháp phòng ngừa có hiệu quả các mối nguy về an toàn thực phẩm, điều mấu chốt là phải xác định được tất cả các mối nguy đáng kể và các biện pháp phòng ngừa chúng. Để nhận biết được các mối nguy cụ thể ở mỗi công đoạn nhất định (của quá trình chế biến) hoặc ở một trạng thái vật chất nhất định (nguyên vật liệu, thành phần) chúng ta cần đánh giá mức độ quan trọng của mối nguy đó để xác định xem đó có phải là mối nguy hại đáng kể hay không. Việc này rất phức tạp, vì dễ có khả năng đề xuất phải kiểm soát tất cả các mối nguy ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm. Nhưng thực ra HACCP chỉ tập trung vào các mối nguy đáng kể hay xảy ra và có nhiều khả năng gây những rủi ro không chấp nhận được cho sức khoẻ người tiêu dùng. Sau khi hoàn tất việc đánh giá các mối nguy đáng kể thì phải tiến hành xác lập các biện pháp kiểm soát cụ thể. Có thể dùng các biện pháp tổng hợp để kiểm soát một mối nguy nhưng cũng có thể dùng một biện pháp để kiểm soát nhiều mối nguy khác nhau. Khi xác định các biện pháp kiểm soát cần lưu ý các mối nguy nào có thể kiểm soát được bằng việc áp dụng chương trình tiên quyết thì ghi rõ kiểm soát bằng GMP hay SSOP. Còn đối với các mối nguy không thể kiểm soát đầy đủ tại cơ sở (như mối nguy đối với nguyên vật liệu) thì cần ghi rõ các biện pháp kiểm soát và nơi thực hiện các biện pháp đó (nông trại, nhà cung ứng .). Bài tập chuyên đề Môn: Quản trị chất lượng 6 Nhóm: Sun Rise Lớp: ĐHQTKD1-K2 Nguyên tắc 2: Xác định các điểm kiểm soát tới hạn (CCP) Điểm kiểm soát tới hạn là điểm, bước hoặc thủ tục tại đó có thể tiến hành các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn ngừa, loại trừ hoặc giảm thiểu các mối nguy đáng kể về an toàn thực phẩm tới mức chấp nhận được. Đối với mỗi mối nguy đáng kể đã được xác định trong nguyên tắc 1 thì cần phải có một hay nhiều CCP để kiểm soát các mối nguy đó. Các CCP là những điểm cụ thể trong quá trình sản xuất mà ở đó diễn ra các hoạt động kiểm soát của chương trình HACCP. Các CCP có thể thay đổi tuỳ theo sự khác nhau về bố trí mặt bằng xí nghiệp, định dạng sản phẩm, quy trình công nghệ, loại thiết bị sử dụng, nguyên vật liệu và các chương trình tiên quyết. Để xác định các CCP trong suốt quá trình sản xuất của doanh nghiệp ta có thể dùng “sơ đồ quyết định”. Nếu sử dụng đúng, “sơ đồ quyết định” có thể trở thành công cụ hữu ích để xác định CCP. Tuy nhiên, “sơ đồ quyết định” không thay thế được kiến thức chuyên gia, vì nếu chỉ dựa hoàn toàn vào “sơ đồ quyết định” có thể dẫn tới những kết luận sai. Nguyên tắc 3: Thiết lập các ngưỡng tới hạn Ngưỡng tới hạn là một chuẩn mực nhằm xác định ranh giới giữa mức chấp nhận được và mức không thể chấp nhận. Mỗi CCP phải có một hoặc nhiều giới hạn tới hạn cho mỗi mối nguy đáng kể. Khi vi phạm giới hạn tới hạn, phải tiến hành hành động sửa chữa để đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong nhiều trường hợp, giới hạn tới hạn có thể không rõ ràng hoặc không có, do vậy vẫn phải tiến hành thử nghiệm hoặc thu thập thông tin từ các nguồn như các tài liệu khoa học, các hướng dẫn, quy định của cơ quan có thẩm quyền, các chuyên gia hoặc các nghiên cứu thực nghiệm. Nếu không có các thông tin cần thiết để xác định ngưỡng tới hạn thì cần phải chọn trị số an toàn. Cở sở và tài liệu tham khảo để thiết lập ngưỡng tới hạn phải là một phần của tài liệu hỗ trợ cho kế hoạch HACCP. Nguyên tắc 4: Thiết lập hệ thống giám sát CCP: Hệ thống giám sát là các hoạt động được tiến hành một cách tuần tự và liên tục bằng việc quan trắc hay đo đạc các thông số cần kiểm soát để đánh giá một điểm CCP nào đó có được kiểm soát hay không. Hệ thống giám sát phải được xác định một cách cụ Bài tập chuyên đề Môn: Quản trị chất lượng 7 Nhóm: Sun Rise Lớp: ĐHQTKD1-K2 thể như: giám sát cái gì? Giám sát các ngưỡng tới hạn và các biện pháp phòng ngừa như thế nào? Tần suất giám sát như thế nào và ai sẽ giám sát. Nguyên tắc 5: Xác lập các hành động khắc phục: Khi vi phạm các ngưỡng tới hạn tại các CCP phải thực hiện các hành động khắc phục ngay. Các hành động khắc phục được tiến hành nhằm khôi phục sự kiểm soát của quá trình, xử các sản phẩm vi phạm trong thời gian xảy ra sai lệch và xác định cách xử an toàn các sản phẩm đã bị ảnh hưởng. Thường thì các hành động khắc phục dự kiến trong kế hoạch HACCP sẽ được kiểm chứng hiệu quả của nó trong thực tế khi khắc phục sự vi phạm và sau đó sẽ được điều chỉnh các hành động khắc phục trong kế hoạch HACCP nhằm đảm bảo hợp và hiệu quả hơn Nguyên tắc 6: Thiết lập hệ thống tài liệu, hồ sơ cho chương trình HACCP Lưu trữ và kiểm soát hồ sơ là một nhiệm vụ quan trọng của chương trình HACCP. Hồ sơ HACCP là một bằng chứng quan trọng chứng minh rằng kế hoạch HACCP của doanh nghiệp có được xây dựng chính xác và đúng thủ tục hay không, kế hoạch HACCP có được vận hành và tuân thủ một cách triệt để hay không. Tài liệu hỗ trợ HACCP gồm có các tài liệu hình thành trong quá trình xây dựng kế hoạch HACCP và các chương trình tiên quyết như GMP, SSOP; các ghi chép, báo cáo thu thập được trong quá trình áp dụng kế hoạch HACCP. Nguyên tắc 7: Xác lập các thủ tục thẩm định:Một chương trình HACCP đã được xây dựng công phu, đảm bảo các nguyên tắc và đầy đủ các bước nhưng vẫn chưa thể khẳng định chương trình HACCP đó áp dụng một cách có hiệu quả. Do vậy, cần phải thiết lập các thủ tục thẩm định bao gồm các phương pháp đánh giá, lấy mẫu thử nghiệm sản phẩm nhằm đánh giá kết quả áp dụng chương trình HACCP, qua đó có thể phát hiện một số mối nguy chưa được kiểm soát đúng mức hoặc một số hoạt động khắc phục thiếu hiệu quả và đó chính là cơ sở để bổ sung, sửa đổi chương trình HACCP. Theo quan niệm chung thì thẩm định bao gồm các hoạt động thẩm tra nhằm đánh giá độ tin cậy của kế hoạch HACCP và mức độ tuân thủ kế hoạch HACCP. Bài tập chuyên đề Môn: Quản trị chất lượng 8 Nhóm: Sun Rise Lớp: ĐHQTKD1-K2 Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và triển khai áp dụng HACCP tôi xin đăng tải bản dịch tiêu chuẩn HACCP bằng tiếng Việt (có sẵn trên website Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để những người quan tâm có thêm một nguồn tư liệu tham khảo. Bạn nhớ đọc kỹ các điều khoản liên quan đến Bản quyền của tiêu chuẩn dưới đây, tốt nhất là bạn nên mua bản tiêu chuẩn HACCP bằng tiếng việt tại Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (VSCQ) - Số 8 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội. Việc sao chép và phổ biến các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) dưới mọi hình thức mà chưa có sự cho phép của Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (VSQC) là trái phép và vi phạm Luật bản quyền. 1.1.3. Quy trình đăng ký HACCP: Bước 1: Lập nhóm công tác về HACCP. Việc nghiên cứu HACCP đòi hỏi phải thu thập, xử và đánh giá các số liệu chuyên môn. Do đó, các phân tích phải được tiến hành bởi nhóm cán bộ thuộc các chuyên ngành khác nhau nhằm cải thiện chất lượng các phân tích và chất lượng các quyết định sẽ được đưa ra. Các thành viên phải được đào tạo và có đủ hiểu biết về những vấn đề liên quan trong công việc xây dựng và áp dụng chương trình HACCP. Bước 2: Mô tả sản phẩm. Phải mô tả đầy đủ những chi tiết quan trọng của sản phẩm sẽ nghiên cứu, kể cả những sản phẩm trung gian tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm được xét có liên quan đến tính an toàn và chất lượng thực phẩm. Bước 3: Xác định mục đích sử dụng. Căn cứ vào cách sử dụng dự kiến của sản phẩm đối với nhóm người sử dụng cuối cùng hay người tiêu thụ để xác định mục đích sử dụng. Phương thức sử dụng Phương thức phân phối Điều kiện bảo quản và thời hạn sử dụng Yêu cầu về ghi nhãn. Bước 4: Thiết lập sơ đồ quy trình sản xuất Bài tập chuyên đề Môn: Quản trị chất lượng 9 Nhóm: Sun Rise Lớp: ĐHQTKD1-K2 Sơ đồ này và sơ đồ mặt bằng, bố trí thiết bị phải do nhóm HACCP thiết lập bao gồm tất cả các bước trong quá trình sản xuất. Đây là công cụ quan trọng để xây dựng kế hoạch HACCP. Bước 5: Thẩm tra sơ đồ quy trình sản xuất Nhóm HACCP phải thẩm tra lại từng bước trong sơ đồ một cách cẩn thận bảo đảm sơ đồ đó thể hiện một cách đúng đắn quá trình hoạt động của quy trình trong thực tế. Phải kiểm tra sơ đồ này ứng với hoạt động của quy trình cả vào ban ngày lẫn ban đêm và những ngày nghỉ. Sơ đồ phải được chỉnh sửa cẩn thận sau khi nhận thấy những thay đổi so với sơ đồ gốc. Bước 6: Xác định và lập danh mục các mối nguy hại và các biện pháp phòng ngừa Nhận diện tất cả các mối nguy hại có thể xảy ra. Những nguy hại được xem xét phải là những nguy hại mà việc xóa bỏ nó hay hạn chế nó đến mức độ chấp nhận được sẽ có tầm quan trọng thiết yếu đến chất lượng an toàn thực phẩm xét theo những yêu cầu đã được đặt ra. Tiến hành phân tích mối nguy để xác định các biện pháp phòng ngừa kiểm soát chúng. Các biện pháp phòng ngừa là những hành động được tiến hành nhằm xóa bỏ hoặc giảm bớt mức độ gây hại của mối nguy đến một mức độ có thể chấp nhận được. Bước 7: Xác định các điểm kiểm soát tới hạn CCPs Để xác định các CCPs có thể có nhiều cách tiếp cận khác nhau trong đó phổ biến là sử dụng CÂY QUYếT ĐịNH. Cây quyết định là sơ đồ có tính logic nhằm xác định một cách khoa học và hợp các CCPs trong một chu trình thực phẩm cụ thể. Rà soát lại các kết quả phân tích mối nguy hại và các biện pháp phòng ngừa đã lập. Loại bỏ các mối nguy hại có thể kiểm soát bằng việc áp dụng các phương pháp. Các mối nguy còn lại là các mối nguy không thể kiểm soát đầy đủ bằng các phương pháp thì tiến hành phân tích để xác định CCPs. Bước 8: Thiết lập các ngưỡng tới hạn cho từng CCP Bài tập chuyên đề Môn: Quản trị chất lượng 10 [...]... kỹ thuật quản mới, góp phần nâng cao hoạt động quản chất lượng Chất lượng không tự sinh ra, chất lượng không phải là một kết qủa ngẫu nhiên, nó là kết qủa của sự tác động của hàng loạt yếu tố có liện quan chặt chẽ với nhau Muốn đạt được chất lượng mong muốn cần phải qủan một cách đúng đắn các yếu tố này Hoạt động quản trong lĩnh vực chất lượng chất lượng được gọi là quản chất lượng Phải... muốn, ta phải pha đấu các loại nước mắm có độ đạm khác nhau, thường pha nước mắm có độ đạm cao với nước mắm có độ đạm thấp thành loại nước mắm có độ đạm trung bình Pha nước mắm cốt và nước mắm long 1, nước mắm long 2, nước mắm long 3 để tọa ra nước mắm có độ đảm cần thiết Việc tính toán thể tích được thực hiện theo qui tắc đường chéo 2.7 Đặc tính của sản phẩm nước mắm Phú Quốc 2.7.1 Đặc tính về giá... cho đến khi nước mắm trong được gọi là nước cốt; chuyển nước mắm cốt ra thùng chứa thành phẩm Kéo rút nước mắm long: Hòa tan nước muối vào nước sạch đến bão hòa(dùng muối quy định tại khoản 2 Điều 3); bơm nước muối tuần hoàn qua các thùng chượp có chất lượng từ thấp đến cao cho đến khi nước mắm long 2, nước mắm long 3; chuyển nước mắm long sang thùng chứa 2.6 Pha đấu Muốn thu được nước mắm có hương... nhận tên gọi xuất xứ nước mắm Phú Quốc” tại châu Âu Bài tập chuyên đề 25 Môn: Quản trị chất lượng Nhóm: Sun Rise Lớp: ĐHQTKD1-K2 2.1 Quy trình sản xuất Cá Rửa và phân loại Cho cá vào thùng gỗ Trộn muối Ủ chượp Kéo rút nước mắm Bã Pha chế Thành Phẩm Bài tập chuyên đề 26 Môn: Quản trị chất lượng Nhóm: Sun Rise Lớp: ĐHQTKD1-K2 2.2 Nguyên liệu Cá nguyên liệu dùng để chế biến nước mắm Phú Quốc là giống Cá... tiêu chuẩn hóa chất lượng sản phẩm thực phẩm - Chứng nhận sản phẩm theo các cấp chất lượng Bài tập chuyên đề 16 Môn: Quản trị chất lượng Nhóm: Sun Rise - Chọn phương án sản phẩm tốt nhất Lớp: ĐHQTKD1-K2 - Kế hoạch hóa các tiêu chuẩn chất lượng - Phân tích diễn chất lượng sản phẩm - Kiểm tra chất lượng sản phẩm thực phẩm - Kích thích nâng cao chất lượng sản phẩm - Phân tích thông tin về chất lượng sản phẩm... quan Hệ thống qủan chất lượng hài hoà mọi nỗ lực của Doanh nghiệp, hướng toàn bộ nỗ lực của Doanh nghiệp để thực hiện mục tiêu chung đã đặt ra Đó chính là phương pháp hệ thống quản chất lượng Các yêu cầu của hệ thống quản chất lượng mang tính chung nhất, có thể áp dụng cho mọi loại hình tổ chức Tiêu chuẩn ISO 9001 mà ta nghiên cứu dưới đây chỉ đưa ra các yêu cầu của hệ thống quản chất lượng, ... bên ngoài vào, Nước mắm Phú Quốc là loại nước mắm được sản xuất tại Phú Quốc một đảo lớn ở phía tây nam của Việt Nam, thuộc tỉnh Kiên Giang Nó là một trong các loại nước mắm không những nổi tiếng ở Việt Nam mà còn được biết ở nhiều nước trên khắp thế giới Nước mắm Phú Quốc được sản xuất từ nguyên liệu chính là cá cơm Phú Quốc, có truyền thống trên 200 năm trong nghề làm mắm Nước mắm Phú Quốc đã được... có chính sách hợp lý, một cơ cấu tổ chức và nguồn lực phù hợp, trên cơ sở này xây dựng một hệ thống quản có hiệu qủa và hiệu Bài tập chuyên đề 20 Môn: Quản trị chất lượng Nhóm: Sun Rise Lớp: ĐHQTKD1-K2 lực Hệ thống này phải xuất phát từ quan điểm hệ thống, đồng bộ, giúp doanh nghiệp liên tục cải tiến chất lượng, thoả mãn khách hàng và những bên có liên quan Hệ thống quản chất lượng là một tập... niệm về quản chất lượng có hiệu qủa Quản chất lượng là các hoạt động có phối hợp nhằm định hướng và kiểm soát một tổ chức về chất lượng, việc định hướng và kiểm soát về chất lượng thường bao gồm lập chính sách, mục tiêu, hoạch định, kiểm soát, đảm bảo và cải tiến chất lượng Để cạnh tranh và duy trì được chất lượng với hiệu qủa kinh tế cao, đạt được mục tiêu đã đề ra, công ty phải có chiến lượng, ... dùng Một số dạng sản phẩm nước mắm Phú Quốc sản xuất tại công ty TNHH Quốc Dương: - Nước mắm Nhĩ cao cấp : thể tích 200 ml, độ đạm 400N Bài tập chuyên đề 31 Môn: Quản trị chất lượng Nhóm: Sun Rise Lớp: ĐHQTKD1-K2 Nước mắm Nhĩ : thể tích 500 ml, độ đạm 350N, 400N - Nước mắm Cốt : thể tích 650 ml, độ đạm 250N, 300N, 350N - Nước mắm 300N : thể tích 5 lít, độ đạm 200N, 300N - Nước mắm 200N: thể tích 10 lít, . MÔN: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG ĐỀ TÀI: “ Hệ thống quản lý chất lượng nước mắm Phú Quốc” GVHD: TRỊNH VIẾT GIANG NHÓM THỰC HIỆN: “ Sun Rise ”  Bài tập chuyên đề. thống đáng để lựa chọn để quản lý an toàn chất lượng thực phẩm trong số rất nhiều những hệ thống quản lý chất lượng khác nhau. Bài tập chuyên đề Môn: Quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Báo cáo chuyên đề "Hệ thống quản lý chất lượng nước mắm Phú Quốc" docx, Tài liệu Báo cáo chuyên đề "Hệ thống quản lý chất lượng nước mắm Phú Quốc" docx, Tài liệu Báo cáo chuyên đề "Hệ thống quản lý chất lượng nước mắm Phú Quốc" docx

Từ khóa liên quan